Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1715

Uredba Komisije (ES) št. 1715/97 z dne 3. septembra 1997 o odstopanju od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne sheme preferencialov, zaradi upoštevanja posebnega položaja Nepala glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost

OJ L 242, 4.9.1997, p. 19–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 377 - 385
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 377 - 385
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 377 - 385
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 377 - 385
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 377 - 385
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 377 - 385
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 377 - 385
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 377 - 385
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 377 - 385
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 010 P. 162 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 010 P. 162 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 104 - 112

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1715/oj

31997R1715Uradni list L 242 , 04/09/1997 str. 0019 - 0027


Uredba Komisije (ES) št. 1715/97

z dne 3. septembra 1997

o odstopanju od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma "izdelki s poreklom", ki se uporablja za splošne sheme preferencialov, zaradi upoštevanja posebnega položaja Nepala glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 82/97 Evropskega parlamenta in Sveta [2], in zlasti člena 249 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1427/97 [4], in zlasti člena 76 Uredbe,

ker je Skupnost z Uredbo Sveta (ES) št. 3281/94 z dne 19. decembra 1994 o uporabi štiriletne sheme splošnih tarifnih preferencialov (1995 do 1998) za nekatere industrijske proizvode po poreklu iz držav v razvoju [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 998/97 [6], Nepalu odobrila takšne preferenciale;

ker je člen 67 in naslednji Uredbe (EGS) št. 2454/93 vpeljal opredelitev pojma "izdelki s poreklom", ki naj se uporablja za splošne tarifne preferenciale; ker pa člen 76 Uredbe predvideva odstopanja od teh določb v korist najmanj razvitih držav uporabnic splošne sheme preferencialov, ki predložijo Skupnosti ustrezno zahtevo;

ker je Vlada Nepala zaprosila za takšno odstopanje glede nekaterih tekstilnih izdelkov; ker je na zahtevo Skupnosti Nepal predložil potrebne dodatne ekonomske podatke;

ker zahteva, ki jo je vložil Nepal, zadostuje zahtevam člena 76; ker so bili uvedeni posebni količinski pogoji (na letni osnovi), ki odražajo sposobnost Skupnosti za sprejem nepalskih izdelkov, izvozno sposobnost Nepala in so dejansko evidentirani trgovinski tokovi takšni, da izključujejo oškodovanje ustreznih industrijskih vej v Skupnosti;

ker je zaradi spodbujanja regionalnega sodelovanja med državami uporabnicami zaželeno, da se predvidi, da so surovine, ki se uporabljajo v Nepalu v okviru tega odstopanja, po poreklu iz držav, ki pripadajo Zvezi držav jugovzhodne Azije (Asean) (razen Mjanmara), Južnoazijskemu združenju za regionalno sodelovanje (SAARC) ali konvenciji iz Loméja;

ker se mora morebitna zahteva za razširitev odstopanja čez predvidene količine preveriti po posvetovanju z nepalskimi organi oblasti;

ker odstopanje v nobenem primeru ne sme veljati po 31. decembru 1998, ko poteče sedanja shema splošnih tarifnih preferencialov za industrijske proizvode;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik (oddelek za vprašanja porekla),

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Z odstopanjem od člena 67 in naslednjih Uredbe (EGS) št. 2454/93 se izdelki, našteti v prilogi te uredbe, ki so izdelani v Nepalu iz tkane tkanine (tkani predmeti) ali preje (pleteni predmeti), uvožene v Nepal, in s poreklom iz ene od držav, ki pripadajo Zvezi držav jugovzhodne Azije (Asean) (razen Mjanmara), Južnoazijskemu združenju za regionalno sodelovanje (SAARC) ali konvenciji iz Loméja, štejejo, kakor da so po poreklu iz Nepala skladno s spodaj navedenimi dogovori.

2. Za namene odstavka 1 se izdelki štejejo, da so po poreklu iz Asean ali SAARC, če so pridobljeni v teh državah skladno s pravili o poreklu iz Uredbe (EGS) št. 2454/93, ali da so po poreklu iz držav uporabnic konvencije iz Loméja, če so pridobljeni v teh državah skladno s pravili o poreklu, predvidenimi v Protokolu št. 1 Četrte konvencije AKP-EGS [7].

3. Pristojni organi oblasti Nepala morajo izvesti vse potrebne ukrepe, da zagotovijo spoštovanje določb iz odstavka 2.

Člen 2

Odstopanje, predvideno s členom 1, velja za izdelke, uvožene v Skupnost iz Nepala v obdobju od 1. avgusta 1997 do 31. decembra 1998, do višine v Prilogi navedenih letnih količin za vsak izdelek.

Člen 3

Količine iz člena 2 upravlja Komisija, ki lahko sprejme katere koli ustrezne upravne ukrepe, da zagotovi njihovo učinkovito upravljanje.

Če uvoznik v državi članici predloži deklaracijo za sprostitev v prosti promet in zaprosi za uporabo določb te uredbe, carinski organi pa sprejmejo deklaracijo, obvesti zadevna država članica Komisijo in črpa količino, ki ustreza njenim potrebam.

Zahtevki za črpanje z navedbo datuma sprejema deklaracije se nemudoma pošljejo Komisiji.

Komisija odobri črpanje glede na datum, ko je carinski organ zadevne države članice sprejel deklaracijo za sprostitev v prosti promet, če razpoložljiva preostala količina to dovoljuje.

Če država članica ne porabi črpane količine, jo mora nemudoma vrniti.

Če zaprošene količine presegajo razpoložljivo preostalo količino, se le-ta sorazmerno porazdeli med prosilce. Komisija obvesti države članice o opravljenih črpanjih.

Vsaka država članica zagotovi, da imajo uvozniki zadevnih izdelkov enak in stalen dostop do količin tako dolgo, dokler preostale količine to dovoljujejo.

Člen 4

Ko črpanja skladno s členom 3 dosežejo 80 % količin, navedenih v Prilogi, preveri Komisija po posvetu z nepalskimi organi oblasti, ali je treba razširiti uporabo tega odstopanja nad omenjenimi količinami.

Člen 5

V polje 4 potrdila o poreklu obrazec A, izdanega v skladu s to uredbo, se vpiše naslednje:

"Odstopanje – Uredba (EGS) št. 1715/97"

Člen 6

Če se pojavi dvom, lahko država članica zahteva kopijo dokumenta, ki potrjuje poreklo materialov, ki so se uporabljali v Nepalu v okviru tega odstopanja. To se lahko zahteva ob sprostitvi tistega blaga v prosti promet, ki uživa ugodnosti po tej uredbi, ali v okviru upravnega sodelovanja, predvidenega s členom 94 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 7

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. avgusta 1997.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. septembra 1997

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

[1] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[2] UL L 17, 21.1.1997, str. 1.

[3] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

[4] UL L 196, 24.7.1997, str. 31.

[5] UL L 348, 31.12.1994, str. 1.

[6] UL L 144, 4.6.1997, str. 13.

[7] UL L 229, 17.8.1991, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Zaporedna št. | Kategorija tekstila | Kombinirana nomenklatura | Poimenovanje blaga | Količina (1.1. — 31.12) |

09.8101 | 4 | 610510006105201061052090610590106109100061099010610990306110201061103010 | Srajce, T-majice, lahke, fino pletene jope in puloverji puliji, s polnim ovratnikom ali ravnim izrezom (razen iz volne ali fine živalske dlake), spodnje majice in podobno, pleteni ali kvačkani | 684602 kosov |

09.8102 | 5 | 6101109061012090610130906102109061022090610230906110101061101031611010356110103861101091611010956110109861102091611020996110309161103099 | Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki, kompleti puloverjev in jop, nočne pletene jopice (razen jopičev in suknjičev) anoraki, vetrovke, jopiči do pasu in podobno, pleteni ali kvačkani | 235793 kosov |

09.8103 | 6 | 6203411062034190620342316203423362034235620342906203431962034390620349196203495062046110620462316204623362046239620463186204691862113242621133426211424262114342 | Moške ali deške tkane jahalne hlače in kratke hlače, razen kopalnih hlačk (vključno dolge hlače); ženske ali dekliške tkane hlače in dolge hlače, iz volne, bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken; spodnji deli podloženih trenirk, razen tistih iz kategorije 16 ali 29, iz bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken | 140258 kosov |

09.8104 | 7 | 610610006106200061069010620620006206300062064000 | Ženske ali dekliške bluze, srajce in srajčne bluze, tudi pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken | 208742 kosov |

09.8105 | 8 | 620510006205200062053000 | Moške ali deške srajce, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken | 177688 kosov |

09.8106 | 10 | 611110106111201061113010ex61119000611610206116108061169100611692006116930061169900 | Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane | 23229 parov |

09.8107 | 12 | 6115120061151910611519906115201161152090611591006115920061159310611593306115939961059900 | Hlačne nogavice, nogavice, kratke nogavice, nogavice do gležnjev, nogavičke za stopala in podobno, pletene ali kvačkane, razen za dojenčke, vključno z nogavicami za krčne žile, razen izdelkov iz kategorije 70 | 19312 parov |

09.8108 | 13 | 610711006107120061071900610821006108220061082900 | Moške ali deške spodnje hlače, ženske ali dekliške spodnje hlačke, pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken | 1100 kosov |

09.8109 | 14 | 62011100ex62011210ex62011290ex62011310ex6201139062102000 | Moški ali deški tkani površniki, dežni plašči in drugi plašči, pelerine, iz volne, bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen eskimskih jop iz kategorije 21) | 10805 kosov |

09.8110 | 15 | 62021100ex62021210ex62021290ex62021310ex620213906204310062043290620433906204391962103000 | Ženski ali dekliški tkani površniki, dežni plašči in drugi plašči, pelerine; jopiči in suknjiči, iz volne, bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen eskimskih jop iz kategorije 21) | 61631 kosov |

09.8111 | 16 | 62031100620312006203191062031930620321006203228062032380620329186211323162113331 | Moške ali deške obleke in kompleti, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek; moške ali deške podložene trenirke, z zunanjo površino iz ene same tkanine, iz bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken. | 3735 kosov |

09.8112 | 17 | 62033100620332906203339062033919 | Moški ali deški jopiči in suknjiči, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken | 36864 kosov |

09.8113 | 18 | 620711006207190062072100620722006207290062079110620791906207920062079900 | Moške ali deške spodnje majice in druge majice, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, domače halje, kopalni plašči in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih | 35,2 tone |

620811006208191062081990620821006208220062082900620891116208911962089190620892106208929062089900 | Ženske ali dekliške spodnje majice in druge majice, kombineže, spodnja krila, hlačke, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih |

09.8114 | 21 | ex62011210ex62011290ex62011310ex62011390620191006201920062019300ex62021210ex62021290ex62021310ex6202139062029100620292006202930062113241621133416211424162114341 | Eskimske jope; anoraki, vetrovke, jopiči do pasu in podobna oblačila, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken; zgornji deli podloženih trenirk, razen kategorij 16 ali 29, iz bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken | 22766 kosov |

09.8115 | 24 | 610721006107220061072900610791106107919061079200ex61079900 | Moške ali deške spalne srajce, pižame, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani | 70512 kosov |

61083110610831906108321161083219610832906108390061089110610891906108920061089910 | Ženske ali dekliške spalne srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani |

09.8116 | 26 | 6104410061044200610443006104440062044100620442006204430062044400 | Ženske ali dekliške obleke, iz volne, bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken | 281140 kosov |

09.8117 | 27 | 6104510061045200610453006104590062045100620452006204530062045910 | Ženska ali dekliška krila, vključno s hlačnimi krili | 34716 kosov |

09.8118 | 28 | 61034110610341906103421061034290610343106103439061034910610349916104611061046190610462106104629061046310610463906104691061046991 | Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače, pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken | 56206 kosov |

09.8119 | 29 | 62041100620412006204130062041910620421006204228062042380620429186211423162114331 | Ženski ali dekliški kostimi in kompleti, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek; ženske ali dekliške podložene trenirke z zunanjo površino iz ene same tkanine, iz bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken | 14565 kosov |

09.8120 | 31 | 62121000 | Modrčki, tkani, pleteni ali kvačkani | 1100 kosov |

09.8121 | 68 | 611110906111209061113090ex61119000ex62091000ex62092000ex62093000ex62099000 | Oblačila in pribor za oblačila, za dojenčke, razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov iz kategorij 10 in 87, za dojenčke, in nogavice in kratke nogavice za dojenčke, razen pletenih ali kvačkanih iz kategorije 88 | 3,3 tone |

09.8122 | 69 | 61081110610811906108191061081990 | Ženske ali dekliške kombineže in spodnja krila, pletene ali kvačkane | 1100 kosov |

09.8123 | 72 | 61123110611231906112391061123990611241106112419061124910611249906211110062111200 | Kopalne hlačke in kopalne obleke, iz volne, bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken | 1100 kosov |

09.8124 | 73 | 611211006112120061121900 | Trenirke pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken | 1100 kosov |

09.8125 | 74 | 610411006104120061041300ex61041900610421006104220061042300ex61042900 | Ženski ali dekliški kostimi in kompleti, pleteni ali kvačkani, iz volne, bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek | 5517 kosov |

09.8126 | 75 | 61031100610312006103190061032100610322006103230061032900 | Moške ali deške obleke in kompleti, pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek | 3456 kosov |

09.8127 | 76 | 620322106203231062032911620332106203331062033911620342116203425162034311620343316203491162034931 | Moške ali deške delovne ali poklicne obleke, razen pletenih ali kvačkanih | 1.1 tone |

62042210620423106204291162043210620433106204391162046211620462516204631162046331620469116204693162113210621133106211421062114310 | Ženski ali dekliški predpasniki, delovne halje in druge delovne ali poklicne obleke, razen pletenih ali kvačkanih |

09.8128 | 78 | 6203413062034259620343396203493962046180620461906204625962046290620463396204639062046939620469506210400062105000621131006211329062113390621141006211429062114390 | Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih, razen tistih iz kategorij 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 in 77 | 37,4 tone |

09.8129 | 83 | 610110106101201061013010610210106102201061023010610331006103320061033300ex61033900610431006104320061043300ex610439006112200061130090611410006114200061143000 | Površniki, jopiči, suknjiči in ostala oblačila, vključno s smučarskimi oblekami, pleteni ali kvačkani, razen oblačil iz kategorij 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 in 75 | 39,6 tone |

09.8130 | 84 | 62142000621430006214400062149010 | Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobno, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken | 1,1 tone |

09.8131 | 86 | 621220006212300062129000 | Stezniki, pasovi za steznike, pasovi za podveze, oporniki, naramnice, podveze in podobno, ter njihovi deli, tudi pleteni ali kvačkani | 1100 kosov |

09.8132 | 156 | 61069030ex61109090 | Ženske ali dekliške bluze ali puloverji, pleteni ali kvačkani, iz svile ali svilenih odpadkov | 2,2 tone |

09.8133 | 157 | 61019010610190906102901061029090ex6103390061034999ex61041900ex61042900ex610439006104490061046999610590906106905061069090ex61079900610899906109909061109010ex61109090ex6111900061149000 | Oblačila, pletena ali kvačkana, razen tistih iz kategorij 1 do 123 in kategorije 156 | 2,2 tone |

09.8134 | 159 | 6204491062061000 | Obleke, bluze in srajčne bluze, ki niso pletene ali kvačkane, iz svile ali svilenih odpadkov | 2,2 tone |

62141000 | Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobno, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov |

62151000 | Kravate in metuljčki iz svile in svilenih odpadkov |

09.8135 | 161 | 620119006201990062021900620299006203199062032990620339906203499062041990620429906204399062044990620459906204699062059010620590906206901062069090ex621120006211390062114900 | Oblačila, ki niso pletena ali kvačkana, razen tistih iz kategorij 1 do 123 in iz kategorije 159 | 1,1 tone |

--------------------------------------------------

Top