EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0002

Direktiva Sveta 97/2/ES z dne 20. januarja 1997 o spremembi Direktive 91/629/EGS o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet

OJ L 25, 28.1.1997, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 204 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 204 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 04/02/2009; implicitno zavrnjeno 32008L0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/2/oj

31997L0002



Uradni list L 025 , 28/01/1997 str. 0024 - 0025


Direktiva Sveta 97/2/ES

z dne 20. januarja 1997

o spremembi Direktive 91/629/EGS o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet

SVET EVROPSKE UNIJE JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker je 9. novembra 1995 Znanstveni veterinarski odbor v skladu s členom 6 Direktive 91/629/EGS [3] podal mnenje, na podlagi katerega je Komisija sestavila poročilo, ki se je predložilo Evropskemu parlamentu in Svetu;

ker je na podlagi zaključkov iz tega poročila primerno spremeniti nekatere določbe Direktive 91/629/EGS, tako da bi pravila temeljila na znanstvenih dokazih in ne bi zahtevala več, kakor je potrebno za zagotavljanje učinkovitega delovanja skupne ureditve trgov;

ker Deklaracija št. 24, priložena k Sklepni listini Pogodbe o Evropski uniji, poziva organe skupnosti in države članice, naj pri pripravi in izvajanju zakonodaje Skupnosti v celoti upoštevajo zahteve po dobrem počutju živali;

ker je potrebna uskladitev pravil glede pogojev reje telet v okviru skupne ureditve trgov, da se zagotovi racionalni razvoj proizvodnje pod zadovoljivimi konkurenčnimi pogoji; ker v zvezi s tem znanost priznava, da bi morala teleta kot čredne živali živeti v takšnem okolju, ki ustreza njihovim potrebam; ker se morajo zaradi tega rediti v skupinah; ker morajo tako teleta v skupni hlevski reji kakor teleta v individualnih boksih imeti na voljo dovolj prostora, ki jim omogoča gibanje, stike z drugim govedom in običajno premikanje v stoječem ali ležečem položaju;

ker je treba gospodarstvom omogočiti dovolj časa, da pripravijo vse potrebno za prilagoditev novim pravilom,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 91/629/EGS se spremeni:

1. Člen 3(3) se nadomesti z:

"3. Od 1. januarja 1998 veljajo za vsa na novo zgrajena ali obnovljena gospodarstva in za vsa tista, ki se bodo po tem datumu uporabljala prvič, naslednje določbe:

(a) teleta, starejša od osem tednov, ne smejo biti nastanjena v individualnih boksih, razen če veterinar potrdi, da je žival zaradi njenega zdravja ali vedenja potrebno izolirati, da bi se jo lahko zdravilo. Širina vsakega individualnega boksa, v katerem je nastanjeno tele, je enaka najmanj višini teleta pri vihru, merjeni v stoječem položaju, višina pa najmanj telesni dolžini teleta, merjeni od konice nosu do repnega roba tuber ischii (sednična grča), pomnoženo z 1,1.

Individualni boksi za teleta (razen tistih, ki se uporabljajo za izolacijo bolnih živali) ne smejo imeti polnih sten, temveč perforirane, ki teletom omogočajo, da lahko drug drugega vidijo in se med seboj dotikajo;

(b) Za teleta, nastanjena v skupinah, meri neovirani prostor, ki je na voljo vsakemu teletu, najmanj 1,5 m2 za tele z živo maso pod 150 kilogrami, najmanj 1,7 m2 za tele z živo maso 150 kilogramov ali več in manj kakor 220 kilogramov ter najmanj 1,8 m2 za tele z živo maso 220 ali več kilogramov.

Vendar pa se določbe iz tega odstavka ne uporabljajo za:

- gospodarstva z manj kot šestimi teleti,

- sesna teleta, nastanjena skupaj z materjo.

Od 31. decembra 2006 se uporabljajo zgoraj navedene določbe za vsa gospodarstva."

2. Druga alinea člena 3(4) se črta.

3. Člen 4(2) se črta.

4. V členu 6 se datum "1. oktobra 1997" nadomesti z datumom "1. januarja 2006".

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone ali druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 1997. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Vendar pa lahko države članice od datuma iz odstavka 1 naprej in skladno s splošnimi pravili Pogodbe na svojem ozemlju ohranjajo ali uporabljajo strožje predpise za zaščito telet od tistih, ki so določeni s to direktivo. O vseh takšnih ukrepih obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. januarja 1997

Za Svet

Predsednik

J. Van Aartsen

[1] UL C 85, 22.3.1996, str. 19.

[2] UL C 320, 28.10.1996, str. 259.

[3] UL L 340, 11.12.1991, str. 28.

--------------------------------------------------

Top