EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0077

Direktiva Komisije 96/77/ES z dne 2. decembra 1996 o posebnih merilih čistosti aditivov za živila razen barvil in sladilBesedilo velja za EGP.

OJ L 339, 30.12.1996, p. 1–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 50 - 118
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 50 - 118
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 50 - 118
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 50 - 118
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 50 - 118
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 50 - 118
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 50 - 118
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 50 - 118
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 50 - 118
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 50 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 50 - 118

No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2008; razveljavil 32008L0084 . Latest consolidated version: 29/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/77/oj

31996L0077Uradni list L 339 , 30/12/1996 str. 0001 - 0069


Direktiva Komisije 96/77/ES

z dne 2. decembra 1996

o posebnih merilih čistosti aditivov za živila razen barvil in sladil

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/107/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj držav članic o aditivih za živila, ki se smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/34/ES [2],in zlasti člena 3(3)(a) Direktive,

po posvetovanju z Znanstvenim odborom za živila,

ker je treba vzpostaviti merila čistosti za vse aditive, ki niso barvila in sladila, navedenih v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/2/ES z dne 20. februarja 1995 o aditivih za živila razen barvil in sladil [3];

ker je treba nadomestiti merila čistosti, določena v Direktivi Sveta 65/66/EGS z dne 26. januarja 1965 o posebnih merilih čistosti za konzervanse, ki jih je dovoljeno uporabljati v živilih [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 86/604/EGS [5];

ker je treba nadomestiti merila čistosti, določena v Direktivi Sveta 78/664/EGS z dne 25. julija 1978 o posebnih merilih čistosti za antioksidante, ki se lahko uporabljajo v živilih [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 82/712/EGS [7];

ker se direktivi 65/66/EGS in 78/664/EGS zato razveljavita;

ker je treba upoštevati specifikacije in analizne metode za aditive, kakor so določeni v Codex Alimentarius, ki ga je pripravil Skupni strokovni odbor FAO/WHO za aditive za živila (JECFA);

ker je treba aditive za živila, če so pripravljeni s proizvodnimi postopki ali iz začetnih surovin, ki se bistveno razlikujejo od aditivov, že ovrednotenih v Znanstvenem odboru za živila, ali če se razlikujejo od aditivov iz te direktive, predložiti Znanstvenemu odboru za živila v popolno ovrednotenje s poudarkom na merilih čistosti;

ker so ukrepi, predvideni v tej direktivi, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živila,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Merila čistosti iz člena 3(3)(a) Direktive 89/107/EGS za aditive za živila razen barvil in sladil so, kakor je navedeno v Direktivi 95/2/ES, določena v prilogi k tej direktivi.

Člen 2

Direktivi 65/66/EGS in 78/664/EGS se razveljavita.

Člen 3

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, pred 1. julijem 1997. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Izdelki, ki so že na trgu ali so bili označeni pred 1. julijem 1997 in niso v skladu s to direktivo, se lahko prodajajo, dokler zaloge ne poidejo.

Člen 4

Direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. decembra 1996

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 27.

[2] UL L 237, 10.9.1994, str. 1.

[3] UL L 61, 18.3.1995, str. 1.

[4] UL L 22, 9.2.1965, str. 373.

[5] UL L 352, 13.12.1986, str. 45.

[6] UL L 233, 14.8.1978, str. 30.

[7] UL L 297, 23.10.1982, str. 31.

--------------------------------------------------

PRILOGA

| |

| |

E 200 SORBINSKA KISLINA

Definicija

Kemična imena | Sorbinska kislina trans, trans-2,4-heksadienojska kislina |

Einecs | 203-768-7 |

Kemična formula | C6H8O2 |

Molekulska masa | 112,12 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov |

Opis | Brezbarvne iglice ali bel, sipek prah, rahlega značilnega vonja, barva se po 90-minutnem segrevanju pri 105 ºC ne spremeni. |

Identifikacija

A.Območje taljenja | Med 133 °C in 135 °C po 4-urnem sušenju z vakuumom v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom |

B.Spektrometrija | Izopropanolna raztopina (1 s 4000000) ima absorpcijski maksimum pri 254 ± 2 nm. |

C.Pozitivna reakcija na dvojne vezi | | |

D.Točka sublimacije | 80 ºC |

Čistost

Vsebnost vode | Ne več kakor 0,5 % (metoda Karla Fischerja) |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,2 % |

Aldehidi | Ne več kakor 0,1 % (kot formaldehid) |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 202 KALIJEV SORBAT

Definicija

Kemično ime | Kalijev sorbat Kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat Kalijeva sol trans, trans-2,4-heksadienojske kisline |

Einecs | 246-376-1 |

Kemična formula | C6H7O2K |

Molekulska masa | 150,22 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov |

Opis | Bel kristalinični prah, ki po 90-minutnem segrevanju pri 105 ºC ne spremeni barve. |

Identifikacija

A.Območje taljenja sorbinske kisline, ki jo izoliramo z nakisanjem in ni prekristalizirana, je od 133 ºC do 135 ºC po sušenju z vakuumom v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom | | |

B.Pozitivni reakciji na kalij in na dvojne vezi | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 1,0 % (105 ºC, 3h) |

Kislost ali alkalnost | Ne več kakor približno 1,0 % (kot sorbinska kislina ali K2CO3) |

Aldehidi | Ne več kakor 0,1 % (kot formaldehid) |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 203 KALCIJEV SORBAT

Definicija

Kemično ime | Kalcijev sorbat Kalcijeve soli trans, trans-2,4-heksadienojske kisline |

Einecs | 231-321-6 |

Kemična formula | C12H14O4Ca |

Molekulska masa | 262,32 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 98 %, računano na suho snov |

Opis | Droben, bel kristalinični prah, ki po 90-minutnem segrevanju pri 105 ºC ne spremeni barve |

Identifikacija

A.Območje taljenja sorbinske kisline, ki jo izoliramo z nakisanjem in ni prekristalizirana, je od 133 ºC do 135 ºC po sušenju z vakuumom v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom | | |

B.Pozitivni reakciji na kalcij in na dvojne vezi | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 2,0 % s sušenjem z vakuumom štiri ure v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom |

Aldehidi | Ne več kakor 0,1 % (kot formaldehid) |

Fluorid | Ne več kakor 10 mg/kg |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 210 BENZOJEVA KISLINA

Definicija

Kemično ime | Benzojeva kislina Benzenkarboksilna kislina Fenilkarboksilna kislina |

Einecs | 200-618-2 |

Kemična formula | C7H6O2 |

Molekulska masa | 122,12 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99,5 %, računano na suho snov |

Opis | Bel kristalinični prah |

Identifikacija

A.Območje taljenja | 121,5 ºC do 123,5 ºC |

B.Pozitivni preskus sublimacije in reakcija na benzoat | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 0,5 % po 3-urnem sušenju nad žvepleno kislino |

pH | Okoli 4 (raztopina v vodi) |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,05 % |

Klorirane organske spojine | Ne več kakor 0,07 %, izraženo kot klorid, kar ustreza 0,3 %, izraženo kot monoklorbenzojeva kislina |

Lahko oksidirajoče snovi | 100 ml vode dodamo 1,5 ml žveplene kisline, segrejemo do vrelišča in po kapljicah dodajamo 0,1 N KMnO4 tako dolgo, da je rožnata barva obstojna 30 sekund. 1 g vzorca, stehtanega natančno na mg, raztopimo v segreti raztopini in titriramo z 0,1 N KMnO4 do rožnate barve, obstojne 15 sekund. Porabili naj ne bi več kakor 0,5 ml |

Lahko karbonizirajoče snovi | Hladna raztopina 0,5 g benzojeve kisline v 5 ml 94,5 % do 95,5 % žveplene kisline se ne sme obarvati močneje kakor referenčna obarvana raztopina, ki vsebuje 0,2 ml kobaltovega klorida TSC, 0,3 ml feriklorida TSC, 0,1 ml bakrovega sulfata TSC in 4,4 ml vode |

Policiklične kisline | Po postopnem nakisanju nevtralne raztopine benzojeve kisline prva oborina ne sme imeti tališča različnega od benzojeve kisline |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 211 NATRIJEV BENZOAT

Definicija

Kemično ime | Natrijev benzoat Natrijeva sol benzenkarboksilne kisline Natrijeva sol fenilkarboksilne kisline |

Einecs | 208-534-8 |

Kemična formula | C7H5O2Na |

Molekulska masa | 144,11 |

Vsebnost | Ne manj kakor 99 % C7H5O2Na po 4-urnem sušenju pri 105 ºC |

Opis | Bel kristalinični prah ali zrnje, skoraj brez vonja |

Identifikacija

A.Topnost | Dobro topen v vodi, težko topen v etanolu |

B.Območje taljenja | Območje taljenja benzojeve kisline, ki jo izoliramo z nakisanjem in ni prekristalizirana, med 121,5 ºC in 123,5 ºC po sušenju v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom |

C.Pozitivni preskus na benzoat in na natrij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 1,5 % po 4-urnem sušenju pri 105 ºC |

Lahko oksidirajoče snovi | 100 ml vode dodamo 1,5 ml žveplene kisline, segrejemo do vrelišča in po kapljicah dodajamo 0,1 N KMnO4 toliko časa, da je rožnata barva obstojna 30 sekund. 1 g vzorca, stehtanega do mg natančno, raztopimo v segreti raztopini in titriramo z 0,1 N KMnO4 do rožnate barve, obstojne 15 sekund. Porabili naj ne bi več kakor 0,5 ml |

Policiklične kisline | Po postopnem nakisanju nevtralne raztopine natrijevega benzoata prva oborina ne sme imeti območja taljenja različnega od benzojeve kisline. |

Klorirane organske spojine | Ne več kakor 0,06 %, izraženo kot klorid, kar ustreza 0,25 %, izraženo kot monoklorobenzojeva kislina |

Stopnja kislosti ali alkalnosti | Za nevtralizacijo 1 g natrijevega benzoata, v prisotnosti fenolftaleina, ne smemo porabiti več kakor 0,25 ml 0,1 N NaOH ali 0,1 N HCl |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 212 KALIJEV BENZOAT

Definicija

Kemično ime | Kalijev benzoat Kalijeva sol benzenkarboksilne kisline Kalijeva sol fenilkarboksilne kisline |

Einecs | 209-481-3 |

Kemična formula | C7H5KO2.3H2O |

Molekulska masa | 214,27 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 % C7H5O2K po sušenju pri 105 ºC do konstantne mase |

Opis | Bel kristalinični prah |

Identifikacija

A.Območje taljenja benzojeve kisline, ki jo izoliramo z nakisanjem in ni prekristalizirana, od 121,5 ºC do 123,5 ºC po sušenju z vakuumom v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom | | |

B.Pozitivni reakciji na benzoat in na kalij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 26,5 %, s sušenjem pri 105 ºC |

Klorirane organske spojine | Ne več kakor 0,06 %, izraženo kot klorid, kar ustreza 0,25 %, izraženo kot monoklorbenzojeva kislina |

Lahko oksidirajoče snovi | 100 ml vode dodamo 1,5 ml žveplene kisline, segrejemo do vrelišča in po kapljicah dodajamo 0,1 N KMnO4 toliko časa, da je rožnata barva obstojna 30 sekund. 1 g vzorca, stehtanega do mg natančno, raztopimo v segreti raztopini in titriramo z 0,1 N KMnO4 do rožnate barve, obstojne 15 sekund. Porabili naj ne bi več kakor 0,5 ml |

Lahko karbonizirajoče snovi | Hladna raztopina 0,5 g benzojeve kisline in 5 ml 94,5 % do 95,5 % žveplene kisline se ne sme obarvati močneje od referenčne raztopine, ki vsebuje 0,2 ml kobaltovega klorida TSC, 0,3 ml feriklorida TSC, 0,1 ml bakrovega sulfata TSC in 4,4 ml vode |

Policiklične kisline | Po postopnem nakisanju nevtralne raztopine kalijevega benzoata se območje taljenja prve oborine ne sme razlikovati od benzojeve kisline |

Stopnja kislosti ali alkalnosti | Za nevtralizacijo 1 g kalijevega benzoata, v prisotnosti fenolftaleina, ne smemo porabiti več kakor 0,25 ml 0,1 N NaOH ali 0,1 N HCl |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 213 KALCIJEV BENZOAT

Sopomenke | Monokalcijev benzoat |

Definicija

Kemično ime | Kalcijev benzoat Kalcijev dibenzoat |

Einecs | 218-235-4 |

Kemična formula | Brezvodni: | C14H10O4Ca |

Monohidrat: | C14H10O4Ca·H2O |

Trihidrat: | C14H10O4Ca·3H2O |

Molekulska masa | Brezvodni: | 282,31 |

Monohidrat: | 300,32 |

Trihidrat: | 336,36 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 % po sušenju pri 105 ºC |

Opis | Beli ali brezbarvni kristali ali bel prah |

Identifikacija

A.Območje taljenja benzojeve kisline, ki jo izoliramo z nakisanjem in ni prekristalizirana, je od 121,5 ºC do 123,5 ºC po sušenju z vakuumom v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom | | |

B.Pozitivni reakciji na benzoat in na kalcij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 17,5 %, določeno s sušenjem pri 105 ºC do konstantne mase |

V vodi netopne snovi | Ne več kakor 0,3 % |

Klorirane organske spojine | Ne več kakor 0,06 %, izraženo kot klorid, kar ustreza 0,25 %, izraženo kot monoklorobenzojeva kislina |

Lahko oksidirajoče snovi | 100 ml vode dodamo 1,5 ml žveplene kisline, segrejemo do vrelišča in po kapljicah dodajamo 0,1 N KMnO4 toliko časa, da je rožnata barva obstojna 30 sekund. 1 g vzorca, stehtanega do mg natančno, raztopimo v segreti raztopini in titriramo z 0,1 N KMnO4 do rožnate barve, ki je obstojna 15 sekund. Potrebovali naj ne bi več kakor 0,5 ml |

Lahko karbonizirajoče snovi | Hladna raztopina 0,5 g benzojeve kisline in 5 ml 94,5 % do 95,5 % žveplene kisline se ne sme obarvati močneje od referenčne raztopine, ki vsebuje 0,2 ml kobaltovega klorida TSC, 0,3 ml feriklorida TSC, 0,1 ml bakrovega sulfata TSC in 4,4 ml vode |

Policiklične kisline | Po postopnem nakisanju (nevtralizirane) raztopine kalcijevega benzoata se območje taljenja prve oborine ne sme razlikovati od območja taljenja benzojeve kisline |

Stopnja kislosti ali alkalnosti | Za nevtralizacijo 1 g kalcijevega benzoata, v prisotnosti fenolftaleina, se ne sme porabiti več kakor 0,25 ml 0,1 N NaOH ali 0,1 N HCl |

Fluor | Ne več kakor 10 mg/kg |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 214 ETIL p-HIDROKSI BENZOAT

Sopomenke | Etilparaben Etil-p-oksibenzoat |

Definicija

Kemično ime | Etil-p-hidroksibenzoat Etilester p-hidroksibenzojeve kisline |

Einecs | 204-399-4 |

Kemična formula | C9H10O3 |

Molekulska masa | 166,8 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99,5 % po 2-urnem sušenju pri 80 ºC |

Opis | Majhni, brezbarvni kristali ali bel kristalinični prah, skoraj brez vonja |

Identifikacija

A.Območje taljenja | 115 ºC in 118 ºC |

B.Pozitivna reakcija na p-hidroksibenzoat | Območje taljenja p-benzojeve kisline, ki jo izoliramo z nakisanjem in ni prekristalizirana: med 213 ºC in 217 ºC po sušenju z vakuumom v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom |

C.Pozitivna reakcija na alkohol | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 0,5 % po 2-urnem sušenju pri 80 ºC |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,05 % |

p-hidroksibenzojeva in salicilna kislina | Ne več kakor 0,35 %, izraženo kot p-hidroksibenzojeva kislina |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 215 NATRIJEV ETIL-p-HIDROKSIBENZOAT

Definicija

Kemično ime | Natrijev etil-p-hidroksibenzoat Natrijeva spojina etilestra p-hidroksibenzojeve kisline |

Einecs | 252-487-6 |

Kemična formula | C9H9O3Na |

Molekulska masa | 188,8 |

Vsebnost | Vsebnost etilestra p-hidroksibenzojeve kisline ne manj kakor 83 %, računano na suho snov |

Opis | Bel, kristalinični, higroskopski prah |

Identifikacija

A.Območje taljenja | Med 115 ºC in 118 ºC, po sušenju z vakuumom v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom |

B.Pozitivna reakcija na p-hidroksibenzoat | Območje taljenja p-benzojeve kisline, izolirane iz vzorca z nakisanjem, je med 213 ºC in 217 ºC. |

C.Pozitivna reakcija na natrij | | |

D.pH 0,1 % vodne raztopine mora biti med 9,9 in 10,3. | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 5 %, s sušenjem z vakuumom v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom |

Sulfatni pepel | 37 do 39 % |

p-hidroksibenzojeva in salicilna kislina | Ne več kakor 0,35 %, izraženo kot p-hidroksibenzojeva kislina |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 216 PROPIL-p-HIDROKSIBENZOAT

Sopomenke | Propilparaben Propil-p-oksibenzoat |

Definicija

Kemično ime | Propil-p-hidroksibenzoat n-propil-p-hidroksibenzojeva kislina |

Einecs | 202-307-7 |

Kemična formula | C10H12O3 |

Molekulska masa | 180,21 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99,5 % po 2-urnem sušenju pri 80 ºC |

Opis | Majhni, brezbarvni kristali ali bel kristalinični prah, skoraj brez vonja |

Identifikacija

A.Območje taljenja | 95 ºC in 97 ºC po 2-urnem sušenju pri 80 ºC |

B.Pozitivna reakcija na p-hidroksibenzoat | Območje taljenja p-benzojeve kisline, izolirane iz vzorca, je med 2130ºC in 217 ºC. |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 0,5 % po 2-urnem sušenju pri 80 ºC |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,05 % |

p-hidroksibenzojeva in salicilna kislina | Ne več kakor 0,35 %, izraženo kot p-hidroksibenzojeva kislina |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 217 NATRIJEV PROPIL-p-HIDROKSIBENZOAT

Definicija

Kemično ime | Natrijev n-propil-p-hidroksibenzoat Natrijeva spojina n-propilestra p-hidroksibenzojeve kisline |

Einecs | 252-488-1 |

Kemična formula | C10H11O3Na |

Molekulska masa | 202,21 |

Vsebnost | Vsebnost propilestra p-hidroksibenzojeve kisline ne manj kakor 85 %, računano na suho snov |

Opis | Bel ali skoraj bel, kristalinični higroskopski prah |

Identifikacija

A.Območje taljenja estra, ki ga izoliramo z nakisanjem in ni prekristaliziran: je med 94 ºC in 97 ºC, po sušenju z vakuumom v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom | | |

B.Pozitivna reakcija na natrij | | |

C.pH 0,1 % vodne raztopine mora biti med 9,8 in 10,2 | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 5 %, s sušenjem z vakuumom v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom |

Sulfatni pepel | 34 do 36 % |

p-hidroksibenzojeva kislina in salicilna kislina | Ne več kakor 0,35 %, izraženo kot p-hidroksibenzojeva kislina |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 218 METIL-p-HIDROKSIBENZOAT

Sopomenke | Metilparaben Metil-p-oksibenzoat |

Definicija

Kemično ime | Metil-p-hidroksibenzoat Metilester p-hidroksibenzojeve kisline |

Einecs | 243-171-5 |

Kemična formula | C8H8O3 |

Molekulska masa | 152,15 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 % po 2-urnem sušenju pri 80 ºC |

Opis | Majhni, brezbarvni kristali ali bel kristalinični prah, skoraj brez vonja |

Identifikacija

A.Območje taljenja | 125 ºC do 128 ºC |

B.Pozitivna reakcija na p-hidroksibenzoat | Območje taljenja p-benzojeve kisline, izolirane iz vzorca, je med 213 ºC in 217 ºC po 2-urnem sušenju pri 80 ºC |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 0,5 % po 2-urnem sušenju pri 80 ºC |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,05 % |

p-hidroksibenzojeva in salicilna kislina | Ne več kakor 0,35 %, izraženo kot p-hidroksibenzojeva kislina |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 219 NATRIJEV METIL-p-HIDROKSIBENZOAT

Definicija

Kemično ime | Natrijev metil-p-hidroksibenzoat Natrijeva spojina metilestra p-hidroksibenzojeve kisline |

Kemična formula | C8H7O3Na |

Molekulska masa | 174,15 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99,5 %, računano na suho snov |

Opis | Bel higroskopski prah |

Identifikacija

A.Bela oborina, ki nastane z nakisanjem s klorovodikovo kislino 10 % (m/v) vodne raztopine natrijevega metil-p-hidroksibenzoata (z lakmusovim papirjem kot indikatorjem), ko jo speremo z vodo in dve uri sušimo pri 80 ºC, ima območje taljenja med 125 ºC in 128 ºC | | |

B.Pozitivna reakcija na natrij | | |

C.pH 0,1 % raztopine v vodi brez ogljikovega dioksida ne manj kakor 9,7 in ne več kakor 10,3 | | |

Čistost

Vsebnost vode | Ne več kakor 5 % (metoda Karla Fischerja) |

Sulfatni pepel | Od 40 % do 44,5 %, računano na suho snov |

p-hidroksibenzojeva kislina in salicilna kislina | Ne več kakor 0,35 %, izraženo kot p-hidroksibenzojeva kislina |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 220 ŽVEPLOV DIOKSID

Definicija

Kemično ime | Žveplov dioksid Anhidrid žveplove IV kisline |

Einecs | 231-195-2 |

Kemična formula | SO2 |

Molekulska masa | 64,07 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 % |

Opis | Brezbarven, nevnetljiv plin močnega, ostrega, dušečega vonja |

Identifikacija

A. Pozitivna reakcija na snovi z žveplom | | |

Čistost

Vsebnost vode | Ne več kakor 0,05 % |

Nehlapni ostanek | Ne več kakor 0,01 % |

Žveplov trioksid | Ne več kakor 0,1 % |

Selen | Ne več kakor 10 mg/kg |

Drugi plini, ki jih v zraku običajno ni | Jih ni |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 221 NATRIJEV SULFIT

Definicija

Kemično ime | Natrijev sulfit (brezvoden ali heptahidrat) |

Einecs | 231-821-4 |

Kemična formula | Brezvodni: | Na2SO3 |

Heptahidrat: | Na2SO3 7H2O |

Molekulska masa | Brezvodni: | 126,04 |

Heptahidrat: | 252,16 |

Vsebnost | Brezvodni: | ne manj kakor 95 % Na2SO3 in ne manj kakor 48 % SO2 |

Heptahidrat: | ne manj kakor 48 % Na2SO3 in ne manj kakor 24 % SO2 |

Opis | Bel, kristalinični prah ali brezbarvni kristali |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na sulfit in na natrij | | |

B.pH 10 % raztopine (brezvodni) ali 20 % raztopine (heptahidrat) med 8,5 in 11,5 | | |

Čistost

Tiosulfat | Ne več kakor 0,1 %, računano na vsebnost SO2 |

Železo | Ne več kakor 50 mg/kg, računano na vsebnost SO2 |

Selen | Ne več kakor 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 222 NATRIJEV BISULFIT

Definicija

Kemično ime | Natrijev bisulfit Natrijev hidrogensulfit |

Einecs | 231-921-4 |

Kemična formula | NaHSO3 v vodni raztopini |

Molekulska masa | 104,06 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 32 % NaHSO3 (m/m) |

Opis | Bistra, brezbarvna do rumena raztopina |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na sulfit in na natrij | | |

B.pH 10 % vodne raztopine med 2,5 in 5,5 | | |

Čistost

Železo | Ne več kakor 50 mg/kg Na2SO3, računano na vsebnost SO2 |

Selen | Ne več kakor 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 223 NATRIJEV METABISULFIT

Sopomenke | Pirosulfit Natrijev pirosulfit |

Definicija

Kemično ime | Natrijev disulfit Dinatrijev pentaoksodisulfat |

Einecs | 231-673-0 |

Kemična formula | Na2S2O5 |

Molekulska masa | 190,11 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 95 % Na2S2O5 in ne manj kakor 64 % SO2 |

Opis | Beli kristali ali kristalinični prah |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na sulfit in na natrij | | |

B.pH 10 % vodne raztopine med 4,0 in 5,5 | | |

Čistost

Tiosulfat | Ne več kakor 0,1 %, računano na vsebnost SO2 |

Železo | Ne več kakor 50 mg/kg, računano na vsebnost SO2 |

Selen | Ne več kakor 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 224 KALIJEV METABISULFIT

Sopomenke | Kalijev pirosulfit |

Definicija

Kemično ime | Kalijev disulfit Kalijev pentaoksodisulfat |

Einecs | 240-795-3 |

Kemična formula | K2S2O5 |

Molekulska masa | 222,33 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 90 % K2S2O5 in ne manj kakor 51 % SO2, preostali del je skoraj vse kalijev sulfat |

Opis | Brezbarvni kristali ali bel kristalinični prah |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na sulfit in na kalij | | |

Čistost

Tiosulfat | Ne več kakor 0,1 %, računano na vsebnost SO2 |

Železo | Ne več kakor 50 mg/kg, računano na vsebnost SO2 |

Selen | Ne več kakor 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 226 KALCIJEV SULFIT

Definicija

Kemično ime | Kalcijev sulfit |

Einecs | 218-235-4 |

Kemična formula | CaSO3·2H2O |

Molekulska masa | 156,17 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 95 % CaSO3·2H2O in ne manj kakor 39 % SO2 |

Opis | Beli kristali ali bel kristalinični prah |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na sulfit in na kalcij | | |

Čistost

Železo | Ne več kakor 50 mg/kg, računano na vsebnost SO2 |

Selen | Ne več kakor 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 227 KALCIJEV BISULFIT

Definicija

Kemično ime | Kalcijev bisulfit Kalcijev hidrogensulfit |

Einecs | 237-423-7 |

Kemična formula | Ca(HSO3)2 |

Molekulska masa | 202,22 |

Vsebnost | 6 do 8 % (m/v) žveplovega dioksida in 2,5 do 3,5 % (m/v) kalcijevega dioksida, kar ustreza 10 do 14 % (m/v) kalcijevega bisulfita [Ca(HSO3)2] |

Opis | Bistra, zelenkasto rumena vodna raztopina z izrazitim vonjem po žveplovem dioksidu |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na sulfit in na kalcij | | |

Čistost

Železo | Ne več kakor 50 mg/kg, računano na vsebnost SO2 |

Selen | Ne več kakor 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 228 KALIJEV BISULFIT

Definicija

Kemično ime | Kalijev bisulfit Kalijev hidrogensulfit |

Einecs | 231-870-1 |

Kemična formula | KHSO3 v vodni raztopini |

Molekulska masa | 120,17 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 280 g KHSO3 na liter (ali 150 g SO2 na liter) |

Opis | Bistra, brezbarvna vodna raztopina |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na sulfit in na kalij | | |

Čistost

Železo | Ne več kakor 50 mg/kg, računano na vsebnost SO2 |

Selen | Ne več kakor 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 230 BIFENIL

Sopomenke | Difenil |

Definicija

Kemično ime | 1,1'-bifenil Fenilbenzen |

Einecs | 202-163-5 |

Kemična formula | C12H10 |

Molekulska masa | 154,20 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99,8 % |

Opis | Bela ali bledo rumena do rumenkasto rjava kristalinična trdna snov, značilnega vonja |

Identifikacija

A.Območje taljenja | 68,5 ºC do 70,5 ºC |

B.Območje destilacije | V celoti destilira na območju 2,5 ºC med 252,5 ºC in 257,5 ºC |

Čistost

Benzen | Ne več kakor 10 mg/kg |

Aromatski amini | Ne več kakor 2 mg/kg (kot anilin) |

Derivati fenola | Ne več kakor 5 mg/kg (kot fenol) |

Lahko karbonizirajoče snovi | Hladna raztopina 0,5 g bifenila in 5 ml 94,5 % do 95,5 % žveplene kisline se ne sme obarvati močneje od referenčne tekočine, ki vsebuje 0,2 ml kobaltovega klorida TSC, 0,3 ml feriklorida TSC, 0,1 ml bakrovega sulfata TSC in 4,4 ml vode |

Terfenil in višji polifenilderivati | Ne več kakor 0,2 % |

Policiklični aromatski ogljikovodiki | Jih ni |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 231 ORTO-FENILFENOL

Sopomenke | Ortoksenol |

Definicija

Kemično ime | (1,1'-bifenil)-2-ol 2-hidroksidifenil o-hidroksidifenil |

Einecs | 201-993-5 |

Kemična formula | C12H10O |

Molekulska masa | 170,20 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 % |

Opis | Bel ali rahlo rumenkast kristalinični prah |

Identifikacija

A.Območje taljenja | 56 ºC do 58 ºC |

B.Pozitivna reakcija na fenolat | Etanolna raztopina (1 g v 10 ml) se po dodatku 10 % raztopine feriklorida obarva zeleno |

Čistost

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,05 % |

Difenileter | Ne več kakor 0,3 % |

p-fenilfenol | Ne več kakor 0,1 % |

1-naftol | Ne več kakor 0,01 % |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 232 NATRIJEV ORTOFENILFENOL

Sopomenke | Natrijev ortofenilfenat Natrijeva sol o-fenilfenola |

Definicija

Kemično ime | Natrijev ortofenilfenol |

Einecs | 205-055-6 |

Kemična formula | C12H9ONa·4H2O |

Molekulska masa | 264,26 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 97 % C12H9ONa·4H2O |

Opis | Bel ali rahlo rumenkast kristalinični prah |

Identifikacija

A.Pozitivna reakcija na fenolat in na natrij | | |

B.Območje taljenja ortofenilfenola, ki ga izoliramo iz vzorca z nakisanjem in ni prekristaliziran ter je sušen v eksikatorju z žvepleno kislino kot sušilnim sredstvom, je od 56 ºC do 58 ºC | | |

C.pH 2 % vodne raztopine mora biti med 11,1 in 11,8 | | |

Čistost

Difenileter | Ne več kakor 0,3 % |

ρ-fenilfenol | Ne več kakor 0,1 % |

1-naftol | Ne več kakor 0,01 % |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 233 TIABENDAZOL

Definicija

Kemično ime | 4-(2-benzimidazolil)tiazol 2-(4-tiazolil)-1H-benzimidazol |

Einecs | 1205-725-8 |

Kemična formula | C10H7N3S |

Molekulska masa | 201,26 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 98 %, računano na suho snov |

Opis | Bel ali skoraj bel prah, brez vonja |

Identifikacija

A.Območje taljenja | 296 ºC do 303 ºC |

B.Spektrometrija | Absorpcijski maksimum v 0,1 N HCl (0,0005 % m/v) pri 302 nm, 258 nm in 243 nm E 1 cm1 %pri 302 nm ± 2 nm: približno 1230 E 1 cm1 %pri 258 nm ± 2 nm: približno 200 E 1 cm1 %pri 243 nm ± 2 nm: približno 620 Absorpcijsko razmerje 243 nm/302 nm = 0,47 do 0,53 Absorpcijsko razmerje 258 nm/302 nm = 0,14 do 0,18 |

Čistost

Vsebnost vode | Ne več kakor 0,5 % (metoda Karla Fischerja) |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,2 % |

Selen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 234 NISIN

Definicija | Nisin je sestavljen iz več zelo podobnih polipeptidov, ki jih proizvajajo naravne sorte Streptococcus lactis, Lancefield skupina N |

Einecs | 215-807-5 |

Kemična formula | C143H230N42O37S7 |

Molekulska masa | 3354,12 |

Vsebnost | Koncentrat nisina vsebuje ne manj kakor 900 enot na mg v zmesi nemastnih trdnih snovi mleka in najmanjša vsebnost natrijevega klorida je 50 %. |

Opis | Bel prah |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 3 %, ko ga pri 102 ºC do 103 ºC sušimo do konstantne mase |

Arzen | Ne več kakor 1 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 235 NATAMICIN

Sopomenke | Pimaricin |

Definicija | Natamicin je fungicid polienmakrolidne skupine, proizvajajo ga naravne sorte Streptomyces natalensis ali Streptococcus lactis. |

Einecs | 231-683-5 |

Kemična formula | C33H47O13N |

Molekulska masa | 665,74 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 95 %, računano na suho snov |

Opis | Bel do kremasto bel kristalinični prah |

Identifikacija

A.Barvna reakcija | Če na ploščici nekaj kristalov natamicina pokapljamo s: koncentrirano klorovodikovo kislino, se razvije modra barva,koncentrirano fosforno kislino, se razvije zelena barva,ki se po nekaj minutah spremenita v bledo rdečo |

B.Spektrometrija | 0,0005 % raztopina m/v v 1-odstotni raztopini ocetne kisline v metanolu ima absorpcijske maksimume pri približno 290 nm, 303 nm in 318 nm, prevoj pri okoli 280 nm in minimume pri okoli 250 nm, 295,5 nm in 311 nm. |

C.pH | 5,5 do 7,5 (1 % m/v raztopine v predhodno nevtralizirani zmesi 20 delov dimetilformamida in 80 delov vode) |

D.Specifična sučnost | αD20+ 250º do + 295º (1 % m/v raztopina v ledocetni kislini pri 20 ºC, računano na suho snov) |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 8 % (nad P2O5 v vakuumu pri 60 ºC do konstantne mase) |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,5 % |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

Mikrobiološka merila: skupno število živih mikroorganizmov | Ne več kakor 100/g |

E 239 HEKSAMETILENTETRAMIN

Sopomenke | Heksamin Metenamin |

Definicija

Kemično ime | 1,3,5,7-tetraazatriciklo[3.3.1.13,7]-dekan, heksametilentetramin |

Einecs | 202-905-8 |

Kemična formula | C6H12N4 |

Molekulska masa | 140,19 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov |

Opis | Brezbarven ali bel kristalinični prah |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na formaldehid in na amonijak | | |

B.Točka sublimacije približno 260 ºC | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 0,5 % po 2-urnem sušenju v vakuumu nad P2O5 pri 105 ºC |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,05 % |

Sulfati | Ne več kakor 0,005 %, izraženo kot SO4 |

Kloridi | Ne več kakor 0,005 %, izraženo kot Cl |

Amonijeve soli | Nezaznavne |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 242 DIMETILDIKARBONAT

Sopomenke | DMDC Dimetilpirokarbonat |

Definicija

Einecs | 224-859-8 |

Kemično ime | Dimetildikarbonat Dimetilester piroogljikove kisline |

Kemična formula | C4H6O5 |

Molekulska masa | 134,09 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99,8 % |

Opis | Brezbarvna tekočina, v vodni raztopini se razgradi. Jedka za kožo in oči, strupena za dihala in za zaužitje |

Identifikacija

A.Razgradnja | Po razredčenju pozitivni reakciji na CO2 in metanol |

B.Tališče17 ºC | Vrelišče 172 ºC z razgradnjo |

C.Gostota 20 ºC | Približno 1,25 g/cm3 |

D.Infrardeči spekter | Maksimumi pri 1156 in 1882 cm–1 |

Čistost

Dimetilkarbonat | Ne več kakor 0,2 % |

Klor, skupaj | Ne več kakor 3 mg/kg |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 249 KALIJEV NITRIT

Definicija

Kemično ime | Kalijev nitrit |

Einecs | 231-832-4 |

Kemična formula | KNO2 |

Molekulska masa | 85,11 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 95 %, računano na suho snov |

Opis | Bela ali rahlo rumena, topljiva zrnca |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na nitrit in na kalij | | |

B.pH 5 % raztopine: ne manj kakor 6,0 in ne več kakor 9,0 | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 3 % po 4-urnem sušenju nad silikagelom |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 250 NATRIJEV NITRIT

Definicija

Kemično ime | Natrijev nitrit |

Einecs | 231-555-9 |

Kemična formula | NaNO2 |

Molekulska masa | 69,00 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 97 %, računano na suho snov |

Opis | Bel kristalinični prah ali rumenkaste grudice |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na nitrit in na natrij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 0,25 % po 4-urnem sušenju nad silikagelom |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 251 NATRIJEV NITRAT

Sopomenke | Čilski soliter Cubic or soda nitre |

Definicija

Kemično ime | Natrijev nitrat |

Einecs | 231-554-3 |

Kemična formula | NaNO3 |

Molekulska masa | 85,00 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 % po 4-urnem sušenju pri 105 ºC |

Opis | Bel kristalinični, rahlo higroskopski prah |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na nitrat in na natrij | | |

B.pH 5-% raztopine | Ne manj kakor 5,5 in ne več kakor 8,3 |

C.Tališče: ± 308 ºC | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 2 % po 4-urnem sušenju pri 105 ºC |

Nitriti | Ne več kakor 30 mg/kg, izraženo kot NaNO2 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 252 KALIJEV NITRAT

Sopomenke | Čilski soliter Cubic or soda nitre |

Definicija

Kemično ime | Kalijev nitrat |

Einecs | 231-818-8 |

Kemična formula | KNO3 |

Molekulska masa | 101,11 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov |

Opis | Bel kristalinični prah ali prozorne prizme, hladilnega, slanega, ostrega okusa |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na nitrat in na kalij | | |

B.pH 5 % raztopine | Ne manj kakor 4,5 in ne več kakor 8,5 |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 1 % po 4-urnem sušenju pri 105 ºC |

Nitriti | Ne več kakor 20 mg/kg, izraženo kot KNO2 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 260 OCETNA KISLINA

Definicija

Kemično ime | Ocetna kislina Etanojska kislina |

Einecs | 200-580-7 |

Kemična formula | C2H4O2 |

Molekulska masa | 60,05 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99,8 % |

Opis | Bistra brezbarvna tekočina, ostrega značilnega vonja |

Identifikacija

A.Vrelišče | 118 ºC pri 760 mm Hg |

B.Specifična masa | Okoli 1,049 |

C.Raztopina 1 dela proti 3 delom daje pozitivno reakcijo na acetat | | |

D.Točka strjevanja | Ne manj kakor 14,5 ºC |

Čistost

Nehlapni ostanek | Ne več kakor 100 mg/kg |

Mravljinčna kislina, formati in druge oksidirajoče snovi | Ne več kakor 1000 mg/kg, izraženo kot mravljinčna kislina |

Lahko oksidirajoče snovi | V posodi s steklenim zamaškom razredčimo 2 ml vzorca z 10 ml vode in dodamo 0,1 ml 0,1 N kalijevega permanganata. Rožnata barva se v 30 minutah ne spremeni v rjavo |

Arzen | Ne več kakor 1 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 261 KALIJEV ACETAT

Definicija

Kemično ime | Kalijev acetat |

Einecs | 204-822-2 |

Kemična formula | C2H3O2K |

Molekulska masa | 98,14 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov |

Opis | Brezbarvni, topljivi kristali ali bel kristalinični prah, brez vonja ali šibkega vonja po ocetu |

Identifikacija

A.pH 5 % vodne raztopine | Ne manj kakor 7,5 in ne več kakor 9,0 |

B.Pozitivni reakciji na acetat in na kalij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 8 % po 2-urnem sušenju pri 150 ºC |

Mravljinčna kislina, formati in druge oksidirajoče snovi | Ne več kakor 1000 mg/kg, izraženo kot mravljinčna kislina |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 262 (i) NATRIJEV ACETAT

Definicija

Kemično ime | Natrijev acetat |

Einecs | 204-823-8 |

Kemična formula | C2H3NaO2·nH2O (n = 0 ali 3) |

Molekulska masa | Brezvodni: | 82,03 |

Trihidrat: | 136,08 |

Vsebnost | Vsebnost (brezvodni in trihidrat) ne manj kakor 98,5 %, računano na suho snov |

Opis | Brezvodni: | bel, zrnat, higroskopski prah, brez vonja |

Trihidrat: | brezbarvni, prozorni kristali ali zrnat, kristalinični prah, brez vonja ali z rahlim vonjem po ocetu. Na toplem in suhem zraku kristalizira |

Identifikacija

A.pH 1 % vodne raztopine | Ne manj kakor 8,0 in ne več kakor 9,5 |

B.Pozitivni reakciji na acetat in na natrij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Brezvodni: | ne več kakor 2 % (120 ºC, 4 ure) |

Trihidrat: | med 36 in 42 % (120 ºC, 4 ure) |

Mravljinčna kislina, formati in druge oksidirajoče snovi | Ne več kakor 1000 mg/kg, izraženo kot mravljinčna kislina |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 262 (ii) NATRIJEV DIACETAT

Definicija | Natrijev diacetat je molekularna spojina natrijevega acetata in ocetne kisline |

Kemično ime | Natrijev hidrogendiacetat |

Einecs | 204-814-9 |

Kemična formula | C4H7NaO4·nH2O (n = 0 ali 3) |

Molekulska masa | 142,09 (brezvodni) |

Vsebnost | Vsebnost 39 do 41 % proste ocetne kisline in 58 do 60 % natrijevega acetata |

Opis | Bela, higroskopska, kristalinična trdna snov z vonjem po ocetu |

Identifikacija

A.pH 10-% vodne raztopine | Ne manj kakor 4,5 in ne več kakor 5,0 |

B.Pozitivni reakciji na acetat in na natrij | | |

Čistost

Vsebnost vode | Ne več kakor 2 % (metoda Karla Fischerja) |

Mravljinčna kislina, formati in druge oksidirajoče snovi | Ne več kakor 1000 mg/kg, izraženo kot mravljinčna kislina |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 263 KALCIJEV ACETAT

Definicija

Kemično ime | Kalcijev acetat |

Einecs | 200-540-9 |

Kemična formula | Brezvodni: | C4H6O4Ca |

Monohidrat: | C4H6O4Ca·H2O |

Molekulska masa | Brezvodni: | 158,17 |

Monohidrat: | 176,18 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 98 %, računano na suho snov |

Opis | Brezvodni kalcijev acetat je bela, higroskopska, zbita, kristalinična trdna snov rahlo grenkega okusa. Lahko ima rahel vonj po ocetni kislini. Monohidrat je lahko brez iglic, lahko so zrna ali prah |

Identifikacija

A.pH 10 % vodne raztopine | Ne manj kakor 6,0 in ne več kakor 9,0 |

B.Pozitivni reakciji na acetat in na kalcij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 11 % po sušenju (155 ºC do konstantne mase za monohidrat) |

V vodi netopne snovi | Ne več kakor 0,3 % |

Mravljinčna kislina, formati in druge oksidirajoče snovi | Ne več kakor 1000 mg/kg, izraženo kot mravljinčna kislina |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 270 MLEČNA KISLINA

Definicija

Kemično ime | Mlečna kislina 2-hidroksipropionska kislina 1-hidroksietan-1-karboksilna kislina |

Einecs | 200-018-0 |

Kemična formula | C3H6O3 |

Molekulska masa | 90,08 |

Vsebnost | Ne manj kakor 76 % in ne več kakor 84 % |

Opis | Brezbarvna ali rumenkasta, sirupasta tekočina, skoraj brez vonja in kislega okusa, sestavljena iz zmesi mlečne kisline (C3H6O3) in laktata mlečne kisline (C6H10O5). Pridobivamo jo z mlečno fermentacijo sladkorjev ali pa jo pripravimo sintetično |

Opomba:Mlečna kislina je higroskopska, če jo koncentriramo s kuhanjem, kondenzira in tvori laktat mlečne kisline, ki po razredčenju in segrevanju hidrolizira v mlečno kislino | | |

Identifikacija

A.Pozitivna reakcija na laktat | | |

Čistost

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,1 % |

Klorid | Ne več kakor 0,2 % |

Sulfat | Ne več kakor 0,25 % |

Železo | Ne več kakor 10 mg/kg |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

Opomba:Specifikacija velja za 80 % vodno raztopino; za šibkejše vodne raztopine izračunamo vrednosti ustrezno vsebnosti mlečne kisline | | |

E 280 PROPIONSKA KISLINA

Definicija

Kemično ime | Propionska kislina Propanojska kislina |

Einecs | 201-176-3 |

Kemična formula | C3H6O2 |

Molekulska masa | 74,08 |

Vsebnost | Ne manj kakor 99,5 % |

Opis | Brezbarvna ali rahlo rumenkasta, oljnata tekočina, rahlega ostrega vonja |

Identifikacija

A.Tališče | –22 ºC |

B.Območje destilacije | 138,5 ºC do 142,5 ºC |

Čistost

Nehlapni ostanek | Ne več kakor 0,01 %, če jo sušimo pri 140 ºC do konstantne mase |

Aldehidi | Ne več kakor 0,1 %, izraženo kot formaldehid |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 281 NATRIJEV PROPIONAT

Definicija

Kemično ime | Natrijev propionat Natrijev propanoat |

Einecs | 205-290-4 |

Kemična formula | C3H5O2Na |

Molekulska masa | 96,06 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 % po 2-urnem sušenju pri 105 ºC |

Opis | Bel kristalinični, higroskopski prah ali droben bel prah |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na propionat in na natrij | | |

B.pH 10 % vodne raztopine | Ne manj kakor 7,5 in ne več kakor 10,5 |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 4 % z 2-urnim sušenjem pri 105 1C |

V vodi netopne snovi | Ne več kakor 0,1 % |

Železo | Ne več kakor 50 mg/kg |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 282 KALCIJEV PROPIONAT

Definicija

Kemično ime | Kalcijev propionat |

Einecs | 223-795-8 |

Kemična formula | C6H10O4Ca |

Molekulska masa | 186,22 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 % po 2-urnem sušenju pri 105 ºC |

Opis | Bel kristalinični prah |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na propionat in na kalcij | | |

B.pH 10 % vodne raztopine | Med 6,0 in 9,0 |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 4 % z 2-urnim sušenjem pri 105 ºC |

V vodi netopne snovi | Ne več kakor 0,3 % |

Železo | Ne več kakor 50 mg/kg |

Fluorid | Ne več kakor 10 mg/kg |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 283 KALIJEV PROPIONAT

Definicija

Kemično ime | Kalijev propionat Kalijev propanoat |

Einecs | 206-323-5 |

Kemična formula | C3H5KO2 |

Molekulska masa | 112,17 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 % po 2-urnem sušenju pri 105 ºC |

Opis | Bel kristalinični prah |

Identifikacija

A. Pozitivni reakciji na propionat in na kalij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 4 % z 2-urnim sušenjem pri 105 ºC |

V vodi netopne snovi | Ne več kakor 0,3 % |

Železo | Ne več kakor 30 mg/kg |

Fluorid | Ne več kakor 10 mg/kg |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 284 BOROVA KISLINA

Sopomenke | Boracic acid Ortoborova kislina Borofax |

Definicija

Einecs | 233-139-2 |

Kemična formula | H3BO3 |

Molekulska masa | 61,84 |

Vsebnost | Ne manj kakor 99,5 % |

Opis | Brezbarvni prozorni kristali, brez vonja ali bela zrna ali prah; rahlo mastno na dotik; v naravi se pojavlja kot mineral sasolit |

Identifikacija

A.Tališče | Pri približno 171 ºC |

B.Gori z lepim, zelenim plamenom | | |

C.pH 3,3 % vodne raztopine | Med 3,8 in 4,8 |

Čistost

Peroksidi | Ob dodatku raztopine K-jodida se barva ne razvije |

Arzen | Ne več kakor 1 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 285 DINATRIJEV TETRABORAT (BORAKS)

Sopomenke | Natrijev borat |

Definicija

Kemično ime | Natrijev tetraborat Natrijev biborat Natrijev piroborat Brezvodni tetraborat |

Einecs | 215-540-4 |

Kemična formula | Na2B4O7 Na2B4O7·10 H2O |

Molekulska masa | 201,27 |

Opis | Prah ali steklaste ploščice, ki se na zraku zmotnijo; počasi topen v vodi |

Identifikacija

A.Tališče | Med 171 ºC in 175 ºC z razgradnjo |

Čistost

Peroksidi | Ob dodatku raztopine K-jodida se barva ne razvije |

Arzen | Ne več kakor 1 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 290 OGLJIKOV DIOKSID

Sopomenke | Carbonic acid gas Suhi led (trdna oblika) Anhidrid ogljikove kisline |

Definicija

Kemično ime | Ogljikov dioksid |

Einecs | 204-696-9 |

Kemična formula | CO2 |

Molekulska masa | 44,01 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 % v/v, računano kot plin |

Opis | Pri običajnih pogojih brezbarven plin, rahlega ostrega vonja. Ogljikov dioksid, ki je na voljo na trgu, se prodaja kot tekočina v jeklenkah pod pritiskom ali v stisnjenih trdnih blokih, poznan kot “suhi led”. Trdni obliki (suhi led) so običajno dodane snovi, kakršen je propilenglikol ali mineralno olje, kot vezivo |

Identifikacija

A.Obarjanje(Tvorba oborine) | Če CO2 uvajamo v raztopino barijevega hidroksida, nastane bela oborina, ki se burno raztopi v razredčeni ocetni kislini |

Čistost

Kislost | 915 ml plina, ki ga v obliki mehurčkov uvajamo v 50 ml sveže prekuhane vode, je ne sme okisati bolj kakor 50 ml sveže zavrete vode, ki ji dodamo 1 ml klorovodikove kisline (0,01 N) – glede na metiloranž |

Reducirajoče snovi, hidrogenfosfid in sulfid | 915 ml plina, ki ga kot mehurčke uvajamo v 25 ml reagenta srebrovega nitrata z dodatkom 3 ml amonijaka, ne sme povzročiti motnosti ali počrnitve te raztopine. |

Ogljikov monoksid | Ne več kakor 10 μl/l |

Vsebnost olja | Ne več kakor 0,1 mg/l |

E 300 ASKORBINSKA KISLINA

Definicija

Kemično ime | L-askorbinska kislina Askorbinska kislina 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-lakton 3-keto-L-gulofuranolakton |

Einecs | 200-066-2 |

Kemična formula | C6H8O6 |

Molekulska masa | 176,13 |

Vsebnost | Ne manj kakor 99 % C6H8O6 po 24-urnem sušenju z vakuumom nad žvepleno kislino v eksikatorju |

Opis | Bela do bledo rumena kristalinična trdna snov, brez vonja |

Identifikacija

A.Tališče | Med 189 ºC in 193 ºC z razgradnjo |

B.Pozitivne reakcije na askorbinsko kislino | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 0,4 % po 24-urnem sušenju z vakuumom nad žvepleno kislino v eksikatorju |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,1 % |

Specifična sučnost | αD20med +20,5 º in + 21,5º (10 % m/v vodna raztopina) |

pH 2 % vodne raztopine | Med 2,4 in 2,8 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 301 NATRIJEV ASKORBAT

Definicija

Kemično ime | Natrijev askorbat Natrijev L-askorbat 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-lakton natrijev enolat 3-keto-L-gulofuranolakton natrijev enolat |

Einecs | 205-126-1 |

Kemična formula | C6H7O6Na |

Molekulska masa | 198,11 |

Vsebnost | Ne manj kakor 99 % C6H7O6Na po 24-urnem sušenju z vakuumom nad žvepleno kislino v eksikatorju |

Opis | Bela ali skoraj bela kristalinična trdna snov brez vonja, ki na svetlobi potemni |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na askorbat in na natrij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 0,25 % po 24-urnem sušenju z vakuumom nad žvepleno kislino v eksikatorju |

Specifična sučnost | αD20med +103 º in +106º (10 % m/v vodna raztopina) |

pH 10 % vodne raztopine | Med 6,5 in 8,0 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 302 KALCIJEV ASKORBAT

Definicija

Kemično ime | Kalcijev askorbat dihidrat Kalcijeva sol 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4 lakton dihidrata |

Einecs | 227-261-5 |

Kemična formula | C12H14O12Ca·2H20 |

Molekulska masa | 426,35 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 98 %, računano brez hlapnih snovi |

Opis | Bel do rahlo bledo sivkasto rumen kristalinični prah, brez vonja |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na askorbat in na kalcij | | |

Čistost

Fluorid | Ne več kakor 10 mg/kg, izraženo kot fluor |

Specifična sučnost | αD20med +95º in +97º (5 % m/v vodna raztopina) |

pH 10 % vodne raztopine | Med 6,0 in 7,5 |

Hlapne snovi | Ne več kakor 0,3 %, določeno s 24-urnim sušenjem pri sobni temperaturi v eksikatorju z žvepleno kislino ali fosforjevim pentoksidom kot sušilnim sredstvom |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 304 (i) ASKORBIL PALMITAT

Definicija

Kemično ime | Askorbil palmitat L-askorbil palmitat 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-lakton-6-palmitat 6-palmitoil-3-keto-L-gulofuranolakton |

Einecs | 205-305-4 |

Kemična formula | C22H38O7 |

Molekulska masa | 414,55 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 98 %, računano na suho snov |

Opis | Bela ali rumenkasto bela trdna snov z vonjem po limoni |

Identifikacija

A.Območje taljenja | Med 107 ºC in 117 ºC |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 2,0 % po 1-urnem sušenju v vakuumskem sušilniku pri 56 ºC in 60 ºC |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,1 % |

Specifična sučnost | αD20med +21 º in +24 º (5 % m/v raztopini metanola) |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 304 (ii) ASKORBIL STEARAT

Definicija

Kemično ime | Askorbil stearat L-askorbil stearat 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-lakton-6-stearat 6-stearoil-3-keto-L-gulofuranolakton |

Einecs | 246-944-9 |

Kemična formula | C24H42O7 |

Molekulska masa | 442,6 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 98 % |

Opis | Bela ali rumenkasto bela trdna snov z vonjem po limoni |

Identifikacija

A.Območje taljenja | Okoli 116 ºC |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 2,0 % po 1-urnem sušenju v vakuumskem sušilniku pri 56 ºC do 60 ºC |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,1 % |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 306 TOKOFEROL – KONCENTRIRANI EKSTRAKT

Definicija | Kemično ime Proizvod pridobivamo z vakuumsko destilacijo z vodno paro iz jedilnega rastlinskega olja, ki vsebuje koncentrirane tokoferole in tokotrienole, npr. tokoferol, d-α-, d-β-, d-γ- in d-ζ-tokoferoli |

Molekulska masa | 430,71 (d-α-tokoferol) |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 34 % skupnih tokoferolov |

Opis | Rjavkasto rdeče do rdeče, bistro, viskozno olje, blagega značilnega vonja in okusa. Zastopane so lahko tudi voskaste sestavine v mikrokristalinični obliki |

Identifikacija

A.Z ustrezno plinsko kromatografsko metodo | | |

B.Preskusi topnosti | Netopen v vodi. Topen v etanolu. Meša se z etrom |

Čistost

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,1 % |

Specifična sučnost | αD20ne manj kakor + 20 º |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 307 ALFA-TOKOFEROL

Sopomenke | dl-α-tokoferol |

Definicija

Kemično ime | dl-5,7,8-Trimethyltocol dl-5,7,8-tetrametil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-kromanol |

Einecs | 200-412-2 |

Kemična formula | C29H50O2 |

Molekulska masa | 430,71 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 96 % |

Opis | Rahlo rumeno do rumenkasto rjavo, bistro, viskozno olje, skoraj brez vonja, ki na zraku ali svetlobi oksidira in temni |

Identifikacija

A.Preskusi topnosti | Netopen v vodi, dobro topen v etanolu, meša se z etrom |

B.Spektrofotometrija | V absolutnem etanolu je največja možna absorpcija okoli 292 nm |

Čistost

Indeks refrakcije | n D201,503 – 1,507 |

Specifična absorpcija E 1 cm1 %v etanolu | E 1 cm1 %__NEWLINE__(292 nm) 72–76__NEWLINE__(0,01 g v 200 ml absolutnega etanola) |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,1 % |

Specifična sučnost | αD200 º ± 0,05 º (raztopina v kloroformu 1 v 10) |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 308 GAMA-TOKOFEROL

Sopomenke | dl-γ-tokoferol |

Definicija

Kemično ime | 2,7,8-trimetil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-kromanol |

Einecs | 231-523-4 |

Kemična formula | C28H48O2 |

Molekulska masa | 416,69 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 97 % |

Opis | Bistro, viskozno bledo rumeno olje, ki na zraku ali svetlobi oksidira in temni |

Identifikacija

A.Spektrofotometrija | Največja mogoča absorpcija v absolutnem etanolu pri približno 298 nm in 257 nm |

Čistost

Specifična absorpcija E 1 cm1 %v etanolu | E 1 cm1 %(298 nm) med 91 in 97 E 1 cm1 %(257 nm) med 5,0 in 8,0 |

Indeks refrakcije | n D201,503 – 1,507 |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,1 % |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 309 DELTA-TOKOFEROL

Definicija

Kemično ime | 2,8-dimetil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-kromanol |

Einecs | 204-299-0 |

Kemična formula | C27H46O2 |

Molekulska masa | 402,7 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 97 % |

Opis | Bistro, viskozno bledo rumenkasto ali oranžno olje, ki na zraku ali svetlobi oksidira in temni |

Identifikacija

A.Spektrofotometrija | Največja mogoča absorpcija v absolutnem etanolu pri približno 298 nm in 257 nm |

Čistost

Specifična absorpcija E 1 cm1 %v etanolu | E 1 cm1 %(298 nm) med 89 in 95 E 1 cm1 %(257 nm) med 3,0 in 6,0 |

Indeks refrakcije | n D201,500 – 1,504 |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,1 % |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 310 PROPILGALAT

Definicija

Kemično ime | Propilgalat Propilester galne kisline n-propilester 3,4,5-trihidroksibenzojeve kisline |

Einecs | 204-498-2 |

Kemična formula | C10H12O5 |

Molekulska masa | 212,20 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 98 %, računano na suho snov |

Opis | Bela do smetanasto bela, kristalinična trdna snov, brez vonja |

Identifikacija

A.Preskusi topnosti | Rahlo topen v vodi, dobro topen v etanolu, etru in propan-1,2-diolu |

B.Območje taljenja | Med 146 ºC in 150 ºC po 4-urnem sušenju pri 110 ºC |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 1,0 % (110 ºC, 4 ure) |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,1 % |

Prosta kislina | Ne več kakor 0,5 % (kot galna kislina) |

Klorirana organska sestavina | Ne več kakor 100 mg/kg (kot Cl) |

Specifična absorpcija E 1 cm1 %v etanolu | E 1 cm1 %(275 nm) ne manj kakor 485 in ne več kakor 520 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 311 OKTILGALAT

Definicija

Kemično ime | Oktilgalat Oktilester galne kisline n-oktilester 3,4,5-trihidroksibenzojeve kisline |

Einecs | 213-853-0 |

Kemična formula | C15H22O5 |

Molekulska masa | 282,34 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 98 % po 6-urnem sušenju pri 90 ºC |

Opis | Bela do smetanasto bela trdna snov, brez vonja |

Identifikacija

A.Preskusi topnosti | Netopen v vodi, dobro topen v etanolu, etru in propan-1,2-diolu |

B.Območje taljenja | Med 99 ºC in 102 ºC po 6-urnem sušenju pri 90 ºC |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 0,5 % (90 ºC, 6 ur) |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,05 % |

Prosta kislina | Ne več kakor 0,5 % (kot galna kislina) |

Klorirana organska sestavina | Ne več kakor 100 mg/kg (kot Cl) |

Specifična absorpcija E 1 cm1 %v etanolu | E 1 cm1 %(275 nm) ne manj kakor 375 in ne več kakor 390 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 312 DODECILGALAT

Sopomenke | Lavrilgalat |

Definicija

Kemično ime | Dodecilgalat n-dodecil(ali lavril)ester 3,4,5-trihidroksibenzojeve kisline Dodecilester galne kisline |

Einecs | 214-620-6 |

Kemična formula | C19H30O5 |

Molekulska masa | 338,45 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 98 % po 6-urnem sušenju pri 90 ºC |

Opis | Bela ali smetanasto bela trdna snov, brez vonja |

Identifikacija

A.Preskusi topnosti | Netopen v vodi, dobro topen v etanolu in etru |

B.Območje taljenja | Med 95 ºC in 98 ºC po 6-urnem sušenju pri 90 ºC |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 0,5 % (90 ºC, šest ur) |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,05 % |

Prosta kislina | Ne več kakor 0,5 % (kot galna kislina) |

Klorirana organska sestavina | Ne več kakor 100 mg/kg (kot Cl) |

Specifična absorpcija E 1 cm1 %v etanolu | E 1 cm1 %(275 nm) ne manj kakor 300 in ne več kakor 325 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 10 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 30 mg/kg |

E 315 IZOASKORBINSKA KISLINA

Sopomenke | Eritorbinska kislina D-izoaskorbinska kislina |

Definicija

Kemično ime | γ-lakton-D-eritro-heks-2-enojske kisline Izoaskorbinska kislina D-izoaskorbinska kislina |

Einecs | 201-928-0 |

Kemična formula | C6H8O6 |

Molekulska masa | 176,13 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 98 %, računano na suho snov |

Opis | Bela do rahlo rumena kristalinična trdna snov, ki na svetlobi postopoma temni |

Identifikacija

A.Območje taljenja | Okoli 164 ºC do 172 ºC z razgradnjo |

B.Pozitivna reakcija na askorbinsko kislino/barvna reakcija | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 0,4 % po 3-urnem sušenju na silikagelu pri znižanem tlaku |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,3 % |

Specifična sučnost | αD2510 % (m/v) vodne raztopine med –16,5 º do –18,0 º |

Oksalat | K raztopini 1 g v 10 ml vode dodamo 2 kapljici ledocetne kisline in 5 ml 10-% raztopine kalcijevega acetata. Raztopina mora ostati bistra |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 316 NATRIJEV IZOASKORBAT

Sopomenke | Natrijev eritorbat |

Definicija

Kemično ime | Natrijev izoaskorbat Natrijeva D-izoaskorbinska kislina Natrijeva sol 2,3-didehidro-D-eritro-heksono-1,4-lakton 3-keto-D-gulofurano-lakton natrijev enolat monohidrat |

Einecs | 228-973-9 |

Kemična formula | C6H7O6Na·H2O |

Molekulska masa | 216,13 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 98 % po 24-urnem sušenju nad žvepleno kislino v eksikatorju z vakuumom, izraženo kot monohidratna baza |

Opis | Bela kristalinična trdna snov |

Identifikacija

A.Preskusi topnosti | Dobro topen v vodi, komaj topen v etanolu |

B.Pozitivna reakcija na askorbinsko kislino/barvna reakcija | | |

C.Pozitivna reakcija na natrij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 0,25 % po 24-urnem sušenju nad žvepleno kislino v eksikatorju z vakuumom |

Specifična sučnost | αD2510 % (m/v) vodne raztopine med +95 ºdo +98 º |

pH 10-% vodne raztopine | 5,5 do 8,0 |

Oksalat | K raztopini 1 g v 10 ml vode dodamo 2 kapljici ledocetne kisline in 5 ml 10 % raztopine kalcijevega acetata. Raztopina mora ostati bistra |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 320 BUTILHIDROKSIANIZOL

Sopomenke | BHA |

Definicija

Kemično ime | 3-terciarni-butil-4-hidroksianizol Zmes 2-terciarnega butila-4-hidroksianizola in 3-terciarnega butila-4-hidroksianizola |

Einecs | 246-563-8 |

Kemična formula | C11H16O2 |

Molekulska masa | 180,25 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 98,5 % C11H16O2 in ne manj kakor 85 % 3-terciarnega-butila-4-hidroksianizola |

Opis | Beli ali rahlo rumeni kristali ali voskasta trdna snov rahlega aromatičnega vonja |

Identifikacija

A.Preskusi topnosti | Netopen v vodi |

B.Območje taljenja | Med 48 ºC in 55 ºC |

Čistost

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,05 % po žarjenju pri 800 ± 25 ºC |

Fenolne nečistote | Ne več kakor 0,5 % |

Specifična absorpcija E 1 cm1 %v etanolu | E 1 cm1 %(290 nm) ne manj kakor 190 in ne več kakor 210 |

E 1 cm1 %(228 nm) ne manj kakor 326 in ne več kakor 345 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 321 BUTILHIDROKSITOLUEN

Sopomenke | BHT |

Definicija

Kemično ime | 2,6-diterciarni-butil-p-krezol 4-metil-2,6-diterciarni-butilfenol |

Einecs | 204-881-4 |

Kemična formula | C15H24O |

Molekulska masa | 220,36 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 % |

Opis | Bela, kristalinična ali kosmičasta trdna snov, brez vonja ali rahlega aromatičnega vonja |

Identifikacija

A.Preskusi topnosti | Netopen v vodi in propan-1,2-diolu. Dobro topen v etanolu |

B.Tališče | Pri 70 ºC |

C.Absorpcijski maksimum | 2 cm plast raztopine 1 v 100000 v absolutnem etanolu ima v območju med 230 in 320 nm absorpcijski maksimum samo pri 278 nm |

Čistost

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,005 % |

Fenolne nečistote | Ne več kakor 0,5 % |

Specifična absorpcija E 1 cm1 %v etanolu | E 1 cm1 %(228 nm) ne manj kakor 81 in ne več kakor 88 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 322 LECITIN

Sopomenke | Fosfatid Fosfolipid |

Definicija | Lecitin je zmes fosfatidov, ki jo dobimo s fizikalnimi postopki iz živalskih ali rastlinskih živil; vsebuje tudi hidrolizirane produkte, ki jih dobimo z uporabo neškodljivih ustreznih encimov. Končni produkt ne sme kazati nobenih znakov encimske aktivnosti Lecitin lahko rahlo pobelimo v vodnih raztopinah z vodikovim peroksidom. Oksidacija kemijsko ne sme spremeniti lecitina |

Einecs | 232-307-2 |

Vsebnost | Lecitin: ne manj kakor 60,0 % snovi, netopnih v acetonuHidrolizirani lecitin: ne manj kakor 56,0 % snovi, netopnih v acetonu |

Opis | Lecitin: je rjava tekočina ali poltekoča tekočina ali prahHidrolizirani lecitin: svetlorjava do rjava, viskozna tekočina ali pasta |

Identifikacija

A.Pozitivne reakcije na holin, na fosfor in na maščobne kisline | | |

B.Preskus za hidrolizirani lecitin | V 800-ml čašo damo 500 ml vode (30 ºC do 35 ºC). Nato med stalnim mešanjem počasi dodajamo 50 ml vzorca. Hidrolizirani lecitin tvori homogeno emulzijo. Nehidrolizirani lecitin se bo oblikoval v izrazito maso okrog 50 g |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 2,0 % z 1-urnim sušenjem pri 105 ºC |

V toluenu netopne snovi | Ne več kakor 0,3 % |

Kislinsko število | Lecitin: ne več kakor 35 mg kalijevega hidroksida na gramHidrolizirani lecitin: ne več kakor 45 mg kalijevega hidroksida na gram |

Peroksidno število | Enako ali manj kakor 10 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 325 NATRIJEV LAKTAT

Definicija

Kemično ime | Natrijev laktat Natrijev 2-hidroksipropanoat |

Einecs | 200-772-0 |

Kemična formula | C3H5NaO3 |

Molekulska masa | 112,06 (brezvodni) |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 57 % in ne več kakor 66 % |

Opis | Brezbarvna, prozorna tekočina Brez vonja ali rahlega značilnega vonja |

Identifikacija

A.Pozitivna reakcija na laktat | | |

B.Pozitivna reakcija na kalij | | |

Čistost

Kislost | Ne več kakor 0,5 % po sušenju, izraženo kot mlečna kislina |

pH 20 % vodne raztopine | 6,5 do 7,5 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

Reducirajoče snovi | Fehlingove raztopine ne reducira |

Opomba:Ta specifikacija velja za 60-% vodno raztopino | | |

E 326 KALIJEV LAKTAT

Definicija

Kemično ime | Kalijev laktat Kalijev 2-hidroksipropanoat |

Einecs | 213-631-3 |

Kemična formula | C3H5O3K |

Molekulska masa | 128,17 (brezvodni) |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 57 % in ne več kakor 66 % |

Opis | Rahlo viskozna, bistra tekočina, skoraj brez vonja ali rahlega značilnega vonja |

Identifikacija

A.Žarjenje | Raztopino kalijevega laktata žarimo do pepela. Pepel je alkalen, če mu dodamo kislino, se zapeni |

B.Barvna reakcija | Na plast 5 ml raztopine (1 v 100) katehola v žvepleni kislini dolijemo 2 ml raztopine kalijevega laktata. Na stičišču obeh plasti nastane temnordeča barva |

C.Pozitivni reakciji na kalij in na laktat | | |

Čistost

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

Kislost | 1 g raztopine kalijevega laktata raztopimo v 20 ml vode, dodamo 3 kapljice fenolftaleina TS in titriramo z 0,1 N natrijevim hidroksidom. Pri titraciji naj ne bi porabili več kakor 0,2 ml |

Reducirajoče snovi | Fehlingove raztopine ne reducira. |

Opomba:Ta specifikacija velja za 60-% vodno raztopino. | | |

E 327 KALCIJEV LAKTAT

Definicija

Kemično ime | Kalcijev dilaktat Kalcijev dilaktat hidrat Kalcijeva sol 2-hidroksipropanojske kisline |

Einecs | 212-406-7 |

Kemična formula | (C3H5O2)2 Ca·nH2O (n = 0–5) |

Molekulska masa | 218,22 (brezvodni) |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 98 %, računano na suho snov |

Opis | Bel kristalinični prah ali zrnca, skoraj brez vonja |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na laktat in na kalcij | | |

B.Preskusi topnosti | Topen v vodi in pravzaprav netopen v etanolu |

Čistost

Izguba pri sušenju | Po 4-urnem sušenju pri 120 ºC: brezvodni: ne več kakor 3,0 %z 1 molekulo vode: ne več kakor 8,0 %s 3 molekulami vode: ne več kakor 20,0 %s 4,5 molekulami vode: ne več kakor 27,0 % |

Kislost | Ne več kakor 0,5 % suhe snovi, izraženo kot mlečna kislina |

Fluorid | Ne več kakor 30 mg/kg (izraženo kot fluor) |

pH 5 % raztopine | Med 6,0 in 8,0 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

Reducirajoče snovi | Fehlingove raztopine ne reducira |

E 330 CITRONSKA KISLINA

Definicija

Kemično ime | Citronska kislina 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilna kislina β-Hydroxytricarballytic acid |

Einecs | 201-069-1 |

Kemična formula | (a)C6H8O7 (brezvodna)(b)C6H8O7·H2O (monohidrat) |

Molekulska masa | (a)192,13 (brezvodna)(b)210,15 (monohidrat) |

Vsebnost | Citronska kislina je lahko brezvodna ali pa vsebuje 1 molekulo vode. Citronska kislina vsebuje ne manj kakor 99,5 % C6H8O7, računano na suho snov. |

Opis | Citronska kislina je bela ali brezbarvna, kristalinična trdna snov, brez vonja, močnega kislega okusa. Monohidrat na suhem zraku kristalizira |

Identifikacija

A.Preskusi topnosti | Zelo topna v vodi; dobro topna v etanolu; topna v etru |

Čistost

Vsebnost vode | Brezvodna citronska kislina vsebuje ne več kakor 0,5 % vode; citronska kislina monohidrat vsebuje ne več kakor 8,8 % vode (metoda Karla Fischerja) |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 0,05 % po žarjenju pri 800 ± 25 ºC |

Arzen | Ne več kakor 1 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 1 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 5 mg/kg |

Oksalati | Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju |

Lahko karbonizirajoče snovi | 1 g uprašenega vzorca 1 uro segrevamo v temi z 10 ml najmanj 98-% žveplene kisline na vodni kopeli pri 90 ºC. Razvije se lahko le rahlo rjava barva (primerjalna raztopina K iz barvne skale) |

E 331 (i) MONONATRIJEV CITRAT

Sopomenke | Mononatrijev citrat Monobazični natrijev citrat |

Definicija

Kemično ime | Mononatrijev citrat Mononatrijeva sol 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kisline |

Kemična formula | (a)C6H7O7Na (brezvodna)b)C6H7O7 Na·H2O (monohidrat) |

Molekulska masa | (a)214,11 (brezvodna)(b)232,23 (monohidrat) |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov |

Opis | Kristalinični bel prah ali brezbarvni kristali |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na citrat in na natrij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | S 4-urnim sušenjem pri 180 ºC: brezvodni: ne več kakor 1,0 %monohidrat: ne več kakor 8,8 % |

Oksalati | Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju |

pH 1-% vodne raztopine | Med 3,5 in 3,8 |

Arzen | Ne več kakor 1 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 1 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 5 mg/kg |

E 331 (ii) DINATRIJEV CITRAT

Sopomenke | Dinatrijev citrat Dibazični natrijev citrat |

Definicija

Kemično ime | Dinatrijev citrat Dinatrijeva sol 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kisline Dinatrijeva sol citronske kisline z 1,5 molekulami vode |

Einecs | 205-623-3 |

Kemična formula | C6H6O7Na2·1,5 H2O |

Molekulska masa | 263,11 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov |

Opis | Kristalinični bel prah ali brezbarvni kristali |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na citrat in na natrij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 13,0 % s 4-urnim sušenjem pri 180 ºC |

Oksalati | Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju |

pH 1 % vodne raztopine | Med 4,9 in 5,2 |

Arzen | Ne več kakor 1 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 1 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 5 mg/kg |

E 331 (iii) TRINATRIJEV CITRAT

Sopomenke | Trinatrijev citrat Tribazični natrijev citrat |

Definicija

Kemično ime | Trinatrijev citrat Trinatrijeva sol 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kisline Trinatrijeva sol citronske kisline, brezvodna, dihidrat ali pentahidrat |

Einecs | 200-675-3 |

Kemična formula | Brezvodni: | C6H5O7Na3 |

Hidrirani: | C6H5O7 Na3·nH2O (n = 2 ali 5) |

Molekulska masa | 258,07 (brezvodni) |

Vsebnost | Ne manj kakor 99 %, računano na suho snov |

Opis | Kristalinični bel prah ali brezbarvni kristali |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na citrat in na natrij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | S 4-urnim sušenjem pri 180 ºC: |

– brezvodni: | ne več kakor 1,0 % |

– dihidrat: | ne več kakor 13,5 % |

– pentahidrat: | ne več kakor 30,3 % |

Oksalati | Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju |

pH 5 % vodne raztopine | Med 7,5 in 9,0 |

Arzen | Ne več kakor 1 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 1 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 5 mg/kg |

E 332 (i) MONOKALIJEV CITRAT

Sopomenke | Monokalijev citrat Monobazični kalijev citrat |

Definicija

Kemično ime | Monokalijev citrat Monokalijeva sol 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kisline Brezvodna monokalijeva sol citronske kisline |

Einecs | 212-753-4 |

Kemična formula | C6H7O7 K |

Molekulska masa | 230,21 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov |

Opis | Bel, higroskopski, zrnat prah ali prozorni kristali |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na citrat in na kalij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 1,0 % s 4-urnim sušenjem pri 180 ºC |

Oksalati | Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju |

pH 1 % vodne raztopine | Med 3,5 in 3,8 |

Arzen | Ne več kakor 1 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 1 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 5 mg/kg |

E 332 (ii) TRIKALIJEV CITRAT

Sopomenke | Trikalijev citrat Tribazični kalijev citrat |

Definicija

Kemično ime | Trikalijev citrat Trikalijeva sol 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kisline Trikalijeva monohidratna sol citronske kisline |

Einecs | 212-755-5 |

Kemična formula | C6H5O7K3·H2O |

Molekulska masa | 324,42 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov |

Opis | Bel, higroskopski, zrnat prah ali prozorni kristali |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na citrat in na kalij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 6,0 % s 4-urnim sušenjem pri 180 ºC |

Oksalati | Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju |

pH 5 % vodne raztopine | Med 7,5 in 9,0 |

Arzen | Ne več kakor 1 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 1 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 5 mg/kg |

E 333 (i) MONOKALCIJEV CITRAT

Sopomenke | Monokalcijev citrat Monobazični kalcijev citrat |

Definicija

Kemično ime | Monokalcijev citrat Monokalcijeva sol 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kisline Monohidrat monokalcijeva sol citronske kisline |

Kemična formula | (C6H7O7)2Ca·H2O |

Molekulska masa | 440,32 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kot 97,5 %, računano na suho snov |

Opis | Droben bel prah |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na citrat in na kalcij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 7,0 % s 4-urnim sušenjem pri 180 ºC |

Oksalati | Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju |

pH 1 % vodne raztopine | Med 3,2 in 3,5 |

Fluorid | Ne več kakor 30 mg/kg (izraženo kot fluor) |

Arzen | Ne več kakor 1 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 1 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 5 mg/kg |

Karbonati | Pri raztapljanju 1 g kalcijevega citrata v 10 ml 2 N klorovodikove kisline se sprosti le nekaj posameznih mehurčkov |

E 333 (ii) DIKALCIJEV CITRAT

Sopomenke | Dikalcijev citrat Dibazični kalcijev citrat |

Definicija

Kemično ime | Dikalcijev citrat Dikalcijeva sol 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kisline Trihidrat monokalcijeva sol citronske kisline |

Kemična formula | (C6H7O7)2Ca2·3H2O |

Molekulska masa | 530,42 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 97,5 %, računano na suho snov |

Opis | Droben bel prah |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na citrat in na kalcij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 20,0 % s 4-urnim sušenjem pri 180 ºC |

Oksalati | Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju |

Fluorid | Ne več kakor 30 mg/kg (izraženo kot fluor) |

Arzen | Ne več kakor 1 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 1 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 5 mg/kg |

Karbonati | Pri raztapljanju 1 g kalcijevega citrata v 10 ml 2 N klorovodikove kisline se sprosti le nekaj posameznih mehurčkov |

E 333 (iii) TRIKALCIJEV CITRAT

Sopomenke | Trikalcijev citrat Tribazični kalcijev citrat |

Definicija

Kemično ime | Trikalcijev citrat Trikalcijeva sol 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilne kisline Tetrahidrirana trikalcijeva sol citronske kisline |

Einecs | 212-391-7 |

Kemična formula | (C6H6O7)2Ca3 ·4H2O |

Molekulska masa | 570,51 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 97,5 %, računano na suho snov |

Opis | Droben bel prah |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na citrat in na kalcij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 14,0 % s 4-urnim sušenjem pri 180 ºC |

Oksalati | Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju |

Fluorid | Ne več kakor 30 mg/kg (izraženo kot fluor) |

Arzen | Ne več kakor 1 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 1 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 5 mg/kg |

Karbonati | Pri raztapljanju 1 g kalcijevega citrata v 10 ml 2 N klorovodikove kisline se sprosti le nekaj posameznih mehurčkov. |

E 334 L(+)-VINSKA KISLINA

Definicija

Kemično ime | L-vinska kislina L-2,3-dihidroksibutandiojska kislina d-α,β-dihidroksisukcinska kislina |

Einecs | 201-766-0 |

Kemična formula | C4H6O6 |

Molekulska masa | 150,09 |

Vsebnost | Ne manj kakor 99,5 %, računano na suho snov |

Opis | Brezbarvna ali prosojna kristalinična trdna snov ali bel kristalinični prah |

Identifikacija

A.Območje taljenja | Med 168 ºC in 170 ºC |

B.Pozitivna reakcija na tartrat | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 0,5 % (nad P2O5, tri ure) |

Sulfatni pepel | Ne več kakor 1000 mg/kg po žarjenju pri 800 ± 25 ºC |

Specifična optična sučnost 20-% vodne raztopine m/v | αD20med +11,5 º in +13,5 º |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

Oksalati | Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju |

E 335 (i) MONONATRIJEV TARTRAT

Sopomenke | Mononatrijeva sol L-(+)-vinske kisline |

Definicija

Kemično ime | Mononatrijeva sol L-2,3-dihidroksibutandiojske kisline Monohidrirana mononatrijeva sol L-(+)-vinske kisline |

Kemična formula | C4H5O6Na·H2O |

Molekulska masa | 194,05 |

Vsebnost | Ne manj kakor 99 %, računano na suho snov |

Opis | Prozorni brezbarvni kristali |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na tartrat in na natrij | | |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 10,0 % s 4-urnim sušenjem pri 105ºC |

Oksalati | Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 335 (ii) DINATRIJEV TARTRAT

Definicija

Kemično ime | Dinatrijev L-tartrat Dinatrijev (+)-tartrat Dinatrijeva sol (+)-2,3-dihidroksibutandiojske kisline Dinatrijeva sol L-(+)-vinske kisline, dihidrat |

Einecs | 212-773-3 |

Kemična formula | C4H4O6Na2·2H2O |

Molekulska masa | 230,8 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 99 %, računano na suho snov |

Opis | Prozorni, brezbarvni kristali |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na tartrat in na natrij | | |

B.Preskusi topnosti | 1 g je netopen v 3 ml vode. Netopen v etanolu |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 17,0 % s 4-urnim sušenjem pri 150 ºC |

Oksalati | Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju |

pH 1 % vodne raztopine | Med 7,0 in 7,5 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 336 (i) MONOKALIJEV TARTRAT

Sopomenke | Monobazični kalijev tartrat |

Definicija

Kemično ime | Brezvodna monokalijeva sol L-(+)-vinske kisline Monokalijeva sol L-2,3-dihidroksibutandiojske kisline |

Kemična formula | C4H5O6K |

Molekulska masa | 188,16 |

Vsebnost | Ne manj kakor 98 %, računano na suho snov |

Opis | Bel kristalinični ali zrnat prah |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na tartrat in na kalij | | |

B.Tališče | 230 ºC |

Čistost

pH 1 % vodne raztopine | 3,4 |

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 1,0 % s 4-urnim sušenjem pri 150 ºC |

Oksalati | Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 336 (ii) DIKALIJEV TARTRAT

Sopomenke | Dibazični kalijev tartrat |

Definicija

Kemično ime | Dikalijeva sol L-2,3-dihidroksibutandiojske kisline Dikalijeva sol L-(+)-vinske kisline, vode |

Einecs | 213-067-8 |

Kemična formula | C4H4O6K2 ·1/2 H2O |

Molekulska masa | 235,2 |

Vsebnost | Ne manj kakor 99 %, računano na suho snov |

Opis | Bel kristalinični ali zrnat prah |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na tartrat in na kalij | | |

Čistost

pH 1 % vodne raztopine | Med 7,0 in 9,0 |

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 4,0 % s 4-urnim sušenjem pri 150 ºC |

Oksalati | Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kot oksalna kislina, po sušenju |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 337 KALIJEV NATRIJEV TARTRAT

Sopomenke | Kalijev natrijev L-(+)-tartrat Rochellova sol Seignettova sol |

Definicija

Kemično ime | Kalijeva natrijeva sol L-2,3-dihidroksibutandiojske kisline Kalijev natrijev L-(+)-tartrat |

Einecs | 206-156-8 |

Kemična formula | C4H4O6KNa·4H2O |

Molekulska masa | 282,23 |

Vsebnost | Ne manj kakor 99 %, računano na suho snov |

Opis | Brezbarvni kristali ali bel kristalinični prah |

Identifikacija

A.Pozitivne reakcije na tartrat, na kalij in na natrij | | |

B.Preskusi topnosti | 1 g je topen v 1 ml vode, netopen v etanolu |

C.Območje taljenja | Med 70 ºC in 80 ºC |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 26,0 % in ne manj kakor 21,0 % s 3-urnim sušenjem pri 150 ºC |

Oksalati | Ne več kakor 100 mg/kg, izraženo kakor oksalna kislina, po sušenju |

pH 1 % vodne raztopine | Med 6,5 in 8,5 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 338 FOSFORNA KISLINA

Sopomenke | Ortofosforna kislina Monofosforna kislina |

Definicija

Kemično ime | Fosforna kislina |

Einecs | 231-633-2 |

Kemična formula | H3PO4 |

Molekulska masa | 98,0 |

Vsebnost | Ne manj kakor 71 % in ne več kakor 83 % |

Opis | Bistra, brezbarvna, viskozna tekočina |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na kislino in na fosfat | | |

Čistost

Hlapne kisline | Ne več kakor 10 mg/kg (kot ocetna kislina) |

Kloridi | Ne več kakor 200 mg/kg (izraženo kot klor) |

Nitrati | Ne več kakor 5 mg/kg (kot NaNO3) |

Sulfati | Ne več kakor 1500 mg/kg (kot CaSO4) |

Fluorid | Ne več kakor 10 mg/kg (izraženo kot fluor) |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

Opomba:Specifikacija velja za 75 % vodno raztopino | | |

E 339 (i) MONONATRIJEV FOSFAT

Sopomenke | Mononatrijev monofosfat Kisli mononatrijev monofosfat Mononatrijev ortofosfat Monobazični natrijev fosfat |

Definicija

Kemično ime | Natrijev dihidrogenmonofosfat |

Einecs | 231-449-2 |

Kemična formula | Brezvodni: | NaH2PO4 |

Monohidrat: | NaH2PO4·H2O |

Dihidrat: | NaH2PO4·2H2O |

Molekulska masa | Brezvodni: | 119,98 |

Monohidrat: | 138,00 |

Dihidrat: | 156,01 |

Vsebnost | Po 1-urnem sušenju pri 6,0 ºC in nato po 4-urnem sušenju pri 105 ºC vsebuje ne več kakor 97 % NaH2PO4 |

Opis | Bel, rahlo topljiv prah, kristali ali zrnca, brez vonja |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na natrij in na fosfat | | |

B.Preskusi topnosti | Dobro topen v vodi. Netopen v etanolu, etru ali kloroformu |

C.Vsebnost P2O5 | Med 58,0 % in 60,0 % |

Čistost

Izguba pri sušenju | Brezvodna sol izgubi ne več kakor 2,0 %, monohidrat ne več kakor 15,0 % in dihidrat ne več kakor 25 %, ko jih najprej 1 uro sušimo pri 60 ºC in nato 4 ure pri 105 ºC. |

V vodi netopne snovi | Ne več kakor 0,2 %, računano na suho snov |

Fluorid | Ne več kakor10 mg/kg (izraženo kot fluor) |

pH 1 % vodne raztopine | Med 4,1 in 5,0 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 339 (ii) DINATRIJEV FOSFAT

Sopomenke | Dinatrijev monofosfat Sekundarni natrijev fosfat Dinatrijev ortofosfat Kisli dinatrijev fosfat |

Definicija

Kemično ime | Dinatrijev hidrogenmonofosfat Dinatrijev hidrogenortofosfat |

Einecs | 231-448-7 |

Kemična formula | Brezvodni: | Na2HPO4 |

Hidrirani: | Na2HPO4·nH2O (n = 2, 7 ali 12) |

Molekulska masa | 141,98 (brezvodni) |

Vsebnost | Po 3-urnem sušenju pri 40 ºC, ki mu sledi 5-urno sušenje pri 105 ºC, vsebuje ne manj kakor 98 % Na2HPO4 |

Opis | Brezvodni dinatrijev hidrogenfosfat je bel, higroskopski prah, brez vonja. Oblike z molekulami vode, ki so na voljo, z dihidratom vred: bela, kristalinična trdna snov; heptahidrat: beli higroskopski kristali ali zrnat prah, brez vonja; in dodekahidrat: bel higroskopski prah ali kristali, brez vonja |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na natrij in na fosfat | | |

B.Preskus topnosti | Dobro topen v vodi. Netopen v etanolu |

C.Vsebnost P2O5 | Med 49 % in 51 % (brezvodni) |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ko ga tro ure sušimo pri 40 ºC in nato še pet ur pri 105 ºC, so izgube mase naslednje: brezvodni ne več kakor 5,0 %, dihidrat ne več kakor 22,0 %, heptahidrat ne več kakor 50,0 %, dodekahidrat ne več kakor 61,0 % |

V vodi netopne snovi | Ne več kakor 0,2 %, računano na suho snov |

Fluorid | Ne več kakor 10 mg/kg (izraženo kot fluor) |

pH 1 % vodne raztopine | Med 8,4 in 9,6 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 339 (iii) TRINATRIJEV FOSFAT

Sopomenke | Natrijev fosfat Tribazični natrijev fosfat Trinatrijev ortofosfat |

Definicija

Kemično ime | Trinatrijev monofosfat Trinatrijev fosfat Trinatrijev ortofosfat |

Einecs | 231-509-8 |

Kemična formula | Brezvodni: | Na3PO4 |

Hidrat: | Na3PO4 ·nH2O (n = 0,5, 1 ali 12) |

Molekulska masa | 163,94 (brezvodni) |

Vsebnost | Natrijev fosfat, brezvodni, pa tudi hemi- in monohidrat vsebujejo ne manj kakor 97,0 % Na3PO4, računano na suho snov. Natrijev fosfat dodekahidrat vsebuje ne manj kakor 92,0 % Na3PO4, računano na žarjeno snov. |

Opis | Beli kristali, zrna ali kristalinični prah, brez vonja. Hidrirane oblike, ki so na voljo, vključujejo hemi- in monohidrat, heksahidrat, oktahidrat, dekahidrat in dodekahidrat. Dodekahidrat vsebuje 1/4 molekule natrijevega hidroksida. |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na natrij in na fosfat | | |

B.Preskusi topnosti | Dobro topen v vodi. Netopen v etanolu |

C.Vsebnost P2O5 | Med 40,5 % in 43,5 % (brezvodni) |

Čistost

Izguba po žarjenju | Ko jih dve uri sušimo pri 120 ºC in nato 30 minut žarimo pri okoli 800 ºC, so izgube mase naslednje: brezvodni: ne več kakor 2,0 %, monohidrat: ne več kakor 11,0 %, dodekahidrat: med 45,0 % in 58,0 % |

V vodi netopne snovi | Ne več kakor 0,2 %, računano na suho snov |

Fluorid | Ne več kakor 10 mg/kg (izraženo kot fluor) |

pH 1 % vodne raztopine | Med 11,5 in 12,5 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 340 (i) MONOKALIJEV FOSFAT

Sopomenke | Monobazični kalijev fosfat Monokalijev monofosfat Kalijev kisli fosfat Kalijev ortofosfat |

Definicija

Kemično ime | Kalijev dihidrogenfosfat Monokalijev dihidrogenortofosfat Monokalijev dihidrogenmonofosfat |

Einecs | 231-913-4 |

Kemična formula | KH2PO4 |

Molekulska masa | 136,09 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 98,0 % po 4-urnem sušenju pri 105 ºC |

Opis | Brezbarvni kristali ali bel zrnat ali kristalinični prah, higroskopski, brez vonja |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na kalij in na fosfat | | |

B.Preskusi topnosti | Dobro topen v vodi. Netopen v etanolu |

C.Vsebnost P2O5 | Med 51,0 % in 53,0 % |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 2,0 % s 4-urnim sušenjem pri 105 ºC |

V vodi netopne snovi | Ne več kakor 0,2 %, računano na suho snov |

Fluorid | Ne več kakor 10 mg/kg (izraženo kot fluor) |

pH 1 % vodne raztopine | Med 4,2 in 4,8 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 340 (ii) DIKALIJEV FOSFAT

Sopomenke | Dikalijev monofosfat Sekundarni kalijev fosfat Dikalijev kisli fosfat Dikalijev ortofosfat Dibazični kalijev fosfat |

Definicija

Kemično ime | Dikalijev hidrogenmonofosfat Dikalijev hidrogenfosfat Dikalijev hidrogenortofosfat |

Einecs | 231-834-5 |

Kemična formula | K2HPO4 |

Molekulska masa | 174,18 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 98,0 % po 4-urnem sušenju pri 105 ºC |

Opis | Brezbarven ali bel zrnat prah, kristali ali zlite mase; topljiva snov |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na kalij in na fosfat | | |

B.Preskusi topnosti | Dobro topen v vodi. Netopen v etanolu |

C.Vsebnost P2O5 | Med 40,3 % in 41,5 % |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne več kakor 2,0 % s 4-urnim sušenjem pri 105 ºC |

V vodi netopne snovi | Ne več kakor 0,2 %, računano na suho snov |

Fluorid | Ne več kakor 10 mg/kg (izraženo kot fluor) |

pH 1 % vodne raztopine | Med 8,7 in 9,4 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 340 (iii) TRIKALIJEV FOSFAT

Sopomenke | Kalijev fosfat Tribazični kalijev fosfat Trikalijev ortofosfat |

Definicija

Kemično ime | Trikalijev monofosfat Trikalijev fosfat Trikalijev ortofosfat |

Einecs | 231-907-1 |

Kemična formula | Brezvodni: | K3PO4 |

Hidrirani: | K3PO4·nH2O (n = 1 ali 3) |

Molekulska masa | 212,27 (brezvodni) |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 97 %, računano na žarjeno snov |

Opis | Brezbarvni ali beli, higroskopski kristali ali zrnca, brez vonja. Hidrirane oblike, ki so na voljo, vključujejo monohidrat in trihidrat |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na kalij in na fosfat | | |

B.Preskusi topnosti | Dobro topen v vodi. Netopen v etanolu |

C.Vsebnost P2O5 | Med 30,5 % in 33,0 % (brezvodni, računano na žarjeno snov) |

Čistost

Izguba po žarjenju | Brezvodni: ne več kakor 3,0 %; hidrirani: ne več kakor 23,0 % z 1-urnim sušenjem pri 105 ºC in s 30-minutnim žarjenjem pri okoli 800 ± 25 º |

V vodi netopne snovi | Ne več kakor 0,2 %, računano na suho snov |

Fluorid | Ne več kakor 10 mg/kg (izraženo kot fluor) |

pH 1 % vodne raztopine | Med 11,5 in 12,3 |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 341 (i) MONOKALCIJEV FOSFAT

Sopomenke | Monobazični kalcijev fosfat Monokalcijev ortofosfat |

Definicija

Kemično ime | Kalcijev dihidrogenfosfat |

Einecs | 231-837-1 |

Kemična formula | Brezvodni: | Ca(H2PO4)2 |

Monohidrat: | Ca(H2PO4)2·H2O |

Molekulska masa | 234,05 (brezvodni) 252,08 (monohidrat) |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 95 %, računano na suho snov |

Opis | Zrnat prah ali beli kristali ali zrnca, ki so topljivi |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na kalcij in na fosfat | | |

B.Vsebnost P2O5 | Med 55,5 % in 61,1 % (brezvodni) |

C.Vsebnost CaO | Med 23,0 % in 27,5 % (brezvodni) Med 19,0 % in 24,8 % (monohidrat) |

Čistost

Izguba pri sušenju | Ne manj kakor 14 % s 4-urnim sušenjem pri 105 ºC (brezvodni) Ne več kakor 17,5 % z 1-urnim sušenjem pri 60 ºC, nato s 4-urnim sušenjem pri 105 ºC (monohidrat) |

Izguba po žarjenju | Ne več kakor 17,5 % po 30-minutnem žarjenju pri 800 ± 25 ºC (brezvodni) Ne več kakor 25,0 % z 1-urnim sušenjem pri 105 ºC, nato 30-minutnim žarjenjem pri 800 ± 25 ºC (monohidrat) |

Fluorid | Ne več kakor 30 mg/kg (izraženo kot fluor) |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 341 (ii) DIKALCIJEV FOSFAT

Sopomenke | Dibazični kalcijev fosfat Dikalcijev ortofosfat |

Definicija

Kemično ime | Kalcijev monohidrogenfosfat Kalcijev hidrogenortofosfat Sekundarni kalcijev fosfat |

Einecs | 231-826-1 |

Kemična formula | Brezvodni: | CaHPO4 |

Dihidrat: | CaHPO4·2H2O |

Molekulska masa | 136,06 (brezvodni) 172,09 (dihidrat) |

Vsebnost | Dikalcijev fosfat po 3-urnem sušenju pri 200 ºC vsebuje ne manj kakor 98 % in ne več kakor ekvivalent 102 % CaHPO4 |

Opis | Beli kristali ali zrnca, zrnat prah ali prah |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na kalcij in na fosfat | | |

B.Preskusi topnosti | Komaj topen v vodi. Netopen v etanolu |

C.Vsebnost P2O5 | Med 50,0 % in 52,5 % (brezvodni) |

Čistost

Izguba po žarjenju | Ne manj kakor 8,5 % (brezvodni) ali 26,5 % (dihidrat) po 30-minutnem žarjenju pri 800 ± 25 ºC (brezvodni) |

Fluorid | Ne več kakor 50 mg/kg |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 341 (iii) TRIKALCIJEV FOSFAT

Sopomenke | Tribazični kalcijev fosfat Kalcijev ortofosfat |

Definicija

Kemično ime | Trikalcijev monofosfat |

Einecs | 231-840-8 |

Kemična formula | Ca3(PO4)2 |

Molekulska masa | 310,17 |

Vsebnost | Ne manj kakor 90 %, računano na žarjeno snov |

Opis | Bel prah, brez vonja in okusa, obstojen na zraku |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na kalcij in na fosfat | | |

B.Preskusi topnosti | Pravzaprav netopen v vodi; netopen v etanolu, topen v razredčeni klorovodikovi in dušikovi kislini |

C.Vsebnost P2O5 | Med 38,5 % in 48,0 % (brezvodni) |

Čistost

Izguba po žarjenju | Ne manj kakor 8 % po žarjenju pri 800 ± 25 ºC do konstantne mase |

Fluorid | Ne več kakor 50 mg/kg (izraženo kot fluor) |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 385 KALCIJEV DINATRIJEV ETILENDIAMINTETRA ACETAT – EDTA

Sopomenke | Kalcijev dinatrijev EDTA Calcium disodium edetate |

Definicija

Kemično ime | Kalcijev(2)-dinatrijev N,N'-1,2-etandil-bis [N-(karboksimetil)-glicinat [(4-)-O,O',ON,ON] Calcium disodium ethylenediaminetetra acetate Kalcijev dinatrijev (etilendinitrilo)tetra acetat |

Einecs | 200-529-9 |

Kemična formula | C10H12O8CaNa2·2H2O |

Molekulska masa | 410,31 |

Vsebnost | Ne manj kakor 97 %, računano na suho snov |

Opis | Bela kristalinična zrnca, brez vonja ali bel do skoraj bel prah, rahlo higroskopski |

Identifikacija

A.Pozitivni reakciji na natrij in na kalcij | | |

B.Sposobnost kovinskih ionov za tvorbo kelatov | | |

C.pH 1% raztopine med 6,5 in 7,5 | | |

Čistost

Vsebnost vode | 5 do 13 % (metoda Karla Fischerja) |

Arzen | Ne več kakor 3 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

E 1105 LISOZIM

Sopomenke | Lisozim hidroklorid Muramidase |

Definicija | Lisozim je linearni polipeptid, ki ga pridobivamo iz beljaka kokošjih jajc, sestavljen iz 129 aminokislin. Je encimsko aktiven in rad hidrolizira β(1-4) vezi med N-acetilmuramsko kislino in N-acetilglukozaminom v vrhnjih membranah bakterij, zlasti grampozitivnih mikroorganizmov. Običajno ga pridobivamo kot hidroklorid |

Kemično ime | Enzyme Commission (EC) št. 3.2.1.17 |

Einecs | 232-620-4 |

Molekulska masa | Okoli 14000 |

Vsebnost | Vsebnost ne manj kakor 950 mg/g, računano na suho snov |

Opis | Bel prah, brez vonja, rahlo sladkega okusa |

Identifikacija

A.Izoelektrična točka 10,7 | | |

B.pH 2-% vodne raztopine med 3,0 in 3,6 | | |

C.Absorpcijski maksimum vodne raztopine (25 mg/100 ml) je pri 281 nm, minimum pa pri 252 nm | | |

Čistost

Vsebnost vode | Ne več kakor 6,0 % (metoda Karla Fischerja) (samo prah) |

Ostanek po žarjenju | Ne več kakor 1,5 % |

Dušik | Ne manj kakor 16,8 % in ne več kakor 17, 8 % |

Arzen | Ne več kakor 1 mg/kg |

Svinec | Ne več kakor 5 mg/kg |

Živo srebro | Ne več kakor 1 mg/kg |

Težke kovine (kot Pb) | Ne več kakor 10 mg/kg |

Mikrobiološka merila

Skupno število bakterij | Ne več kakor 5 x 104 col/g |

Salmonellae | V 25 g je ni |

Staphylococcus aureus | V 1 g je ni |

Eschrichia coli | V 1 g je ni |

--------------------------------------------------

Top