EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0027

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/27/ES z dne 30. junija 1994 o dvanajstiPredlog Sveta je bil predstavljen ob 14. spremembi Direktive 76/769/EGS (UL C 116, 27.4.1993, str. 18). spremembi Direktive 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov

OJ L 188, 22.7.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 026 P. 128 - 129
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 026 P. 128 - 129
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 112 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 112 - 114

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/27/oj

31994L0027Uradni list L 188 , 22/07/1994 str. 0001 - 0002
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 26 str. 0128
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 26 str. 0128


Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/27/ES

z dne 30. junija 1994

o dvanajsti [1] spremembi Direktive 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

v skladu s postopkom, določenim v členu 189b Pogodbe [4],

ker člen 8a Pogodbe ustanavlja območje brez notranjih meja, v katerem je zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala;

ker naj bi delovanje na notranjem trgu postopoma izboljšalo kakovost življenja, varovanje zdravja in varstvo potrošnikov; ker so ukrepi, predlagani s to direktivo, v skladu z Resolucijo Sveta z dne 9. novembra 1989 o prihodnjih prednostnih nalogah za ponovno uvedbo politike varstva potrošnikov;

ker prisotnost niklja v nekaterih predmetih, ki prihajajo v neposredni in podaljšani stik s kožo, lahko povzroči preobčutljivost ljudi za nikelj in lahko vodi do alergičnih reakcij; ker naj bi se iz navedenih razlogov uporaba niklja v takih predmetih omejila;

ker je ena država članica na svojem ozemlju že uvedla vrsto nadzornih ukrepov za preprečevanje preobčutljivosti za nikelj in alergije na nikelj ter ker druga država članica na svojem ozemlju namerava uvesti drugačno vrsto nadzornih ukrepov; ker zato obstaja tveganje trgovinskih ovir;

ker je preskusne metode, ki se uporabljajo za dokazovanje skladnosti s to direktivo, treba določiti in objaviti pred začetkom izvajanja te direktive; ker morajo biti te preskusne metode standardizirane na ravni Evrope;

ker omejitve uporabe niklja, ki so jih nekatere države članice že sprejele ali jih načrtujejo, neposredno vplivajo na dokončno oblikovanje in delovanje notranjega trga; ker je zato treba približati zakonodaje držav članic na tem področju in posledično spremeniti Prilogo I k Direktivi 76/769/EGS [5],

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 76/769/EGS se dopolni s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje šest mesecev po tem, ko Komisija v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavi standarde, ki jih je sprejel Evropski odbor za standardizacijo (CEN) v zvezi z vsemi preskusnimi metodami, uporabljenih za dokazovanje skladnosti izdelkov s to direktivo, ali šest mesecev po sprejetju te direktive, če je ta datum poznejši od prej navedenega, tako da:

- šest mesecev po izteku enega ali drugega od navedenih rokov, katerikoli se uporablja, noben proizvajalec ali uvoznik ne sme dajati v promet izdelkov, ki niso v skladu s to direktivo,

- se 18 mesecev po izteku enega ali drugega od navedenih rokov, katerikoli se uporablja, ne morejo prodajati ali biti na voljo končnemu potrošniku izdelki, ki niso v skladu s to direktivo, razen če so bili v prometu pred iztekom navedenega roka.

O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice se v sprejetih predpisih iz odstavka 1 sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. junija 1994

Za Evropski parlament

E.Klepsch

Predsednik

Za Svet

A. Baltas

Predsednik

[1] Predlog Sveta je bil predstavljen ob 14. spremembi Direktive 76/769/EGS (UL C 116, 27.4.1993, str. 18).

[2] UL C 116, 27.4.1993, str. 18.

[3] UL C 304, 10.11.1993, str. 2.

[4] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 2. decembra 1993 (UL C 342, 20.12.1993, str. 15), Skupno stališče Sveta z dne 4. marca 1994 (UL C 137, 19.5.1994, str. 60) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 5. maja 1994 (še neobjavljen).

[5] UL L 262, 27.9.1976, str. 201. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 91/339/EGS (UL L 186, 12.7.1991, str. 64).

--------------------------------------------------

PRILOGA

"28.NikeljCAS št. 7440-0-20EINECS št. 2311114 in njegove spojine | se ne smejo uporabljati: 1.v izdelkih, vstavljenih v prebodena ušesa ali druge prebodene dele človeškega telesa med celjenjem rane, ki jo povzroči prebadanje, ne glede na to, ali se pozneje odstranijo ali ne, razen če so tovrstni predmeti homogeni in je koncentracija niklja – izražena kot masa niklja na skupno maso – manjša od 0,05 %;2.v izdelkih, ki prihajajo v neposredni in podaljšani stik s kožo, npr.:uhani,ogrlice, zapestnice in verižice, gleženjske verižice, prstani,ohišja zapestnih ur, pasovi in zaponke,gumbi, zaponke, sponke, zadrge in kovinski modni dodatki, kadar se uporabljajo na oblačilih,če je količina niklja, sproščena iz delov teh izdelkov, ki prihajajo v neposredni in podaljšani stik s kožo, večja od 0,5 μg/cm2/teden;3.v izdelkih, naštetih pod točko 2 in prevlečenih s snovjo, ki ni nikelj, če taka prevleka ne zagotavlja, da količina niklja, sproščena iz delov teh izdelkov, ki prihajajo v neposredni in dolgotrajni stik s kožo, ne bo presegla 0,5 μg/cm2/teden, najmanj dve leti ob normalni uporabi izdelka.Izdelki, ki so našteti pod točkami 1, 2 in 3, se ne smejo dajati v promet, če niso v skladu z zahtevami iz navedenih točk." |

--------------------------------------------------

Top