Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0984

Odločba Komisije z dne 20. decembra 1994 o določitvi pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in o veterinarskih spričevalih za uvoz svežega perutninskega mesa iz nekaterih tretjih državBesedilo velja za EGP.

OJ L 378, 31.12.1994, p. 11–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 065 P. 278 - 283
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 065 P. 278 - 283
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 125 - 130
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 125 - 130
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 125 - 130
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 125 - 130
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 125 - 130
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 125 - 130
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 125 - 130
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 125 - 130
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 125 - 130
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 016 P. 127 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 016 P. 127 - 132

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2007; razveljavil 32006D0696 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/984/oj

31994D0984Uradni list L 378 , 31/12/1994 str. 0011 - 0016
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 65 str. 0278
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 65 str. 0278


Odločba Komisije

z dne 20. decembra 1994

o določitvi pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in o veterinarskih spričevalih za uvoz svežega perutninskega mesa iz nekaterih tretjih držav

(Besedilo velja za EGP)

(94/984/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/494/EGS z dne 26. junija 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino s svežim perutninskim mesom znotraj Skupnosti in uvoz tega iz tretjih držav [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/121/ES [2], in zlasti členov 11 in 12 Direktive,

ker Odločba Komisije 94/85/ES [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 94/453/ES [4], določa seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz svežega perutninskega mesa;

ker Odločba Komisije 94/438/ES [5] določa splošne zahteve v zvezi z razvrstitvijo tretjih držav glede na aviarno influenco in atipično kokošjo kugo v zvezi z uvozom svežega perutninskega mesa;

ker je ustrezno omejiti področje uporabe te odločbe na vrste perutnine, za katere velja Direktiva Sveta 71/118/EGS [6], kakor je bila nazadnje spremenjena in dopolnjena z Direktivo 92/116/EGS [7], in določiti pogoje glede zdravstvenega stanja živali in izdajanja veterinarskih spričeval za druge vrste perutnine z ločeno odločbo;

ker je torej treba določiti pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarska spričevala; ker obstajajo v tretjih državah različne skupine zdravstvenih razmer, je primerno predvideti različna zdravstvena spričevala, ki upoštevajo te razmere;

ker je glede na informacije, prejete iz zadevnih tretjih držav, in rezultate pregledov, ki so jih opravile službe Komisije v nekaterih od teh držav, mogoče določiti dve kategoriji spričeval;

ker se razmere v drugih tretjih državah, za katere še ni mogoče določiti spričevala, pazljivo preučujejo, da bi ugotovili, ali izpolnjujejo merila Skupnosti ali ne; ker je treba to odločbo ponovno preučiti najkasneje do 31. oktobra 1995, da se bodisi dovoli bodisi prepove uvoz iz teh držav;

ker se ta odločba uporablja brez poseganja v ukrepe v zvezi s perutninskim mesom, uvoženim za druge namene kot za prehrano ljudi;

ker je treba zaradi vzpostavljanja novega sistema izdajanja spričeval predvideti obdobje za njegovo izvedbo;

ker so ukrepi iz te odločbe v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice dovolijo uvoz svežega perutninskega mesa iz tretjih držav ali iz delov tretjih držav s seznama iz Priloge I, pod pogojem, da izpolnjuje zahteve ustreznega veterinarskega spričevala iz Priloge II in da je opremljeno s takim spričevalom, ki je pravilno izpolnjeno in podpisano. Spričevalo mora zajemati splošni del v skladu z delom 1 Priloge II in enega od posebnih zdravstvenih spričeval v skladu z delom 2 Priloge II skladno z vzorcem iz Priloge I.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. maja 1995.

Člen 3

Ta odločba se pregleda najkasneje do 31. oktobra 1995.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. decembra 1994

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 35.

[2] UL L 340, 31.12.1993, str. 39.

[3] UL L 44, 17.2.1994, str. 31.

[4] UL L 187, 22.7.1994, str. 11.

[5] UL L 181, 15.7.1994, str. 35.

[6] UL L 55, 8.3.1971, str. 23.

[7] UL L 62, 15.3.1993, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Tretje države ali deli tretjih držav, katerim je za uvoz svežega perutninskega mesa v Skupnost dovoljeno uporabljati spričevala iz Priloge II

Opomba:

Oznaki A in B se nanašata na vzorca iz dela 2 Priloge II.

Oznaka ISO | Država | Deli ozemlja | Vzorec, ki se uporablja |

AU | Avstralija | | A |

BR | Brazilija | Državi Rio Grande do Sul in Sante Catarina | A |

CA | Kanada | | A |

CH | Švica | | A |

CL | Čile | | A |

CY | Ciper | | A |

CZ | Češka | | A |

HR | Hrvaška | Zagrebačka, Krapinsko-Zagorska, Varaždinska, Koprivničko-Križevačka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsko-Goranska, Virovitičko-Podravska, Požesko-Slavonska, Istarska in Međimurska županija ter županija Grad Zagreb | A |

HU | Madžarska | | A |

IL | Izrael | | B |

NZ | Nova Zelandija | | A |

PL | Poljska | | A |

RO | Romunija | | A |

SK | Slovaška | | A |

TH | Tajska | | B |

US | Združene države Amerike | | A |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

DEL 1

+++++ TIFF +++++

DEL 2

Vzorec A

+++++ TIFF +++++

Vzorec B

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top