EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0046

Direktiva Komisije 93/46/EGS z dne 22. junija 1993 o nadomestitvi in spremembah prilog Direktive Sveta 92/109/EGS o izdelavi in dajanju na trg nekaterih snovi, ki se uporabljajo za nezakonito proizvodnjo mamil in drugih psihotropnih snovi

OJ L 159, 1.7.1993, p. 134–136 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 204 - 206
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 204 - 206
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 294 - 296
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 294 - 296
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 294 - 296
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 294 - 296
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 294 - 296
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 294 - 296
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 294 - 296
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 294 - 296
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 294 - 296

No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2003; implicitno zavrnjeno 32003L0101

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/46/oj

31993L0046Uradni list L 159 , 01/07/1993 str. 0134 - 0136
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 12 str. 0204
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 12 str. 0204


Direktiva Komisije 93/46/EGS

z dne 22. junija 1993

o nadomestitvi in spremembah prilog Direktive Sveta 92/109/EGS o izdelavi in dajanju na trg nekaterih snovi, ki se uporabljajo za nezakonito proizvodnjo mamil in drugih psihotropnih snovi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/109/EGS z 14. decembra 1992 o izdelavi in dajanju na trg nekaterih snovi, ki se uporabljajo za nezakonito proizvodnjo mamil in drugih psihotropnih snovi [1], in zlasti člena 10(3) Direktive,

ker je treba uveljaviti sklep Komisije za droge OZN iz aprila 1992 za vključitev snovi safrol, piperonal in izosafrol v tabelo I Priloge h Konvenciji ZN iz leta 1988 s prenosom navedenih snovi iz skupine 2 v skupino 1 v Prilogi I k Direktivi in njihovo odstranitvijo iz Priloge II;

ker bo s takšnim prenosom Direktiva usklajena z Uredbo Sveta (EGS) št. 3677/90 [2] z 13. decembra 1990 o določitvi ukrepov za preprečevanje zlorabe nekaterih snovi za nezakonito proizvodnjo mamil in drugih psihotropnih snovi, spremenjeno z Uredbo (EGS) št. 900/92 [3] ter uporabljeno in spremenjeno z Uredbo Komisije (EGS) št. 3769/92 [4],

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Prilogi I in II k Direktivi 92/109/EGS se nadomestita s Prilogama I in II k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo, pred 1. julijem 1993. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Postopek za takšno sklicevanje sprejmejo države članice.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. junija 1993

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL 370, 19.12.1992, str. 76.

[2] UL L 357, 20.12.1990, str. 1.

[3] UL L 96, 10.4.1992, str. 1.

[4] UL L 383, 29.12.1992, str. 17.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SKUPINA 1

Soli snovi iz te skupine, kadar je njihov obstoj možen.

Snov | Naziv KN (če se razlikuje) | Oznaka KN |

Efedrin | | 29394010 |

Ergometrin | | 29396010 |

Ergotamin | | 29396030 |

Lizergična kislina | | 29396050 |

1-fenil-2-propanon | Fenilaceton | 29143010 |

Psevdoefedrin | | 29394030 |

Acetilantranilična kislina | 2-acetamido benzojeva kislina | 29242950 |

3,4-metilendioksifenil-2-propanon | | 29329077 |

Izosafrol (cis + trans) | | 29329073 |

Piperonal | | 29329075 |

Safrol | | 29329071 |

SKUPINA 2

Soli snovi iz te skupine, kadar je njihov obstoj možen.

Snov | Naziv KN (če se razlikuje) | Oznaka KN |

Anhidrid ocetne kisline | | 29152400 |

Antranilna kislina | | 29224950 |

Fenilocetna kislina | | 29163300 |

Piperidin | | 29333930 |

SKUPINA 3

Snov | Naziv KN (če se razlikuje) | Oznaka KN |

Aceton | | 29141100 |

Etil eter | Dietil eter | 29091100 |

Metil etil keton (MEK) | Butanon | 29141200 |

Toluen | | 29023010 (90) |

Kalijev permanganat | | 28416010 |

Žveplova kislina | | 28070010 |

Klorovodikova kislina | Vodikov klorid | 28061000 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Snov | Prag |

Anhidrid ocetne kisline | 20 l |

Antranilna kislina in njene soli | 1 kg |

Fenilocetna kislina in njene soli | 1 kg |

Piperidin in njegove soli | 0,5 kg |

--------------------------------------------------

Top