Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0436

Odločba Komisije z dne 30. junija 1993 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Čila

OJ L 202, 12.8.1993, p. 31–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 005 P. 100 - 110
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 005 P. 100 - 110
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 377 - 387
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 377 - 387
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 377 - 387
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 377 - 387
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 377 - 387
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 377 - 387
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 377 - 387
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 377 - 387
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 377 - 387
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 110 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 110 - 120

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; razveljavil 32006R1664 . Latest consolidated version: 26/11/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/436/oj

31993D0436Uradni list L 202 , 12/08/1993 str. 0031 - 0041
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 5 str. 0100
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 5 str. 0100


Odločba Komisije

z dne 30. junija 1993

o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Čila

(93/436/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o določanju zdravstvenih pogojev za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov [1] in zlasti člena 11 Direktive,

ker je skupina strokovnjakov Komisije opravila inšpekcijski obisk v Čilu, da bi preverila pogoje, pod katerimi se ribiški proizvodi proizvajajo, skladiščijo in pošiljajo v Skupnost;

ker se lahko določbe čilske zakonodaje v zvezi z zdravstvenem inšpekcijskem nadzoru in spremljanju ribiških proizvodov štejejo za enakovredne tistim iz Direktive 91/493/EGS;

ker sta Servicio nacional de Pesca (Sernap), pristojni čilski organ, in njegov oddelek "Sanidad pesquera" sposobna učinkovito preverjati uporabo veljavnih zakonov;

ker mora postopek za pridobitev zdravstvenega spričevala iz člena 11(4)(a) Direktive 91/493/EGS prav tako zajemati opredelitev vzorca spričevala, minimalne zahteve v zvezi z jezikom(-i), v katerem(-ih) mora biti sestavljeno, in kvalifikacije osebe, ki ima pooblastila za njegovo podpisovanje;

ker je treba v skladu s členom 11(4)(b) Direktive 91/493/EGS na pakiranjih ribiških proizvodov namestiti oznako, ki navaja ime tretje države in številko odobritve obrata porekla ali predelovalnega plovila;

ker se mora v skladu s členom 11(4)(c) Direktive 91/493/EGS izdelati seznam odobrenih obratov in/ali predelovalnih plovil; ker se mora navedeni seznam sestaviti na podlagi sporočila Sernapa Komisiji; ker mora zato Sernap zagotavljati skladnost z določbami, ki jih v ta namen določa člen 11(4) Direktive 91/493/EGS;

ker Sernap uradno zagotavlja skladnost s pravili iz poglavja V Priloge k Direktivi 91/493/EGS in izpolnjevanje zahtev, enakovrednih tistim iz navedene direktive, za odobritev obratov in predelovalnih plovil;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Sernap, oddelek čilskega Ministrstva za gospodarstvo, javna dela in obnovo, je pristojni organ v Čilu za preverjanje in potrjevanje skladnosti ribiških proizvodov z zahtevami Direktive 91/493/EGS.

Člen 2

Ribiški proizvodi, ki izvirajo iz Čila, z izjemo školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev v kakršnikoli obliki, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. vsako pošiljko mora spremljati oštevilčeni izvirnik pravilno izpolnjenega, podpisanega in z datumom opremljenega zdravstvenega spričevala, ki obsega en list, v skladu z vzorcem iz Priloge A k tej odločbi;

2. prihajati morajo iz odobrenih obratov ali predelovalnih plovil, naštetih v Prilogi B k tej odločbi;

3. razen v primeru zamrznjenih ribiških proizvodov v razsutem stanju in namenjenih za proizvodnjo konzerviranih živil morajo imeti vsa pakiranja navedeno besedo "Čile" in številko odobritve obrata porekla ali predelovalnega plovila z neizbrisnimi črkami.

Člen 3

1. Spričevala iz člena 2(1) morajo biti v najmanj enem uradnem jeziku države članice, kjer se opravljajo pregledi.

2. Spričevala morajo navajati ime, položaj in podpis predstavnika Sernapa ter uradni žig slednjega, ki je drugačne barve kakor drugi zaznamki.

Člen 4

Ta odločba se uporablja od 1. julija 1993.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. junija 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 15.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA B

SEZNAM ODOBRENIH OBRATOV IN PREDELOVALNIH PLOVIL

I. Obrati

Številka odobritve | Ime in naslov | Odobritev izdana do |

01003 | Procemar SA Africa | 30. 12. 1995 |

01007 | Frigopesca SA Africa | 30. 8. 1995 |

01011 | Agropesca SA Africa | 30. 4. 1995 |

01012 | Novamar SA Africa | 30. 8. 1995 |

01013 | Pesquera Marvesa SA Africa | 30. 8. 1995 |

01060 | Pesquera Iquique-Guanayes SA Iquique | 30. 12. 1995 |

01064 | Pesquera del Norte SA Iquique | 30. 12. 1995 |

01065 | Pesquera Vamar Ltda Iquique | 30. 4. 1995 |

01068 | Inversiones Santa Mónica Ltda Iquique | 30. 4. 1995 |

01069 | Pesquera Centomar Ltda Iquique | 30. 4. 1995 |

01070 | Sarmenia Cultivos Marinos Iquique | 30. 4. 1995 |

02005 | Helga Mánquez Monardes Tocopilla | 30. 4. 1995 |

02022 | Pesquera Friomar Ltda Antofagasta | 30. 12. 1995 |

02023 | Rodolfo Rojas y Cia Ltda Antofagasta | 30. 4. 1995 |

02024 | Ricardo Devoto Riveros Antofagasta | 30. 4. 1995 |

02025 | Pesquera Marazul Ltda Antofagasta | 30. 4. 1995 |

02029 | Universidad de Antofagasta Antofagasta | 30. 12. 1995 |

02030 | Sociedad Abaroa o Gómez Ltda Antofagasta | 30. 8. 1995 |

02035 | Pesquera Arántzazus SA Antofagasta | 30. 8. 1995 |

02037 | Norpesca Ltda Antofagasta | 30. 4. 1995 |

02043 | Oriele Rojas Rojas Antofagasta | 30. 8. 1995 |

02046 | Sociedad Pesquera Galeb Ltda Antofagasta | 30. 8. 1995 |

02050 | Pesquera y Conservera Tamail Ltda Taltal | 30. 12. 1995 |

02055 | Santana y Cía Ltda Mejillones | 30. 4. 1995 |

03061 | Cía Pesquera Camanchaca SA Caldera | 30. 4. 1995 |

03062 | Sociedad Pesquera Caldera SA Caldera | 30. 12. 1995 |

03067 | Gilframar Ltda Caldera | 30. 12. 1995 |

03072 | Pesquera Playa Blance SA Caldera | 30. 12. 1995 |

03073 | Cabo Negro SA Caldera | 30. 12. 1995 |

03074 | Pesquera Skuna Ltda Caldera | 30. 12. 1995 |

03077 | Pesquera Huillinco Ltda Caldera | 30. 4. 1995 |

03078 | Sociedad Exportadora Mas-Mar Ltda Caldera | 30. 4. 1995 |

04002 | Sarpesca SA Coquimbo | 30. 4. 1995 |

04005 | Pesquera Humboldt SA Coquimbo | 30. 12. 1995 |

04007 | Pesquera San José SA Coquimbo | 30. 12. 1995 |

04011 | Pesquera Sabropesca Ltda Coquimbo | 30. 12. 1995 |

04013 | Productora y Comercializadora del Mar Ltda (Procomar Ltda) Coquimbo | 30. 12. 1995 |

04017 | Sociedad Agricola Industrial i Comercial Pérez y Ramírez Ltda (Leymo) Coquimbo | 30. 12. 1995 |

04023 | Empresa Pesquera y Conservera Proteus SA Coquimbo | 30. 4. 1995 |

04031 | Pesquera Andacollo SA Coquimbo | 30. 4. 1995 |

04052 | Pesquera Mares de Chile SA Coquimbo | 30. 4. 1995 |

05003 | Pesquera Quintero SA Quintero | 30. 4. 1995 |

05011 | Pesquera Santa Lucia SA Quintero | 30. 4. 1995 |

05050 | Pesquera San Sebastián SA San Antonio | 30. 4. 1995 |

05054 | Comercial Alesa SA Valparaíso | 30. 4. 1995 |

05057 | Pesquera Francis Drake SA Valparasío | 30. 4. 1995 |

05060 | Conservera Trans Antartic Ltda Valparasío | 30. 12. 1995 |

05067 | La Ballenita Ltda Valparasío | 30. 4. 1995 |

05071 | Intercomercial Sama SA Valparasío | 30. 4. 1995 |

05077 | Mavicruz SA Valparasío | 30. 4. 1995 |

05079 | Pesquera Marli Mar SA Valparasío | 30. 4. 1995 |

05205 | Jaime Azocar Campusano San Antonio | 30. 4. 1995 |

05212 | Pesquera Mamina SA San Antonio | 30. 4. 1995 |

05214 | Pesquera Marazul Ltda San Antonio | 30. 4. 1995 |

07005 | Pesquera Constitución Ltda Constitución | 30. 4. 1995 |

08003 | Chile Algas Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08090 | Conservas Multiexport SA Coronel | 30. 12. 1995 |

08097 | Arlavan Ltda Talcahuano | 30. 4. 1995 |

08098 | Comercial Alesa SA Talcahuano | 30. 4. 1995 |

08100 | Pesquera Santa María SA Talcahuano | 30. 4. 1995 |

08104 | Prodemar Ltda Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08107 | Pesquera San Miguel Ltda Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08113 | Iquique-Guanaye Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08116 | Congelados del Pacífico Ltda Talcahuano | 30. 4. 1995 |

08120 | Pesquera San José del Sur SA Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08123 | Pesquera del Golfo SA Talcahuano | 30. 4. 1995 |

08128 | Pesquera Cantábrico SA Talcahuano | 30. 8. 1995 |

08133 | Unifish SA Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08136 | Frioexport SA Coronel | 30. 4. 1995 |

08137 | Heriberto Muñoz Concha Talcahuano | 30. 4. 1995 |

08138 | Pesquera Grimar SA Talcahuano | 30. 4. 1995 |

08141 | Frigorífico Talcahuano Talcahuano | 30. 4. 1995 |

08142 | Sociedad Empacadora Austral SA Talcahuano | 30. 4. 1995 |

08143 | Sociedad Pesquera Camanchaca SA Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08146 | Pesquera Larus Ltda Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08148 | Unifish Canning Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08150 | Industria Conservera Agromar Ltda Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08152 | La Fuente del Mar Talcahuano | 30. 12.1995 |

08250 | Cía Pesquera San Pedro SACI Talcahuano | 30. 12. 1995 |

08252 | Fundación para la Capacitación Pescador Artesanal "Funcap" Coronel | 30. 12. 1995 |

08253 | Sociedad Pesquera Viento Sur LT Coronel | 30. 4. 1995 |

08254 | Independent Fisheries SA Coronel | 30. 4. 1995 |

08259 | Comercial e Industrial Anchomat Ltda Coronel | 30. 8. 1995 |

10012 | Fast-Service Ltda Valdivia | 30. 4. 1995 |

10014 | Serviven SA Valdivia | 30. 12. 1995 |

10018 | Piscícola Entrerríos SA Valdivia | 30. 4. 1995 |

10019 | Pesquera Río Calle Calle SA Valdivia | 30. 4. 1995 |

10030 | Isla Tenglo Ltda Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10032 | Eicomar SA Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10034 | Pesquera Trans Antantartic Ltda Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10036 | Proaustral Ltda Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10037 | Jaalmar Ltda Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10039 | Pesquera Ralún Ltda Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10050 | Pesquera Royale Ltda Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10053 | Alimentos Multiexport SA Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10054 | Infrimar Ltda Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10055 | Pesquera Quehui Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10057 | Pesquera Luis Ibarra Pozo Ltda Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10058 | Asenav SA Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10060 | Pesquera Luis Andrade Pinto Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10063 | Tamai Ltda Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10064 | Pesquera Mar Antártico SA Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10066 | Aquasur Fischeries SA Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10067 | Agroindustrial Santa Cruz SA Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10068 | Dipromar SA Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10070 | Nichiro Chile Ltda Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10072 | Pesquera Aguamar SA Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10076 | Pesquera Cormoran Ltda Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10080 | Fiordo Blanco Ltda Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10081 | Conservamar SA Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10082 | Produal Ltda Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10083 | Seabay Chile SA Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10084 | Ventisqueros SA Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10085 | Comercial Comtesa Ltda Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10092 | Vartich Comercio Exterior Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10097 | Pesquera Santa Marta Ltda Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10100 | Luis Orlando Retamales Carden Puerto Montt | 30. 12. 1995 |

10103 | Canales del Sur SA Puerto Montt | 30. 4. 1995 |

10150 | Conservera San Rafael Ltda Calbuco | 30. 12. 1995 |

10154 | Soto Lenize Hijos Ltda Calbuco | 30. 12. 1995 |

10156 | Fitz-Roy SA Calbuco | 30. 12. 1995 |

10157 | Pesquera Leymo Ltda (Pérez Ramírez Ltda] Calbuco | 30. 12. 1995 |

10158 | Pesquera Puluqui Ltda Calbuco | 30. 12. 1995 |

10159 | Pesquera y Conservera El Ancla Ltda Calbuco | 30. 12. 1995 |

10160 | Aguas Claras SA Calbuco | 30. 12. 1995 |

10163 | South Pacific Fishing Co. SA Calbuco | 30. 12. 1995 |

10166 | Conservera Sacramento SA Calbuco | 30. 12. 1995 |

10180 | Pesquera American Seafood Ltd Ancud | 30. 12. 1995 |

10182 | Infrimar Ltda Ancud | 30. 4. 1995 |

10183 | Sociedad Comercial Gran América Ltda Ancud | 30. 4. 1995 |

10189 | Pesquera Messamar SA Ancud | 30. 12. 1995 |

10190 | Sociedad Pesquera Pacífio Austral Ltd Ancud | 30. 12. 1995 |

10195 | Cultivos Marinos Chile SA Ancud | 30. 4. 1995 |

10210 | Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro | 30. 12. 1995 |

10212 | Promex Ltda Castro | 30. 12. 1995 |

10216 | Pesquera Andina SA Castro | 30. 4. 1995 |

10217 | Salmones Aucar Ltda Castro | 30. 8. 1995 |

10220 | Pesquera Unichile SA Castro | 30. 12. 1995 |

10221 | Salmones Antártica SA Castro | 30. 4. 1995 |

10223 | Conservas Dalcahue SA Castro | 30. 12. 1995 |

10225 | Comercial Gop Ltda Castro | 30. 6. 1995 |

10226 | Skiring Salmón Ltda Castro | 30. 4. 1995 |

10227 | Pesquera Unimarc SA Castro | 30. 4. 1995 |

10228 | Frigorífoco Dalcahue SA Castro | 30. 4. 1995 |

10229 | Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro | 30. 12. 1995 |

10231 | Antarfrío SA Castro | 30. 4. 1995 |

10232 | Maintec SA Castro | 30. 12. 1995 |

10235 | Proces Adora Avalón SA Castro | 30. 8. 1995 |

10236 | Asesoría Acuícola Ltda Castro | 30. 4. 1995 |

10237 | Cultivos Achao SA Castro | 30. 10. 1994 |

10239 | René Díaz Miranda Castro | 30. 6. 1995 |

10255 | Salazar y Cerna Ltda Quellón | 30. 12. 1995 |

10256 | Pesquera Palacios SA Quellón | 30. 12. 1995 |

10258 | Salmones Quellón Ltda Quellón | 30. 12. 1995 |

10259 | Pacific Star SA Quellón | 30. 12. 1995 |

10260 | Pesquera Yadrán SA Quellón | 30. 6. 1995 |

10267 | Sociedad Comercial Madrinos Principadox Quellón | 30. 6. 1995 |

11004 | Pesquera Friosur SA Puerto Aysén | 30. 4. 1995 |

11006 | Sociedad Comercial GOP Ltda Puerto Aysén | 30. 4. 1995 |

11007 | Daewin Ltda Puerto Aysén | 30. 12. 1995 |

11010 | Pesquera Salmar Ltda Puerto Aysén | 30. 4. 1995 |

11012 | Pesca Chile SA Puerto Aysén | 30. 4. 1995 |

11014 | Pesca Austral SA Puerto Aysén | 30. 12. 1995 |

11018 | Salmones Antártica Puerto Aysén | 28. 8. 1995 |

11025 | Comercial Comtesa Ltda Puerto Aysén | 30. 12. 1995 |

12006 | Pesquera Morelia Reyes y Cía Ltd Punta Arenas | 30. 12. 1995 |

12007 | Pesquera Héctor Ujevic Pivcevic Punta Arenas | 30. 12. 1995 |

12015 | Pesquera Galindo y Vergara Ltd Punta Arenas | 30. 12. 1995 |

12016 | Comercial Comtesa SA Punta Arenas | 30. 12. 1995 |

12028 | Pesquera Royale Ltda Punta Arenas | 30. 12. 1995 |

12030 | Pesquera Torres del Paine SA Punta Arenas | 30. 12. 1995 |

12033 | Cidepes Ltda Punta Arenas | 30. 12. 1995 |

12036 | Pesquera Edém Ltda Punta Arenas | 30. 12. 1995 |

12038 | Copra Ltda Punta Arenas | 30. 4. 1995 |

12039 | Pesca Chile SA Punta Arenas | 30. 4. 1995 |

12042 | Frigorífico Tres Puentes de Magallanes Ltda Punta Arenas | 30. 4. 1995 |

12048 | Pesca Suribérica SA Punta Arenas | 30. 4. 1995 |

13024 | Sociedad Agrícola Aguas Claras Santiago | 30. 8. 1995 |

13027 | Sociedad Comercial e Industrial Nanimo Ltd Santiago | 30. 8. 1995 |

13030 | Sociedad Agrícola Aguas Blancas Santiago | 30. 4. 1995 |

13031 | Comercial Magna Ltda Santiago | 30. 4. 1995 |

13032 | Finamar SA Santiago | 30. 8. 1995 |

13035 | Comercial e Industrial Alichile LT Santiago | 30. 8. 1995 |

13043 | Chile Seafood SA Santiago | 30. 12. 1995 |

13044 | Frigorífico Seminario Ltda Santiago | 30. 4. 1995 |

13051 | Sociedad Comercial Santa Bárbara SA Santiago | 30. 4. 1995 |

II. Predelovalna plovila

Številka odobritve | Ime | Ime in naslov lastnika | Odobritev izdana do |

2001 | San Rafael | Pesquera Iquique Guanaye | 30. 4. 1995 |

2007 | Ying-Yang | Daering Fishering Co Ltda Chi. | 30. 4. 1995 |

2009 | Kirishima Maru | Endepes SA | 30. 4. 1995 |

2011 | Puerto Ballena | Pesca Chile SA | 30. 4. 1995 |

2012 | Mino | Pesquera Suraustral SA | 30. 4. 1995 |

2013 | Betanzos | Pesca Chile SA | 30. 4. 1995 |

2014 | Pedrosa | Pesca Chile SA | 30. 4. 1995 |

2016 | Chomapi Maru | Pesca Chile SA | 30. 4. 1995 |

2018 | Elqui | Pesquera de Los Andes SA | 30. 4. 1995 |

2019 | Unzen | Endepes SA | 30. 4. 1995 |

2020 | Mar del Sur I | Pesquera Mar del Sur SA | 30. 4. 1995 |

2021 | Mar del Sur II | Pesquera Mar del Sur SA | 30. 4. 1995 |

2022 | Ercilla | Pesquera de Los Andes SA | 30. 4. 1995 |

2023 | Cisne Blanco | Pesca Cisne SA | 30. 4. 1995 |

2024 | Cisne Verde | Pesca Cisne SA | 30. 4. 1995 |

2025 | Mar del Sur III | Pesquera Mar del Sur SA | 30. 4. 1995 |

2026 | Isla Isabel | Pesca Suribérica SA | 30. 4. 1995 |

2030 | Antonio Lorenzo | Concar SA | 30. 4. 1995 |

2031 | Isla Sofía | Pesca Suribérica SA | 30. 4. 1995 |

2032 | Isla Camila | Pesca Suribérica SA | 30. 4. 1995 |

2034 | Chamiza | Pesquera Punta Arenas SA | 30. 4. 1995 |

2035 | Chacabuco | Pesquera Punta Arenas SA | 30. 4. 1995 |

2036 | Charrúa | Pesquera Punta Arenas SA | 30. 4. 1995 |

2037 | Chaval | Pesquera Punta Arenas SA | 30. 4. 1995 |

2038 | María Tamara | Concar SA | 30. 4. 1995 |

1472 | Iber I | Iber Chile Ltda | 30. 4. 1995 |

--------------------------------------------------

Top