EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2719

Uredba Komisije (EGS) št. 2719/92 z dne 11. septembra 1992 o spremnem administrativnem dokumentu za gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine

OJ L 276, 19.9.1992, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 70 - 79
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 70 - 79
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 192 - 201
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 142 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 142 - 151

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2010; razveljavil 32009R0684 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2719/oj

31992R2719Uradni list L 276 , 19/09/1992 str. 0001 - 0010
finska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 2 str. 0070
švedska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 2 str. 0070


Uredba Komisije (EGS) št. 2719/92

z dne 11. septembra 1992

o spremnem administrativnem dokumentu za gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske izdelke in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih izdelkov [1] in zlasti členov 18(1) in 19(1) Direktive,

ob upoštevanju mnenja Odbora za trošarine,

ker gibanje trošarinskih izdelkov med trošarinskimi skladišči in med trošarinskim skladiščem ter registriranim ali neregistriranimi subjektom poteka pod režimom odloga plačila trošarine; ker je treba na zavezujoč način določiti obliko in vsebino spremnega dokumenta, ki je lahko administrativni ali komercialni dokument;

ker je prav tako treba določiti kdo posreduje četrti izvod spremnega dokumenta, ki je namenjen pristojnim organom, tem organom in kako to poteka; ker je zaželeno in v skladu s prakso, da se ta obveznost naloži prejemniku v namembni državi, saj je samo on sposoben dati ta dokument na razpolago svojim pristojnim organom, kar je pomembno za namene davčnega nadzora, in to brez nevarnosti, da bi bil dokument napačno usmerjen; ker mora tudi četrti izvod vsebovati potrdilo prejema, če to zahtevajo pristojni organi namembne države, ki nakazuje tem organom, da je bilo blago sprejeto v trošarinskem skladišču prejemnika,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dokument, ki je prikazan v Prilogi, se uporablja kot administrativni dokument, ki spremlja gibanje trošarinskih izdelkov, v smislu člena 3(1) Direktive Sveta 92/12/EGS, pod režimom odloga plačila trošarine. Navodila glede izpolnjevanja dokumenta in postopki za njegovo uporabo so prikazani na zadnji strani izvoda 1 tega dokumenta.

Člen 2

1. Administrativni dokument lahko nadomesti komercialni dokument pod pogojem, da vsebuje iste podatke, kot se zahtevajo za administrativni dokument.

2. Komercialni dokument, ki nima iste oblike kot administrativni dokument, mora vsebovati iste podatke, kot se zahtevajo za administrativni dokument. Posamezni podatki morajo biti označeni s številko, ki ustreza številki polja v administrativnem dokumentu.

Člen 3

Kjer se trošarinski izdelki gibljejo po fiksnih cevovodih, se lahko vključene države članice z vzajemnim sporazumom dogovorijo, da se podatki o vrsti in količini blaga, ki se giblje med trošarinskim skladiščem pošiljatelja in trošarinskim skladiščem prejemnika, posredujejo z elektronsko izmenjavo podatkov, ki nadomešča spremni dokument. Tak sporazum mora zagotoviti, da so posredovani vsi podatki, ki so potrebni za nadzor popisov in pobiranje dajatev.

Člen 4

Če tako zahtevajo pristojni organi namembne države članice, prejemnik označi četrti izvod spremnega dokumenta z enakim potrdilom o prejemu kot tretji izvod (izvod za vračilo) in ga da na razpolago pristojnim organom, katerim poroča v skladu z njihovimi navodili.

Člen 5

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1993.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. septembra 1992

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 76, 23.3.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top