EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0119

Direktiva Sveta z dne 5. marca 1990 o hibridnih plemenskih prašičih za pleme

OJ L 71, 17.3.1990, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 84 - 85
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 84 - 85
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 241 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 241 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 10 - 10

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; razveljavil 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/119/oj

31990L0119Uradni list L 071 , 17/03/1990 str. 0036 - 0036
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 32 str. 0084
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 32 str. 0084


Direktiva Sveta

z dne 5. marca 1990

o hibridnih plemenskih prašičih za pleme

(90/119/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive sveta 88/661/EGS z dne 19. decembra 1988 o zootehniških standardih, ki se uporabljajo za plemenske živali vrste prašič [1], in zlasti člena 8 Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je bila Direktiva 88/661/EGS posebej namenjena postopni sprostitvi prometa s hibridnimi plemenskimi prašiči znotraj Skupnosti; ker je v ta namen potrebna dodatna uskladitev glede sprejetja takšnih živali za pleme;

ker se določbe za sprejetje za pleme nanašajo na živali, pa tudi na njihovo seme, jajčne celice in zarodke;

ker je zato treba preprečiti, da bi nacionalna pravila, ki se nanašajo na sprejetje hibridnih plemenskih prašičev ter njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov za pleme, prepovedovale ali omejevale promet znotraj Skupnosti ali ovirale promet v primeru naravnega pripusta in umetnega osemenjevanja, pa tudi odvzema jajčnih celic ali zarodkov;

ker hibridni plemenski prašiči obeh spolov, njihovo seme, jajčne celice in zarodki ne bi smeli biti predmet prepovedi, omejitve ali ovire v povezavi z rejo za pleme;

ker je predpis, da mora s semenom, jajčnimi celicami in zarodki ravnati uradno pooblaščeno osebje, sposoben zagotoviti potrebna jamstva za dosego želenega cilja;

ker je zaradi posebnih pogojev, ki trenutno obstajajo v Španiji in na Portugalskem, treba zagotoviti daljši rok za izvajanje te direktive v teh državah članicah,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Države članice zagotovijo, brez poseganja v pravila o zdravstvenem varstvu živali, da ni nobenih prepovedi, omejitev ali ovir za:

- sprejetje hibridnih plemenic za pleme,

- sprejetje hibridnih plemenjakov za naravni pripust,

- sprejetje hibridnih plemenjakov,, katerih linija je bila preizkušena na proizvodne lastnosti in ji je bila napovedana genetska vrednost, za umetno osemenjevanje,

- uporabo semena živali iz tretje alinee,

- sprejetje hibridnih plemenjakov za uradno testiranje ali uporabo njihovega semena znotraj količinskih omejitev, potrebnih za izvedbo preizkusov proizvodnih lastnosti in napoved genetske vrednosti,

- uporabo jajčnih celic in zarodkov hibridnih plemenic.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da živalsko seme, jajčne celice in zarodke za promet brez poseganja v pravila o zdravstvenem varstvu živali, odvzema, obdeluje in shranjuje uradno odobrena organizacija ali uradno pooblaščeno osebje.

Člen 3

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1991. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Ne glede na to, imata Kraljevina Španija in Portugalska republika na voljo dodatno obdobje dveh let za prilagoditev tej direktivi.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. marca 1990

Za Svet

Predsednik

J. Walsh

[1] UL L 382, 31.12.1988, str. 36.

--------------------------------------------------

Top