Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0504

Odločba Komisije z dne 18. julija 1989 o določitvi pogojev za priznanje in nadzor rejskih združenj, rejskih organizacij in zasebnih podjetij, ki vzpostavijo ali vodijo registre za hibridne plemenske prašiče

OJ L 247, 23.8.1989, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 105 - 106
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 105 - 106
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 151 - 152
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 151 - 152
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 151 - 152
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 151 - 152
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 151 - 152
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 151 - 152
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 151 - 152
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 151 - 152
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 151 - 152
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 142 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 142 - 143
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 21 - 22

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/504/oj

31989D0504Uradni list L 247 , 23/08/1989 str. 0031 - 0032
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 30 str. 0105
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 30 str. 0105


Odločba Komisije

z dne 18. julija 1989

o določitvi pogojev za priznanje in nadzor rejskih združenj, rejskih organizacij in zasebnih podjetij, ki vzpostavijo ali vodijo registre za hibridne plemenske prašiče

(89/504/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 88/661/EGS z dne 19. decembra 1988 o zootehniških standardih, ki se uporabljajo za plemenske živali vrste prašič [1], in zlasti četrte alinee člena 10(1) Direktive,

ker vodijo v vseh državah članicah registre rejska združenja, rejske organizacije, zasebna podjetja ali uradne službe; ker je zato potrebno določiti pogoje za priznanje rejskih združenj, rejskih organizacij in zasebnih podjetij;

ker morajo rejska združenja, rejske organizacije ali zasebna podjetja zaprositi za uradno priznanje pri pristojnih organih države članice, na ozemlju katere je njihov sedež;

ker jih morajo tam, kjer rejska združenja, rejske organizacije ali zasebna podjetja izpolnjujejo določene pogoje in imajo opredeljene cilje, uradno priznati pristojni organi države članice, pri katerih so vložile vlogo;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zootehniko,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za uradno priznanje morajo rejska združenja, rejske organizacije in zasebna podjetja, ki vodijo ali vzpostavijo registre, vložiti vlogo pri pristojnem organu države članice, na ozemlju katere je njihov sedež.

Člen 2

Pristojni organ zadevne države članice mora izdati uradno priznanje vsakemu rejskemu združenju, rejski organizaciji ali zasebnemu podjetju, ki vodi ali vzpostavi register, če izpolnjuje pogoje, določene v Prilogi.

Člen 3

Pristojni organ zadevne države članice odvzame uradno priznanje rejskemu združenju, rejski organizaciji ali zasebnemu podjetju, ki vodi register, če rejsko združenje, rejska organizacija ali zasebno podjetje ne izpolnjuje v celoti pogojev, določenih v Prilogi.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, dne 18. julija 1989

Za Komisijo

Ray MAC SHARRY

Član Komisije

[1] UL L 382, 31.12.1988, str. 36.

--------------------------------------------------

PRILOGA

I. Rejska združenja, rejske organizacije in zasebna podjetja morajo za uradno priznanje:

1. biti pravne osebe v skladu z zakonodajo, ki velja v državi članici, v kateri so vložile vlogo;

2. dokazati pristojnim organom:

(a) da poslujejo učinkovito;

(b) da lahko izvajajo nadzor, potreben za registriranje porekla;

(c) da imajo dovolj veliko čredo za izvajanje rejskega programa;

(d) da znajo uporabljati podatke o proizvodnosti živali, ki so potrebni za izvajanje rejskega programa za izboljšanje pasme;

3. imeti pravila, ki določajo:

(a) način označevanja živali;

(b) sistem za registriranje porekla;

(c) opredelitev rejskih ciljev;

(d) sisteme za uporabo podatkov o proizvodnosti živali, ki omogočajo napoved genetske vrednosti živali.

II. Poleg tega morajo imeti rejska združenja in rejske organizacije za uradno priznanje v določbah o združevanju predpisana zlasti načela nediskriminacijskega obravnavanja članov.

--------------------------------------------------

Top