Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978D0923

Sklep Sveta z dne 19. junija 1978 o sklenitvi Evropske konvencije za zaščito rejnih in proizvodnih živali

OJ L 323, 17.11.1978, p. 12–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 40 - 47
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 47 - 54
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 47 - 54
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 87 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 66 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 66 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1978/923/oj

31978D0923Uradni list L 323 , 17/11/1978 str. 0012 - 0013
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 23 str. 0040
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 15 str. 0047
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 15 str. 0047


Sklep Sveta

z dne 19. junija 1978

o sklenitvi Evropske konvencije za zaščito rejnih in proizvodnih živali

(78/923/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko – socialnega odbora [2],

ker je bila Evropska konvencija za zaščito rejnih in proizvodnih živali (v nadaljevanju "Konvencija") sestavljena v Svetu Evrope z namenom zaščititi rejne in proizvodne živali, še posebej v sodobnih sistemih intenzivne proizvodnje;

ker so Direktiva Sveta 70/373/EGS z dne 20. julija 1970 o uvedbi metod vzorčenja in analiz Skupnosti za uradni nadzor krme [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 76/372/EGS [4], Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 78/117/EGS [6], in Direktiva Sveta 74/63/EGS z dne 17. decembra 1973 o določitvi največji dovoljeni vsebnosti neželenih snovi in proizvodov v krmi [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 76/934/EGS [8], vpeljale skupna pravila, na katere lahko vpliva Konvencija, zlasti pa izvajanje nekaterih njenih določb;

ker druge določbe Konvencije urejajo področja, za katera Skupnost še ni vpeljala skupnih pravil;

ker zaščita živali sama po sebi ni eden ciljev Skupnosti; ker obstajajo razlike med obstoječimi nacionalnimi zakonodajami za zaščito rejnih in proizvodnih živali, ki lahko povzročijo neenake pogoje konkurence in lahko posledično posredno vplivajo na pravilno delovanje skupnega trga;

ker nadalje Konvencija obravnava zadeve, ki jih ureja skupna kmetijska politika;

ker se zato zdi, da je sodelovanje Skupnosti v Konvenciji potrebno za dosego ciljev Skupnosti;

ker se živinoreja na Grenlandiji opravlja v pogojih, ki so bistveno drugačni od pogojev v drugih regijah Skupnosti zaradi splošnih okoliščin in še posebej podnebja, nizke gostote prebivalstva in izjemne velikosti otoka; ker se zato Konvencija za Grenlandijo ne sme uporabljati,

SKLENIL NASLEDNJE:

Člen 1

Konvencija za zaščito rejnih in proizvodnih živali se s tem v imenu Evropske gospodarske skupnosti odobri.

Besedilo Konvencije je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta deponira listino o odobritvi v skladu s členom 14 Konvencije [9].

Ob deponiranju listine o odobritvi bo Predsednik Sveta v skladu s členom 16 Konvencije izjavil, da se Konvencija ne bo uporabljala za Grenlandijo.

V Luxembourgu, 19. junija 1978

Za Svet

Predsednik

P. Dalsager

[1] UL C 83, 4.4.1977, str. 43.

[2] UL C 204, 30.8.1976, str. 26.

[3] UL L 170, 3.8.1970, str. 2.

[4] UL L 102, 15.4.1976, str. 8.

[5] UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

[6] UL L 40, 10.2.1978, str. 19.

[7] UL L 38, 11.2.1974, str. 31.

[8] UL L 364, 31.12.1976, str. 20.

[9] Datum začetka veljavnosti Konvencije bo Generalni sekretariat Sveta objavil v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------

Top