EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0312

Uredba Sveta (EGS) št. 312/76 z dne 9. februarja 1976 o spremembah določb o sindikalnih pravicah delavcev, ki so zajete v Uredbi (EGS) št. 1612/68 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti

OJ L 39, 14.2.1976, p. 2–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 68 - 68
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 69 - 69
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 69 - 69
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 190 - 190
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 190 - 190
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 186 - 186
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 163 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 163 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2011; razveljavil 32011R0492

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/312/oj

31976R0312Uradni list L 039 , 14/02/1976 str. 0002 - 0002
finska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 1 str. 0190
grška posebna izdaja: poglavje 05 zvezek 2 str. 0068
švedska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 1 str. 0190
španska posebna izdaja: poglavje 05 zvezek 2 str. 0069
portugalska posebna izdaja poglavje 05 zvezek 2 str. 0069


Uredba Sveta (EGS) št. 312/76

z dne 9. februarja 1976

o spremembah določb o sindikalnih pravicah delavcev, ki so zajete v Uredbi (EGS) št. 1612/68 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 49 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker bi bilo treba v členu 8 Uredbe Sveta (EGS) št. 1612/68 z dne 15. oktobra 1968 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti [3] natančno določiti, da morajo delavci, ki so državljani ene od držav članic in zaposleni na ozemlju druge države članice, biti deležni enake obravnave v zvezi z uresničevanjem sindikalnih pravic glede izvoljivosti za mesta v upravi ali vodstvu sindikata,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 8 Uredbe (EGS) št. 1612/68 se spremeni:

1. Prvemu stavku odstavka 1 se po besedilu "vključno s pravico do glasovanja" doda: "in pravico, da so izvoljeni na mesta v upravi ali vodstvu sindikata."

2. Črta se drugi odstavek.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. februarja 1976

Za Svet

Predsednik

G. Thorn

[1] UL C 280, 8.12.1975, str. 43.

[2] UL C 12, 17.1.1976, str. 2.

[3] UL L 257, 19.10.1968, str. 2.

--------------------------------------------------

Top