EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D1500

Sklep Skupnega odbora EGP št. 233/2018 z dne 5. decembra 2018 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2021/1500]

C/2018/8313

OJ L 337, 23.9.2021, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1500/oj

23.9.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 337/22


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 233/2018

z dne 5. decembra 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2021/1500]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/991 z dne 12. julija 2018 o odobritvi dajanja na trg hidrolizata lizocima iz kokošjega jajčnega beljaka kot novo živilo v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1011 z dne 17. julija 2018 o odobritvi razširitve ravni uporabe z UV-žarki obdelanih gob kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1018 z dne 18. julija 2018 o odobritvi razširitve uporabe z UV-žarki obdelanega pekovskega kvasa (Saccharomyces cerevisiae) kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(5)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

(1)

v točki 124b (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470) se dodata naslednji alinei:

„–

32018 R 0991: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/991 z dne 12. julija 2018 (UL L 177, 13.7.2018, str. 9),

32018 R 1011: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1011 z dne 17. julija 2018 (UL L 181, 18.7.2018, str. 4),

32018 R 1018: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1018 z dne 18. julija 2018 (UL L 183, 19.7.2018, str. 9).“

(2)

za točko 135 (Uredba Komisije (EU) 2018/199) se vstavijo naslednje točke:

„136.

32018 R 0991: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/991 z dne 12. julija 2018 o odobritvi dajanja na trg hidrolizata lizocima iz kokošjega jajčnega beljaka kot novo živilo v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (UL L 177, 13.7.2018, str. 9),

137.

32018 R 1011: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1011 z dne 17. julija 2018 o odobritvi razširitve ravni uporabe z UV-žarki obdelanih gob kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (UL L 181, 18.7.2018, str. 4),

138.

32018 R 1018: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1018 z dne 18. julija 2018 o odobritvi razširitve uporabe z UV-žarki obdelanega pekovskega kvasa (Saccharomyces cerevisiae) kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (UL L 183, 19.7.2018, str. 9).“

Člen 2

Besedila izvedbenih uredb (EU) 2018/991, (EU) 2018/1011 in (EU) 2018/1018 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 6. decembra 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. decembra 2018

Za Skupni odbor EGP

predsednica

Oda Helen SLETNES

sekretarka in sekretar

Skupnega odbora EGP

Hege M. HOFF

Mikołaj KARŁOWSKI


(1)  UL L 177, 13.7.2018, str. 9.

(2)  UL L 181, 18.7.2018, str. 4.

(3)  UL L 183, 19.7.2018, str. 9.

(*)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top