EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D1496

Sklep Skupnega odbora EGP št. 229/2018 z dne 5. decembra 2018 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2021/1496]

C/2018/8322

OJ L 337, 23.9.2021, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1496/oj

23.9.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 337/15


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 229/2018

z dne 5. decembra 2018

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2021/1496]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2017/1973 z dne 30. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 glede uradnega nadzora ribiških proizvodov, ki jih ulovijo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, in so vneseni v Unijo po tem, ko so bili preneseni v tretjih državah, ter o določitvi vzorca veterinarskega spričevala za navedene proizvode (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (EU) 2017/1980 z dne 31. oktobra 2017 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 2074/2005 glede metode za odkrivanje paralitičnega toksina školjk (PSP) (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami, krmili in živili. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami, krmili in živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I in uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogi I in II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Sporazumu EGP se spremeni:

(1)

v točki 134 (Uredba Komisije (ES) št. 2074/2005) v delu 1.2 in v točki 53 (Uredba Komisije (ES) št. 2074/2005) v delu 6.2 poglavja I se dodata naslednji alinei:

„—

32017 R 1973: Uredba Komisije (EU) 2017/1973 z dne 30. oktobra 2017 (UL L 281, 31.10.2017, str. 21),

32017 R 1980: Uredba Komisije (EU) 2017/1980 z dne 31. oktobra 2017 (UL L 285, 1.11.2017, str. 8).“;

(2)

v točki 31k (Uredba Komisije (ES) št. 2074/2005) v poglavju II se dodata naslednji alinei:

„—

32017 R 1973: Uredba Komisije (EU) 2017/1973 z dne 30. oktobra 2017 (UL L 281, 31.10.2017, str. 21),

32017 R 1980: Uredba Komisije (EU) 2017/1980 z dne 31. oktobra 2017 (UL L 285, 1.11.2017, str. 8).“

Člen 2

V točki 54zzzk (Uredba Komisije (ES) št. 2074/2005) v poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP se dodata naslednji alinei:

„—

32017 R 1973: Uredba Komisije (EU) 2017/1973 z dne 30. oktobra 2017 (UL L 281, 31.10.2017, str. 21),

32017 R 1980: Uredba Komisije (EU) 2017/1980 z dne 31. oktobra 2017 (UL L 285, 1.11.2017, str. 8).“

Člen 3

Besedili uredb (EU) 2017/1973 in (EU) 2017/1980 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 6. decembra 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*)

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. decembra 2018

Za Skupni odbor EGP

predsednica

Oda Helen SLETNES

sekretarka in sekretar

Skupnega odbora EGP

Hege M. HOFF

Mikołaj KARŁOWSKI


(1)  UL L 281, 31.10.2017, str. 21.

(2)  UL L 285, 1.11.2017, str. 8.

(*)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top