Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0197

Sklep Skupnega odbora EGP št. 85/2017 z dne 5. maja 2017 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2019/197]

OJ L 36, 7.2.2019, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/197/oj

7.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/31


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 85/2017

z dne 5. maja 2017

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2019/197]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivo (EU) 2015/2203 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o približevanju zakonov držav članic v zvezi s kazeini in kazeinati, namenjenimi prehrani ljudi, ter razveljavitvi Direktive Sveta 83/417/EGS (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Direktiva (EU) 2015/2203 razveljavlja Direktivo Sveta 83/417/EGS (2), ki je vključena v Sporazum EGP, in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

za točko 121 (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/662) se vstavi naslednja točka:

„122.

32015 L 2203: Direktiva (EU) 2015/2203 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o približevanju zakonov držav članic v zvezi s kazeini in kazeinati, namenjenimi prehrani ljudi, ter razveljavitvi Direktive Sveta 83/417/EGS (UL L 314, 1.12.2015, str. 1).“;

2.

besedilo točke 32 (Direktiva Sveta 83/417/EGS) se črta.

Člen 2

Besedilo Direktive (EU) 2015/2203 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 6. maja 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. maja 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 314, 1.12.2015, str. 1.

(2)  UL L 237, 26.8.1983, str. 25.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top