EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1818

Sklep Skupnega odbora EGP št. 54/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1818]

OJ L 305, 29.11.2018, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1818/oj

29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/19


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 54/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1818]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/2288 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi piperonil butoksida kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/2289 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi epsilon-momfluorotrina kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/2290 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi perocetne kisline kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih pripravkih za 11. in 12. vrsto izdelkov (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/2291 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi L(+) mlečne kisline kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 1. vrste proizvodov (4) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(5)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 12zzzzh (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1936) poglavja XV Priloge II k Sporazumu EGP se vstavijo naslednje točke:

„12zzzzi.

32016 R 2288: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2288 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi piperonil butoksida kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov (UL L 344, 17.12.2016, str. 65).

12zzzzj.

32016 R 2289: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2289 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi epsilon-momfluorotrina kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov (UL L 344, 17.12.2016, str. 68).

12zzzzk.

32016 R 2290: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2290 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi perocetne kisline kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 11. in 12. vrste proizvodov (UL L 344, 17.12.2016, str. 71).

12zzzzl.

32016 R 2291: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2291 z dne 16. decembra 2016 o odobritvi L(+) mlečne kisline kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 1. vrste proizvodov (UL L 344, 17.12.2016, str. 74).“

Člen 2

Besedila izvedbenih uredb (EU) 2016/2288, (EU) 2016/2289, (EU) 2016/2290 in (EU) 2016/2291 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 344, 17.12.2016, str. 65.

(2)  UL L 344, 17.12.2016, str. 68.

(3)  UL L 344, 17.12.2016, str. 71.

(4)  UL L 344, 17.12.2016, str. 74.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top