Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D0529

Sklep Skupnega odbora EGP št. 208/2016 z dne 28. oktobra 2016 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/529]

OJ L 89, 5.4.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/529/oj

5.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 89/10


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 208/2016

z dne 28. oktobra 2016

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/529]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/127 z dne 25. septembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah ter glede zahtev za informacije o hranjenju dojenčkov in majhnih otrok (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (EU) 2016/479 z dne 1. aprila 2016 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe steviol glikozidov (E 960) kot sladila v nekaterih pijačah z zmanjšano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Uredba (EU) 2016/127 z učinkom od 22. februarja 2020 razveljavlja Direktivo Komisije 2006/141/ES (3), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba v okviru Sporazuma EGP razveljaviti z učinkom od 22. februarja 2020.

(4)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v uvodu v poglavje XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(5)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

za točko 77a (Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/128) se vstavi naslednja točka:

„77b.

32016 R 0127: Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/127 z dne 25. septembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah ter glede zahtev za informacije o hranjenju dojenčkov in majhnih otrok (UL L 25, 2.2.2016, str. 1).

Za namene tega sporazuma se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

v delu A Priloge VI se doda naslednje:

v islandskem jeziku: ‚Ungbarnablanda‘ in ‚Stoðblanda‘,

v norveškem jeziku: ‚Morsmelkerstatning‘ in ‚Tilskuddsblanding‘;

(b)

v delu B Priloge VI se doda naslednje:

v islandskem jeziku: ‚Ungbarnamjólk‘ in ‚Mjólkurstoðblanda‘,

v norveškem jeziku: ‚Morsmelkerstatning basert på melk‘ in ‚Tilskuddsblanding basert på melk‘.“;

2.

v točki 54zzzzr (Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 0479: Uredba Komisije (EU) 2016/479 z dne 1. aprila 2016 (UL L 87, 2.4.2016, str. 1).“;

3.

besedilo točke 54zzzv (Direktiva Komisije 2006/141/ES) se črta z učinkom od 22. februarja 2020.

Člen 2

Besedili Delegirane uredbe (EU) 2016/127 in Uredbe (EU) 2016/479 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 29. oktobra 2016 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. oktobra 2016

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  UL L 25, 2.2.2016, str. 1.

(2)  UL L 87, 2.4.2016, str. 1.

(3)  UL L 401, 30.12.2006, str. 1.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top