EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016D2189

Sklep Skupnega odbora EGP št. 154/2015 z dne 11. junija 2015 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2016/2189]

OJ L 341, 15.12.2016, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2189/oj

15.12.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/48


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 154/2015

z dne 11. junija 2015

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2016/2189]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/306 z dne 26. februarja 2015 o podaljšanju odobritve aktivne snovi Isaria fumosorosea, sev Apopka 97, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/307 z dne 26. februarja 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za odobritev aktivne snovi triklopir (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/308 z dne 26. februarja 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za odobritev aktivne snovi Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraen-1-il izobutirat (3) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(4)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XV Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 13a (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011) se dodajo naslednje alinee:

„—

32015 R 0306: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/306 z dne 26. februarja 2015 (UL L 56, 27.2.2015, str. 1),

32015 R 0307: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/307 z dne 26. februarja 2015 (UL L 56, 27.2.2015, str. 6),

32015 R 0308: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/308 z dne 26. februarja 2015 (UL L 56, 27.2.2015, str. 9).“

2.

Za točko 13zzzzl (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/51) se vstavi naslednja točka:

„13zzzzp.

32015 R 0306: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/306 z dne 26. februarja 2015 o podaljšanju odobritve aktivne snovi Isaria fumosorosea, sev Apopka 97, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 56, 27.2.2015, str. 1).“

Člen 2

Besedila izvedbenih uredb (EU) 2015/306, (EU) 2015/307 in (EU) 2015/308 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 12. junija 2015 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 11. junija 2015

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 56, 27.2.2015, str. 1.

(2)  UL L 56, 27.2.2015, str. 6.

(3)  UL L 56, 27.2.2015, str. 9.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top