Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D1808

Sklep Skupnega odbora EGP št. 249/2014 z dne 13. novembra 2014 o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode [2015/1808]

OJ L 263, 8.10.2015, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1808/oj

8.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 263/40


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 249/2014

z dne 13. novembra 2014

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode [2015/1808]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) ter zlasti členov 86 in 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Primerno je razširiti sodelovanje pogodbenic Sporazuma EGP, da se vključi Uredba (EU) št. 377/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o vzpostavitvi programa Copernicus in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 911/2010 (1).

(2)

Primerno je, da se sodelovanje držav Efte v dejavnostih, ki izhajajo iz Uredbe (EU) št. 377/2014, začne s 1. januarjem 2014, četudi je ta sklep sprejet ali je izpolnitev morebitnih ustavnih zahtev za ta sklep priglašena po 10. juliju 2014.

(3)

Subjekti s sedežem v državah Efte bi morali biti upravičeni do sodelovanja v dejavnostih, ki se začnejo pred začetkom veljavnosti tega sklepa. Stroški, nastali zaradi tovrstnih dejavnosti, katerih izvajanje se začne po 1. januarju 2014, se lahko štejejo za upravičene pod enakimi pogoji, kot veljajo za stroške, ki jih imajo subjekti s sedežem v državah članicah EU, pod pogojem, da ta sklep začne veljati pred zaključkom zadevnega ukrepa.

(4)

Protokol 31 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba spremeniti tako, da se omogoči začetek tega razširjenega sodelovanja s 1. januarjem 2014 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za odstavkom 8c člena 1 Protokola 31 k Sporazumu EGP se vstavi naslednji odstavek:

„8d.

(a)

Države Efte od 1. januarja 2014 sodelujejo v dejavnostih, ki lahko izhajajo iz naslednjega akta Unije:

32014 R 0377: Uredba (EU) št. 377/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o vzpostavitvi programa Copernicus in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 911/2010 (UL L 122, 24.4.2014, str. 44).

(b)

Države Efte finančno prispevajo k dejavnostim iz točke (a) v skladu s členom 82(1)(a) Sporazuma EGP in Protokolom 32 k Sporazumu EGP.

(c)

Stroški, nastali zaradi dejavnosti, katerih izvajanje se začne po 1. januarju 2014, se lahko štejejo za upravičene od začetka ukrepa v skladu z zadevnim sporazumom o nepovratnih sredstvih ali zadevnim sklepom o nepovratnih sredstvih, pod pogojem, da Sklep Skupnega odbora EGP št. 249/2014 z dne 13. novembra 2014 začne veljati pred zaključkom ukrepa.

(d)

Države Efte polno sodelujejo v vseh odborih Unije, ki pomagajo Evropski komisiji pri upravljanju, razvoju in izvajanju dejavnosti iz točke (a), nimajo pa glasovalne pravice.

(e)

Ta odstavek se ne uporablja za Norveško in Lihtenštajn.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 13. novembra 2014

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kurt JÄGER


(1)  UL L 122, 24.4.2014, str. 44.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top