Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011D0193

2011/193/EU: Sklep št. 1/2011 Skupnega odbora EU-Švica, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo na avdiovizualnem področju, ki določa pogoje za sodelovanje Švicarske konfederacije v programu Skupnosti MEDIA 2007, z dne 21. januarja 2011 o posodobitvi člena 1 Priloge I k Sporazumu

OJ L 81, 29.3.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/193/oj

29.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/16


SKLEP št. 1/2011 SKUPNEGA ODBORA EU-ŠVICA, USTANOVLJENEGA S SPORAZUMOM MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO NA AVDIOVIZUALNEM PODROČJU, KI DOLOČA POGOJE ZA SODELOVANJE ŠVICARSKE KONFEDERACIJE V PROGRAMU SKUPNOSTI MEDIA 2007,

z dne 21. januarja 2011

o posodobitvi člena 1 Priloge I k Sporazumu

(2011/193/EU)

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo na avdiovizualnem področju, ki določa pogoje za sodelovanje Švicarske konfederacije v programu Skupnosti MEDIA 2007 (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in Sklepne listine k Sporazumu (2), ki sta bila podpisana v Bruslju 11. oktobra 2007,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum je začel veljati 1. avgusta 2010.

(2)

Potem ko je 19. decembra 2007 začela veljati Direktiva Sveta 89/552/EGS (3), kakor je bila nazadnje spremenjena in določena z Direktivo 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), kakor je bila kodificirana (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah), je primerno, da pogodbenici ustrezno posodobita sklicevanja na to direktivo, kot določa Sklepna listina k Sporazumu v Skupni izjavi pogodbenic o prilagoditvi Sporazuma novi direktivi Skupnosti, ter v skladu s členom 8(7) Sporazuma prilagodita tudi člen 1 Priloge I k Sporazumu –

SKLENIL:

Člen 1

Člen 1 Priloge I k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Svoboda sprejemanja in prenašanja na področju razširjanja televizijskih programov

1.   Švica na svojem ozemlju zagotovi svobodo sprejemanja in prenašanja televizijskih programov, ki so pod pristojnostjo katere od držav članic Unije, kot je določeno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2010/13/EU z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (5) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah), v skladu z naslednjimi postopki:

Švica ohrani pravico, da:

(a)

prekine prenašanje programov izdajateljev televizijskega programa pod pristojnostjo katere od držav članic Unije, ki očitno, resno in huje krši pravila o varstvu mladoletnikov in človeškega dostojanstva iz člena 27(1) ali (2) in/ali člena 6 Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah;

(b)

od izdajateljev televizijskih programov pod njeno pristojnostjo zahteva, da upoštevajo natančnejša ali strožja pravila na področjih, ki jih usklajuje Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, pod pogojem, da so takšna pravila sorazmerna in nediskriminacijska.

2.   Za primere, ko Švica:

(a)

uveljavlja pravico na podlagi odstavka 1(b) za sprejetje natančnejših ali strožjih pravil splošnega javnega interesa ter

(b)

meni, da izdajatelj televizijskega programa pod pristojnostjo druge države članice Unije razširja televizijske programe, ki so v celoti ali večinoma usmerjeni proti njenemu ozemlju,

lahko vzpostavi stik z državo članico, ki pristojnost ima, da bi prišli do vzajemno zadovoljive rešitve vseh obstoječih problemov. Ob prejemu utemeljene zahteve Švice država članica s pristojnostjo od izdajatelja televizijskega programa zahteva, naj spoštuje zadevna pravila splošnega javnega interesa. Država članica s pristojnostjo v dveh mesecih obvesti Švico o rezultatih, ki jih je dosegla v zvezi z zahtevo. Švica ali država članica lahko Komisijo zaprosita, da zainteresirane strani povabi na izredni sestanek s Komisijo, ki bo potekal ob robu zasedanj Odbora za stike, da se preuči primer.

3.   Kadar Švica oceni:

(a)

da rezultati, doseženi z uporabo odstavka 2, niso zadovoljivi ter

(b)

da ima zadevni izdajatelj televizijskega programa sedež v državi članici s pristojnostjo, da bi zaobšel strožja pravila, ki bi zanj veljala na področjih, ki jih usklajuje Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, če bi imel sedež v Švici,

lahko sprejme ustrezne ukrepe proti zadevnemu izdajatelju televizijskega programa.

Takšni ukrepi so objektivno potrebni, se uporabljajo na nediskriminacijski način in so sorazmerni glede na cilje, ki jih zasledujejo.

4.   Švica lahko sprejme ukrepe na podlagi odstavka 1(a) ali 3 tega člena pod pogojem, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

da je uradno obvestila Skupni odbor in državo članico, v kateri ima izdajatelj televizijskega programa sedež, da bo sprejela takšne ukrepe, pri tem pa utemeljila razloge, na katerih temelji njena ocena, ter

(b)

da je Skupni odbor odločil, da so ukrepi sorazmerni in nediskriminacijski in zlasti, da so ocene Švice na podlagi odstavkov 2 in 3 ustrezno utemeljene.

Člen 2

Ta sklep začne veljati prvi dan po sprejetju.

V Bruslju, 21. januarja 2011

Za Skupni odbor

Vodja delegacije EU

Jean-Eric DE COCKBORNE

Vodja švicarske delegacije

J.-F. JAUSLIN


(1)  UL L 303, 21.11.2007, str. 11.

(2)  UL L 303, 21.11.2007, str. 20.

(3)  UL L 298, 17.10.1989, str. 23.

(4)  UL L 332, 18.12.2007, str. 27.

(5)  UL L 298, 17.10.1989, str. 23. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 1997 (UL L 202, 30.7.1997, str. 60) ter kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 (UL L 332, 18.12.2007, str. 27) ter kakor je bilo določeno v Direktivi 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) v različici UL L 95, 15.4.2010, str. 1.“


Top