EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009X0612(01)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

OJ L 149, 12.6.2009, p. 80–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 149/80


Danska v skladu s členom 3(2) Sporazuma z dne 19. oktobra 2005 med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (1) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“), sklenjenega s Sklepom Sveta 2006/325/ES (2), kadar so sprejete spremembe Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (3), uradno obvesti Komisijo o svoji odločitvi glede izvajanja vsebine takih sprememb.

Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 (4) o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah je bila sprejeta 18. decembra 2008. V členu 68 Uredbe (ES) št. 4/2009 je določeno, da Uredba (ES) št. 4/2009 ob upoštevanju prehodnih določb iz člena 75(2) spreminja Uredbo (ES) št. 44/2001 tako, da nadomešča določbe navedene uredbe, ki se uporabljajo za preživninske obveznosti.

Danska je z dopisom z dne 14. januarja 2009, skladno s členom 3(2) Sporazuma, Komisijo uradno obvestila o svoji odločitvi, da bo izvajala vsebino Uredbe (ES) št. 4/2009, kolikor ta uredba spreminja Uredbo (ES) št. 44/2001. To pomeni, da se bodo določbe Uredbe (ES) št. 4/2009 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah uporabljale v odnosih med Skupnostjo in Dansko z izjemo določb iz Poglavij III in VII. Določbe iz člena 2 in Poglavja IX Uredbe (ES) št. 4/2009 pa se uporabljajo le, kolikor se nanašajo na pristojnost, priznavanje, izvršljivost in izvrševanje sodnih odločb ter dostop do sodišča.

V skladu s členom 3(6) Sporazuma dansko uradno obvestilo ustvari medsebojne obveznosti med Dansko in Skupnostjo. Tako Uredba (ES) št. 4/2009 spreminja Sporazum, kolikor spreminja Uredbo (ES) št. 44/2001, in se šteje za njegovo prilogo.

Glede na člen 3(3) in (4) Sporazuma lahko izvajanje zgoraj navedenih določb Uredbe (ES) št. 4/2009 na Danskem poteka na upravni ravni v skladu z oddelkom 9 danskega zakona št. 1563 z dne 20. decembra 2006 o Bruseljski uredbi I in tako ne potrebuje potrditve danskega parlamenta (Folketing). Vsi potrebni upravni ukrepi so začeli veljati z dnem začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 4/2009, in sicer 30. januarja 2009.


(1)  UL L 299, 16.11.2005, str. 62.

(2)  UL L 120, 5.5.2006, str. 22.

(3)  UL L 12, 16.1.2001, str. 1.

(4)  UL L 7, 10.1.2009, str. 1.


Top