EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0494

2008/494/ES: Sklep št. 1/2008 Sveta ministrov AKP–ES z dne 13. junija 2008 o spremembi načinov financiranja v primeru kratkoročnih nihanj prihodkov

OJ L 171, 1.7.2008, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/494/oj

1.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/63


SKLEP št. 1/2008 SVETA MINISTROV AKP–ES

z dne 13. junija 2008

o spremembi načinov financiranja v primeru kratkoročnih nihanj prihodkov

(2008/494/ES)

SVET MINISTROV AKP–ES JE –

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu AKP–ES, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, in revidiranega v Luxembourgu dne 25. junija 2005 (v nadaljevanju „Sporazum o partnerstvu AKP–ES“), ter zlasti člena 100 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države podpisnice Sporazuma o partnerstvu AKP–ES se zavedajo, da lahko nestabilnost prihodkov od izvoza škoduje razvoju držav AKP, zato so vzpostavile dodatni sistem za podporo, namenjen ublažitvi neugodnih učinkov nestabilnosti prihodkov od izvoza, vključno v kmetijskem in rudarskem sektorju, in potrjujejo, da je cilj te podpore zaščititi socialne in gospodarske reforme in politike, na katere bi lahko negativno vplivalo znižanje prihodkov, in odpraviti neugodne učinke nestabilnosti prihodkov od izvoza kmetijskih in rudarskih proizvodov.

(2)

V skladu s členom 11 Priloge II k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES se določbe poglavja 3 te priloge v zvezi s kratkoročnimi nihanji prihodkov od izvoza ponovno pregledajo najpozneje po dveh letih delovanja, potem pa na zahtevo ene od pogodbenic.

(3)

Sistem za podporo, namenjen ublažitvi neugodnih učinkov nestabilnosti prihodkov od izvoza, je bil prvič spremenjen s Sklepom št. 2/2004 Sveta ministrov AKP–ES z dne 30. junija 2004.

(4)

Ob podpisu revidiranega Sporazuma o partnerstvu AKP–ES dne 25. junija 2005 v Luxembourgu so pogodbenice predložile skupno izjavo, v kateri so navedle, da bo „Svet ministrov AKP–ES z uporabo določb iz člena 100 Sporazuma iz Cotonouja preučil predloge držav AKP v zvezi s Prilogo II k Sporazumu glede kratkoročnih nihanj zaslužkov iz izvoza“.

(5)

Treba bi bilo izboljšati delovanje sistema financiranja kratkoročnih nihanj prihodkov od izvoza in zagotoviti, da ustrezneje izpolni svoje cilje –

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje 3 Priloge II k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES se spremeni:

1.

besedilo člena 9(1) se nadomesti z naslednjim:

„Merila upravičenosti

1.   Upravičenost do dodatnih sredstev se določi na podlagi:

10 % (2 % v primeru najmanj razvitih, celinskih, otoških in postkonfliktnih držav ali držav, ki so utrpele naravne nesreče) izgube prihodkov od izvoza blaga v primerjavi z aritmetičnim povprečjem prihodkov štirih let pred letom uporabe brez najvišje in najnižje vrednosti, ali

10 % (2 % v primeru najmanj razvitih, celinskih, otoških in postkonfliktnih držav ali držav, ki so utrpele naravne nesreče) izgube prihodkov od izvoza vseh kmetijskih ali rudarskih proizvodov v primerjavi z aritmetičnim povprečjem prihodkov štirih let pred letom uporabe, brez najvišje in najnižje vrednosti za države, v katerih prihodki od izvoza kmetijskih ali rudarskih proizvodov pomenijo več kot 40 % skupnih prihodkov od izvoza blaga, ali

10 % (2 % v primeru najmanj razvitih, celinskih, otoških in postkonfliktnih držav ali držav, ki so utrpele naravne nesreče) izgube prihodkov od izvoza vseh kmetijskih ali rudarskih proizvodov v primerjavi z aritmetičnim povprečjem prihodkov štirih let pred letom uporabe, brez najvišje in najnižje vrednosti za države, v katerih prihodki od izvoza kmetijskih ali rudarskih proizvodov predstavljajo med 20 % in 40 % skupnih prihodkov od izvoza blaga, pod pogojem da se takšni skupni prihodki ne povečajo za več, kot je sorazmerno z učinkom izgube prihodkov od izvoza kmetijskih ali rudarskih proizvodov v okviru skupnega izvoza.“;

2.

besedilo člena 9(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Izguba prihodkov od izvoza iz odstavka 1 mora biti višja ali enaka 0,5 % BDP, da velja upravičenost do dodatne podpore. Upravičenost do dodatne podpore je omejena na tri zaporedna leta.“;

3.

besedilo člena 9(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Dodatni viri se morajo izražati v javnih računih zadevne države. Uporabijo se v skladu s programskimi pravili in metodami programiranja, vključno s posebnimi določbami iz Priloge IV v zvezi z izvedbenimi in upravljalnimi postopki, na podlagi vnaprej sestavljenih sporazumov med Skupnostjo in posamezno državo AKP v letu, ki sledi letu uporabe. Ob soglasju obeh pogodbenic se viri lahko uporabijo za financiranje programov, vključenih v državni proračun. Vendar se lahko del dodatnih virov nameni tudi za posebna področja, zlasti za razvoj sistemov zavarovanja na tržni osnovi, ki predvidevajo zaščito pred nevarnostjo nihanj prihodkov od izvoza.“;

4.

v poglavju 3 Priloge II se doda naslednji člen:

„Člen 9a

1.   Znesek dodatne finančne podpore je enak izgubi prihodkov od izvoza, pomnoženi z aritmetičnim povprečjem razmerja ‚med prihodki vlade in bruto domačim proizvodom‘ štirih let pred letom uporabe brez najvišje in najmanjše vrednosti in z omejitvijo tega razmerja na 25 %.

2.   Komisija bo analizirala podatke držav AKP v lokalni denarni valuti, korigirani s stopnjo inflacije, da določi upravičenost in dodatno finančno podporo, kot je določeno v členu 9. Komisija bo nato potencialni znesek finančne podpore pretvorila v eure v skladu z ustreznimi postopki.

3.   Komisija bo v okviru finančnih sredstev, dodeljenih financiranju nacionalnih indikativnih programov, vsako leto določila sredstva za vse države AKP za zagotovitev podpore v primeru kratkoročnih nihanj prihodkov od izvoza. Če vsota finančne podpore, izračunana na podlagi meril iz člena 9, preseže znesek teh sredstev, bo porazdelitev dodeljenih sredstev po državah določena sorazmerno s potencialnim zneskom dodatne finančne podpore vsake države AKP, izražene v eurih.“;

5.

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Sistem dodelitve dodatnih virov določa predujme za ublažitev težav zaradi zamud pri pridobivanju konsolidirane trgovinske statistike in zagotovitev, da se zadevni viri lahko vključijo v proračun v drugem letu, ki sledi letu uporabe. Pridobitev predujma je namenjena samo državam, kjer se finančna podpora FLEX dodeli kot splošna proračunska podpora. Predujmi se sprostijo na podlagi začasne izvozne statistike, ki jo pripravi vlada in se predloži Komisiji. Najvišji predujem znaša 100 % zneska dodatne finančne podpore za leto uporabe. Zneski, ki se sprostijo na ta način, se prilagodijo glede na dokončno konsolidirano izvozno statistiko. To statistiko je treba predložiti najpozneje 31. decembra v drugem letu po letu uporabe.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Adis Abebi, dne 13. junija 2008

Za Svet ministrov AKP–ES

Predsednik

Mohamed Ahmed AWALEH


Top