Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0070

Sklep Skupnega odbora EGP št. 70/2007 z dne 29. junija 2007 o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

OJ L 304, 22.11.2007, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 039 P. 209 - 210

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/70(2)/oj

22.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 304/54


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 70/2007

z dne 29. junija 2007

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“), in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 31 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 135/2005 z dne 21. oktobra 2005 (1).

(2)

Sodelovanje pogodbenic Sporazuma je primerno razširiti tako, da se vključi Uredba (ES) št. 1692/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o uvedbi drugega programa „Marco Polo“ za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa (Marco Polo II) (2).

(3)

Protokol 31 k Sporazumu bi bilo zato treba spremeniti tako, da se omogoči začetek tega razširjenega sodelovanja z učinkom od 1. januarja 2007.

(4)

Uredba (ES) št. 1382/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2003 o dodeljevanju finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa (program Marco Polo) (3) je trenutno vključena v člen 3 (okolje) Protokola 31 k Sporazumu.

(5)

Pravilneje se je sklicevati na Uredbo (ES) št. 1382/2003 z naslovom „Promet in mobilnost“, zato je treba Uredbo (ES) št. 1382/2003 prenesti v člen 12 Protokola 31 k Sporazumu –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Člen 12 Protokola 31 k Sporazumu se spremeni:

(i)

besedilo odstavka 2 se oštevilči kot odstavek 4 in nadomesti z naslednjim:

„Države Efte finančno prispevajo k dejavnostim in programom iz odstavkov 1, 2 in 3 v skladu s členom 82(1)(a) Sporazuma.“;

(ii)

vstavita se naslednja odstavka:

1.„2.   Države Efte z učinkom od 1. januarja 2004 sodelujejo v naslednjem programu:

32003 R 1382: Uredba (ES) št. 1382/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2003 o dodeljevanju finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa (program Marco Polo) (UL L 196, 2.8.2003, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

32004 R 0788: Uredba (ES) št. 788/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 (UL L 138, 30.4.2004, str. 17).

1.3.   Države Efte z učinkom od 1. januarja 2007 sodelujejo v naslednjem programu:

32006 R 1692: Uredba (ES) št. 1692/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o uvedbi drugega programa „Marco Polo“ za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa (Marco Polo II) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1382/2003 (UL L 328, 24.11.2006, str. 1), kakor je bilo popravljeno v UL L 65, 3.3.2007, str. 12.“;

(iii)

za novim odstavkom 4 se vstavi naslednji odstavek:

„5.   Države Efte polno sodelujejo v odborih ES, ki pomagajo Komisiji ES pri upravljanju, razvijanju in izvajanju programov Skupnosti, navedenih v odstavkih 2 in 3.“

2.   Besedilo odstavka 7(c) člena 3 Protokola 31 se črta.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (4).

Uporabljati se začne 1. januarja 2007.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Alan SEATTER


(1)  UL L 14, 19.1.2006, str. 24.

(2)  UL L 328, 24.11.2006, str. 1.

(3)  UL L 196, 2.8.2003, str. 1.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top