EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0111

Sklep Skupnega odbora EGP št. 111/2005 z dne 30. septembra 2005 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 339, 22.12.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 067 P. 128 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 067 P. 128 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 099 P. 265 - 266

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/111(2)/oj

22.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 339/8


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 111/2005

z dne 30. septembra 2005

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 76/2005 z dne 10. junija 2005 (1).

(2)

Direktivo Komisije 2005/21/ES z dne 7. marca 2005 o prilagoditvi Direktive Sveta 72/306/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti emisiji okolju škodljivih snovi iz dizelskih motorjev v vozilih (2) tehničnemu napredku je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Direktivo Komisije 2005/27/ES z dne 29. marca 2005 o spremembi Direktive 2003/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji naprav za posredno gledanje in vozil, opremljenih s temi napravami (3), zaradi prilagajanja tehničnemu napredku je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje I Priloge II k Sporazumu se spremeni:

1.

V točki 12 (Direktiva Sveta 72/306/EGS) se doda naslednja alinea:

„—

32005 L 0021: Direktiva Komisije 2005/21/ES z dne 7. marca 2005 (UL L 61, 8.3.2005, str. 25).“

2.

V točki 45zc (Direktiva 2003/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda:

„, kakor je bilo spremenjeno s:

32005 L 0027: Direktiva Komisije 2005/27/ES z dne 29. marca 2005 (UL L 81, 30.03.2005, str. 44).“

Člen 2

Besedili direktiv 2005/21/ES in 2005/27/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. oktobra 2005, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (4).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP in Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 30. septembra 2005

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Njegova presvetla visokost princ Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  UL L 268, 13.10.2005, str. 5.

(2)  UL L 61, 8.3.2005, str. 25.

(3)  UL L 81, 30.3.2005, str. 44.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top