EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002D0088

Sklep Skupnega odbora EGP št. 88/2002 z dne 25. junija 2002 o spremembi Priloge XV (Državna pomoč) k Sporazumu EGP

UL L 266, 3.10.2002, p. 56–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/88(2)/oj

22002D0088Uradni list L 266 , 03/10/2002 str. 0056 - 0060


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 88/2002

z dne 25. junija 2002

o spremembi Priloge XV (Državna pomoč) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XV k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 6/2001 Skupnega odbora EGP z dne 31. januarja 2001 [1].

(2) Uredbo Komisije (ES) št. 68/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za usposabljanje [2] je treba vključiti v Sporazum.

(3) Uredbo Komisije (ES) št. 69/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči de minimis [3] je treba vključiti v Sporazum.

(4) Uredbo Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja [4] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XV k Sporazumu se spremeni na naslednji način:

1. Za točko 1c (Uredba Sveta (ES) št. 3094/95) se vstavi naslednje:

"Pomoč za usposabljanje

1d. 32001 R 0068: Uredba Komisije (ES) št. 68/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za usposabljanje (UL L 10, 13.1.2001, str. 20).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjimi prilagoditvami:

(a) Izraz "člena 87 in 88 Pogodbe ES" se glasi "člena 61 in 62 Sporazuma EGP";

(b) izraz "država članica" se glasi "država članica ES ali država EFTE"; Izraz "države članice" se glasi "države članice ES ali države Efte";

(c) člen 1 se glasi: "Ta uredba se nanaša na pomoč v vseh sektorjih, ki jih zajemajo členi 61 do 64 Sporazuma EGP";

(d) v členu 2(a) se izraz "87(1) Pogodbe" glasi "člen 61(1) Sporazuma EGP";

(e) v členu 2(e) se ne uporabljajo besede "ali Skupnost";

(f) v členu 3 se izraz "skladno s skupnim trgom" glasi "skladno z delovanjem Sporazuma EGP";

(g) v členu 3 se izraz "člen 87(3) Pogodbe" glasi "člen 61(3) Sporazuma EGP". Izraz "člen 88(3) Pogodbe" se glasi "člen 3(1) Protokola 3 k Sporazumu o nadzoru in sodišču";

(h) v členih 4(2) in 4(3) se izraza "člen 87(3)(c) Pogodbe" in "člen 87(3)(a) Pogodbe" glasita "člen 61(3)(c) Sporazuma EGP" in "člen 61(3)(a) Sporazuma EGP";

(i) v členu 4(6)(b) se izraz "registri Skupnosti" glasi "registri na ozemlju, na katero se nanaša Sporazum EGP";

(j) v členu 6(2) se izraz "državna pomoč v smislu člena 87(1) Pogodbe" glasi "državna pomoč v smislu člena 61(1) Sporazuma EGP".

Pomoč "De minimis"

1e. 32001 R 0069: Uredba Komisije (ES) št. 69/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči de minimis (UL L 10, 13.1.2001, str. 30).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjimi prilagoditvami:

(a) Izraz "člena 87 in 88 Pogodbe ES" se glasi "člena 61 in 62 Sporazuma EGP";

(b) izraz "država članica" se glasi "država članica ES ali država Efte"; Izraz "države članice" se glasi "države članice ES ali države Efte";

(c) V členu 1, prvi odstavek, se besede "vsi sektorji" glasijo: "vsi sektorji, ki jih zajemajo členi 61 do 64 Sporazuma EGP";

(d) Člen 1(a) se nadomesti z naslednjim:

"prometni sektor in dejavnosti, povezane s proizvodnjo, predelavo ali trženjem proizvodov, navedenih v Dodatku k tej prilogi in zajetih z obsegom Sporazuma."

(e) v členu 2(1) se izraza "člen 87(1) Pogodbe" in "člen 88(3) Pogodbe" glasita "člen 61(1) Sporazuma EGP" in "člen 1(3) Protokola 3 k Sporazumu o nadzoru in sodišču".

Pomoč malim in srednje velikim podjetjem

1f. 32001 R 0070: Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči malim in srednje velikim podjetjem (UL L 10, 13.1.2001, str. 33).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjimi prilagoditvami:

(a) Izraz "člena 87 in 88 Pogodbe ES" se glasi "člena 61 in 62 Sporazuma EGP";

(b) izraz "država članica" se glasi "država članica ES ali država Efte". Izraz "države članice" se glasi "države članice ES ali države Efte";

(c) izraz "Komisija" se uporablja kot "pristojni nadzorni organ, kakor je opredeljeno v členu 62 Sporazuma EGP";

(d) izraz "člen 87(1) Pogodbe" se glasi "člen 61(1) Sporazuma EGP";

(e) izraz "člen 88(3) Pogodbe" se glasi "člen 1(3) Protokola 3 k Sporazumu o nadzoru in sodišču";

(f) v členu 1(1) se izraz "uredbe ali direktive Skupnosti v okviru Pogodbe ES" uporablja kot "predpisi v okviru Sporazuma EGP"; Besedi "vsi sektorji" se uporabljata za: "vse sektorje, ki jih zajemajo členi 61 do 64 Sporazuma EGP";

(g) Člen 1(2)(a) se nadomesti z naslednjim:

"za dejavnosti, povezane s proizvodnjo, predelavo ali trženjem proizvodov, navedenih v Dodatku k tej prilogi in zajetih z obsegom Sporazuma."

(h) v členih 3 in 5 se izraz "skladno s skupnim trgom" glasi "skladno z delovanjem Sporazuma EGP";

(i) v členu 4(3) se izraz "člen 87(3)(c)" glasi "člen 61(3)(c) Sporazuma EGP". izraz "člen 87(3)(a)" se glasi "člen 61(3)(a) Sporazuma EGP";"

2. Na koncu Priloge XV se doda naslednje:

"

Dodatek

Seznam proizvodov iz točk 1e (d) in 1f (g) Priloge XV:

Številka Bruseljske nomenklature | Poimenovanje proizvodov |

| |

Poglavje 1 | | Žive živali |

Poglavje 2 | | Meso in užitni klavnični izdelki |

Poglavje 3 | | Ribe, raki in mehkužci |

Poglavje 4 | | Mlečni proizvodi; ptičja jajca; naravni med |

Poglavje 5 | | |

05.04 | Živalska čreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih |

05.15 | Živalski proizvodi, ki niso nikjer določeni ali vključeni; mrtve živali iz Poglavja 1 ali Poglavja 3, neuporabne za človeško prehrano |

Poglavje 6 | | Živa drevesa in druge rastline; čebulice, korenike in podobno, rezano cvetje in okrasno listje |

Poglavje 7 | | Užitne vrtnine in nekateri koreni in gomolji |

Poglavje 8 | | Užitno sadje in oreški; lupina melon ali citrusov |

Poglavje 9 | | Kava, čaj in začimbe, razen maté čaja (tarifna št. 09.03) |

Poglavje 10 | | Žita |

Poglavje 11 | | Proizvodi mlinske industrije; slad in škrob; gluten; inulin |

Poglavje 12 | | Oljnice in oljni plodovi; razno zrnje, semena in plodovi; industrijske in zdravilne rastline; slama in krma |

Poglavje 13 | | |

ex 13.03 | Pektin |

Poglavje 15 | | |

15.01 | Masti in druge prašičje maščobe; perutninske maščobe |

15.02 | Maščobe živali vrste goved, ovac in koz; surove ali topljene (vključno "premier jus") |

15.03 | Stearin iz užitne prašičje masti, oleostearin, olje iz užitne prašičje masti; olje iz loja in oleo-olje, neemulgirani, nemešani ali kako drugače pripravljeni |

15.04 | Masti in olja rib in morskih sesalcev, prečiščeni ali neprečiščeni |

15.07 | Nehlapna rastlinska olja, tekoča ali trdna, surova, rafinirana ali prečiščena |

15.12 | Živalske ali rastlinske masti in olja, hidrogenirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani |

15.13 | Margarine, preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora |

15.17 | Ostanki, dobljeni pri predelavi maščob ali voskov živalskega ali rastlinskega izvora |

Poglavje 16 | | Izdelki iz mesa, rib, rakov ali mehkužcev |

Poglavje 17 | | |

17.01 | Sladkor iz sladkorne pese in sladkornega trsa, v trdnem stanju |

17.02 | Drugi sladkorji, sladkorni sirupi, umetni med (mešan ali nemešan z naravnim medom); karamel |

17.03 | Melase, z dodatkom ali brez dodatka barvil |

17.05 | Sladkorji, sirupi in melase, z dodatki za aromatiziranje ali barvili, razen sadnih sokov, ki vsebujejo poljubno maso dodanega sladkorja |

Poglavje 18 | | |

18.01 | Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen |

18.02 | Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava |

Poglavje 20 | | Proizvodi iz vrtnin, sadja, lupinastega sadja ali drugih delov rastlin |

Poglavje 22 | | |

22.04 | Grozdni mošt, delno fermentiran, katerega fermentacija je ustavljena brez dodajanja alkohola |

22.05 | Vino iz svežega grozdja, grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z dodajanjem alkohola |

22.07 | Druge fermentirane pijače (npr. jabolčnik, hruškovec in medica) |

ex 22.08 ex 22.09 | Etanol in destilirane pijače, denaturirane in nedenaturirane, s katero koli vsebnostjo etanola, pridelane iz kmetijskih proizvodov iz te Priloge k Pogodbi, razen likerjev in drugih alkoholnih pijač in mešanih alkoholnih pripravkov (- esenc -) za proizvodnjo pijač |

22.10 | Kis in nadomestki kisa |

Poglavje 23 | | Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali |

Poglavje 24 | | |

24.01 | Nepredelan tobak; tobačni odpadki |

Poglavje 45 | | |

45.01 | Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana; zdrobljena, drobljena ali zmleta pluta; odpadna pluta |

Poglavje 54 | | |

54.01 | Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) |

Poglavje 57 | | |

57.01 | Konoplja (Cannabis sativa), surova ali predelana, toda nepredena; konopljeno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) |

"

Člen 2

Besedila Uredb (ES) št. 68/2001, (ES) 69/2001 in (ES) št. 70/2001 v islandskem in norveškem jeziku, objavljena v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 26. junija 2002 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [5].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 25. junija 2002

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 66, 8.3.2001, str. 48.

[2] UL L 10, 13.1.2001, str. 20.

[3] UL L 10, 13.1.2001, str. 30.

[4] UL L 10, 13.1.2001, str. 30.

[5] Ustavne zahteve so sporočene.

--------------------------------------------------

Top