EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0158

Sklep Skupnega odbora EGP št. 158/2001 z dne 11. decembra 2001 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

OJ L 65, 7.3.2002, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 007 P. 117 - 118
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 007 P. 117 - 118
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 007 P. 117 - 118
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 007 P. 117 - 118
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 007 P. 117 - 118
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 007 P. 117 - 118
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 007 P. 117 - 118
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 007 P. 117 - 118
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 007 P. 117 - 118
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 061 P. 38 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 061 P. 38 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 094 P. 284 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/158(2)/oj

22001D0158Uradni list L 065 , 07/03/2002 str. 0036 - 0037


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 158/2001

z dne 11. decembra 2001

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 119/2001 Skupnega odbora EGP z dne 28. septembra 2001 [1].

(2) Uredbo Komisije (ES) št. 997/2001 z dne 22. maja 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 805/1999 o nekaterih ukrepih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 718/1999 o zmogljivosti ladjevja Skupnosti za pospeševanje prometa po celinskih plovnih poteh [2] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 45b (Uredba Komisije (ES) št. 805/1999) v Prilogi XIII k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 32001 R 0997: Uredba Komisije (ES) št. 997/2001 z dne 22. maja 2001 (UL L 142, 29.5.2001, str. 18)."

Člen 2

Besedili Uredbe 997/2001/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 12. decembra 2001 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [3] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 11. decembra 2001

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

B. Grydeland

[1] UL L 322, 6.12.2001, str. 35.

[2] UL L 142, 29.5.2001, str. 18.

[3] Ni sporočila o ustavnih zahtevah.

--------------------------------------------------

Top