Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001A1227(05)

Dodatni protokol o prilagajanju trgovinskih vidikov Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani, z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih preferencialnih koncesijah za nekatera vina, o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin ter o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb za žganja in aromatizirane pijače

OJ L 342, 27.12.2001, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 040 P. 33 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2001/917/oj

22001A1227(05)Uradni list L 342 , 27/12/2001 str. 0027 - 0028


Dodatni protokol

o prilagajanju trgovinskih vidikov Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani, z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih preferencialnih koncesijah za nekatera vina, o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin ter o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb za žganja in aromatizirane pijače

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu "Skupnost",

na eni strani, in

NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA, v nadaljevanju "Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija",

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu "pogodbenici",

KER je bil v Luxembourgu 9. aprila 2001 z izmenjavo pisem podpisan Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani,

KER člen 27(4) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma predvideva, da se sklene sporazum o vinih in žganju,

KER je 1. junija 2001 začel veljati Začasni sporazum, ki z vzpostavitvijo pogodbenih odnosov zagotavlja razvoj trgovskih povezav in izvaja določbe Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. Člen 14(4) Začasnega sporazuma ponavlja zavezanost posebnemu sporazumu o vinih in žganju,

KER so se na tej podlagi začela in sklenila pogajanja med pogodbenicama,

KER bi bilo treba sporazum o vinih in žganju v obliki protokola vključiti v okvir Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, da bi s tem zagotovili skladnost v celotnem procesu stabilizacije,

KER bi moral ta protokol o vinih in žganju začeti veljati na isti datum kot Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum,

KER je v ta namen potrebno, da se začnejo določbe tega protokola čim prej izvajati,

V ŽELJI, da bi se izboljšali pogoji trženja vin, žganja in aromatiziranih pijač na njihovih trgih, in sicer v skladu z načeli kakovosti, vzajemnih koristi in vzajemnosti,

OB UPOŠTEVANJU interesov obeh pogodbenic pri vzajemni zaščiti in nadzoru imen vin in označb za žganja in aromatizirane pijače,

STA SE DOGOVORILI NASLEDNJE:

Člen 1

Ta protokol vključuje naslednje elemente:

1. Sporazum o vzajemnih preferencialnih trgovinskih koncesijah za nekatera vina (Priloga I tega protokola);

2. Sporazum o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin (Priloga II tega protokola);

3. Sporazum o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb za žganja in aromatizirane pijače (Priloga III tega protokola).

Seznami, na katere se nanašata člen 5 Sporazuma iz točke 2 in člen 5 Sporazuma iz točke 3, se izdelajo pozneje in se potrdijo v skladu s postopkom, ki je določen v členu 13 oziroma 14 navedenih sporazumov.

Člen 2

Ta protokol je sestavni del Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. Priloge k temu protokolu so sestavni del Protokola.

Člen 3

Ta protokol potrdita Skupnost in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija v skladu z lastnimi postopki. Pogodbenici sprejmeta potrebne ukrepe za izvajanje tega protokola.

Pogodbenici obvestita druga drugo o dokončanju ustreznih postopkov, na katere se nanaša prvi odstavek člena 3.

Člen 4

Ta protokol začne veljati na isti datum kot Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum.

Člen 5

Ta protokol se sestavi v dveh izvodih v vsakem od uradnih jezikov pogodbenic, pri čemer je vsako od besedil enako verodostojno.

--------------------------------------------------

Top