EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997A0612(02)

Sporazum v obliki memoranduma o soglasju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o žganih pijačah

OJ L 155, 12.6.1997, p. 61–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 134 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 134 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 134 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 134 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 134 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 134 - 142
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 134 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 134 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 134 - 142
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 209 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 209 - 217
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 92 - 100

In force

21997A0612(02)Uradni list L 155 , 12/06/1997 str. 0061 - 0069


Sporazum

v obliki memoranduma o soglasju med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o žganih pijačah

MEMORANDUM O SOGLASJU

ex2208 Žganja, likerji in druge žgane pijače

Kot je bilo dogovorjeno v Singapuru, smo začeli podrobna pogajanja o odpravi carin na nekatere žgane pijače.

Pod pogojem, da so notranji postopki na obeh straneh končani in z izjemo ruma (220840), za katerega veljajo posebne določbe iz Priloge, bosta ES in ZDA odpravili svoje carine, predvideno veljavne 1. julija 1997, za spodaj naštete tarifne številke HS 96, in sicer v štirih enakih fazah, izmed katerih se prva začne 1. julija 1997, nato pa sledijo dodatna znižanja 1. januarja 1998, 1. januarja 1999 in 1. januarja 2000:

HS 96

220820 | žganje iz vina iz grozdja ali grozdnih tropin (vinjak) |

220830 | whisky |

220850 | gin in brinjevec |

220860 | vodka |

220870 | likerji in krepilne pijače |

ex220890 | razen nedenaturiranega etanola z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. % (v ES se uvršča v 22089091 in 22089099, v ZDA pa v 22089080). |

--------------------------------------------------

PRILOGA

Področje: 2208 40 – Rum in tafia

A. Carine ES

1. Znižanja carin na rum, ki vsebuje 225 gramov ali več hlapnih snovi (razen etilnega in metilnega alkohola) na hektoliter čistega alkohola, z dovoljenim odstopanjem 10 %, so določena spodaj:

| V posodah, ki držijo 2 litra ali manj | V posodah, ki držijo več kot 2 litra |

Osnovna stopnja | 0,8 Ecu/% obj./hl + 4,1 Ecu/hl | 0,8 Ecu/% obj./hl |

1. julij 1997 | 0,8 Ecu/% obj./hl + 4,1 Ecu/hl | 0,8 Ecu/% obj./hl |

1. julij 1998 | 0,7 Ecu/% obj./hl + 3,8 Ecu/hl | 0,7 Ecu/% obj./hl |

1. julij 1999 | 0,65 Ecu/% obj./hl + 3,5 Ecu/hl | 0,65 Ecu/% obj./hl |

1. julij 2000 | 0,6 Ecu/% obj./hl + 3,2 Ecu/hl | 0,6 Ecu/% obj./hl |

2. Za carine ES na rum in tafio, razen tistih iz odstavka 1 zgoraj, v vrednosti, določeni v sledeči tabeli, veljajo spodnje znižane carinske stopnje v okviru navedenih tarifnih kvot, dokler 1. januarja 2003 ni dosežena dajatev prosta obravnava. Tarifne kvote vključujejo rum v posodah kakršne koli velikosti.

| Carinska stopnja | Tarifna kvota |

| V posodah, ki držijo 2 litra ali manj, z vrednostjo nad 7,9 Ecu na liter 100 % alkohola | V posodah, ki držijo več kot 2 litra, z vrednostjo nad 2,0 Ecu na liter 100 % alkohola | Litrov 100 % alkohola |

1. julij 1997 | 0,7 Ecu/% obj./hl + 3,5 Ecu/hl | 0,7 Ecu/% obj./hl | 890000 |

1. januar 1998 | 0,6 Ecu/% obj./hl + 2,9 Ecu/hl | 0,6 Ecu/% obj./hl | 1950000 |

1. januar 1999 | 0,5 Ecu/% obj./hl + 2,3 Ecu/hl | 0,5 Ecu/% obj./hl | 2145000 |

1. januar 2000 | 0,4 Ecu/% obj./hl + 1,8 Ecu/hl | 0,4 Ecu/% obj./hl | 2359500 |

1. januar 2001 | 0,3 Ecu/% obj./hl + ,2 Ecu/hl | 0,3 Ecu/% obj./hl | 2595450 |

1. januar 2002 | 0,2 Ecu/% obj./hl + 0,6 Ecu/hl | 0,2 Ecu/% obj./hl | 2854995 |

Od 1. januarja 2003 dalje | prosto | prosto | neomejeno |

3. Za rum in tafio po ceni, ki je nižja od zgoraj navedene, kot tudi za rum in tafio, ki nista vključena v tarifne kvote, veljajo iste carinske stopnje, kot so navedene v odstavku 1 zgoraj.

4. Evropska skupnost takoj obvesti Združene države o vseh spremembah med 1. januarjem 2000 in 1. januarjem 2003 glede ugodnejšega obravnavanja, ki ga je odobrila za svoj uvoz ruma. Evropska skupnost na zahtevo takoj začne posvetovanja z Združenimi državami glede kakršnih koli zadev v zvezi z izvozom ruma iz ZDA v Skupnost, skladno z odstavkom 2, da se medsebojno dogovorita o rešitvi vseh zadev, do katerih je prišlo med posvetovanji.

B. Carine Združenih držav

5. Za rum in tafio veljajo naslednja znižanja carin.

| rum in tafia (a)v posodah, ki ne držijo več kot 4 litre, z vrednostjo nad 3,0 USD na liter s predpisano vsebnostjo alkohola; in(b)v posodah, ki držijo več kot 4 litre, z vrednostjo nad 69 centov na liter s predpisano vsebnostjo alkohola | rum in tafia (a)v posodah, ki ne držijo več kot 4 litre, z vrednostjo pod 3,0 USD na liter s predpisano vsebnostjo alkohola; in(b)v posodah, ki držijo več kot 4 litre, z vrednostjo pod 69 centov na liter s predpisano vsebnostjo alkohola |

1. julij 1997 | 26,1 centov/liter s predpisano vsebnostjo alkohola | 30,4 centov/liter s predpisano vsebnostjo alkohola |

1. januar 1998 | 21,1 centov/liter s predpisano vsebnostjo alkohola | 28,1 centov/liter s predpisano vsebnostjo alkohola |

1. januar 1999 | 17,4 centov/liter s predpisano vsebnostjo alkohola | 25,9 centov/liter s predpisano vsebnostjo alkohola |

1. januar 2000 | 13,0 centov/liter s predpisano vsebnostjo alkohola | 23,7 centov/liter s predpisano vsebnostjo alkohola |

1. januar 2001 | 8,7 centov/liter s predpisano vsebnostjo alkohola | 23,7 centov/liter s predpisano vsebnostjo alkohola |

1. januar 2002 | 4,3 centov/liter s predpisano vsebnostjo alkohola | 23,7 centov/liter s predpisano vsebnostjo alkohola |

1. januar 2003 | 0 | 23,7 centov/liter s predpisano vsebnostjo alkohola |

ES–Razpored za žgane pijače CXL

KN 97 | Oznaka | Osnovna stopnja | Končna najvišja stopnja | Izvajanje |

Julij 1997 | Januar 1998 | Januar 1999 | Januar 2000 |

2208 | Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge žgane pijače | | | | |

220820 | – Žganje iz vina iz grozdja ali grozdnih tropin | | | | | | |

| – – v posodah, ki držijo 2 litra ali manj | | | | | | |

22082012 | – – – Konjak | 1,12 Ecu/% vol/hl + 7 Ecu/hl | prosto | 0,84 Ecu/% vol/hl + 5,3 Ecu/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl + 3,5 Ecu/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl + 1,8 Ecu/hl | prosto |

22082014 | – – – Armagnac | 1,12 Ecu/% vol/hl + 7 Ecu/hl | prosto | 0,84 Ecu/% vol/hl + 5,3 Ecu/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl. + 3,5 Ecu/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl + 1,8 Ecu/hl | prosto |

22082026 | – – – Grappa | 1,12 Ecu/% vol/hl + 7 Ecu/hl | prosto | 0,84 Ecu/% vol/hl + 5,3 Ecu/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl + 3,5 Ecu/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl + 1,8 Ecu/hl | prosto |

22082027 | – – – brandy de Jerez | 1,12 Ecu/% vol/hl + 7 Ecu/hl | prosto | 0,84 Ecu/% vol/hl + 5,3 Ecu/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl + 3,5 Ecu/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl + 1,8 Ecu/hl | prosto |

22082029 | – – – drugo | 1,12 Ecu/% vol/hl + 7 Ecu/hl | prosto | 0,84 Ecu/% vol/hl + 5,3 Ecu/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl + 3,5 Ecu/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl + 1,8 Ecu/hl | prosto |

| – – v posodah, ki držijo več kot 2 litra | | | | | | |

22082040 | – – – surovi destilat | 1,12 Ecu/% vol/hl | prosto | 0,84 Ecu/% vol/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl | prosto |

| – – – drugo | | | | | | |

22082062 | – – – Konjak | 1,12 Ecu/% vol/hl | prosto | 0,84 Ecu/% vol/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl | prosto |

22082064 | – – – Armagnac | 1,12 Ecu/% vol/hl | prosto | 0,84 Ecu/% vol/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl | prosto |

22082086 | – – – Grappa | 1,12 Ecu/% vol/hl | prosto | 0,84 Ecu/% vol/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl | prosto |

22082087 | – – – brandy de Jerez | 1,12 Ecu/% vol/hl | prosto | 0,84 Ecu/% vol/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl | prosto |

22082089 | – – – drugo | 1,12 Ecu/% vol/hl | prosto | 0,84 Ecu/% vol/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl | prosto |

220830 | – Whisky | | | | | | |

| – – whisky bourbon, v posodah, ki držijo: | | | | | | |

22083011 | – – – 2 litra ali manj | 0,2 Ecu/% vol/hl + 1,5 Ecu/hl | prosto | 0,15 Ecu/% vol/hl + 1,13 Ecu/hl | 0,1 Ecu/% vol/hl + 0,8 Ecu/hl | 0,05 Ecu/% vol/hl + 0,8 Ecu/hl | prosto |

22083019 | – – – več kot 2 litra | 0,2 Ecu/% vol/hl | prosto | 0,15 Ecu/% vol/hl | 0,1 Ecu/% vol/hl | 0,05 Ecu/% vol/hl | prosto |

| – – škotski whisky | | | | | | |

| – – – čisti (malt) whisky, v posodah, ki držijo: | | | | | | |

22083032 | – – – 2 litra ali manj | 0,28 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | prosto | 0,21 Ecu/% vol/hl + 1,6 Ecu/hl | 0,14 Ecu/% vol/hl + 1,1 Ecu/hl | 0,07 Ecu/% vol/hl + 0,5 Ecu/hl | prosto |

22083038 | – – – več kot 2 litra | 0,28 Ecu/% vol/hl | prosto | 0,21 Ecu/% vol/hl | 0,14 Ecu/% vol/hl | 0,07 Ecu/% vol/hl | prosto |

| – – – tipizirani (blended), v posodah, ki držijo: | | | | | | |

22083052 | – – – 2 litra ali manj | 0,28 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | prosto | 0,21 Ecu/% vol/hl + 1,6 Ecu/hl | 0,14 Ecu/% vol/hl + 1,1 Ecu/hl | 0,07 Ecu/% vol/hl + 0,5 Ecu/hl | prosto |

22083058 | – – – več kot 2 litra | 0,28 Ecu/% vol/hl | prosto | 0,21 Ecu/% vol/hl | 0,14 Ecu/% vol/hl | 0,07 Ecu/% vol/hl | prosto |

| – – – drug, v posodah, ki držijo: | | | | | | |

22083072 | – – – 2 litra ali manj | 0,28 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | prosto | 0,21 Ecu/% vol/hl + 1,6 Ecu/hl | 0,14 Ecu/% vol/hl + 1,1 Ecu/hl | 0,07 Ecu/% vol/hl + 0,5 Ecu/hl | prosto |

22083078 | – – – več kot 2 litra | 0,28 Ecu/% vol/hl | prosto | 0,21 Ecu/% vol/hl | 0,14 Ecu/% vol/hl | 0,07 Ecu/% vol/hl | prosto |

| – – drugo, v posodah, ki držijo: | | | | | | |

22083082 | – – – 2 litra ali manj | 0,28 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | prosto | 0,21 Ecu/% vol/hl + 1,6 Ecu/hl | 0,14 Ecu/% vol/hl + 1,1 Ecu/hl | 0,07 Ecu/% vol/hl + 0,5 Ecu/hl | prosto |

22083088 | – – – več kot 2 litra | 0,28 Ecu/% vol/hl | prosto | 0,21 Ecu/% vol/hl | 0,14 Ecu/% vol/hl | 0,07 Ecu/% vol/hl | prosto |

220840 | – Rum in tafia: | | Glej Dodatek A. |

22084010 | – – v posodah, ki držijo 2 litra ali manj | | | | |

| – – – Ex: rum, ki vsebuje 225 g ali več hlapnih snovi(razen etilnega in metilnega alkohola) na hektoliter čistega alkohola (z dovoljenim odstopanjem 10 %) | 0,8 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hl | | | |

| – – – Ex: drugo | 0,8 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hl | | | |

22084090 | – – v posodah, ki držijo več kot 2 litra | | | | |

| – – – Ex: rum, ki vsebuje 225 g ali več hlapnih snovi (razen etilnega in metilnega alkohola) na hektoliter čistega alkohola (z dovoljenim odstopanjem 10 %) | 0,8 Ecu/% vol/hl | | | |

| – – – Ex: drugo | 0,8 Ecu/% vol/hl | | | |

220850 | – Gin in brinjevec: | | | | | | |

| – – gin, v posodah, ki držijo: | | | | | | |

22085011 | – – – 2 litra ali manj | 0,8 Ecu/%vol/hl + 4,1 Ecu/hl | prosto | 0,6 Ecu/% vol/hl + 3,1 Ecu/hl | 0,4 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | 0,2 Ecu/% vol/hl + 1,0 Ecu/hl | prosto |

22085019 | – – – več kot 2 litra | 0,8 Ecu/% vol/hl | prosto | 0,6 Ecu/% vol/hl | 0,4 Ecu/% vol/hl | 0,2 Ecu/% vol/hl | prosto |

| – – Brinjevec, v posodah, ki držijo: | | | | | | |

22085091 | – – – 2 litra ali manj | 1,3 Ecu/% vol/hl + 8,2 Ecu/hl | prosto | 1,0 Ecu/% vol/hl + 6,2 Ecu/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | prosto |

22085099 | – – – več kot 2 litra | 1,3 Ecu/% vol/hl | prosto | 1,0 Ecu/% vol/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl | prosto |

220860 | – Vodka | | | | | | |

| – – z dejansko vsebnostjo alkohola 45,4 vol. % ali manj, v posodah ki držijo: | | | | | | |

22086011 | – – – 2 litra ali manj | 1,1 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hl | prosto | 0,8 Ecu/% vol/hl + 3,1 Ecu/hl | 0,6 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl. + 1,0 Ecu/hl | prosto |

22086019 | – – – več kot 2 litra | 1,1 Ecu/% vol/hl | prosto | 0,8 Ecu/% vol/hl | 0,6 Ecu/% vol/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl | prosto |

| – – z dejansko vsebnostjo alkohola 45,4 vol. % ali manj, v posodah ki držijo: | | | | | | |

22086091 | – – – 2 litra ali manj | 1,3 Ecu/% vol/hl + 8,2 Ecu/hl | prosto | 1,0 Ecu/% vol/hl + 6,2 Ecu/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | prosto |

22086099 | – – – več kot 2 litra | 1,3 Ecu/% vol/hl | prosto | 1,0 Ecu/% vol/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl | prosto |

220870 | – Likerji in krepilne pijače, v posodah, ki držijo: | | | | | | |

22087010 | – – 2 litra ali manj | 1,3 Ecu/% vol/hl + 8,2 Ecu/hl | prosto | 1,0 Ecu/% vol/hl + 6,2 Ecu/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | prosto |

22087090 | – – več kot 2 litra | 1,3 Ecu/% vol/hl | prosto | 1,0 Ecu/% vol/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl | prosto |

220890 | – drugo: | | | | | | |

| – – arak, v posodah, ki držijo: | | | | | | |

22089011 | – – – 2 litra ali manj | 0,8 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hl | prosto | 0,6 Ecu/% vol/hl + 3,1 Ecu/hl | 0,4 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | 0,2 Ecu/% vol/hl + 1,0 Ecu/hl | prosto |

22089019 | – – – več kot 2 litra | 0,8 Ecu/% vol/hl | prosto | 0,6 Ecu/% vol/hl | 0,4 Ecu/% vol/hl | 0,2 Ecu/% vol/hl | prosto |

| – – žganja iz sliv, hrušk ali češenj (razen likerjev), v posodah, ki držijo: | | | | | | |

22089033 | – – – 2 litra ali manj | 0,91 Ecu/% vol/hl + 3,5 Ecu/hl | prosto | 0,68 Ecu/% vol/hl + 2,6 Ecu/hl | 0,46 Ecu/% vol/hl + 1,8 Ecu/hl | 0,22 Ecu/% vol/hl + 0,9 Ecu/hl | prosto |

22089038 | – – – več kot 2 litra | 1,1 Ecu/% vol/hl | prosto | 0,8 Ecu/% vol/hl | 0,6 Ecu/% vol/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl | prosto |

| – – druga žganja in druge žgane pijače v posodah, ki držijo: | | | | | | |

| – – – 2 litra ali manj | | | | | | |

22089041 | – – – – ouzo | 1,3 Ecu/% vol/hl + 8,2 Ecu/hl | prosto | 1,0 Ecu/% vol/hl + 6,2 Ecu/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | prosto |

| – – – – drugo: | | | | | | |

| – – – – – druga žganja (razen likerjev): | | | | | | |

| – – – – – – destilirana iz sadja: | | | | | | |

22089045 | – – – – – – – kalvados | 1,12 Ecu/% vol/hl + 7 Ecu/hl | prosto | 0,84 Ecu/% vol/hl + 5,3 Ecu/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl + 3,5 Ecu/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl + 1,8 Ecu/hl | prosto |

22089048 | – – – – – – – drugo | 1,12 Ecu/% vol/hl + 7 Ecu/hl | prosto | 0,84 Ecu/% vol/hl + 5,3 Ecu/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl + 3,5 Ecu/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl + 1,8 Ecu/hl | prosto |

| – – – – – – drugo | | | | | | |

22089052 | – – – – – – – korn | 1,3 Ecu/% vol/hl + 8,2 Ecu/hl | prosto | 1,0 Ecu/% vol/hl + 6,2 Ecu/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | prosto |

22089057 | – – – – – – – drugo | 1,3 Ecu/% vol/hl + 8,2 Ecu/hl | prosto | 1,0 Ecu/% vol/hl + 6,2 Ecu/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | prosto |

22089069 | – – – – – druge žgane pijače | 1,3 Ecu/% vol/hl + 8,2 Ecu/hl | prosto | 1,0 Ecu/% vol/hl + 6,2 Ecu/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl + 4,1 Ecu/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl + 2,1 Ecu/hl | prosto |

| – – – več kot 2 litra | | | | | | |

| – – – – žganja (razen likerjev): | | | | | | |

22089071 | – – – – – destilirana iz sadja | 1,12 Ecu/% vol/hl | prosto | 0,84 Ecu/% vol/hl | 0,56 Ecu/% vol/hl | 0,28 Ecu/% vol/hl | prosto |

22089074 | – – – – – drugo | 1,3 Ecu/% vol/hl | prosto | 1,0 Ecu/% vol/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl | prosto |

22089078 | – – – – druge žgane pijače | 1,3 Ecu/% vol/hl | prosto | 1,0 Ecu/% vol/hl | 0,7 Ecu/% vol/hl | 0,3 Ecu/% vol/hl | prosto |

--------------------------------------------------

Top