Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005S/TTE

Pogodba med Kraljevino Belgijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Veliko Britanijo in Severno Irsko (državami članicami Evropske unije) ter Republiko Bolgarijo in Romunijo o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

OJ L 157, 21.6.2005, p. 11–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/11


POGODBA

MED

KRALJEVINO BELGIJO, ČEŠKO REPUBLIKO, KRALJEVINO DANSKO, ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, REPUBLIKO ESTONIJO, HELENSKO REPUBLIKO, KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO REPUBLIKO, IRSKO, ITALIJANSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO CIPER, REPUBLIKO LATVIJO, REPUBLIKO LITVO, VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, REPUBLIKO MADŽARSKO, REPUBLIKO MALTO, KRALJEVINO NIZOZEMSKO, REPUBLIKO AVSTRIJO, REPUBLIKO POLJSKO, PORTUGALSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO SLOVENIJO, SLOVAŠKO REPUBLIKO, REPUBLIKO FINSKO, KRALJEVINO ŠVEDSKO, ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE

(DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE UNIJE)

TER

REPUBLIKO BOLGARIJO IN ROMUNIJO

O PRISTOPU REPUBLIKE BOLGARIJE IN ROMUNIJE K EVROPSKI UNIJI

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGIJCEV,

REPUBLIKA BOLGARIJA,

PREDSEDNIK ČEŠKE REPUBLIKE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA DANSKE,

PREDSEDNIK ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE ESTONIJE,

PREDSEDNIK HELENSKE REPUBLIKE,

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠPANIJE,

PREDSEDNIK FRANCOSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNICA IRSKE,

PREDSEDNIK ITALIJANSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE CIPER,

PREDSEDNICA REPUBLIKE LATVIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE LITVE,

NJEGOVA KRALJEVA VISOKOST VELIKI VOJVODA LUKSEMBURŠKI,

PREDSEDNIK REPUBLIKE MADŽARSKE,

PREDSEDNIK MALTE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA NIZOZEMSKE,

ZVEZNI PREDSEDNIK REPUBLIKE AVSTRIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE POLJSKE,

PREDSEDNIK PORTUGALSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIK ROMUNIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE,

PREDSEDNIK SLOVAŠKE REPUBLIKE,

PREDSEDNICA REPUBLIKE FINSKE,

VLADA KRALJEVINE ŠVEDSKE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE

ZDRUŽENI v želji prizadevati si za doseganje ciljev Evropske unije,

ODLOČENI nadaljevati proces vse tesnejše unije med narodi Evrope na že postavljenih temeljih,

KER I-58. člen Pogodbe o Ustavi za Evropo kot tudi člen 49 Pogodbe o Evropski uniji evropskim državam dajeta možnost, da postanejo članice Unije,

KER sta Republika Bolgarija in Romunija zaprosili za članstvo v Uniji,

KER se je Svet, po pridobitvi mnenje Komisije in privolitvi Evropskega parlamenta, izrekel za sprejem teh držav,

KER je bila ob podpisu te pogodbe Pogodba o Ustavi za Evropo podpisana, vendar je vse članice Unije še niso ratificirale, in ker se bosta Republika Bolgarija in Romunija pridružili Evropski uniji kot je v sestavi na dan 1. januarja 2007,

ZA NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJA BELGIJCEV,

Karel DE GUCHT

minister za zunanje zadeve

Didier DONFUT

državni sekretar za evropske zadeve pri ministrstvu za zunanje zadeve

ZA REPUBLIKO BOLGARIJO,

Georgi PARVANOV

predsednik republike

Simeon SAXE-COBURG

predsednik vlade

Solomon PASSY

minister za zunanje zadeve

Meglena KUNEVA

ministrica za evropske zadeve

ZA PREDSEDNIKA ČEŠKE REPUBLIKE,

Vladimír MÜLLER

namestnik ministra za zadeve unije

Jan KOHOUT

izredni in pooblaščeni veleposlanik,

stalni predstavnik Češke republike pri Evropski uniji

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO DANSKE,

Friis Arne PETERSEN

stalni državni sekretar

Claus GRUBE

izredni in pooblaščeni veleposlanik,

stalni predstavnik Kraljevine Danske pri Evropski uniji

ZA PREDSEDNIKA ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,

Hans Martin BURY

državni minister za evropske zadeve

Wilhelm SCHÖNFELDER

izredni in pooblaščeni veleposlanik,

stalni predstavnik Zvezne republike Nemčije pri Evropski uniji

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ESTONIJE,

Urmas PAET

minister za zunanje zadeve

Väino REINART,

izredni in pooblaščeni veleposlanik,

stalni predstavnik Republike Estonije pri Evropski uniji

ZA PREDSEDNIKA HELENSKE REPUBLIKE,

Yannis VALINAKIS

namestnik ministra za zunanje zadeve

Vassilis KASKARELIS

izredni in pooblaščeni veleposlanik,

Stalni predstavnik Helenske Republike pri Evropski uniji

ZA NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJA ŠPANIJE,

Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ

minister za zunanje zadeve in sodelovanje

Alberto NAVARRO GONZÁLEZ

državni sekretar za Evropsko unijo

ZA PREDSEDNIKA FRANCOSKE REPUBLIKE,

Claudie HAIGNERÉ

ministrica za evropske zadeve pri ministrstvu za zunanje zadeve

Pierre SELLAL

izredni in pooblaščeni veleposlanik,

stalni predstavnik Francoske republike pri Evropski uniji

ZA PREDSEDNICO IRSKE,

Dermot AHERN

minister za zunanje zadeve

Noel TREACY

državni minister za evropske zadeve

ZA PREDSEDNIKA ITALIJANSKE REPUBLIKE,

Roberto ANTONIONE

državni podsekretar za zunanje zadeve

Rocco Antonio CANGELOSI

izredni in pooblaščeni veleposlanik,

stalni predstavnik Italijanske republike pri Evropski uniji

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE CIPER,

George IACOVOU

minister za zunanje zadeve

Nicholas EMILIOU

izredni in pooblaščeni veleposlanik,

stalni predstavnik Republike Ciper pri Evropski uniji

ZA PREDSEDNICO REPUBLIKE LATVIJE,

Artis PABRIKS

minister za zunanje zadeve

Eduards STIPRAIS

izredni in pooblaščeni veleposlanik,

stalni predstavnik Republike Latvije pri Evropski uniji

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE LITVE,

Antanas VALIONIS

minister za zunanje zadeve

Albinas JANUSKA

podsekretar pri ministrstvu za zunanje zadeve

ZA NJEGOVO KRALJEVO VISOKOST VELIKEGA VOJVODO LUKSEMBURŠKEGA,

Jean-Claude JUNCKER

predsednik vlade, „Ministre d'Etat“, minister za finance

Jean ASSELBORN

podpredsednik vlade, minister za zunanje zadeve in priseljevanje

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MADŽARSKE,

Dr. Ferenc SOMOGYI

minister za zunanje zadeve

Dr. Etele BARÁTH

minister brez resorja, pristojen za evropske zadeve

ZA PREDSEDNIKA MALTE,

The Hon Michael FRENDO

minister za zunanje zadeve

Richard CACHIA CARUANA

izredni in pooblaščeni veleposlanik,

stalni predstavnik Malte pri Evropski uniji

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO NIZOZEMSKE,

Dr. B.R. BOT

minister za zunanje zadeve

Atzo NICOLAÏ

minister za evropske zadeve

ZA ZVEZNEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE AVSTRIJE,

Hubert GORBACH

podkancler

Dr. Ursula PLASSNIK

zvezna ministrica za zunanje zadeve

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE POLJSKE,

Adam Daniel ROTFELD

minister za zunanje zadeve

Jarosław PIETRAS

državni sekretar za evropske zadeve

ZA PREDSEDNIKA PORTUGALSKE REPUBLIKE,

Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL

državni minister in minister za zunanje zadeve

Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES

državni sekretar za evropske zadeve

ZA PREDSEDNIKA ROMUNIJE,

Traian BĂSESCU

predsednik Romunije

Călin POPESCU - TĂRICEANU

predsednik vlade Romunije

Mihai - Răzvan UNGUREANU

minister za zunanje zadeve

Leonard ORBAN

glavni pogajalec z Evropsko unijo

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE,

Božo CERAR

državni sekretar pri ministrstvu za zunanje zadeve

ZA PREDSEDNIKA SLOVAŠKE REPUBLIKE,

Eduard KUKAN

minister za zunanje zadeve

József BERÉNYI

državni sekretar za zunanje zadeve

ZA PREDSEDNICO REPUBLIKE FINSKE,

Eikka KOSONEN

izredni in pooblaščeni veleposlanik,

stalni predstavnik Republike Finske pri Evropski uniji

ZA VLADO KRALJEVINE ŠVEDSKE,

Laila FREIVALDS

ministrica za zunanje zadeve

Sven-Olof PETERSSON

izredni in pooblaščeni veleposlanik,

stalni predstavnik Kraljevine Švedske pri Evropski uniji

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

Sir John GRANT KCMG

izredni in pooblaščeni veleposlanik,

stalni predstavnik Združenega kraljestva Velika Britanija in severna Irska pri Evropski uniji

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

1.   Republika Bolgarija in Romunija postaneta članici Evropske unije.

2.   Republika Bolgarija in Romunija postaneta stranki Pogodbe o Ustavi za Evropo in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, kakor sta bili spremenjeni ali dopolnjeni.

3.   Pogoji in podrobnosti sprejema so navedeni v protokolu, ki je priložen tej pogodbi. Določbe tega protokola so sestavni del te pogodbe.

4.   Protokol se skupaj s prilogami in dodatki priloži k Pogodbi o Ustavi za Evropo in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, njegove določbe pa so sestavni del teh pogodb.

Člen 2

1.   V primeru, če Pogodba o Ustavi za Evropo na dan pristopa še ni v veljavi, Republika Bolgarija in Romunija postaneta stranki pogodb, na katerih temelji Unija, kakor so bile spremenjene ali dopolnjene.

V tem primeru se členi 1(2) do (4) začnejo uporabljati na dan začetka veljavnosti Pogodbe o Ustavi za Evropo.

2.   Pogoji sprejema in prilagoditev pogodb, na katerih temelji Unija, ki so potrebne zaradi sprejema in se bodo uporabljale od dne pristopa do začetka veljavnosti Pogodbe o Ustavi za Evropo, so določeni v aktu, priloženem k tej pogodbi. Določbe tega akta so sestavni del te pogodbe.

3.   Če začne Pogodba o Ustavi za Evropo veljati po pristopu, protokol iz člena 1(3) nadomesti akt iz člena 2(2) na dan začetka veljavnosti navedene pogodbe. V tem primeru se za določbe omenjenega protokola ne šteje, da vzpostavljajo nov pravni učinek, temveč da pod pogoji, določenimi v Pogodbi o Ustavi za Evropo, Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in tem protokolu, ohranijo pravne učinke, ki so že bili vzpostavljeni na podlagi določb akta iz člena 2(2).

Akti, sprejeti pred začetkom veljavnosti protokola iz člena 1(3) na podlagi te pogodbe, ali akt iz odstavka 2 ostanejo v veljavi, njihovi pravni učinki pa se ohranijo, dokler ti akti niso spremenjeni ali razveljavljeni.

Člen 3

V zvezi s to pogodbo se uporabljajo določbe o pravicah in obveznostih držav članic ter o pooblastilih in pristojnostih institucij Unije, kakor so navedene v pogodbah, h katerima sta pristopili Republika Bolgarija in Romunija.

Člen 4

1.   Visoke pogodbenice ratificirajo to pogodbo skladno s svojimi ustavnimi pravili. Listine o ratifikaciji se deponirajo pri Vladi Italijanske republike najpozneje do 31. decembra 2006.

2.   Ta pogodba začne veljati 1. januarja 2007 pod pogojem, da so vse listine o ratifikaciji deponirane pred tem datumom.

Če ena od držav iz člena 1(1) listine o ratifikaciji ne deponira pravočasno, začne ta pogodba veljati za drugo državo, ki je svojo listino deponirala. V tem primeru Svet nemudoma soglasno odloči o nujnih prilagoditvah členov te pogodbe, ter 10., drugega odstavka 11., 12., prvega odstavka 21., 22., 31., 34. in 46. člena Protokola iz člena 1(3) in točk 2(1)(b), 2(2) in 2(3) Priloge III in B. oddelka Priloge IV k Protokolu in po potrebi členov 9 do 11, 14(3), 15, 24(1), 31, 34, 46 in 47, točk 2(1)(b), 2(2) in 2(3) Priloge III in oddelka B Priloge IV Akta iz člena 2(2); s soglasno odločitvijo lahko tudi razglasi, da je prenehala veljavnost določb navedenega protokola vključno s prilogami in dodatki, in po potrebi določb navedenega akta, vključno s prilogami in dodatki, ki se izrecno nanašajo na državo, ki ni deponirala svoje listine o ratifikaciji, ali jih prilagodi.

Ne glede na deponiranje vseh potrebnih listin o ratifikaciji v skladu z odstavkom 1 začne ta pogodba veljati 1. januarja 2008, če Svet pred začetkom veljavnosti Pogodbe o Ustavi za Evropo sprejme odločitev v zvezi z obema pristopnima državama v skladu z 39. členom Protokola iz člena 1(3) ali v skladu s členom 39 Akta iz člena 2(2).

Če je takšna odločitev sprejeta v zvezi s samo eno pristopno državo, začne ta pogodba za to državo veljati 1. januarja 2008.

3.   Ne glede na odstavek 2 lahko institucije Unije pred pristopom sprejmejo ukrepe iz drugega pododstavka drugega odstavka 6. člena, drugega pododstavka četrtega odstavka 6. člena, drugega in tretjega pododstavka sedmega odstavka 6. člena, drugega pododstavka osmega odstavka 6. člena, tretjega pododstavka devetega odstavka 6. člena, 17. člena, 19. člena, drugega in četrtega odstavka 27. člena, četrtega in petega odstavka 28. člena, 29. člena, tretjega odstavka 30. člena, četrtega odstavka 31. člena, petega odstavka 32. člena, tretjega in četrtega odstavka 34. člena, 37. člena, 38. člena, četrtega odstavka 39. člena, 41. člena, 42. člena, 55. člena, 56. člena in 57. člena Protokola iz člena 1(3) ter prilog IV do VIII Protokola.. Takšni ukrepi se sprejmejo po ustreznih določbah členov 3(6), drugega pododstavka 6(2), drugega pododstavka 6(4), drugega in tretjega pododstavka 6(7), drugega pododstavka 6(8), tretjega pododstavka 6(9), 20, 22, 27(1) in (4), 28(4) in (5), 29, 30(3), 31(4), 32(5), 34(3) in (4), 37, 38, 39(4), 41, 42, 55, 56, 57 in Prilog IV do VIII Akta iz člena 2(2) pred začetkom veljavnosti Pogodbe o Ustavi za Evropo.

Ti ukrepi začnejo veljati le pod pogojem začetka veljavnosti in z dnem začetka veljavnosti te pogodbe.

Člen 5

Besedili Pogodbe o Ustavi za Evropo, sestavljeni v bolgarskem in romunskem jeziku, se priložita tej pogodbi. Ti besedili sta enako verodostojni kakor besedila Pogodbe o Ustavi za Evropo, sestavljena v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku.

Vlada Italijanske republike izroči vladama Republike Bolgarije in Romunije overjeno kopijo Pogodbe o Ustavi za Evropo v vseh jezikih iz prvega odstavka.

Člen 6

Ta pogodba, ki je sestavljena v enem izvirniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so besedila v teh jezikih enako verodostojna, se deponira v arhivu Vlade Italijanske republike, ki bo overjeno kopijo izročila vladam drugih držav podpisnic.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители подписаха настоящия договор.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstījuši šo Līgumu.

TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.

B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

DREPT CARE subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul tratat.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá fichead d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle is a cúig.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezindenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Пρόεδρο της Кυπριαкής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


Top