EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0620-20220718

Consolidated text: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/620 z dne 15. aprila 2021 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede odobritve statusa nekaterih držav članic, njihovih območij ali kompartmentov kot prostih bolezni in njihovega statusa necepljenja v zvezi z nekaterimi boleznimi s seznama in odobritve programov izkoreninjenja navedenih bolezni s seznama (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/2022-07-18

02021R0620 — SL — 18.07.2022 — 004.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/620

z dne 15. aprila 2021

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede odobritve statusa nekaterih držav članic, njihovih območij ali kompartmentov kot prostih bolezni in njihovega statusa necepljenja v zvezi z nekaterimi boleznimi s seznama in odobritve programov izkoreninjenja navedenih bolezni s seznama

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 131 16.4.2021, str. 78)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1008 z dne 21. junija 2021

  L 222

12

22.6.2021

►M2

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1911 z dne 27. oktobra 2021

  L 389

2

4.11.2021

►M3

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/214 z dne 17. februarja 2022

  L 37

16

18.2.2022

►M4

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1218 z dne 14. julija 2022

  L 188

65

15.7.2022
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/620

z dne 15. aprila 2021

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede odobritve statusa nekaterih držav članic, njihovih območij ali kompartmentov kot prostih bolezni in njihovega statusa necepljenja v zvezi z nekaterimi boleznimi s seznama in odobritve programov izkoreninjenja navedenih bolezni s seznama

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.  
Ta uredba določa izvedbena pravila za živalske bolezni s seznama iz člena 9(1)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) 2016/429 v zvezi s statusom nekaterih držav članic ( 1 ), njihovih območij ali kompartmentov kot prostih bolezni in njihovim statusom necepljenja ter z odobritvijo programov izkoreninjenja navedenih bolezni s seznama.
2.  
V prilogah k tej uredbi so navedeni seznami držav članic, njihovih območij ali kompartmentov, katerih status prost bolezni ali programi izkoreninjenja se štejejo za odobrene v skladu s členom 280 Uredbe (EU) 2016/429, ter seznami držav članic, njihovih območij ali kompartmentov, katerih status prost bolezni in programi izkoreninjenja so ustrezno odobreni s to uredbo in ustrezno navedeni v prilogah k navedeni uredbi.
3.  

V prilogah k tej uredbi so navedeni:

(a) 

države članice, njihova območja ali kompartmenti z odobrenimi obveznimi programi izkoreninjenja bolezni kategorije B in neobveznimi programi izkoreninjenja bolezni kategorije C;

(b) 

države članice ali njihova območja z odobrenim statusom prost bolezni in statusom necepljenja;

(c) 

kompartmenti držav članic s priznanim statusom prost bolezni.

Člen 2

Okužba z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis

1.  
Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri populacijah goveda so navedene na seznamu v poglavju 1 dela I Priloge I.
2.  
Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri populacijah ovc in koz so navedene v poglavju 2 dela I Priloge I.

▼M3

3.  
Države članice ali njihova območja z odobrenim obveznim programom izkoreninjenja okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri populacijah goveda so navedene na seznamu v poglavju 1 dela II Priloge I.
4.  
Države članice ali njihova območja z odobrenim obveznim programom izkoreninjenja okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri populacijah ovc in koz so navedene v poglavju 2 dela II Priloge I.

▼B

Člen 3

Okužba s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis) (MTBC)

1.  
Države članice ali njihova območja s statusom prost kompleksa Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M.caprae in M. tuberculosis) (MTBC) so navedene v delu I Priloge II.
2.  
Države članice ali njihova območja z odobrenim obveznim programom izkoreninjenja okužbe z MTBC so navedene v delu II Priloge II.

Člen 4

Okužba z virusom stekline (RABV)

1.  
Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z virusom stekline (RABV) so navedene v delu I Priloge III.
2.  
Države članice ali njihova območja z odobrenim obveznim programom izkoreninjenja okužbe z RABV so navedene v delu II Priloge III.

Člen 5

Enzootska goveja levkoza (EBL)

1.  
Države članice ali njihova območja s statusom prost enzootske goveje levkoze (EBL) so navedene v delu I Priloge IV.
2.  
Države članice ali njihova območja z odobrenim neobveznim programom izkoreninjenja EBL so navedene v delu II Priloge IV.

Člen 6

Infekciozni bovini rinotraheitis/infekciozni pustularni vulvovaginitis (IBR/IPV)

1.  
Države članice ali njihova območja s statusom prost infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa (IBR/IPV) so navedene v delu I Priloge V.
2.  
Države članice ali njihova območja z odobrenim neobveznim programom izkoreninjenja IBR/IPV so navedene v delu II Priloge V.

Člen 7

Okužba z virusom bolezni Aujeszkega (ADV)

1.  
Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z virusom bolezni Aujeszkega (ADV) so navedene v delu I Priloge VI.
2.  
Države članice ali njihova območja z odobrenim neobveznim programom izkoreninjenja okužbe z ADV so navedene v delu II Priloge VI.

Člen 8

Goveja virusna diareja (BVD)

1.  
Države članice ali njihova območja s statusom prost goveje virusne diareje (BVD) so navedene v delu I Priloge VII.
2.  
Države članice ali njihova območja z odobrenim neobveznim programom izkoreninjenja okužbe z BVD so navedene v delu II Priloge VII.

Člen 9

Okužba z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24) (okužba z BTV)

1.  
Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24) (okužba z BTV) so navedene v delu I Priloge VIII.
2.  
Države članice ali njihova območja z odobrenim neobveznim programom izkoreninjenja okužbe z BTV so navedene v delu II Priloge VIII.

Člen 10

Infestacija z Varroa spp.

Države članice ali njihova območja s statusom prost infestacije z Varroa spp. so navedene v Prilogi IX.

Člen 11

Okužba z virusom atipične kokošje kuge

Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja so navedene v Prilogi X.

Člen 12

Okužba z visokopatogeno aviarno influenco (HPAI)

Kompartmenti držav članic, ki so prosti visokopatogene aviarne influence, so navedeni v Prilogi XI.

Člen 13

Virusna hemoragična septikemija (VHS)

1.  

V delu I Priloge XII so navedeni:

(a) 

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost virusne hemoragične septikemije (VHS);

(b) 

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost VHS, in

(c) 

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost VHS, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

2.  

V delu II Priloge XII so navedeni:

(a) 

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja VHS;

(b) 

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja VHS, ter

(c) 

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja VHS, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

Člen 14

Infekciozna hematopoetska nekroza (IHN)

1.  

V delu I Priloge XIII so navedeni:

(a) 

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost infekciozne hematopoetske nekroze (IHN);

(b) 

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost IHN, ter

(c) 

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost IHN, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

2.  

V delu II Priloge XIII so navedeni:

(a) 

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja IHN;

(b) 

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja IHN, ter

(c) 

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja IHN, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

Člen 15

Okužba z virusom infekciozne anemije lososov z delecijo visokopolimorfne regije (ISAV z delecijo HPR)

1.  

V delu I Priloge XIV so navedeni:

(a) 

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z virusom infekciozne anemije lososov z delecijo visokopolimorfne regije (ISAV z delecijo HPR);

(b) 

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z ISAV z delecijo HPR, ter

(c) 

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z ISAV z delecijo HPR, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

2.  

V delu II Priloge XIV so navedeni:

(a) 

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z ISAV z delecijo HPR;

(b) 

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z ISAV z delecijo HPR, ter

(c) 

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z ISAV z delecijo HPR, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

Člen 16

Okužba z Marteilia refringens

1.  

V delu I Priloge XV so navedeni:

(a) 

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z Marteilia refringens;

(b) 

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z Marteilia refringens, ter

(c) 

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z Marteilia refringens, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

2.  

V delu II Priloge XV so navedeni:

(a) 

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z Marteilia refringens;

(b) 

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z Marteilia refringens, ter

(c) 

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z Marteilia refringens, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

Člen 17

Okužba z Bonamia exitiosa

1.  

V delu I Priloge XVI so navedeni:

(a) 

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z Bonamia exitiosa;

(b) 

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z Bonamia exitiosa, ter

(c) 

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z Bonamia exitiosa, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

2.  

V delu II Priloge XVI so navedeni:

(a) 

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z Bonamia exitiosa;

(b) 

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z Bonamia exitiosa, ter

(c) 

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z Bonamia exitiosa, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

Člen 18

Okužba z Bonamia ostreae

1.  

V delu I Priloge XVII so navedeni:

(a) 

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z Bonamia ostreae;

(b) 

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z Bonamia ostreae, ter

(c) 

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z Bonamia ostreae, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

2.  

V delu II Priloge XVII so navedeni:

(a) 

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z Bonamia ostreae;

(b) 

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z Bonamia ostreae, ter

(c) 

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z Bonamia ostreae, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

Člen 19

Okužba z virusom sindroma belih pik (WSSV)

1.  

V delu I Priloge XVIII so navedeni:

(a) 

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z virusom sindroma belih pik (WSSV);

(b) 

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z WSSV, ter

(c) 

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z WSSV, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

2.  

V delu II Priloge XVIII so navedeni:

(a) 

države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z WSSV;

(b) 

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z WSSV, ter

(c) 

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z WSSV, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo.

Člen 20

Razveljavitev

Razveljavijo se naslednji pravni akti:

— 
Odločba 93/52/EGS,
— 
Odločba 94/963/ES,
— 
Odločba 95/98/ES,
— 
Odločba 2003/467/ES,
— 
Odločba 2004/558/ES,
— 
Odločba 2008/185/ES,
— 
Odločba 2009/177/ES,
— 
Uredba (ES) št. 616/2009,
— 
Izvedbeni sklep 2013/503/EU.

Člen 21

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 21. aprila 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

OKUŽBA Z BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS IN B. SUIS

DEL I

Status prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis

POGLAVJE 1

Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri populacijah govedaDržava članica (*1)

Ozemlje

Belgija

celotno ozemlje

Češka

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Nemčija

celotno ozemlje

Estonija

celotno ozemlje

Irska

celotno ozemlje

▼M3

Španija

celotno ozemlje

▼B

Francija

celotno ozemlje

▼M1

Hrvaška

celotno ozemlje

▼M4

Italija

dežela Abruci: pokrajini Pescara, Teramo

dežela Kalabrija: pokrajina Vibo Valentia

dežela Kampanija: pokrajine Avellino, Benevento, Neapelj

dežela Emilija - Romanja

dežela Furlanija - Julijska krajina

dežela Lacij

dežela Ligurija

dežela Lombardija

dežela Marke

dežela Molize: pokrajina Campobasso

dežela Piemont

dežela Apulija: pokrajine Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

dežela Sardinija

dežela Toskana

dežela Trentinsko - Zgornje Poadižje

dežela Umbrija

dežela Dolina Aoste

dežela Benečija

▼B

Ciper

celotno ozemlje

Latvija

celotno ozemlje

Litva

celotno ozemlje

Luksemburg

celotno ozemlje

Malta

celotno ozemlje

Nizozemska

celotno ozemlje

Avstrija

celotno ozemlje

Poljska

celotno ozemlje

▼M1

Portugalska

Região Algarve: vsa okrožja

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira

Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco

▼B

Romunija

celotno ozemlje

Slovenija

celotno ozemlje

Slovaška

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

(*1)   

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

▼M4

POGLAVJE 2

Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri populacijah ovc in kozDržava članica (*1):

Ozemlje

Belgija

celotno ozemlje

Češka

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Nemčija

celotno ozemlje

Estonija

celotno ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Španija

celotno ozemlje

Francija

regija Auvergne - Poronje - Alpe

regija Burgundija - Franche-Comté

regija Bretanja

regija Centre-Val de Loire

regija Korzika

regija Grand Est

regija Hauts-de-France

regija Ile-de-France

regija Normandija

regija Nova Akvitanija

regija Okcitanija

regija Loare

regija Provansa - Alpe - Azurna obala

Italija

dežela Abruci

dežela Kalabrija: pokrajini Catanzaro, Cosenza

dežela Kampanija: pokrajina Benevento

dežela Emilija - Romanja

dežela Furlanija - Julijska krajina

dežela Lacij

dežela Ligurija

dežela Lombardija

dežela Marke

dežela Molize

dežela Piemont

dežela Apulija: pokrajine Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

dežela Sardinija

dežela Toskana

dežela Trentinsko - Zgornje Poadižje

dežela Umbrija

dežela Dolina Aoste

dežela Benečija

Ciper

celotno ozemlje

Latvija

celotno ozemlje

Litva

celotno ozemlje

Luksemburg

celotno ozemlje

Madžarska

celotno ozemlje

Nizozemska

celotno ozemlje

Avstrija

celotno ozemlje

Poljska

celotno ozemlje

Portugalska

avtonomna regija Azori

Romunija

celotno ozemlje

Slovenija

celotno ozemlje

Slovaška

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

(*1)   

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

▼M3

DEL II

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja Brucella abortus, B. melitensis in B. suis

POGLAVJE 1

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri populacijah govedaDržava članica

Ozemlje

Bolgarija

celotno ozemlje

Grčija

celotno ozemlje

Madžarska

celotno ozemlje

▼M4

Italija

dežela Abruci: pokrajini Aquila, Chieti

dežela Bazilikata

dežela Kalabrija: pokrajine Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria

dežela Kampanija: pokrajini Caserta, Salerno

dežela Molize: pokrajina Isernia

dežela Apulija: pokrajini Foggia, Taranto

dežela Sicilija

▼M3

Portugalska

avtonomna regija Azori: Ilha de São Miguel

avtonomna regija Madeira

okrožja Beja, Braga, Braganca, Evora, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real

POGLAVJE 2

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri populacijah ovc in kozDržava članica

Ozemlje

Bolgarija

celotno ozemlje

Hrvaška

celotno ozemlje

Grčija

celotno ozemlje

▼M4

Italija

dežela Bazilikata

dežela Kalabrija: pokrajine Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

dežela Kampanija: pokrajine Caserta, Salerno, Avellino, Napoli

dežela Apulija: pokrajina Foggia

dežela Sicilija

▼M3

Portugalska

avtonomna regija Madeira

okrožja Aveiro, Beja, Braga, Braganca, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu

▼B
PRILOGA II

OKUŽBA S KOMPLEKSOM MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE IN M. TUBERCULOSIS) (MTBC)

▼M4

DEL I

Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z MTBCDržava članica

Ozemlje

Belgija

celotno ozemlje

Češka

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Nemčija

celotno ozemlje

Estonija

celotno ozemlje

Španija

avtonomna skupnost Kanarski otoki

avtonomna skupnost Galicija

avtonomna skupnost Baskija

avtonomna skupnost Asturija

Francija

celotno ozemlje

Italija

dežela Abruci

dežela Bazilikata: pokrajina Matera

dežela Emilija - Romanja

dežela Furlanija - Julijska krajina

dežela Lacij: pokrajine Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

dežela Ligurija

dežela Lombardija

dežela Marke: pokrajine Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro e Urbino

dežela Molize

dežela Piemont

dežela Apulija: pokrajini Bari, Taranto

dežela Sardinija: metropolitansko mesto Cagliari, pokrajine Nuoro, Oristano, Sud Sardegna

dežela Toskana

dežela Trentinsko - Zgornje Poadižje

dežela Umbrija

dežela Dolina Aoste

dežela Benečija

Latvija

celotno ozemlje

Litva

celotno ozemlje

Luksemburg

celotno ozemlje

Madžarska

celotno ozemlje

Nizozemska

celotno ozemlje

Avstrija

celotno ozemlje

Poljska

celotno ozemlje

Portugalska

regija Algarve: vsa okrožja

regija Azori, razen Ilha de São Miguel.

Slovenija

celotno ozemlje

Slovaška

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje

DEL II

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z MTBCDržava članica (*1)

Ozemlje

Bolgarija

celotno ozemlje

Hrvaška

celotno ozemlje

Ciper

celotno ozemlje

Grčija

celotno ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Italija

dežela Bazilikata: pokrajina Potenza

dežela Kalabrija

dežela Kampanija

dežela Lacij: pokrajina Rim

dežela Marke: pokrajina Macerata

dežela Apulija: pokrajine Barletta-Adria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce

dežela Sardinija: pokrajina Sassari

dežela Sicilija

Malta

celotno ozemlje

Portugalska

avtonomna regija Azori: Ilha de São Miguel

avtonomna regija Madeira

okrožja Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu

Romunija

celotno ozemlje

Španija

avtonomna skupnost Andaluzija

avtonomna skupnost Aragonija

avtonomna skupnost Kanarski otoki

avtonomna skupnost Kantabrija

avtonomna skupnost Kastilja - Manča

avtonomna skupnost Kastilja in Leon

avtonomna skupnost Katalonija

avtonomna skupnost Extremadura

avtonomna skupnost Rioja

avtonomna skupnost Madrid

avtonomna skupnost Murcia

avtonomna skupnost Navarra

avtonomna skupnost Valencija

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

(*1)   

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

▼B
PRILOGA III

OKUŽBA Z VIRUSOM STEKLINE (RABV)

DEL I

Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z RABVDržava članica (*1)

Ozemlje

Belgija

celotno ozemlje

Bolgarija

celotno ozemlje

Češka

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Nemčija

celotno ozemlje

Estonija

celotno ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Grčija

celotno ozemlje

▼M3

Španija

celotno ozemlje

Francija

celotno ozemlje

▼B

Hrvaška

celotno ozemlje

Italija

celotno ozemlje

Ciper

celotno ozemlje

Latvija

celotno ozemlje

Litva

celotno ozemlje

Luksemburg

celotno ozemlje

Madžarska

celotno ozemlje

Malta

celotno ozemlje

Nizozemska

celotno ozemlje

Avstrija

celotno ozemlje

▼M3

Poljska

Spodnješlezijsko vojvodstvo: vsa okrožja

Kujavsko-pomorjansko vojvodstvo: vsa okrožja

Lublinsko vojvodstvo, naslednja okrožja: m. Lublin, Łęczyński, Parczewski, Radzyński, Świdnicki

Lubuško vojvodstvo: vsa okrožja

Lodzsko vojvodstvo, naslednja okrožja: Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki Wschodni, m. Łódź, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, m. Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski

Malopoljsko vojvodstvo: vsa okrožja

Mazovijsko vojvodstvo, naslednja okrožja: Ciechanowski, Gostyniński, Makowski, Mławski, Ostrołęcki, m. Ostrołęka, Płocki, m. Płock, Przasnyski, Sierpecki, Żuromiński

Opoljsko vojvodstvo: vsa okrožja

Podlaško vojvodstvo: vsa okrožja

Pomorjansko vojvodstvo: vsa okrožja

Šlezijsko vojvodstvo: vsa okrožja

Svetokriško vojvodstvo, naslednja okrožja: Buski, Kazimierski, Pińczowski, Włoszczowski

Varminsko-mazursko vojvodstvo: vsa okrožja

Velikopoljsko vojvodstvo: vsa okrožja

Zahodnopomorjansko vojvodstvo: vsa okrožja

▼B

Portugalska

celotno ozemlje

Slovenija

celotno ozemlje

Slovaška

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

(*1)   

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

▼M3

DEL II

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z RABVDržava članica

Ozemlje

Poljska

Lublinsko vojvodstvo, naslednja okrožja: Bialski, m. Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, m. Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Łukowski, Opolski, Puławski, Rycki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, m. Zamość

Lodzsko vojvodstvo, naslednje okrožje: Opoczyński

Mazovijsko vojvodstvo, naslednja okrožja: Białobrzeski, Garwoliński, Grodziski, Grójecki, Kozienicki, Legionowski, Lipski, Łosicki, Miński, Nowodworski, Ostrowski, Otwocki, Piaseczyński, Płoński, Pruszkowski, Przysuski, Pułtuski, Radomski, m. Radom, Siedlecki, m. Siedlce, Sochaczewski, Sokołowski, Szydłowiecki, m.st. Warszawa, Warszawski Zachodni, Węgrowski, Wołomiński, Wyszkowski, Zwoleński, Żyrardowski

Podkarpatsko vojvodstvo

Svetokriško vojvodstvo, naslednja okrožja: Jędrzejowski, Kielecki, m. Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski

Romunija

celotno ozemlje

▼B
PRILOGA IV

ENZOOTSKA GOVEJA LEVKOZA (EBL)

DEL I

Države članice ali njihova območja s statusom prost EBLDržava članica (*1)

Ozemlje

Belgija

celotno ozemlje

Češka

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Nemčija

celotno ozemlje

Estonija

celotno ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Španija

celotno ozemlje

Francija

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région Guyane

Région Martinique

Région Mayotte

Italija

celotno ozemlje

Ciper

celotno ozemlje

Latvija

celotno ozemlje

Litva

celotno ozemlje

Luksemburg

celotno ozemlje

Nizozemska

celotno ozemlje

Avstrija

celotno ozemlje

Poljska

celotno ozemlje

Portugalska

Região Algarve: all distritos

Região Alentejo: all distritos

Região Centro: all distritos

Região Lisboa e Vale do Tejo: all distritos

Região Norte: distritos: Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real

Região Autónoma dos Açores

Slovenija

celotno ozemlje

Slovaška

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

(*1)   

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

▼M4

DEL II

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja EBLDržava članica

Ozemlje

Datum prvotne odobritve iz člena 15(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689

Hrvaška

celotno ozemlje

18. julij 2022

▼B
PRILOGA V

INFEKCIOZNI BOVINI RINOTRAHEITIS/INFEKCIOZNI PUSTULARNI VULVOVAGINITIS (IBR/IPV)

DEL I

Države članice ali njihova območja s statusom prost IBR/IPVDržava članica

Ozemlje

Češka

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Nemčija

celotno ozemlje

Italija

Regione Valle d’Aosta

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Avstrija

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje

DEL II

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja IBR/IPVDržava članica

Ozemlje

Datum prvotne odobritve iz točke 2 člena 15 Delegirane uredbe (EU) 2020/689

Belgija

celotno ozemlje

21. april 2021

Francija

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

21. april 2021

Italija

Region Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

21. april 2021

Luksemburg

celotno ozemlje

21. april 2021
PRILOGA VI

VIRUS BOLEZNI AUJESZKEGA (ADV)

DEL I

Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z ADVDržava članica (*1)

Ozemlje

Belgija

celotno ozemlje

Češka

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Nemčija

celotno ozemlje

Estonija

celotno ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Francija

Departmaji Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

Italija

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Ciper

celotno ozemlje

Luksemburg

celotno ozemlje

Madžarska

celotno ozemlje

Nizozemska

celotno ozemlje

Avstrija

celotno ozemlje

Poljska

Podlaško vojvodstvo, naslednja okrožja: Augustowski, Białostocki, Białystok, Bielski, Hajnowski, Moniecki, Sejneński, Siemiatycki, Sokólski, Suwalski, Suwałki

Slovenija

celotno ozemlje

Slovaška

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

(*1)   

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

DEL II

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z ADVDržava članica

Ozemlje

Datum prvotne odobritve iz točke 2 člena 15 Delegirane uredbe (EU) 2020/689

Španija

celotno ozemlje

21. april 2021

Italija

Regione Abruzzo

Regione Apulia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sicilia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Regione Toscana

Regione Valle d’Aosta

Regione Umbria

Regione Veneto

21. april 2021

Litva

celotno ozemlje

21. april 2021

Poljska

Spodnješlezijsko vojvodstvo: vsa okrožja

Kujavsko-pomorjansko vojvodstvo: vsa okrožja

Lublinsko vojvodstvo: vsa okrožja

Lubuško vojvodstvo: vsa okrožja

Lodzsko vojvodstvo: vsa okrožja

Malopoljsko vojvodstvo: vsa okrožja

Mazovijsko vojvodstvo: vsa okrožja

Opoljsko vojvodstvo: vsa okrožja

Podkarpatsko vojvodstvo: vsa okrožja

Podlaško vojvodstvo, naslednja okrožja: Grajewski, Kolneński, Łomżyński, Łomża, Wysokomazowiecki, Zambrowski

Pomorjansko vojvodstvo: vsa okrožja

Šlezijsko vojvodstvo: vsa okrožja

Svetokriško vojvodstvo: vsa okrožja

Varminsko-mazursko vojvodstvo: vsa okrožja

Velikopoljsko vojvodstvo: vsa okrožja

Zahodnopomorjansko vojvodstvo: vsa okrožja

21. april 2021

Portugalska

celotno ozemlje polotoka

21. april 2021
PRILOGA VII

GOVEJA VIRUSNA DIAREJA (BVD)

▼M4

DEL I

Države članice ali njihova območja s statusom prost BVDDržava članica

Ozemlje

Avstrija

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Nemčija

zvezna dežela Baden-Württemberg

zvezna dežela Bavarska:

naslednja mesta in deželna okrožja v upravnem okrožju Zgornja Bavarska: Ingolstadt, Stadt München, Stadt Rosenheim, Altötting, Berchtesgadener Land, Bad Tölz-Wolfratshausen, Ebersberg, Eichstätt, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg am Lech, Miesbach, Mühldorf am Inn, Lkr. München, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen an der Ilm, Lkr. Rosenheim, Starnberg, Traunstein, Weilheim-Schongau

naslednja mesta in deželna okrožja v upravnem okrožju Spodnja Bavarska: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn

naslednja mesta in deželna okrožja v upravnem okrožju Oberpfalz: Stadt Amberg, Stadt Regensburg, Weiden in der Oberpfalz, Lkr. Amberg-Sulzbach, Cham, Neumarkt in der Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab, Lkr. Regensburg, Schwandorf, Tirschenreuth

naslednja mesta in deželna okrožja v upravnem okrožju Oberfranken: Stadt Bamberg, Stadt Bayreuth, Stadt Coburg, Stadt Hof, Lkr. Bamberg, Lkr. Bayreuth, Lkr. Coburg, Forchheim, Lkr. Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Wunsiedel im Fichtelgebirge

naslednja mesta in deželna okrožja v upravnem okrožju Mittelfranken: Stadt Ansbach, Stadt Erlangen, Stadt Fürth, Nürnberg, Schwabach, Lkr. Ansbach, Lkr. Erlangen-Höchstadt, Lkr. Fürth, Nürnberger Land, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Roth, Weißenburg-Gunzenhausen

naslednja mesta in deželna okrožja v upravnem okrožju Unterfranken: Stadt Aschaffenburg, Stadt Schweinfurt, Stadt Würzburg, Lkr. Aschaffenburg, Bad Kissingen, Röhn-Grabfeld, Haßberge, Kitzingen, Miltenberg, Main-Spessart, Lkr. Schweinfurt, Lkr. Würzburg

naslednja mesta in deželna okrožja v upravnem okrožju Švabska: Stadt Augsburg, Kaufbeuren, Kempten im Allgäu, Memmingen, Aichach-Friedberg, Dillingen an der Donau, Neu-Ulm, Lindau, Oberallgäu, Unterallgäu, Donau-Ries

zvezna dežela Brandenburg

zvezna dežela Bremen

zvezna dežela Hamburg

zvezna dežela Hessen

zvezna dežela Mecklenburg – Predpomorjanska

zvezna dežela Porenje – Pfalška

zvezna dežela Posarje

zvezna dežela Saška

zvezna dežela Saška – Anhalt

zvezna dežela Turingija

Švedska

celotno ozemlje

DEL II

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja BVDDržava članica

Ozemlje

Datum prvotne odobritve iz člena 15(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689

Nemčija

zvezna dežela Bavarska:

naslednja mesta in deželna okrožja v upravnem okrožju Zgornja Bavarska: Dachau

naslednja mesta in deželna okrožja v upravnem okrožju Spodnja Bavarska: Deggendorf, Lkr. Straubing-Bogen, Dingolfing-Landau

naslednja mesta in deželna okrožja v upravnem okrožju Švabska: Lkr. Augsburg, Günzburg, Ostallgäu

zvezna dežela Berlin

zvezna dežela Spodnja Saška

zvezna dežela Severno Porenje – Vestfalija

zvezna dežela Schleswig-Holstein

21. februar 2022

Irska

celotno ozemlje

18. julij 2022

▼B
PRILOGA VIII

OKUŽBA Z VIRUSOM MODRIKASTEGA JEZIKA (BTV)

DEL I

Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z BTVDržava članica (*1)

Ozemlje

Češka

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

▼M4

Nemčija

zvezna dežela Baden-Württemberg

zvezna dežela Bavarska

zvezna dežela Berlin

zvezna dežela Brandenburg

zvezna dežela Bremen

zvezna dežela Hamburg

zvezna dežela Hessen

zvezna dežela Mecklenburg – Predpomorjanska

zvezna dežela Spodnja Saška

zvezna dežela Severno Porenje – Vestfalija

zvezna dežela Saška

zvezna dežela Saška – Anhalt

zvezna dežela Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen

▼B

Estonija

celotno ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Španija

Comunidad Autónoma de Andalucía:
pokrajina Almería ►M3  
pokrajina Córdoba, naslednje regije: Baena, Guadajoz y Campiña Este, Hinojosa del Duque (Pedroches II), Lucena (Subbética), Montilla (Campiña Sur), Montoro (Alto del Guadalquivir), Peñarroya-Pueblonuevo (Valle del Guadiato), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III)  ◄
pokrajina Granada, naslednje regije: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada) ►M2  
pokrajina Huelva, naslednje regije: Aracena (Sierra Oriental) in Cortegana (Sierra Occidental)  ◄ ►M3  
provinca Jaén  ◄ ►M2  
pokrajina Sevilla, naslednje regije: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)  ◄
Comunidad Autonoma de Aragón
pokrajina Huesca, naslednje regije: Binéfar, Fraga, Grañén, Monzón, Sariñena, Tamarite de Litera in Bujaraloz; naslednje občine v Ayerbe: Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla in La Sotonera; naslednje občine v Barbastro: Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, Castillazuelo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis in Torres de Alcanadre; naslednje občine v Castejón de Sos: Benasque, Bisauri, Bonansa, Laspaúles in Montanuy; naslednje občine v Graus: Arén, Benabarre, Beranuy, Capella, Castigaleu, Estopiñán del Castillo, Graus, Isábena, Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrúa, La Puebla de Castro, Puente de Montañana, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, Sopeira, Tolva, Torre La Ribera, Valle de Lierp in Viacamp y Litera; naslednje občine v Huesca: Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, Almudévar, Angüés, Antillón, Argavieso, Banastás, Blecua y Torres, Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, Monflorite-Lascasas, Novales, Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Sesa, Tierz, Tramaced in Vicién
pokrajina Teruel
pokrajina Zaragoza, naslednje regije: Alagón, La Almunia de Doña Godina, Ariza, Belchite, Borja, Bujaraloz, Calatayud, Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los caballeros, Épila, Fraga, Illueca, Quinto, Sos del Rey Católico, Tarazona, Tauste, Zaragoza in Zuera; naslednje občine v regiji Ayerbe: Murillo de Gállego and Santa Eulalia de Gállego
Comunidad Autónoma de Asturias ►M2  
Comunidad Autónoma de Islas Baleares  ◄
Comunidad Autónoma de Canarias
Comunidad Autónoma de Cantabria; ►M3  
avtonomna skupnost Kastilja - Manča, razen naslednjih regij v pokrajini Ciudad Real: Almadén, Almodóvar del Campo in Piedrabuena  ◄
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Comunidad Autónoma de Cataluña ►M3   ►M2  
Comunidad Autónoma de Extremadura, razen naslednjih regij: Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros in Zafra v pokrajini Badajoz  ◄  ◄
Comunidad Autónoma de Galicia
Comunidad Autónoma de La Rioja
Comunidad Autónoma de Madrid
Comunidad Autónoma de Murcia
Comunidad Autónoma de Navarra, the following regions: regiji Tafalla in Tudela; naslednje občine v regiji Estella: Abáigar, Aberin, Aguilar de Codés, Allo, Ancín/Antzin, Aras, Los Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui/Aiegi, Azuelo, Barbarin, Bargota, El Busto, Cabredo, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Estella-Lizarra, Etayo, Genevilla, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Lazagurría, Legaria, Lerín, Luquin, Marañón, Mendavia, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mues, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sesma, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta in Zuñiga; naslednje občine v regiji Sangüesa: Aibar/Oibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Javier, Leache/Leatxe, Lerga, Liédena, Petilla de Aragón, Sada, Sangüesa/Zangoza in Yesa.
Comunidad Autónoma de País Vasco
pokrajina Álava, naslednje občine: Agurain/Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Artziniega, Asparrena, Ayala/Aiara, Baños de Ebro/Mañueta, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, Elciego, Elvillar/Bilar, Erriberabeitia, Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de Arana, Iruña Oka/Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kripan, Kuartango, Labastida/Bastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, Lapuebla de Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Moreda de Álava/Moreda Araba, Navaridas, Okondo, Oyón-Oion, Peñacerrada-Urizaharra, Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, Valdegovia/Gaubea, Villabuena de Álava/Eskuernaga, Vitoria-Gasteiz, Yécora/Iekora, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia in Zuia.
Comunidad Autónoma de Valencia

▼M1

Italija

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Regione Valle d’Aosta

Regione Friuli Venezia Giulia

▼B

Latvija

celotno ozemlje

▼M1

Litva

celotno ozemlje

▼B

Madžarska

celotno ozemlje

Nizozemska

celotno ozemlje

Avstrija

celotno ozemlje

Poljska

celotno ozemlje

▼M3

Portugalska

celotno ozemlje, razen okrožij Beja, Castelo Branco, Evora, Faro, Portalegre, Santarem, Setubal

▼B

Slovenija

celotno ozemlje

Slovaška

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

(*1)   

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

▼M3

DEL II

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z BTVDržava članica

Ozemlje

Datum prvotne odobritve iz točke 2 člena 15 Delegirane uredbe (EU) 2020/689

Španija

avtonomna skupnost Andaluzija:

pokrajine Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla

pokrajina Granada: Motril (Costa de Granada)

avtonomna skupnost Aragonija:

pokrajina Huesca: regija Boltaña, Jaca, Sabiñánigo

naslednja občina v regiji Ayerbe: Las Peñas de Riglos

naslednje občine v regiji Huesca: Arguis, Casbas de Huesca, Ibieca, Igriés, Loporzano, Nueno in Siétamo

naslednje občine v regiji Barbastro: Abiego, Adahuesca, Alquézar, Bierge, Colungo in Naval

naslednje občine v regiji Castejón de Sos: Castejón de Sos, Chía, Sahún, Seira, Sesué, Villanova

naslednje občine v regiji Graus: Campo, Foradada, Valle de Bardají

pokrajina Zaragoza: regija Jaca

avtonomna skupnost Kastilja - Manča:

pokrajina Ciudad Real, naslednje regije: Almadén, Almodóvar del Campo in Piedrabuena

avtonomna skupnost Extremadura

avtonomna skupnost Kanarski otoki

avtonomna skupnost Navarra:

regija Elizondo, Izurzun, Ochagavia, Pamplona, Santesteban

naslednje občine v regiji Estella: Guesálaz, Lezaun, Valle de Yerri, Cirauqui, Mañeru, Artazu, Guirguillano, Salinas de Oro, Abárzuza, Allín, Améscoa Baja, Larraona, Aranarache, Eulate

naslednje občine v regiji Sangüesa: Oroz-Betelu, Izagaondoa, Lumbier, Urraul Alto, Urraul Bajo, Romanzado, Lónguida, Aoiz, Erro, Arce, Esteribar, Luzaide- Valcarlos, Auritz Burguete, Orreaga-Roncesvalles

avtonomna skupnost Baskija:

pokrajina Guipúzcoa

pokrajina Bizkaia/Vizcaya

pokrajina Araba/Álava: občina Aramaio

21. februar 2022

▼B
PRILOGA IX

INFESTACIJA Z VARROA SPP.

Države članice ali njihova območja s statusom prost infestacije z Varroa spp.Država članica

Ozemlje

Portugalska

otok Corvo

otok Graciosa

otok São Jorge

otok Santa Maria

otok São Miguel

otok Terceira

▼M2

Finska

Ålandski otoki, razen občine Brändö

▼B
PRILOGA X

OKUŽBA Z VIRUSOM ATIPIČNE KOKOŠJE KUGE

Države članice ali njihova območja s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenjaDržava članica

Ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje
PRILOGA XI

VISOKOPATOGENA AVIARNA INFLUENCA (HPAI)

Kompartmenti, prosti visokopatogene aviarne influence (HPAI)Država članica

Ime

Francija

Kompartment ISA Bretagne, ki vključuje obrate z oznakami EDE 22080055, 22277180, 22203429, 22059174 in 22295000.

Kompartment SASSO Sabres, ki vključuje obrat z oznako EDE 40246082.

Kompartment SASSO Soulitré, ki vključuje obrat z oznako EDE 72341105.

Nizozemska

Verbeek’s poultry international B.V s številko odobritve 1122.

Institut de selection animale B.V s številko odobritve 2338.

Cobb Europe B.V. s številko odobritve 2951.
PRILOGA XII

VIRUSNA HEMORAGIČNA SEPTIKEMIJA (VHS)

DEL I

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost VHS;

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost VHS, ter

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost VHS, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državoDržava članica (*1)

Ozemlje

Danska

celotno celinsko ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Ciper

celotno celinsko ozemlje

Finska

celotno ozemlje, razen pokrajine Åland

Švedska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

(*1)   

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

DEL II

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja VHS;

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja VHS, ter

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja VHS, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državoDržava članica

Ozemlje

Datum prvotne odobritve iz točke 2 člena 49 Delegirane uredbe (EU) 2020/689

Estonija

celotno ozemlje

21. april 2021
PRILOGA XIII

INFEKCIOZNA HEMATOPOETSKA NEKROZA (IHN)

DEL I

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost IHN;

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost IHN, ter

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost IHN, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državoDržava članica (*1)

Ozemlje

▼M3 —————

▼B

Irska

celotno ozemlje

Ciper

celotno celinsko ozemlje

▼M3

Finska

celotno ozemlje, razen obalnega kompartmenta, ki sestoji iz delov občin Föglö, Lumparland, Lemland in Vårdö znotraj radija 19,331 kilometra s središčem na koordinatah WGS84 Lat 59,975253701°, Lon 20,454027317°

▼B

Švedska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

(*1)   

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

DEL II

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja IHN;

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja IHN, ter

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja IHN, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente državeDržava članica

Ozemlje

Datum prvotne odobritve iz točke 2 člena 49 Delegirane uredbe (EU) 2020/689

Estonija

celotno ozemlje

21. april 2021
PRILOGA XIV

OKUŽBA Z VIRUSOM INFEKCIOZNE ANEMIJE LOSOSOV Z DELECIJO VISOKOPOLIMORFNE REGIJE (ISAV Z DELECIJO HPR)

DEL I

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z ISAV z delecijo HPR;

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z ISAV z delecijo HPR, ter

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z ISAV z delecijo HPR, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državoDržava članica (*1)

Ozemlje

Belgija

celotno ozemlje

Bolgarija

celotno ozemlje

Češka

celotno ozemlje

Danska

celotno ozemlje

Nemčija

celotno ozemlje

Estonija

celotno ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Grčija

celotno ozemlje

Španija

celotno ozemlje

Francija

celotno ozemlje

Hrvaška

celotno ozemlje

Italija

celotno ozemlje

Ciper

celotno ozemlje

Latvija

celotno ozemlje

Litva

celotno ozemlje

Luksemburg

celotno ozemlje

Madžarska

celotno ozemlje

Malta

celotno ozemlje

Nizozemska

celotno ozemlje

Avstrija

celotno ozemlje

Poljska

celotno ozemlje

Portugalska

celotno ozemlje

Romunija

celotno ozemlje

Slovenija

celotno ozemlje

Slovaška

celotno ozemlje

Finska

celotno ozemlje

Švedska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska

(*1)   

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

DEL II

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z ISAV z delecijo HPR;

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z ISAV z delecijo HPR,

ter območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z ISAV z delecijo HPR, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Trenutno nobena/nobeno.
PRILOGA XV

OKUŽBA Z MARTEILIA REFRINGENS

DEL I

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z Marteilia refringens;

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z Marteilia refringens, ter

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z Marteilia refringens, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državoDržava članica (*1)

Ozemlje

Irska

celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

celotna obala Severne Irske, razen Belfast Lough in Dundrum Bay

(*1)   

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

DEL II

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z Marteilia refringens;

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z Marteilia refringens, ter

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z Marteilia refringens, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Trenutno nobena/nobeno.
PRILOGA XVI

OKUŽBA Z BONAMIA EXITIOSA

DEL I

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z Bonamia exitiosa;

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z Bonamia exitiosa, ter

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z Bonamia exitiosa, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državoDržava članica

Ozemlje

Estonija

celotno ozemlje

DEL II

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z Bonamia exitiosa;

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z Bonamia exitiosa, ter

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z Bonamia exitiosa, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Trenutno nobena/nobeno.
PRILOGA XVII

OKUŽBA Z BONAMIA OSTREAE

DEL I

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z Bonamia ostreae;

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z Bonamia ostreae, ter

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z Bonamia ostreae, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državoDržava članica (*1)

Ozemlje

Estonija

celotno ozemlje

Irska

celotna obala Irske, razen: Cork Harbour; Galway Bay; Ballinakill Harbour; Clew Bay; Achill Sound; Loughmore, Blacksod Bay; Lough Foyle; Lough Swilly; in Kilkieran Bay

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

celotna obala Severne Irske, razen: Lough Foyle in Strangford Lough

(*1)   

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

DEL II

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z Bonamia ostreae;

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z Bonamia ostreae, ter

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z Bonamia ostreae, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Trenutno nobena/nobeno.
PRILOGA XVIII

OKUŽBA Z VIRUSOM SINDROMA BELIH PIK (WSSV)

DEL I

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje status prost okužbe z WSSV;

območja ali kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice status prost okužbe z WSSV, ter

območja ali kompartmenti držav članic s statusom prost okužbe z WSSV, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Trenutno nobena/nobeno.

DEL II

Države članice, v katerih ima njihovo celotno ozemlje odobren program izkoreninjenja okužbe z WSSV;

območja in kompartmenti držav članic, v katerih ima več kot 75 % ozemlja države članice odobren program izkoreninjenja okužbe z WSSV, ter

območja in kompartmenti držav članic z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z WSSV, kjer je povodje, ki oskrbuje navedena območja ali kompartmente države članice, deljeno z drugo državo članico ali tretjo državo

Trenutno nobena/nobeno.( 1 ) V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te uredbe sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

Top