EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0092-20210129

Consolidated text: Uredba Sveta (EU) 2021/92 z dne 28. januarja 2021 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2021 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/92/2021-01-29

02021R0092 — SL — 29.01.2021 — 000.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA SVETA (EU) 2021/92

z dne 28. januarja 2021

o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2021 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije

(UL L 031 29.1.2021, str. 31)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA SVETA (EU) 2021/406 z dne 5. marca 2021

  L 81

1

9.3.2021
▼B

UREDBA SVETA (EU) 2021/92

z dne 28. januarja 2021

o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2021 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj UnijeNASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

1.  
Ta uredba določa ribolovne možnosti, ki so za nekatere staleže rib in skupine staležev rib na voljo v vodah Unije in ribiškim plovilom Unije v nekaterih vodah zunaj Unije.
2.  

Ribolovne možnosti iz odstavka 1 vključujejo:

(a) 

omejitve ulova za leto 2021 in, kadar je tako določeno v tej uredbi, za leto 2022;

(b) 

omejitve ribolovnega napora za leto 2021, razen omejitev ribolovnega napora iz Priloge II, ki se bodo uporabljale od 1. februarja 2021 do 31. januarja 2022;

(c) 

ribolovne možnosti za obdobje od 1. decembra 2020 do 30. novembra 2021 za nekatere staleže na območju Konvencije CCAMLR.

Člen 2

Področje uporabe

1.  

Ta uredba se uporablja za naslednja plovila:

(a) 

ribiška plovila Unije;

(b) 

plovila tretjih držav v vodah Unije.

2.  

Ta uredba se uporablja tudi za:

(a) 

rekreacijski ribolov, kadar je takšen ribolov izrecno naveden v zadevnih določbah te uredbe, in

(b) 

gospodarski ribolov z obale.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 4 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Poleg tega se uporabljajo še naslednje opredelitve pojmov:

(a) 

„plovilo tretje države“ pomeni ribiško plovilo, ki pluje pod zastavo tretje države in je v njej registrirano;

(b) 

„rekreacijski ribolov“ pomeni negospodarske ribolovne dejavnosti, ki morske biološke vire izkoriščajo za rekreacijo, turizem ali šport;

(c) 

„mednarodne vode“ pomeni vode, ki so zunaj suverenosti ali jurisdikcije katere koli države;

(d) 

„celotni dovoljeni ulov“ (TAC) pomeni:

(i) 

za ribolov, za katerega velja izjema od obveznosti iztovarjanja iz člena 15(4) do (7) Uredbe (EU) št. 1380/2013, količino rib iz posameznega staleža, ki se lahko iztovori vsako leto;

(ii) 

za vse druge vrste ribolova količino rib iz posameznega staleža, ki se lahko ulovi vsako leto;

(e) 

„kvota“ pomeni delež TAC, ki je dodeljen Uniji, državi članici ali tretji državi;

(f) 

„analitična ocena“ pomeni količinsko oceno trendov v danem staležu na podlagi podatkov o biologiji in izkoriščanju staleža, ki so bili v znanstvenem pregledu označeni kot dovolj kakovostni za pripravo znanstvenega mnenja o možnostih za prihodnje ulove;

(g) 

„velikost mrežnega očesa“ pomeni velikost mrežnega očesa ribiških mrež, kot je opredeljena v točki 34 člena 6 Uredbe (EU) št. 2019/1241;

(h) 

„register ribiške flote Unije“ pomeni register, ki ga je vzpostavila Komisija v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(i) 

„ribolovni ladijski dnevnik“ pomeni ladijski dnevnik iz člena 14 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(j) 

„instrumentna boja“ pomeni bojo, jasno označeno z edinstveno referenčno številko, ki omogoča identifikacijo njenega lastnika, in opremljeno s sistemom za satelitsko sledenje, ki omogoča spremljanje njenega položaja;

(k) 

„operativna boja“ pomeni vsako predhodno aktivirano, vključeno in nameščeno instrumentno bojo na morju na plavajočih napravah za zbiranje rib ali plavajočih objektih, ki oddaja podatke o položaju in druge razpoložljive informacije, kot so na primer približne meritve ultrazvočnega globinomera.

Člen 4

Ribolovna območja

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve območij:

(a) 

območja ICES (Mednarodni svet za raziskovanje morja) so geografska območja, določena v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 );

(b) 

„Skagerrak“ pomeni geografsko območje, ki je na zahodu omejeno s črto od svetilnika Hanstholm do svetilnika Lindesnes in na jugu s črto od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna ter od te točke do najbližje točke na švedski obali;

(c) 

„Kattegat“ pomeni geografsko območje, ki je na severu omejeno s črto od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna in od te točke do najbližje točke na švedski obali ter na jugu s črto od Hasenøreja do Gnibens Spidsa, od Korshageja do Spodsbjerga in od Gilbjerg Hoveda do Kullena;

(d) 

„funkcionalna enota 16 podobmočja ICES 7“ pomeni geografsko območje, ki ga določajo stranice loksodrome, ki se stikajo v naslednjih točkah:

— 
53o 30' S 15o 00' Z,
— 
53o 30' S 11o 00' Z,
— 
51o 30' S 11o 00' Z,
— 
51o 30' S 13o 00' Z,
— 
51o 00' S 13o 00' Z,
— 
51o 00' S 15o 00' Z;
(e) 

„funkcionalna enota 25 razdelka ICES 8c“ pomeni geografsko morsko območje, ki ga določajo stranice loksodrome, ki se stikajo v naslednjih točkah:

— 
43o 00' S 9o 00' Z,
— 
43o 00' S 10o 00' Z,
— 
43o 30' S 10o 00' Z,
— 
43o 30' S 9o 00' Z,
— 
44o 00' S 9o 00' Z,
— 
44o 00' S 8o 00' Z,
— 
43o 30' S 8o 00' Z;
(f) 

„funkcionalna enota 26 razdelka ICES 9a“ pomeni geografsko območje, ki ga določajo stranice loksodrome, ki se stikajo v naslednjih točkah:

— 
43o 00' S 8o 00' Z,
— 
43o 00' S 10o 00' Z,
— 
42o 00' S 10o 00' Z,
— 
42o 00' S 8o 00' Z;
(g) 

„funkcionalna enota 27 razdelka ICES 9a“ pomeni geografsko območje, ki ga določajo stranice loksodrome, ki se stikajo v naslednjih točkah:

— 
42o 00' S 8o 00' Z,
— 
42o 00' S 10o 00' Z,
— 
38o 30' S 10o 00' Z,
— 
38o 30' S 9o 00' Z,
— 
40o 00' S 9o 00' Z,
— 
40o 00' S 8o 00' Z;
(h) 

„funkcionalna enota 30 razdelka ICES 9a“ pomeni geografsko območje pod jurisdikcijo Španije v Cadiškem zalivu in v sosednjih vodah razdelka 9a;

(i) 

„funkcionalna enota 31 razdelka ICES 8c“ pomeni geografsko morsko območje, ki ga določajo stranice loksodrome, ki se stikajo v naslednjih točkah:

— 
43o 30' S 6o 00' Z,
— 
44o 00' S 6o 00' Z,
— 
44o 00' S 2o 00' Z,
— 
43o 30' S 2o 00' Z;
(j) 

„Cadiški zaliv“ pomeni geografsko območje v razdelku ICES 9a vzhodno od zemljepisne dolžine 7o 23' 48'' Z;

(k) 

„območje Konvencije CCAMLR (Komisija za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki)“ je geografsko območje, opredeljeno v točki (a) člena 2 Uredbe Sveta (ES) št. 601/2004 ( 2 );

(l) 

območja CECAF (Odbor za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik) so geografska območja, določena v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 216/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 );

(m) 

„območje Konvencije IATTC (Medameriška komisija za tropske tune)“ je geografsko območje, opredeljeno v Konvenciji o krepitvi Medameriške komisije za tropske tune, ustanovljene leta 1949 s Konvencijo med Združenimi državami Amerike in Republiko Kostariko ( 4 );

(n) 

„območje Konvencije ICCAT (Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku)“ je geografsko območje, opredeljeno v Mednarodni konvenciji za ohranitev tunov v Atlantiku ( 5 );

(o) 

„območje pristojnosti IOTC (Komisija za tuna v Indijskem oceanu)“ je geografsko območje, opredeljeno v Sporazumu o ustanovitvi Komisije za tuna v Indijskem oceanu ( 6 );

(p) 

območja NAFO (Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika) so geografska območja, določena v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 217/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( 7 );

(q) 

„območje Konvencije SEAFO (Organizacija za ribištvo jugovzhodnega Atlantika)“ je geografsko območje, opredeljeno v Konvenciji o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov v jugovzhodnem Atlantiku ( 8 );

(r) 

„območje Sporazuma SIOFA (Sporazum o ribolovu v južnem Indijskem oceanu)“ je geografsko območje, opredeljeno v Sporazumu o ribolovu v južnem Indijskem oceanu ( 9 );

(s) 

„območje Konvencije SPRFMO (Regionalna organizacija za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu)“ je geografsko območje, opredeljeno v Konvenciji o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu ( 10 );

(t) 

„območje Konvencije WCPFC (Komisija za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika)“ je geografsko območje, opredeljeno v Konvenciji o ohranjanju in upravljanju izrazito selivskih staležev rib v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana ( 11 );

(u) 

„odprto morje Beringovega morja“ je geografsko območje odprtega morja Beringovega morja več kakor 200 morskih milj od temeljnih črt, od katerih se meri širina teritorialnega morja obalnih držav Beringovega morja;

(v) 

„območje prekrivanja med IATTC in WCPFC“ je geografsko območje, ki ga opredeljujejo naslednje meje:

— 
zemljepisna dolžina 150o Z,
— 
zemljepisna dolžina 130o Z,
— 
zemljepisna širina 4o J,
— 
zemljepisna širina 50o J.NASLOV II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJEPOGLAVJE I

Splošne določbe

Člen 5

TAC in dodelitve

1.  
TAC za ribiška plovila Unije v vodah Unije ali nekaterih vodah zunaj Unije in dodeljevanje takih TAC državam članicam ter po potrebi pogoji, ki so s tem funkcionalno povezani, so določeni v Prilogi I.
2.  
Ribiškim plovilom Unije se lahko dovoli ribolov v okviru TAC iz Priloge I k tej uredbi v vodah, ki spadajo pod ribolovno jurisdikcijo Ferskih otokov, Grenlandije in Norveške, ter na ribolovnem območju okrog otoka Jan Mayen, če izpolnjujejo pogoje iz člena 22 te uredbe in dela A Priloge V k tej uredbi ter pogoje iz Uredbe (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta ( 12 ) in njenih izvedbenih določb.
3.  
Ribiškim plovilom Unije se lahko dovoli ribolov v okviru TAC iz Priloge I k tej uredbi v vodah, ki spadajo pod ribolovno jurisdikcijo Združenega kraljestva, če izpolnjujejo pogoje iz člena 22 te uredbe in Uredbe (EU) 2017/2403 in njenih izvedbenih določb.

Člen 6

TAC, ki jih določijo države članice

1.  
TAC za nekatere staleže rib določi zadevna država članica. Ti staleži so določeni v Prilogi I.
2.  

TAC, ki jih določi država članica:

(a) 

so skladni z načeli in pravili SRP, zlasti z načelom trajnostnega izkoriščanja staleža, ter

(b) 

zagotovijo:

(i) 

če je analitična ocena na voljo, izkoriščanje staleža, ki je kolikor je mogoče v skladu z MSY, ali

(ii) 

če analitična ocena ni na voljo ali je nepopolna, izkoriščanje staleža v skladu s previdnostnim pristopom k upravljanju ribištva.

3.  

Vsaka zadevna država članica Komisiji do 15. marca 2021 predloži naslednje informacije:

(a) 

sprejete TAC;

(b) 

podatke, ki jih zbere in oceni zadevna država članica ter na katerih temeljijo sprejeti TAC;

(c) 

podrobnosti o tem, kako sprejeti TAC izpolnjujejo zahteve iz odstavka 2.

Člen 7

Uporaba začasnih TAC

1.  
Kadar je v tabeli ribolovnih možnosti v Prilogi IA ali Prilogi IB naveden sklic na ta odstavek, so ribolovne možnosti iz navedene tabele začasne in se uporabljajo od 1. januarja do 31. marca 2021. Navedene začasne ribolovne možnosti ne posegajo v določitev dokončnih ribolovnih možnosti za leto 2021 v skladu z izidom mednarodnih pogajanj ali posvetovanj, znanstvenim mnenjem, veljavnimi določbami Uredbe (EU) št. 1380/2013 in zadevnimi večletnimi načrti.
2.  
Plovila Unije lahko lovijo staleže v skladu z začasnimi ribolovnimi možnostmi iz odstavka 1, v vodah Unije in mednarodnih vodah ter vodah tretjih držav, ki so plovilom Unije dovolile dostop do njihovih voda.

Člen 8

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

1.  

Ulov, za katerega ne velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se obdrži na krovu ali iztovori le, če:

(a) 

so ulov opravila plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, ki ima kvoto, in ta kvota ni izčrpana ali

(b) 

je ulov sestavljen iz deleža kvote Unije, ki državam članicam ni bila dodeljena s kvotami, in ta kvota Unije ni izčrpana.

2.  
Staleži neciljnih vrst znotraj varnih bioloških mej iz člena 15(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013 so določeni v Prilogi I k tej uredbi za namene odstopanja od obveznosti vštevanja ulova v zadevne kvote, določene v navedenem členu.

Člen 9

Mehanizem izmenjave kvot za TAC za neizogiben prilov, povezan z obveznostjo iztovarjanja

1.  
Da bi se upoštevala uvedba obveznosti iztovarjanja in da bi se kvote za nekatere prilove dale na voljo državam članicam, ki nimajo kvot, se za TAC, določene v Prilogi IA, uporablja mehanizem izmenjave kvot iz odstavkov 2 do 5 tega člena.
2.  
6 % vsake kvote v okviru začasnih TAC za trsko v Keltskem morju, trsko zahodno od Škotske, mola v Irskem morju in morsko ploščo v razdelkih ICES 7h, 7j in 7k ter 3 % vsake kvote v okviru začasnega TAC za mola zahodno od Škotske, ki se dodelijo vsaki državi članici, se dajo na voljo za skupen fond za izmenjavo kvot, ki se vzpostavi 1. januarja 2021. Države članice brez kvot imajo izključen dostop do skupnega fonda kvot do 31. marca 2021.
3.  
Količin, vzetih iz skupnega fonda, ni dovoljeno izmenjati ali prenesti v naslednje leto. Vse neporabljene količine se po 31. marcu 2021 vrnejo tistim državam članicam, ki so prvotno prispevale v skupen fond za izmenjavo kvot.
4.  
Kvote, ki so dane na voljo v zameno, se po možnosti vzamejo s seznama TAC, ki jih določi vsaka država članica, ki prispeva v skupen fond, kot je navedeno v Dodatku k Prilogi IA.
5.  
Kvote iz odstavka 4 imajo enakovredno tržno vrednost, pri čemer se uporablja tržni menjalni tečaj ali drug za obe strani sprejemljiv menjalni tečaj. Če druge možnosti ni, se uporablja enakovredna tržna vrednost v skladu s povprečjem cen v Uniji v preteklem letu, ki jih sporoči Evropska opazovalnica trgov za proizvode iz ribištva in akvakulture (EUMOFA).
6.  
Če mehanizem izmenjave kvot iz odstavkov 2 do 5 tega člena državam članicam ne omogoča, da svoje neizogibne prilove krijejo v podobnem obsegu, si države članice prizadevajo, da bi se dogovorile o izmenjavi kvot na podlagi člena 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013, pri čemer zagotovijo, da imajo izmenjane kvote enakovredno tržno vrednost.

Člen 10

Omejitve ribolovnega napora v razdelku ICES 7e

1.  
Tehnični vidiki pravic in obveznosti v povezavi s Prilogo II za upravljanje staleža morskega lista v razdelku ICES 7e so za obdobja iz točke (b) člena 1(2) določeni v Prilogi II.
2.  
Kadar država članica tako zahteva v skladu s točko 7.4 Priloge II, lahko Komisija z izvedbenimi akti državi članici prosilki dodeli dodatno število dni na morju poleg tistih iz točke 5 navedene priloge, ki ga lahko država članica zastave odobri plovilu za prisotnost v razdelku ICES 7e, če ima na krovu katero od reguliranih orodij. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 58(2).
3.  
Komisija lahko na podlagi programa okrepljenega znanstvenega opazovanja iz točke 8.1 Priloge II z izvedbenimi akti državi članici prosilki dodeli poleg dni iz točke 5 navedene priloge največ tri dodatne dni med 1. februarjem 2021 in 31. januarjem 2022, ko sme biti plovilo prisotno v razdelku ICES 7e. Taka dodelitev se izvede na podlagi opisa, ki ga predloži ta država članica v skladu s točko 8.3 Priloge II, in po posvetovanju s STECF. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 58(2).

Člen 11

Ukrepi za ribolov brancina

1.  
Za ribiška plovila Unije in gospodarski ribolov z obale je prepovedano loviti brancina v razdelkih ICES 4b in 4c ter na podobmočju ICES 7. Prav tako je prepovedano obdržati, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati brancina, ulovljenega na navedenih območjih.
2.  

Z odstopanjem od odstavka 1 lahko ribiška plovila Unije januarja 2021 v razdelkih ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f in 7h lovijo brancina ter obdržijo, pretovarjajo, premeščajo ali iztovarjajo brancina, ulovljenega na navedenem območju, z naslednjim orodjem in znotraj naslednjih omejitev:

(a) 

z uporabo pridnenih vlečnih mrež ( 13 ) količina neizogibnega prilova ne presega 520 kilogramov na dva meseca in 5 % teže celotnega ulova morskih organizmov na krovu plovila na ribolovno potovanje;

(b) 

z uporabo potegalk ( 14 ) količina neizogibnega prilova ne presega 520 kilogramov na dva meseca in 5 % teže celotnega ulova morskih organizmov na krovu plovila na ribolovno potovanje;

(c) 

z uporabo trnkov in vrvic ( 15 ) količina ne presega 1,43 tone na plovilo;

(d) 

z uporabo zabodnih mrež na kolih ( 16 ) količina neizogibnega prilova ne presega 0,35 tone na plovilo.

Odstopanja iz prvega pododstavka se uporabljajo za ribiška plovila Unije, ki so zabeležila ulove brancina v obdobju od 1. julija 2015 do 30. septembra 2016: v točki (c) z zabeleženimi ulovi s trnki in vrvicami ter v točki (d) z zabeleženimi ulovi z zabodnimi mrežami na kolih. V primeru zamenjave ribiškega plovila Unije lahko države članice dovolijo, da se odstopanje uporabi za drugo ribiško plovilo, pod pogojem, da se število ribiških plovil Unije, za katera velja to odstopanje, in njihova skupna ribolovna zmogljivost ne povečata.

3.  
Omejitve ulova iz odstavka 2 niso prenosljive med plovili in, če se uporablja mesečna omejitev, iz enega v drug mesec. Za ribiška plovila Unije, ki uporabljajo več orodij v istem koledarskem mesecu, se uporabi najnižja omejitev ulova iz odstavka 2 za vsako orodje.

Države članice Komisiji sporočijo podatke o celotnem ulovu brancina po posameznih vrstah orodja najpozneje v 15 dneh po koncu vsakega meseca.

4.  
Francija in Španija zagotovita, da ribolovna umrljivost brancina v razdelkih ICES 8a in 8b zaradi njunega gospodarskega in rekreacijskega ribolova ne preseže točkovne vrednosti FMSY, kar znaša 3 108 ton celotnega ulova, kot je določeno v členu 4(3) Uredbe (EU) 2019/472.
5.  

Pri rekreacijskem ribolovu, tudi z obale, sta v razdelkih ICES 4b, 4c, 6a, 7a do 7k:

(a) 

od 1. januarja do 28. februarja za brancina dovoljena le ribolov z ribiško palico ali ročno ribiško vrvico in izpustitev. V navedenem obdobju je prepovedano obdržati, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati brancina, ulovljenega na navedenem območju;

(b) 

od 1. do 31. marca lahko vsak ribič ulovi in obdrži največ dva osebka brancina na dan; najmanjša velikost obdržanega brancina je 42 cm.

Točka (b) prvega pododstavka se ne uporablja za pritrjene mreže, s katerimi se brancin v obdobju iz navedene točke ne sme niti uloviti niti v njih obdržati.

6.  
Pri rekreacijskem ribolovu, tudi z obale, v razdelkih ICES 8a in 8b lahko vsak ribič ulovi in obdrži največ dva osebka brancina na dan. Ta odstavek se ne uporablja za pritrjene mreže, s katerimi se brancin ne sme niti uloviti niti v njih obdržati.
7.  
Odstavka 5 in 6 ne posegata v strožje nacionalne ukrepe za rekreacijski ribolov.

Člen 12

Ukrepi za ribolov jegulje v vodah Unije območja ICES

Vsak ciljni, naključni in rekreacijski ribolov jegulje v vodah Unije območja ICES in brakičnih vodah, kot so estuarji, obalne lagune in somornice, je prepovedan v obdobju treh zaporednih mesecev, ki ga določi vsaka zadevna država članica med 1. avgustom 2021 in 28. februarjem 2022. Države članice najpozneje 1. junija 2021 Komisiji sporočijo, katero obdobje so določile.

Člen 13

Posebne določbe o dodelitvah ribolovnih možnosti

1.  

Dodelitev ribolovnih možnosti državam članicam, kot je določena v tej uredbi, ne posega v:

(a) 

izmenjave na podlagi člena 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(b) 

odbitke in ponovne dodelitve na podlagi člena 37 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(c) 

ponovne dodelitve v skladu s členoma 12 in 47 Uredbe Sveta (EU) 2017/2403;

(d) 

dodatna iztovarjanja, dovoljena na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96 in člena 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(e) 

količine, ki so bile zadržane v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 847/96 in členom 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(f) 

odbitke na podlagi členov 105, 106 in 107 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(g) 

prenose in izmenjave kvot v skladu s členom 23 te uredbe.

2.  
Staleži, za katere velja previdnostni ali analitski TAC, so za namene vsakoletnega upravljanja TAC in kvot iz Uredbe (ES) št. 847/96 določeni v Prilogi I k tej uredbi.
3.  
Razen kadar je drugače določeno v Prilogi I k tej uredbi, se za staleže, za katere velja previdnostni TAC, uporablja člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96, za staleže, za katere velja analitski TAC, pa člen 3(2) in (3) ter člen 4 navedene uredbe.
4.  
Člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporabljata, kadar država članica uporabi vsakoletno prilagodljivost, določeno v členu 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Člen 14

Zaprte ribolovne sezone za prave peščenke

Gospodarski ribolov pravih peščenk s pridneno vlečno mrežo, potegalko ali podobnim vlečnim orodjem z velikostjo mrežnega očesa manj kot 16 mm je v razdelkih ICES 2a in 3a ter na podobmočju ICES 4 prepovedan od 1. januarja do 31. marca 2021.

Člen 15

Tehnični ukrepi za trsko in mola v Keltskem morju

1.  

Za plovila Unije, ki lovijo z vlečnimi mrežami in potegalkami v razdelkih ICES 7f in 7g, delu razdelka ICES 7h, ki leži severno od zemljepisne širine 49o 30' S, in delu razdelka ICES 7j, ki leži severno od zemljepisne širine 49o 30' S in vzhodno od zemljepisne dolžine 11o Z, se uporabljajo naslednji ukrepi:

(a) 

plovila Unije, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami, uporabljajo orodje z eno od naslednjih velikosti mrežnega očesa:

(i) 

vrečo s 110-milimetrskimi mrežnimi očesi in oknom s 120-milimetrskimi kvadratastimi mrežnimi očesi;

(ii) 

vrečo T90 s 100-milimetrskimi mrežnimi očesi;

(iii) 

vrečo s 120-milimetrskimi mrežnimi očesi;

(iv) 

vrečo s 100-milimetrskimi mrežnimi očesi in oknom s 160-milimetrskimi kvadratastimi mrežnimi očesi;

(b) 

poleg ukrepov iz točke (a) plovila Unije, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami, katerih ulov, merjen pred kakršnimi koli zavržki, zajema najmanj 20 % vahnje, uporabljajo:

(i) 

ribolovno orodje, izdelano z najmanj enometrsko razdaljo med ribiško vrvico in ščitnikom talne vrvi, ali

(ii) 

vsa sredstva, za katera se je v skladu z oceno ICES ali STECF izkazalo, da so vsaj enako selektivna za izogibanje trski, in jih je odobrila Komisija.

2.  
Države članice lahko iz uporabe točke (b) odstavka 1 izvzamejo plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami in katerih ulov, merjen pred kakršnimi koli zavržki, vsebuje manj kot 1,5 % trske, pod pogojem, da se za ta plovila od 1. julija 2021 postopoma povečuje prisotnost opazovalcev na morju do vsaj 20 % vseh ribolovnih potovanj.
3.  
Plovilom Unije, ki v razdelkih ICES 7f do 7k in v območju zahodno od zemljepisne dolžine 5o Z v razdelku ICES 7e lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami in potegalkami, je ribolov prepovedan, razen če uporabljajo vrečo z najmanjšo velikostjo mrežnega očesa vsaj 100 mm. Kljub temu se ta zahteva glede uporabe vreče z najmanjšo velikostjo mrežnega očesa ne uporablja za plovila, katerih prilov trske pri ribolovu zunaj območij iz odstavka 1 ne presega 1,5 %, v skladu z oceno STECF.
4.  
Ukrepi iz odstavka 3 se od 1. junija 2021 uporabljajo za plovila Unije, ki v razdelkih ICES 7b in 7c lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami in potegalkami. Plovila Unije, ki lovijo na teh območjih, lahko uporabljajo tudi drugo ribolovno orodje, ki ima v skladu z oceno STECF pri mešanem pridnenem ribolovu enako ali boljšo selektivnost kot orodje z najmanjšo velikostjo mrežnega očesa vreče najmanj 100 mm in ga odobri Komisija.
5.  

Z odstopanjem od odstavka 1 plovila, ki v razdelkih ICES 7f in 7g, delu razdelka ICES 7h, ki leži severno od zemljepisne širine 49o 30' S, in delu razdelka ICES 7j, ki leži severno od zemljepisne širine 49o 30' S in vzhodno od zemljepisne dolžine 11o Z:

(a) 

lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami, katerih ulov predstavlja več kot 30 % škampa, uporabijo eno od naslednjih orodij:

(i) 

okno s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 300 mm; vendar plovila, katerih skupna dolžina je manj kot 12 metrov, lahko uporabljajo okno s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 200 mm;

(ii) 

ploskev Seltra;

(iii) 

izločevalno rešetko z razdaljo med prečkami 35 mm iz dela B Priloge VI k Uredbi (EU) 2019/1241 ali podobno selektivno napravo Netgrid;

(iv) 

vrečo z mrežnimi očesi velikosti 100 mm in oknom s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 100 mm;

(v) 

dvojno vrečo, katere skrajna zgornja vreča je sestavljena iz mreže T90 z mrežnimi očesi velikosti najmanj 90 mm in ki je opremljena z ločevalno ploskvijo z velikostjo mrežnega očesa največ 300 mm;

(b) 

lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami in pri katerih ulov predstavlja več kot 55 % mola ali 55 % morske spake, osliča ali krilatega romba skupaj, uporabljajo eno od naslednjih orodij:

(i) 

vrečo s 100-milimetrskimi mrežnimi očesi in oknom s 100-milimetrskimi kvadratastimi mrežnimi očesi;

(ii) 

vrečo T90 s 100-milimetrskimi mrežnimi očesi in podaljšek.

6.  
V skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in členom 27(2) Uredbe (EU) 2019/1241 se odstotki ulova izračunajo kot delež žive teže vseh morskih bioloških virov, iztovorjenih po vsakem ribolovnem potovanju.

Člen 16

Tehnični ukrepi v Irskem morju

Za ribiška plovila Unije, ki v razdelku ICES 7a (Irsko morje) lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami, se uporabljajo naslednji ukrepi:

(a) 

plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami z mrežnimi očesi vreče velikosti 70 mm ali več in manj kot 100 mm ter pri katerih več kot 30 % ulova predstavlja škamp, uporabljajo eno od naslednjih orodij:

(i) 

okno s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 300 mm; vendar plovila, katerih skupna dolžina je manj kot 12 metrov, lahko uporabljajo okno s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 200 mm;

(ii) 

ploskev Seltra;

(iii) 

izločevalno rešetko z razdaljo med prečkami 35 mm;

(iv) 

mrežo CEFAS (center Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science) Netgrid;

(v) 

vlečno mrežo z izločevalno zaklopnico;

(b) 

plovila skupne dolžine 12 metrov ali več, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami in katerih ulov predstavlja več kot 10 % vahnje, trske ter raže skupaj, uporabljajo vrečo z mrežnimi očesi 120 mm;

(c) 

plovila skupne dolžine 12 metrov ali več, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami in katerih ulov predstavlja manj kot 10 % vahnje, trske in raže skupaj, uporabljajo vrečo z mrežnimi očesi velikosti 100 mm in oknom s kvadratastimi mrežnimi očesi velikosti 100 mm.

Točka (c) prvega odstavka se ne uporablja za plovila, pri katerih ulov predstavlja več kot 30 % škampa ali več kot 85 % kraljevske pokrovače (Aequipecten opercularis).

Člen 17

Tehnični ukrepi zahodno od Škotske

Za ribiška plovila Unije, ki lovijo škampa (Nephrops norvegicus) v razdelkih ICES 6a in 5b, v vodah Unije vzhodno od 12o Z (zahodno od Škotske) s pridnenimi vlečnimi mrežami ali potegalkami, se uporabljajo naslednji ukrepi:

(a) 

plovila uporabljajo okno s kvadratastimi mrežnimi očesi (ohranjen položaj) velikosti najmanj 300 mm za plovila, ki uporabljajo vrečo z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 100 mm; vendar za plovila, katerih skupna dolžina je manj kot 12 metrov, ali katerih moč motorja je največ 200 kW, je lahko skupna dolžina plošče 2 m, sama plošča pa 200 mm;

(b) 

plovila, pri katerih ulov predstavlja več kot 30 % škampa, uporabljajo okno s kvadratastimi mrežnimi očesi (ohranjen položaj) velikosti najmanj 160 mm za plovila, ki uporabljajo vrečo z velikostjo mrežnega očesa 100–119 mm.

Člen 18

Popravni ukrepi za trsko v Severnem morju

1.  
Območja, zaprta za ribolov, razen s pelagičnim orodjem (zaporne plavarice in vlečne mreže), ter obdobja prepovedi ribolova so določena v Prilogi IV.
2.  
Plovila, ki lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami in potegalkami z najmanjšo velikostjo mrežnega očesa vsaj 70 mm v razdelkih ICES 4a in 4b ali vsaj 90 mm v razdelku ICES 3a in parangali ( 17 ), ne smejo loviti v vodah Unije razdelka ICES 4a severno od zemljepisne širine 58o 30′ 00″ S in južno od zemljepisne širine 61o 30′ 00 S ter v vodah Unije razdelkov ICES 3a.20 (Skagerrak), 4a in 4b severno od zemljepisne širine 57o 00′ 00″ S in vzhodno od zemljepisne dolžine 5o 00′ 00″ V.
3.  

Z odstopanjem od odstavka 2 lahko ribiška plovila iz navedenega odstavka lovijo na območjih iz navedenega odstavka, če izpolnjujejo vsaj eno od naslednjih meril:

(a) 

odstotek ulova trske ne presega 5 % celotnega ulova na ribolovno potovanje; za plovila, katerih ulov trske v obdobju 2017–2019 ni presegel 5 % celotnega ulova, se domneva, da izpolnjujejo to merilo, če še naprej uporabljajo enako orodje, kot so ga uporabljala v navedenem obdobju; ta domneva se lahko ovrže;

(b) 

uporablja se regulirana zelo selektivna pridnena vlečna mreža ali potegalka, ki v skladu z znanstveno študijo dosega vsaj 30-odstotno zmanjšanje ulova trske v primerjavi s plovili, ki lovijo z osnovnimi velikostmi mrežnega očesa za vlečno orodje iz točke 1.1 dela B Priloge V k Uredbi (EU) 2019/1241; take študije lahko oceni STECF; v primeru negativne ocene STECF se uporaba tega orodja ne šteje več za veljavno na območjih iz odstavka 2 tega člena;

(c) 

za plovila, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže in potegalke z velikostjo mrežnega očesa 100 mm ali več (TR1), se uporabljajo naslednje vrste zelo selektivnega orodja:

(i) 

vlečne mreže s trebušastim delom (belly trawl), katerih najmanjša velikost mrežnega očesa v tem delu znaša 600 mm;

(ii) 

dvignjena ribiška vrvica (0,6 m);

(iii) 

horizontalna izločevalna mreža z izhodnim oknom z velikimi mrežnimi očesi;

(d) 

za plovila, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže in potegalke z velikostjo mrežnega očesa 70 mm ali več v razdelku ICES 4a in 90 mm ali več v razdelku ICES 3a ter manj kot 100 mm (TR2), se uporabljajo naslednje vrste zelo selektivnega orodja:

(i) 

horizontalna izločevalna rešetka z največjo razdaljo med prečkami 50 mm za ločevanje bokoplut od somernih rib ter prehodno odprtino za somerne ribe;

(ii) 

ploskev Seltra s 300-milimetrskimi kvadratnimi mrežnimi očesi;

(iii) 

izločevalna rešetka z največjo razdaljo med prečkami 35 mm in prehodno odprtino za ribe;

(e) 

za plovila velja nacionalni načrt za izogibanje ulovu trske, da bi se s prostorskimi ali tehničnimi ukrepi ali kombinacijo teh ukrepov ulov trske, skladno z ribolovno umrljivostjo, ohranil na ravni, ki ustreza ribolovnim možnostim, določenim na podlagi znanstvenega mnenja; take načrte bi moral za države članice oceniti STECF, za tretje države pa njihov ustrezni nacionalni znanstveni organ, in sicer najpozneje dva meseca po njihovem začetku izvajanja, ter jih po potrebi nadalje revidirati, če se pri teh ocenah ugotovi, da cilj nacionalnega načrta za izogibanje ulovu trske ne bo dosežen.

4.  
Države članice okrepijo spremljanje, nadzor in opazovanje plovil iz odstavka 2, da bi se nadzorovalo izpolnjevanje pogojev iz točk (a) do (e) odstavka 3.
5.  
Ukrepi iz tega člena se ne uporabljajo za ribolovne operacije, ki se izvajajo izključno za namen znanstvenih raziskav, pod pogojem, da je izvajanje teh raziskav v celoti skladno s pogoji iz člena 25 Uredbe (EU) 2019/1241.

Člen 19

Popravni ukrepi za trsko v Kattegatu

1.  

Plovila Unije, ki v Kattegatu lovijo s pridnenimi vlečnimi mrežami (kode orodij: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX in PTB) z najmanjšo velikostjo mrežnega očesa 70 mm, uporabljajo eno od naslednjih selektivnih orodij:

(a) 

izločevalno rešetko z največjo razdaljo med prečkami 35 mm in prehodno odprtino za ribe;

(b) 

izločevalno rešetko z največjo razdaljo med prečkami 50 mm za ločevanje bokoplut od somernih rib ter prehodno odprtino za somerne ribe;

(c) 

ploskev Seltra s 300-milimetrskimi kvadratnimi mrežnimi očesi;

(d) 

regulirano zelo selektivno orodje, katerega tehnične lastnosti v skladu z znanstveno študijo, ki jo oceni STECF, zagotavljajo, da se ulovi manj kot 1,5 % trske, če je to edino orodje, ki ga ima zadevno plovilo na krovu.

2.  
Plovila Unije, ki sodelujejo v projektu zadevne države članice in imajo delujočo opremo za popolno dokumentiran ribolov, lahko uporabljajo orodje v skladu z delom B Priloge V k Uredbi (EU) 2019/1241. Zadevne države članice seznam teh plovil sporočijo Komisiji.
3.  
Ukrepi iz tega člena se ne uporabljajo za ribolovne operacije, ki se izvajajo izključno za namen znanstvenih raziskav, pod pogojem, da je izvajanje teh raziskav v celoti skladno s pogoji iz člena 25 Uredbe (EU) 2019/1241.

Člen 20

Prepovedane vrste

1.  

Ribiškim plovilom Unije je prepovedano loviti, obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati naslednje vrste:

(a) 

žarkasta raža (Raja radiata) v vodah Unije razdelkov ICES 2a, 3a in 7d ter podobmočja ICES 4;

(b) 

rdeča sluzoglavka (Beryx splendens) na podobmočju NAFO 6;

(c) 

luskasti globokomorski trnež (Centrophorus squamosus) v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1 in 14;

(d) 

portugalski trnež (Centroscymnus coelolepis) v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1 in 14;

(e) 

temni morski pes (Dalatias licha) v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1 in 14;

(f) 

kljunati morski pes (Deania calcea) v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1 in 14;

(g) 

kompleks vrst (Dipturus cf. flossada in Dipturus cf. intermedia) kljunate raže (Dipturus batis) v vodah Unije razdelka ICES 2a ter podobmočij ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 in 10;

(h) 

veliki svetilec (Etmopterus princeps) v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1 in 14;

(i) 

pepelasti morski pes (Galeorhinus galeus), ulovljen s parangalom v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 in 14;

(j) 

atlantski morski pes (Lamna nasus) v vseh vodah;

(k) 

raža trnjevka (Raja clavata) v vodah Unije razdelka ICES 3a;

(l) 

valovito progasta raža (Raja undulata) v vodah Unije podobmočij ICES 6 in 10;

(m) 

orjaški kitovec (Rhincodon typus) v vseh vodah;

(n) 

navadni goslaš (Rhinobatos rhinobatos) v Sredozemskem morju;

(o) 

trnež (Squalus acanthias) v vodah Unije podobmočij ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10, razen v skladu s programi izogibanja prilovu, kot so določeni v Prilogi IA.

2.  
Ob nenamernem ulovu se vrste iz odstavka 1 ne smejo poškodovati. Osebki se takoj izpustijo.

Člen 21

Prenos podatkov

Kadar države članice na podlagi členov 33 in 34 Uredbe (ES) št. 1224/2009 Komisiji pošljejo podatke v zvezi z iztovarjanjem količin ujetih staležev in ribolovnim naporom, pri tem uporabijo kode staležev iz Priloge I k tej uredbi.POGLAVJE II

DOVOLJENJA ZA RIBOLOV V VODAH TRETJIH DRŽAV

Člen 22

Dovoljenja za ribolov

1.  
Največje število dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah tretje države je, kjer je ustrezno, določeno v delu A Priloge V.
2.  
Kadar država članica prenese kvoto na drugo državo članico (v nadaljnjem besedilu: zamenjava) na ribolovnih območjih iz dela A Priloge V k tej uredbi v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ob tem ustrezno prenese tudi dovoljenja za ribolov, o prenosu pa uradno obvesti Komisijo. Vendar skupno število dovoljenj za ribolov za posamezno ribolovno območje, določeno v delu A Priloge V k tej uredbi, ne sme biti preseženo.POGLAVJE III

Ribolovne možnosti v vodah regionalnih organizacij za upravljanje ribištvaOddelek 1

Splošne določbe

Člen 23

Prenosi in izmenjave kvot

1.  
Kadar so v skladu s pravili regionalnih organizacij za upravljanje ribištva (RFMO) med pogodbenicami RFMO dovoljeni prenosi ali izmenjave kvot, lahko država članica (v nadaljnjem besedilu: zadevna država članica) s pogodbenico RFMO razpravlja in po potrebi določi možen okvir nameravanega prenosa ali izmenjave kvot.
2.  
Komisija lahko po uradnem obvestilu zadevne države članice odobri okvir nameravanega prenosa ali izmenjave kvot, o katerem je država članica razpravljala z ustrezno pogodbenico RFMO. Nato Komisija brez nepotrebnega odlašanja izrazi soglasje, s katerim se zaveže k takemu prenosu ali izmenjavi kvot z ustrezno pogodbenico RFMO. Komisija o dogovorjenem prenosu ali izmenjavi kvot uradno obvesti sekretariat RFMO v skladu s pravili navedene organizacije.
3.  
Komisija obvesti države članice o dogovorjenem prenosu ali izmenjavi kvot.
4.  
Ribolovne možnosti, prejete od ustrezne pogodbenice RFMO ali prenesene nanjo v okviru prenosa ali izmenjave kvot, se štejejo za kvote, dodeljene zadevni državi članici ali odštete od dodelitve za zadevno državo članico, od trenutka, ko prenos ali izmenjava kvot začne učinkovati v skladu s pogoji dogovora, doseženega z ustrezno pogodbenico RFMO, oziroma v skladu s pravili zadevne RFMO, kakor je ustrezno. Taka dodelitev ne spremeni obstoječega razdelitvenega ključa za namen dodelitve ribolovnih možnosti državam članicam v skladu z načelom relativne stabilnosti ribolovnih dejavnosti.
5.  
Ta člen se uporablja do 31. januarja 2022 za prenose kvot s pogodbenice RFMO na Unijo in nato za njihovo dodeljevanje državam članicam.Oddelek 2

Območje Konvencije NEAFC

Člen 24

Prepoved ribolova rdečih okunov v Irmingerjevem morju

Prepovejo se vse ribolovne dejavnosti na območju, ki ga določajo naslednje koordinate, izmerjene v skladu s sistemom WGS84:Zemljepisna širina

Zemljepisna dolžina

63o 00'

–30o 00'

61o 30'

–27o 35'

60o 45'

–28o 45'

62o 00'

–31o 35'

63o 00'

–30o 00'Oddelek 3

Območje Konvencije ICCAT

Člen 25

Omejitve ribolovnih zmogljivosti ter zmogljivosti gojenja in pitanja

1.  
Število plovil Unije za prevoz vabe in plovil, ki lovijo s panulo in imajo dovoljenje za dejavni ribolov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm v vzhodnem Atlantiku, se omeji v skladu s točko 1 Priloge VI.
2.  
Število plovil Unije za mali obalni ribolov, ki imajo dovoljenje za dejavni ribolov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm v Sredozemskem morju, se omeji v skladu s točko 2 Priloge VI.
3.  
Število ribiških plovil Unije, ki lovijo navadnega tuna v Jadranskem morju za namene gojenja in imajo dovoljenje za dejavni ribolov navadnega tuna med 8 kg/75 cm in 30 kg/115 cm, se omeji v skladu s točko 3 Priloge VI.
4.  
Število ribiških plovil, ki imajo dovoljenje za ribolov, zadržanje na krovu, pretovarjanje, prevoz ali iztovarjanje navadnega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, se omeji v skladu s točko 4 Priloge VI.
5.  
Število pasti za navadnega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju se omeji v skladu s točko 5 Priloge VI.
6.  
Skupna zmogljivost gojenja in pitanja navadnega tuna ter največji vnos divjega ulovljenega navadnega tuna, dodeljena ribogojnicam v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, se omejita v skladu s točko 6 Priloge VI.
7.  
Največje število ribiških plovil Unije, ki imajo dovoljenje za ribolov severnega belega tuna kot ciljne vrste v skladu s členom 12 Uredbe Sveta (ES) št. 520/2007 ( 18 ), se omeji v skladu s točko 7 Priloge VI k tej uredbi.
8.  
Največje število ribiških plovil Unije z dolžino vsaj 20 metrov, ki lovijo veleokega tuna na območju Konvencije ICCAT, se omeji v skladu s točko 8 Priloge VI.

Člen 26

Rekreacijski ribolov

Države članice po potrebi iz svojih dodeljenih kvot, določenih v Prilogi ID, dodelijo poseben delež za rekreacijski ribolov.

Člen 27

Morski psi

1.  
Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa velikooke morske lisice (Alopias superciliosus) je prepovedano pri vseh vrstah ribolova.
2.  
Usmerjeni ribolov vrst morske lisice iz rodu Alopias je prepovedan.
3.  
Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa kladvenic iz družine Sphyrnidae (razen Sphyrna tiburo) je prepovedano pri ribolovu na območju Konvencije ICCAT.
4.  
Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa oceanskega dolgoplavutega morskega psa (Carcharhinus longimanus) je prepovedano pri vseh vrstah ribolova.
5.  
Obdržanje na krovu svilnatega morskega psa (Carcharhinus falciformis) je prepovedano pri vseh vrstah ribolova.Oddelek 4

Območje Konvencije CCAMLR

Člen 28

Uradna obvestila o raziskovalnem ribolovu zobatih rib

Države članice lahko v letu 2021 sodelujejo pri raziskovalnem ribolovu zobatih rib (Dissostichus spp.) s parangalom na podobmočjih FAO 88.1 in 88.2 ter v razdelkih FAO 58.4.1, 58.4.2 in 58.4.3a zunaj območij nacionalne jurisdikcije. Če namerava država članica sodelovati pri takem raziskovalnem ribolovu, o tem uradno obvesti sekretariat CCAMLR v skladu s členoma 7 in 7a Uredbe (ES) št. 601/2004 najpozneje do 1. junija 2021.

Člen 29

Omejitve raziskovalnega ribolova zobatih rib

1.  
Ribolov zobatih rib v ribolovni sezoni 2020–2021 je za vrste, TAC in omejitve prilova, določene v tabeli B iz Priloge VII, omejen na države članice, podobmočja in število plovil, določene v tabeli A iz navedene priloge.
2.  
Neposredni ribolov vrst morskih psov za druge namene kot znanstveno raziskovanje je prepovedan. Vsi morski psi, zlasti mladice in gravidne samice, nenamerno prilovljeni med ribolovom zobatih rib, se živi spustijo.
3.  
Če je ustrezno, ribolov v kateri koli manjši raziskovalni enoti (MRU) preneha, ko prijavljeni ulov doseže določeni TAC, in se v MRU ustavi do konca sezone.
4.  
Ribolov se odvija v čim večjem geografskem in globinskem razponu, da bi pridobili informacije, potrebne za določitev ribolovnega potenciala in se izognili preveliki koncentraciji ulova in ribolovnega napora. Vendar pa je ribolov na podobmočjih FAO 88.1 in 88.2 ter v razdelkih FAO 58.4.1, 58.4.2 in 58.4.3a, ki je dovoljen v skladu s členom 28, prepovedan v globini manj kot 550 metrov.

Člen 30

Ribolov krila v ribolovni sezoni 2020–2021

1.  
Če država članica v ribolovni sezoni 2020–2021 načrtuje ribolov krila (Euphausia superba) na območju Konvencije CCAMLR, o tem najpozneje do 1. maja 2021 uradno obvesti Komisijo, pri čemer uporabi obrazec iz dela B Dodatka k Prilogi VII. Komisija na podlagi informacij držav članic najpozneje do 30. maja 2021 pošlje uradna obvestila sekretariatu CCAMLR.
2.  
Uradno obvestilo iz odstavka 1 tega člena vključuje tudi informacije iz člena 3 Uredbe (ES) št. 601/2004 za vsako plovilo, ki mu država članica dovoli ribolov krila.
3.  
Država članica, ki na območju Konvencije CCAMLR načrtuje ribolov krila, o tem uradno obvesti CCAMLR samo v primeru plovil z dovoljenji, ki v času obveščanja plujejo pod njeno zastavo ali ki plujejo pod zastavo druge članice CCAMLR in se od njih v času ribolova pričakuje, da bodo plula pod zastavo navedene države članice.
4.  

Države članice lahko sodelovanje pri ribolovu krila dovolijo plovilom, ki niso prijavljena sekretariatu CCAMLR v skladu z odstavki 1, 2 in 3 tega člena, če plovilo z dovoljenjem ne more sodelovati zaradi upravičenih operativnih razlogov ali višje sile. V takih primerih zadevne države članice nemudoma obvestijo sekretariat CCAMLR in Komisijo ter pri tem navedejo:

(a) 

vse podatke o nameravanih nadomestnih plovilih, vključno z informacijami iz člena 3 Uredbe (ES) št. 601/2004;

(b) 

podroben opis razlogov, ki utemeljujejo nadomestitev, in vsa ustrezna dokazila ali informacije.

5.  
Države članice plovilu, ki je na katerem koli seznamu ribiških plovil CCAMLR, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, ne dovolijo sodelovati pri ribolovu krila.Oddelek 5

Območje pristojnosti IOTC

Člen 31

Omejitev ribolovne zmogljivosti plovil, ki lovijo na območju pristojnosti IOTC

1.  
Največje število ribiških plovil Unije, ki lovijo tropskega tuna na območju pristojnosti IOTC, in ustrezna zmogljivost v bruto tonaži sta določena v točki 1 Priloge VIII.
2.  
Največje število ribiških plovil Unije, ki lovijo mečarico (Xiphias gladius) in belega tuna (Thunnus alalunga) na območju pristojnosti IOTC, ter ustrezna zmogljivost v bruto tonaži sta določena v točki 2 Priloge VIII.
3.  
Države članice lahko plovila, določena za eno od vrst ribolova iz odstavkov 1 in 2, prerazporedijo na drug ribolov, če lahko Komisiji dokažejo, da takšna sprememba ne bo pomenila večjega ribolovnega napora za zadevne staleže rib.
4.  
Kadar je predlagan prenos zmogljivosti na floto držav članic, slednje zagotovijo, da so plovila, ki se bodo prenesla, na seznamu plovil z dovoljenjem IOTC ali na seznamu plovil drugih RFMO za tuna. Poleg tega ne sme biti preneseno nobeno plovilo, ki je na seznamu plovil, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov, katere koli RFMO.
5.  
Države članice lahko svoje ribolovne zmogljivosti prek zgornjih meja iz odstavkov 1 in 2 povečajo le v okviru omejitev, določenih v razvojnih načrtih, predloženih IOTC.

Člen 32

Plavajoče naprave za zbiranje rib in oskrbovalna plovila

1.  
Plavajoče naprave za zbiranje rib morajo biti opremljene z instrumentnimi bojami. Uporaba vseh drugih boj, kot so radijske boje, je prepovedana.
2.  
Plovilo z zaporno plavarico nikoli ne sme slediti več kot 300 operativnim bojam.
3.  
Največjo število instrumentnih boj, ki se lahko letno pridobijo za vsako plovilo z zaporno plavarico, je 500. Nobeno plovilo z zaporno plavarico nikoli ne sme imeti več kot 500 instrumentnih boj (boj na zalogi in operativnih boj).
4.  
Največjo število oskrbovalnih plovil je dve oskrbovalni plovili v podporo vsaj petim plovilom z zaporno plavarico, ki vsa plujejo pod zastavo države članice. Ta določba se ne uporablja za države članice, ki uporabljajo le eno oskrbovalno plovilo.
5.  
Posameznemu plovilu z zaporno plavarico kadar koli pomaga največ eno posamezno oskrbovalno plovilo, ki pluje pod zastavo države članice.
6.  
Unija na seznam plovil z dovoljenjem IOTC ne bo dodala nobenih novih ali dodatnih oskrbovalnih plovil.

Člen 33

Morski psi

1.  
Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa morskih lisic vseh vrst iz družine Alopiidae je prepovedano pri vseh vrstah ribolova.
2.  
Obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje katerega koli dela ali celotnega trupa oceanskega dolgoplavutega morskega psa (Carcharhinus longimanus) je prepovedano pri vseh vrstah ribolova, razen za plovila, krajša od 24 metrov skupne dolžine, ki opravljajo izključno ribolovne dejavnosti v izključni ekonomski coni (IEC) države članice, pod katere zastavo plujejo, in pod pogojem, da je njihov ulov namenjen izključno za lokalno porabo.
3.  
Ob nenamernem ulovu se vrste iz odstavkov 1 in 2 ne smejo poškodovati. Osebki se takoj izpustijo.

Člen 34

Raže iz družine Mobulidae

1.  
Ribiškim plovilom Unije je prepovedano loviti, obdržati na krovu, pretovarjati, iztovarjati, shranjevati, ponujati za prodajo ali prodajati kateri koli del trupa ali celoten trup raž iz družine Mobulidae (družina Mobulidae, ki vključuje roda Manta in Mobula), razen ribiškim plovilom, katerih ribištvo je samooskrbno (tj, ujete ribe neposredno porabijo družine ribičev).

Z odstopanjem od prvega pododstavka je mogoče raže družine Mobulidae, ki so nenamerno ujete med malim ribolovom (ribolov, ki ni ribolov s parangalom ali površinski ribolov, tj. ribolov z zaporno plavarico, ribiško palico, zabodno mrežo, plovila z ročno ribiško vrvico in plovila s panulo, ki so prijavljena v registru plovil z dovoljenjem IOTC), iztovoriti za namene izključno lokalne porabe.

2.  
Vsa ribiška plovila, ki ne opravljajo samooskrbnega ribolova, takoj ko v mreži, na trnku ali na krovu opazijo raže iz družine Mobulidae, če je le mogoče, te ribe nemudoma izpustijo žive in nepoškodovane ter na način, ki najmanj škodi ujetim osebkom.Oddelek 6

Območje Konvencije SPRFMO

Člen 35

Pelagični ribolov

1.  
Samo tiste države članice, ki so aktivno izvajale dejavnosti pelagičnega ribolova na območju Konvencije SPRFMO v letu 2007, 2008 ali 2009, lahko lovijo pelagične staleže na tem območju v skladu s TAC, določenimi v Prilogi IH.
2.  
Države članice iz odstavka 1 omejijo skupno raven bruto tonaže plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in v letu 2021 lovijo pelagične staleže, na skupno raven Unije v višini 78 600 bruto tonaže na navedenem območju.
3.  
Ribolovne možnosti iz Priloge IH se lahko uporabijo samo pod pogojem, da države članice seznam plovil, ki aktivno lovijo ali so udeležena pri pretovarjanju na območju Konvencije SPRFMO, zapise sistemov za spremljanje plovil, mesečna poročila o ulovu in, kjer so na voljo, poročila o postankih v pristanišču najpozneje do petega dne v naslednjem mesecu pošljejo Komisiji z namenom, da se te informacije prepošljejo sekretariatu SPRFMO.

Člen 36

Pridneni ribolov

1.  
Države članice svoj ulov ali napor pri pridnenem ribolovu v letu 2021 na območju Konvencije SPRFMO omejijo na tiste dele območja navedene konvencije, na katerih je v obdobju od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2006 potekal pridneni ribolov, in na raven, ki v navedenem obdobju ne presega povprečnih letnih ravni ulova ali napora. Nad zabeleženim ulovom lahko lovijo le, če SPRFMO odobri njihov načrt za ribolov nad zabeleženimi količinami.
2.  
Države članice, ki v obdobju od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2006 nimajo zabeleženega ulova ali ribolovnega napora pri pridnenem ribolovu na območju Konvencije SPRFMO, ne izvajajo ribolova, razen če SPRFMO odobri njihov načrt za ribolov brez zabeleženega ulova.

Člen 37

Raziskovalni ribolov

1.  
Države članice lahko v letu 2021 sodelujejo pri raziskovalnem ribolovu zobatih rib (Dissostichus spp.) s parangalom na območju Konvencije SPRFMO samo, če je SPRFMO odobrila njihov zahtevek za takšen ribolov, ki vsebuje načrt ribolovnih operacij in zavezo glede izvajanja načrta zbiranja podatkov.
2.  
Ribolov se izvaja samo v raziskovalnih blokih, ki jih določi SPRFMO. Ribolov v globini manj kot 750 metrov in več kot 2 000 metrov je prepovedan.
3.  
TAC je naveden v Prilogi IH. Ribolov je omejen na eno potovanje, ki traja največ 21 zaporednih dni, in na največ 5 000 trnkov na namestitev, z največ 20 namestitvami za posamezen raziskovalni blok. Ribolov se preneha, ko se v celoti izčrpa TAC ali ko je bilo nameščenih in izvlečenih 100 namestitev, kar nastopi prej.Oddelek 7

Območje Konvencije IATTC

Člen 38

Ribolov z zaporno plavarico

1.  

Ribolov rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares), veleokega tuna (Thunnus obesus) in črtastega tuna (Katsuwonus pelamis) s plovili z zaporno plavarico je prepovedan:

(a) 

od 00:00 29. julija 2021 do 24:00 8. oktobra 2021 ali od 00:00 9. novembra 2021 do 24:00 19. januarja 2022 na območju, ki ga opredeljujejo naslednje meje:

— 
tihooceanska obala Amerik,
— 
zemljepisna dolžina 150o Z,
— 
zemljepisna širina 40o S,
— 
zemljepisna širina 40o J;
(b) 

od 00:00 9. oktobra 2021 do 24:00 8. novembra 2021 na območju, ki ga opredeljujejo naslednje meje:

— 
zemljepisna dolžina 96o Z,
— 
zemljepisna dolžina 110o Z,
— 
zemljepisna širina 4o S,
— 
zemljepisna širina 3o J.
2.  
Zadevne države članice Komisijo pred 1. aprilom 2021 za vsako od svojih plovil uradno obvestijo o izbranem obdobju prepovedi iz točke (a) odstavka 1. Vsa plovila z zaporno plavarico zadevnih držav članic na območjih, opredeljenih v odstavku 1, v izbranem obdobju ustavijo ribolov z zaporno plavarico.
3.  
Plovila z zaporno plavarico, ki lovijo tuna na območju Konvencije IATTC, obdržijo na krovu in nato iztovorijo ali pretovorijo celotni ulov rumenoplavutega, veleokega in črtastega tuna.
4.  

Odstavek 3 se ne uporablja v naslednjih primerih:

(a) 

kadar ribe veljajo za neprimerne za prehrano ljudi iz razlogov, ki niso povezani z velikostjo, ali

(b) 

med končnim delom ribolovnega potovanja, če plovilo nima dovolj prostora za shranitev celotne količine tuna, ujetega na tem delu potovanja.

Člen 39

Plavajoče naprave za zbiranje rib

1.  
Ko se plovilo z zaporno plavarico nahaja na območju Konvencije IATTC, nima več kot 450 aktivnih naprav za zbiranje rib naenkrat. Za napravo za zbiranje rib se šteje, da je aktivna, kadar je nameščena na morju, začenja oddajati informacije o svoji lokaciji ter ji sledi plovilo, njegov lastnik ali upravljavec. Naprava za zbiranje rib se aktivira le na krovu plovila z zaporno plavarico.
2.  
Plovilo z zaporno plavarico v obdobju 15 dni pred začetkom izbranega obdobja prepovedi iz točke (a) člena 38(1) ne sme nameščati naprav za zbiranje rib in mora pobrati enako število naprav za zbiranje rib, kot jih je bilo prvotno nameščenih v obdobju 15 dni pred začetkom obdobja prepovedi.
3.  
Države članice Komisiji vsak mesec sporočajo dnevne informacije o vseh aktivnih napravah za zbiranje rib, kot zahteva IATTC. Poročila se predložijo z najmanj 60-dnevnim zamikom, vendar ne več kot s 75-dnevnim zamikom. Komisija te informacije brez odlašanja posreduje sekretariatu IATTC.

Člen 40

Omejitve ulova za veleokega tuna pri ribolovu s parangalom

Celotni letni ulov veleokega tuna s plovili s parangali posameznih držav članic na območju Konvencije IATTC je določen v Prilogi IL.

Člen 41

Prepoved ribolova oceanskega dolgoplavutega morskega psa

1.  
Na območju Konvencije IATTC je prepovedano loviti, obdržati na krovu, pretovarjati, iztovarjati, shranjevati, ponujati za prodajo ali prodajati kateri koli del trupa ali celoten trup oceanskega dolgoplavutega morskega psa (Carcharhinus longimanus), ujetega na tem območju.
2.  
Ob nenamernem ulovu se vrsta iz odstavka 1 ne sme poškodovati. Osebke upravljavci plovil nemudoma izpustijo.
3.  

Upravljavci plovil:

(a) 

zabeležijo število izpustov z navedbo stanja (mrtev ali živ osebek);

(b) 

informacije iz točke (a) sporočijo državi članici, katere državljani so. Države članice do 31. januarja pošljejo Komisiji informacije, zbrane v preteklem letu.

Člen 42

Prepoved ribolova raž iz družine Mobulidae

Za ribiška plovila Unije je na območju Konvencije IATTC prepovedano loviti, obdržati na krovu, pretovarjati, iztovarjati, shranjevati, ponujati za prodajo ali prodajati kateri koli del trupa ali celoten trup raž iz družine Mobulidae (družina Mobulidae, ki vključuje rodova Manta in Mobula). Ribiška plovila Unije takoj, ko opazijo, da so bile ulovljene raže iz družine Mobulidae, če je le mogoče, te ribe nemudoma izpustijo žive in nepoškodovane.Oddelek 8

Območje Konvencije SEAFO

Člen 43

Prepoved ribolova globokomorskih morskih psov

Prepovedan je usmerjeni ribolov naslednjih globokomorskih morskih psov na območju Konvencije SEAFO:

(a) 

fantomska morska mačka (Apristurus manis);

(b) 

bigelowov svetilec (Etmopterus bigelowi);

(c) 

kratkorepi svetilec (Etmopterus brachyurus);

(d) 

veliki svetilec (Etmopterus princeps);

(e) 

gladki svetilec (Etmopterus pusillus);

(f) 

raže (Rajidae);

(g) 

žametasti trnež (Scymnodon squamulosus);

(h) 

globokomorski morski psi nadreda Selachimorpha;

(i) 

trnež (Squalus acanthias).Oddelek 9

Območje Konvencije WCPFC

Člen 44

Pogoji za ribolov veleokega tuna, rumenoplavutega tuna, črtastega tuna in južnopacifiškega belega tuna

1.  
Države članice zagotovijo, da število ribolovnih dni, dodeljenih plovilom z zaporno plavarico, ki lovijo veleokega tuna (Thunnus obesus), rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares) in črtastega tuna (Katsuwonus pelamis) na delu območja Konvencije WCPFC na odprtem morju, ki leži med 20o S in 20o J, ne presega 403 dni.
2.  
Ribiška plovila Unije ne lovijo južnopacifiškega belega tuna (Thunnus alalunga) na območju Konvencije WCPFC, južno od 20o J.
3.  
Države članice zagotovijo, da ulov veleokega tuna (Thunnus obesus) s plovili s parangalom v letu 2021 ne preseže omejitev iz tabele v Prilogi IG.

Člen 45

Upravljanje ribolova z napravami za zbiranje rib

1.  
Na delu območja Konvencije WCPFC, ki leži med 20o S in 20o J, je med 00:00 1. julija 2021 in 24:00 30. septembra 2021 plovilom z zapornimi plavaricami prepovedano nameščati, servisirati ali nastavljati naprave za zbiranje rib.
2.  
Poleg prepovedi iz odstavka 1 je prepovedano nastavljati naprave za zbiranje rib na odprtem morju območja Konvencije WCPFC med 20o S in 20o J še dodatna dva meseca: bodisi od 00:00 1. aprila 2021 do 24:00 31. maja 2021 bodisi od 00:00 1. novembra 2021 do 24:00 31. decembra 2021.
3.  

Odstavek 2 se ne uporablja v naslednjih primerih:

(a) 

med končnim delom ribolovnega potovanja, če plovilo nima dovolj prostora za shranitev vseh rib;

(b) 

kadar so ribe neprimerne za prehrano ljudi iz razlogov, ki niso povezani z velikostjo, ali

(c) 

v primeru resne okvare zamrzovalne opreme.

4.  
Države članice zagotovijo, da nobeno od njihovih plovil z zaporno plavarico ne uporablja naenkrat več kot 350 naprav za zbiranje rib z aktiviranimi bojami, opremljenimi z instrumenti. Boje se aktivirajo izključno na krovu plovila.
5.  
Vsa plovila z zaporno plavarico, ki lovijo na delu območja Konvencije WCPFC iz odstavka 1, obdržijo na krovu, pretovorijo in iztovorijo celoten ulov veleokega, rumenoplavutega in črtastega tuna.

Člen 46

Omejitve števila ribiških plovil Unije z dovoljenjem za ribolov mečarice

Največje število ribiških plovil Unije, ki imajo dovoljenje za ribolov mečarice (Xiphias gladius) na območjih južno od 20° J območja Konvencije WCPFC, je navedeno v Prilogi IX.

Člen 47

Omejitve ulova za mečarico pri ribolovu s parangalom južno od 20° J

Države članice zagotovijo, da ulov mečarice (Xiphias gladius) južno od 20o J s plovili s parangalom v letu 2021 ne preseže omejitev iz Priloge IG. Države članice zagotovijo tudi, da se ribolovni napor za mečarico zaradi tega ukrepa ne prenese na območje severno od 20° J.

Člen 48

Svilnati morski pes in oceanski dolgoplavuti morski pes

1.  

Prepovedano je zadržanje na krovu, pretovarjanje, iztovarjanje ali skladiščenje katerega koli dela ali celotnega trupa naslednjih vrst na območju Konvencije WCPFC:

(a) 

svilnati morski pes (Carcharhinus falciformis);

(b) 

oceanski dolgoplavuti morski pes (Carcharhinus longimanus).

2.  
Ob nenamernem ulovu se vrste iz odstavka 1 ne smejo poškodovati. Osebki se takoj izpustijo.

Člen 49

Območje prekrivanja med IATTC in WCPFC

1.  
Plovila, navedena izključno v registru WCPFC, uporabljajo ukrepe iz tega oddelka, ko lovijo na območju prekrivanja med IATTC in WCPFC.
2.  
Plovila, navedena tako v registru WCPFC kot v registru IATTC, ter plovila, navedena izključno v registru IATTC, uporabljajo ukrepe iz točke (a) člena 38(1), člena 38(2), (3) in (4) ter členov 39, 40 in 41, ko lovijo na območju prekrivanja med IATTC in WCPFC.Oddelek 10

Beringovo morje

Člen 50

Prepoved ribolova na odprtem morju Beringovega morja

Ribolov aljaške trske (Gadus chalcogrammus) na odprtem morju Beringovega morja je prepovedan.Oddelek 11

Območje Sporazuma SIOFA

Člen 51

Omejitve pridnenega ribolova

Države članice zagotovijo, da plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo in lovijo na območju Sporazuma SIOFA:

(a) 

omejijo svoj letni ribolovni napor in ulov pri pridnenem ribolovu na svojo povprečno letno raven za leta, ko so bila njihova plovila aktivna na območju Sporazuma SIOFA v reprezentativnem obdobju, za katerega obstajajo podatki, prijavljeni Komisiji;

(b) 

ne razširijo prostorske porazdelitve ribolovnega napora pri pridnenem ribolovu, razen metod s parangalom in pastmi, prek območij, na katerih so lovila v zadnjih letih;

(c) 

nimajo dovoljenja za ribolov na začasnih zavarovanih območjih Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter’s Shoal, kot so opredeljena v Prilogi IK, razen z metodami s parangalom in pastmi ter pod pogojem, da je med ribolovom na navedenih območjih na krovu ves čas prisoten znanstveni opazovalec.NASLOV III

RIBOLOVNE MOŽNOSTI ZA PLOVILA TRETJIH DRŽAV V VODAH UNIJE

Člen 52

Ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Norveške, in ribiška plovila, ki so registrirana na Ferskih otokih

Ribiškim plovilom, ki plujejo pod zastavo Norveške, in ribiškim plovilom, ki so registrirana na Ferskih otokih, se lahko dovoli ribolov v vodah Unije v okviru TAC iz Priloge I k tej uredbi ter zanje veljajo pogoji iz te uredbe in naslova III Uredbe (EU) 2017/2403.

Člen 53

Ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva, so registrirana v Združenem kraljestvu in imajo dovoljenje za ribolov, ki ga izda pristojni organ Združenega kraljestva za ribištvo

Ribiškim plovilom, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva, so registrirana v Združenem kraljestvu in imajo dovoljenje za ribolov, ki ga izda pristojni organ Združenega kraljestva za ribištvo, se lahko dovoli ribolov v vodah Unije v okviru TAC iz Priloge I k tej uredbi ter zanje veljajo pogoji iz te uredbe in Uredbe (EU) 2017/2403.

Člen 54

Ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Venezuele

Za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Venezuele, veljajo pogoji iz te uredbe in naslova III Uredbe (EU) 2017/2403.

Člen 55

Dovoljenja za ribolov

Največje število dovoljenj za ribolov za plovila tretjih držav, ki lovijo v vodah Unije, je določeno v delu B Priloge V.

Člen 56

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

Pogoji iz člena 8 se uporabljajo za ulov in prilov plovil tretje države, ki lovijo ribe na podlagi dovoljenj iz člena 55.

Člen 57

Prepovedane vrste

1.  

Plovilom tretjih držav so prepovedani ribolov, obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje naslednjih vrst, če so iz voda Unije:

(a) 

žarkasta raža (Raja radiata) v vodah Unije razdelkov ICES 2a, 3a in 7d ter podobmočja ICES 4;

(b) 

kompleks vrst (Dipturus cf. flossada in Dipturus cf. intermedia) kljunate raže (Dipturus batis) v vodah Unije razdelka ICES 2a ter podobmočij ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 in 10;

(c) 

pepelasti morski pes (Galeorhinus galeus), ulovljen s parangalom v vodah Unije razdelka ICES 2a ter podobmočij ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 in 14;

(d) 

temni morski pes (Dalatias licha), kljunati morski pes (Deania calcea), luskasti globokomorski trnež (Centrophorus squamosus), veliki svetilec (Etmopterus princeps) in portugalski trnež (Centroscymnus coelolepis) v vodah Unije razdelka ICES 2a ter podobmočij ICES 1, 4 in 14;

(e) 

atlantski morski pes (Lamna nasus) v vodah Unije;

(f) 

raža trnjevka (Raja clavata) v vodah Unije razdelka ICES 3a;

(g) 

valovito progasta raža (Raja undulata) v vodah Unije podobmočij ICES 6, 9 in 10;

(h) 

navadni goslaš (Rhinobatos rhinobatos) v Sredozemskem morju;

(i) 

orjaški kitovec (Rhincodon typus) v vseh vodah;

(j) 

trnež (Squalus acanthias) v vodah Unije podobmočij ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10.

2.  
Ob nenamernem ulovu se vrsta iz odstavka 1 ne sme poškodovati. Osebki se takoj izpustijo.NASLOV IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 58

Postopek v odboru

1.  
Komisiji pomaga Odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1380/2013. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
2.  
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 59

Prehodna določba

Členi11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 in 57 se v letu 2022 še naprej smiselno uporabljajo do začetka veljavnosti uredbe o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022.

Členi 15, 16 in 17 se uporabljajo do datuma začetka uporabe delegiranega akta o spremembi Priloge VI k Uredbi (EU) 2019/1241 z uvedbo ustreznih tehničnih ukrepov za severozahodne vode, sprejetega v skladu s členom 15(2) navedene uredbe.

Člen 60

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Vendar se člen 11(1), (2), (3) in (5) ter člena 14 in 18 uporabljajo od 1. januarja do 31. marca 2021.

Določbe o ribolovnih možnostih iz členov 28, 29 in 30 ter Priloge VII za staleže iz navedene priloge na območju Konvencije CCAMLR se uporabljajo od 1. decembra 2020.

Določbe o omejitvah ribolovnega napora iz Priloge II se uporabljajo od 1. februarja 2021 do 31. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA

SEZNAM PRILOGPRILOGA I:

TAC, ki se uporabljajo za ribiška plovila Unije na območjih, kjer obstajajo TAC, po vrstah in območjih

PRILOGA IA:

Skagerrak, Kattegat, podobmočja ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 in 14, vode Unije območja CECAF, vode Francoske Gvajane

PRILOGA IB:

Severovzhodni Atlantik in Grenlandija, podobmočja ICES 1, 2, 5, 12 in 14 ter grenlandske vode območja NAFO 1

PRILOGA IC:

Severozahodni Atlantik – območje Konvencije NAFO

PRILOGA ID:

Območje Konvencije ICCAT

PRILOGA IE:

Jugovzhodni Atlantik – območje Konvencije SEAFO

PRILOGA IF:

Južni navadni tun – območja razširjenosti

PRILOGA IG:

Območje Konvencije WCPFC

PRILOGA IH:

Območje Konvencije SPRFMO

PRILOGA IJ:

Območje pristojnosti IOTC

PRILOGA IK:

Območje Sporazuma SIOFA

PRILOGA IL:

Območje Konvencije IATTC

PRILOGA II:

Ribolovni napor za plovila v okviru upravljanja staležev morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu v razdelku ICES 7e

PRILOGA III:

Območja upravljanja za pravo peščenko v razdelkih ICES 2a, 3a in na podobmočju ICES 4

PRILOGA IV:

Sezonska obdobja prepovedi ribolova za zaščito drsteče se trske

PRILOGA V:

Dovoljenja za ribolov

PRILOGA VI:

Območje Konvencije ICCAT

PRILOGA VII:

Območje Konvencije CCAMLR

PRILOGA VIII:

Območje pristojnosti IOTC

PRILOGA IX:

Območje Konvencije WCPFC
PRILOGA I

TAC, KI SE UPORABLJAJO ZA RIBIŠKA PLOVILA UNIJE NA OBMOČJIH, KJER OBSTAJAJO TAC, PO VRSTAH IN OBMOČJIH

V tabelah iz prilog so določeni TAC in kvote (v tonah žive teže, razen kadar je drugače določeno) po staležih ter po potrebi pogoji, ki so funkcionalno povezani z njimi.

Za vse ribolovne možnosti iz prilog veljajo pravila iz Uredbe (ES) št. 1224/2009 ter zlasti členov 33 in 34 navedene uredbe.

Če ni drugače navedeno, ribolovna območja iz prilog pomenijo območja ICES. Za vsako območje so staleži rib navedeni po abecednem redu znanstvenih imen vrste. Samo znanstvena imena opredeljujejo vrste za regulativne namene. Splošna imena so navedena za lažje razumevanje.

Priloge IA do IL so del Priloge I.

Primerjalna tabela znanstvenih in splošnih imen vrst za namene te uredbe:Znanstveno ime

Tričrkovna koda

Splošno ime

Ammodytes spp.

SAN

Prave peščenke

Argentina silus

ARU

Velika srebrenka

Beryx spp.

ALF

Sluzoglavke

Brosme brosme

USK

Morski menek

Caproidae

BOR

Merjaščevke

Centrophorus squamosus

GUQ

Luskasti globokomorski trnež

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugalski trnež

Chaceon spp.

GER

Zlate rakovice

Chaenocephalus aceratus

SSI

Črnoplavutna ledna krokodilka

Champsocephalus gunnari

ANI

Antarktična ledna krokodilka

Channichthys rhinoceratus

LIC

Enoroga ledna krokodilka

Chionoecetes spp.

PCR

Snežni morski pajki

Clupea harengus

HER

Sled

Coryphaenoides rupestris

RNG

Okroglonosi repak

Dalatias licha

SCK

Temni morski pes

Deania calcea

DCA

Kljunati morski pes

Dicentrarchus labrax

BSS

Brancin

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada in Dipturus cf. intermedia)

RJB

Kompleks kljunate raže

Dissostichus eleginoides

TOP

Patagonska zobata riba

Dissostichus mawsoni

TOA

Antarktična zobata riba

Dissostichus spp.

TOT

Zobate ribe

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardon

Etmopterus princeps

ETR

Veliki svetilec

Etmopterus pusillus

ETP

Gladki svetilec

Euphausia superba

KRI

Kril

Gadus morhua

COD

Trska

Galeorhinus galeus

GAG

Pepelasti morski pes

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Sivi jezik

Hippoglossoides platessoides

PLA

Ameriška morska plošča

Hoplostethus atlanticus

ORY

Oranžna sluzoglavka

Illex illecebrosus

SQI

Severni kratkoplavuti ligenj

Lamna nasus

POR

Atlantski morski pes

Lepidorhombus spp.

LEZ

Krilati rombi

Leucoraja naevus

RJN

Cvetasta raža

Limanda ferruginea

YEL

Rumenorepa limanda

Lophiidae

ANF

Morske spake

Macrourus spp.

GRV

Repaki

Makaira nigricans

BUM

Sinja jadrovnica

Mallotus villosus

CAP

Kapelan

Manta birostris

RMB

Manta

Martialia hyadesi

SQS

Zvezdasti ligenj

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Vahnja

Merlangius merlangus

WHG

Mol

Merluccius merluccius

HKE

Oslič

Micromesistius poutassou

WHB

Sinji mol

Microstomus kitt

LEM

Rdeči jezik

Molva dypterygia

BLI

Modri leng

Molva molva

LIN

Leng

Nephrops norvegicus

NEP

Škamp

Notothenia gibberifrons

NOG

Topoglava nototenija

Notothenia rossii

NOR

Marmorna nototenija

Notothenia squamifrons

NOS

Luskasta nototenija

Pandalus borealis

PRA

Severna kozica

Paralomis spp.

PAI

Trnaste kraljevske rakovice

Penaeus spp.

PEN

Bele kozice

Pleuronectes platessa

PLE

Morska plošča

Pleuronectiformes

FLX

Bokoplute

Pollachius pollachius

POL

Polak

Pollachius virens

POK

Saj

Scophthalmus maximus

TUR

Romb

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Južnogeorgijska ledna krokodilka

Pseudopentaceros spp.

EDW

Oklepnoglavke

Raja alba

RJA

Bela raža

Raja brachyura

RJH

Okrasta raža

Raja circularis

RJI

Peščena raža

Raja clavata

RJC

Raža trnjevka

Raja fullonica

RJF

Fullerjeva raža

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Norveška raža

Raja microocellata

RJE

Drobnooka raža

Raja montagui

RJM

Pegasta raža

Raja radiata

RJR

Žarkasta raža

Raja undulata

RJU

Valovito progasta raža

Rajiformes

SRX

Raže

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Grenlandska morska plošča

Sardina pilchardus

PIL

Sardela

Scomber scombrus

MAC

Skuša

Scophthalmus rhombus

BLL

Gladki romb

Sebastes spp.

RED

Rdeči okuni

Solea solea

SOL

Morski list

Solea spp.

SOO

Morski listi

Sprattus sprattus

SPR

Papalina

Squalus acanthias

DGS

Trnež

Tetrapturus albidus

WHM

Bela jadrovnica

Thunnus alalunga

ALB

Beli tun

Thunnus maccoyii

SBF

Južni navadni tun

Thunnus obesus

BET

Veleoki tun

Thunnus thynnus

BFT

Navadni tun

Trachurus murphyi

CJM

Čilski šur

Trachurus spp.

JAX

Šuri

Trisopterus esmarkii

NOP

Norveški molič

Urophycis tenuis

HKW

Bela repata tabinja

Xiphias gladius

SWO

Mečarica

Primerjalna tabela splošnih in znanstvenih imen vrst izključno za razlago:Splošno ime

Tričrkovna koda

Znanstveno ime

Ameriška morska plošča

PLA

Hippoglossoides platessoides

Antarktična ledna krokodilka

ANI

Champsocephalus gunnari

Antarktična zobata riba

TOA

Dissostichus mawsoni

Atlantski morski pes

POR

Lamna nasus

Bela jadrovnica

WHM

Tetrapturus albidus

Bela raža

RJA

Raja alba

Bela repata tabinja

HKW

Urophycis tenuis

Bele kozice

PEN

Penaeus spp.

Beli tun

ALB

Thunnus alalunga

Bokoplute

FLX

Pleuronectiformes

Brancin

BSS

Dicentrarchus labrax

Čilski šur

CJM

Trachurus murphyi

Črnoplavutna ledna krokodilka

SSI

Chaenocephalus aceratus

Cvetasta raža

RJN

Leucoraja naevus

Drobnooka raža

RJE

Raja microocellata

Enoroga ledna krokodilka

LIC

Channichthys rhinoceratus

Fullerjeva raža

RJF

Raja fullonica

Gladki romb

BLL

Scophthalmus rhombus

Gladki svetilec

ETP

Etmopterus pusillus

Grenlandska morska plošča

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Južni navadni tun

SBF

Thunnus maccoyii

Južnogeorgijska ledna krokodilka

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Kapelan

CAP

Mallotus villosus

Kljunati morski pes

DCA

Deania calcea

Kompleks kljunate raže

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada in Dipturus cf. intermedia)

Kril

KRI

Euphausia superba

Krilati rombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Leng

LIN

Molva molva

Luskasta nototenija

NOS

Notothenia squamifrons

Luskasti globokomorski trnež

GUQ

Centrophorus squamosus

Manta

RMB

Manta birostris

Marmorna nototenija

NOR

Notothenia rossii

Mečarica

SWO

Xiphias gladius

Merjaščevke

BOR

Caproidae

Modri leng

BLI

Molva dypterygia

Mol

WHG

Merlangius merlangus

Morska plošča

PLE

Pleuronectes platessa

Morske spake

ANF

Lophiidae

Morski list

SOL

Solea solea

Morski listi

SOO

Solea spp.

Morski menek

USK

Brosme brosme

Navadni tun

BFT

Thunnus thynnus

Norveška raža

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Norveški molič

NOP

Trisopterus esmarkii

Oklepnoglavke

EDW

Pseudopentaceros spp.

Okrasta raža

RJH

Raja brachyura

Okroglonosi repak

RNG

Coryphaenoides rupestris

Oranžna sluzoglavka

ORY

Hoplostethus atlanticus

Oslič

HKE

Merluccius merluccius

Papalina

SPR

Sprattus sprattus

Patagonska zobata riba

TOP

Dissostichus eleginoides

Pegasta raža

RJM

Raja montagui

Pepelasti morski pes

GAG

Galeorhinus galeus

Peščena raža

RJI

Raja circularis

Polak

POL

Pollachius pollachius

Portugalski trnež

CYO

Centroscymnus coelolepis

Prave peščenke

SAN

Ammodytes spp.

Raža trnjevka

RJC

Raja clavata

Raže

SRX

Rajiformes

Rdeči jezik

LEM

Microstomus kitt

Rdeči okuni

RED

Sebastes spp.

Repaki

GRV

Macrourus spp.

Romb

TUR

Scophthalmus maximus

Rumenorepa limanda

YEL

Limanda ferruginea

Saj

POK

Pollachius virens

Sardela

PIL

Sardina pilchardus

Sardon

ANE

Engraulis encrasicolus

Severna kozica

PRA

Pandalus borealis

Severni kratkoplavuti ligenj

SQI

Illex illecebrosus

Sinja jadrovnica

BUM

Makaira nigricans

Sinji mol

WHB

Micromesistius poutassou

Sivi jezik

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Škamp

NEP

Nephrops norvegicus

Skuša

MAC

Scomber scombrus

Sled

HER

Clupea harengus

Sluzoglavke

ALF

Beryx spp.

Snežni morski pajki

PCR

Chionoecetes spp.

Šuri

JAX

Trachurus spp.

Temni morski pes

SCK

Dalatias licha

Topoglava nototenija

NOG

Notothenia gibberifrons

Trnaste kraljevske rakovice

PAI

Paralomis spp.

Trnež

DGS

Squalus acanthias

Trska

COD

Gadus morhua

Vahnja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Valovito progasta raža

RJU

Raja undulata

Veleoki tun

BET

Thunnus obesus

Velika srebrenka

ARU

Argentina silus

Veliki svetilec

ETR

Etmopterus princeps

Zlate rakovice

GER

Chaceon spp.

Zobate ribe

TOT

Dissostichus spp.

Zvezdasti ligenj

SQS

Martialia hyadesi

Žarkasta raža

RJR

Raja radiata
PRILOGA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBMOČJA ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 IN 14, VODE UNIJE OBMOČJA CECAF, VODE FRANCOSKE GVAJANEVrsta:

prave peščenke in z njimi povezan prilov

Ammodytes spp.

Območje:

vode Unije območij 2a, 3a in 4(1)

Danska

0

(2)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

0

(2)

Švedska

0

(2)

Unija

0

(2)

 

Združeno kraljestvo

0

(2)

 

 

TAC

0

 

 

(1)

Razen voda znotraj šestih morskih milj od temeljnih črt Združenega kraljestva pri Shetlandskih otokih ter otokih Fair Isle in Foula.

(2)

Do 2 % kvote lahko sestavlja prilov mola in skuše (OT1/*2A3A4X). Prilov mola in skuše, ki se všteva v kvoto v skladu s to določbo, in prilov vrst, ki se všteva v kvoto v skladu s členom 15(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013, skupaj ne presegata 9 % kvote.

Posebni pogoj: v mejah navedenih kvot ulov na naslednjih območjih upravljanja pravih peščenk, kot so opredeljena v Prilogi III, ne sme preseči spodaj navedenih količin:

Območje: vode Unije območij upravljanja pravih peščenk 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danska

0

0

0

0

0

0

0

Nemčija

0

0

0

0

0

0

0

Švedska

0

0

0

0

0

0

0

Unija

0

0

0

0

0

0

0

Združeno kraljestvo

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

0

0

0

0

0

0

0Vrsta:

velika srebrenka

Argentina silus

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 1 in 2

(ARU/1/2.)

Nemčija

6

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

2

 

Nizozemska

5

 

Unija

13

 

Združeno kraljestvo

10

 

 

TAC

23

 Vrsta:

velika srebrenka

Argentina silus

Območje:

vode Unije območij 3a in 4

(ARU/3A4-C)

Danska

273

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nemčija

3

 

Francija

2

 

Irska

2

 

Nizozemska

13

 

Švedska

11

 

Unija

304

 

Združeno kraljestvo

5

 

 

TAC

309

 Vrsta:

velika srebrenka

Argentina silus

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 5, 6 in 7

(ARU/567.)

Nemčija

71

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

2

 

Irska

66

 

Nizozemska

742

 

Unija

881

 

Združeno kraljestvo

52

 

 

TAC

933

 Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 1, 2 in 14

(USK/1214EI)

Nemčija

2

(1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

2

(1)

Drugi

1

(1)

Unija

5

(1)

Združeno kraljestvo

2

(1)

 

TAC

7

 

(1)

Izključno za prilov. Usmerjeni ribolov v okviru te kvote ni dovoljen. Ulovi, ki se vštevajo v to skupno kvoto, se sporočajo ločeno (USK/1214EI_AMS).Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

Območje:

vode Unije območja 4

(USK/04-C.)

Danska

17

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nemčija

5

 

Francija

12

 

Švedska

2

 

Drugi

2

(1)

Unija

38

 

Združeno kraljestvo

26

 

 

TAC

64

 

(1)

Izključno za prilov. Usmerjeni ribolov v okviru te kvote ni dovoljen. Ulovi, ki se vštevajo v to skupno kvoto, se sporočajo ločeno (USK/04-C_AMS).Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 5, 6 in 7

(USK/567EI.)

Nemčija

4

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Uporablja se člen 8(2) te uredbe

Španija

15

 

Francija

176

 

Irska

17

 

Drugi

4

(1)

Unija

216

 

Norveška

731

(2 ) (3) (4) (5)

Združeno kraljestvo

85

 

 

TAC

1 032

 

(1)

Izključno za prilov. Usmerjeni ribolov v okviru te kvote ni dovoljen. Ulovi, ki se vštevajo v to skupno kvoto, se sporočajo ločeno (USK/567EI_AMS).

(2)

Lovi se v vodah Unije območij 2a, 4, 5b, 6 in 7 (USK/*24X7C).

(3)

Posebni pogoj: od tega je na območjih 5b, 6 in 7 v katerem koli trenutku dovoljen naključni ulov drugih vrst v višini 25 % na plovilo. Vendar se lahko ta odstotek iz posebnega razloga preseže v prvih 24 urah po začetku ribolova. Skupni naključni ulov drugih vrst na območjih 5b, 6 in 7 ne sme preseči spodnje količine v tonah (OTH/*5B67-). Prilov trske v skladu s to določbo na območju 6a ne sme presegati 5 %.

750

 

 

(4)

Vključno z lengom. Naslednje kvote za Norveško se lovijo le s parangalom na območjih 5b, 6 in 7:

 

 

 

 

 

leng (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

morski menek (USK/*5B67-)

731

 

(5)

Kvote za morskega menka in lenga za Norveško so medsebojno zamenljive do naslednje količine v tonah:

500

 

 Vrsta:

morski menek

Brosme brosme

Območje:

norveške vode območja 4

(USK/04-N.)

Belgija

0

 

Previdnostni TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

41

 

Nemčija

0

 

Francija

0

 

Nizozemska

0

 

Unija

41

 

Združeno kraljestvo

1

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

▼M1Vrsta:

merjaščevke

Caproidae

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 6, 7 in 8

(BOR/678-)

Danska

1 645

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Irska

4 632

 

Unija

6 277

 

Združeno kraljestvo

426

 

 

TAC

6 703

 

▼BVrsta:

sled (1)

Clupea harengus

Območje:

območje 3a

(HER/03A.)

Danska

2 577

(2)

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nemčija

41

(2)

Švedska

2 696

(2)

Unija

5 314

(2)

Norveška

818

 

Ferski otoki

0

(3)

 

TAC

6 132

 

(1)

Ulovi sleda, ulovljenega pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa 32 mm ali več.

(2)

Posebni pogoj: do 50 % te količine se lahko ulovi v vodah Unije območja 4 (HER/*04-C.).

(3)

Lovi se lahko le v Skagerraku (HER/*03AN.).Vrsta:

sled (1)

Clupea harengus

Območje:

vode Unije in norveške vode območja 4 severno od 53° 30' S

(HER/4AB.)

Danska

14 867

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nemčija

9 851

 

Francija

5 168

 

Nizozemska

12 929

 

Švedska

978

 

Unija

43 793

 

Ferski otoki

63

 

Norveška

27 913

(2)

Združeno kraljestvo

13 896

 

TAC

96 252

 

(1)

Ulovi sleda, ulovljenega pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa 32 mm ali več.

(2)

Ulov v okviru te kvote se odšteje od norveškega deleža TAC. V mejah te kvote v vodah Unije razdelkov 4a in 4b (HER/*4AB-C) ulov ne sme preseči spodaj navedene količine, izražene v tonah. Dodeli se dodatna količina v višini največ 10 000 ton, če tako povečanje zahteva Norveška.

12 500

 

 

 

Posebni pogoj: v mejah navedenih kvot ulov Unije v norveških vodah južno od 62° S ne sme preseči spodaj navedenih količin. Dodeli se dodatna količina v višini največ 2 500 ton, če tako povečanje zahteva Unija.

norveške vode južno od 62o S (HER/*4N-S62)

 

 

 

Unija

12 500

 

 

 Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

norveške vode južno od 62o S

(HER/4N-S62)

Švedska

237

(1)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Unija

237

 

 

TAC

96 252

 

(1)

Prilovi trske, vahnje, polaka, mola in saja se vštevajo v kvoto za te vrste.Vrsta:

sled (1)

Clupea harengus

Območje:

območje 3a

(HER/03A-BC)

Danska

1 423

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nemčija

13

 

Švedska

229

 

Unija

1 665

 

 

TAC

1 665

 

(1)

Izključno za ulov sleda, ulovljenega kot prilov pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 32 mm.Vrsta:

sled (1)

Clupea harengus

Območje:

območji 4 in 7d ter vode Unije območja 2a

(HER/2A47DX)

Belgija

11

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

2 143

 

Nemčija

11

 

Francija

11

 

Nizozemska

11

 

Švedska

11

 

Unija

2 198

 

Združeno kraljestvo

41

 

 

TAC

2 239

 

(1)

Izključno za ulov sleda, ulovljenega kot prilov pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 32 mm.Vrsta:

sled (1)

Clupea harengus

Območje:

območji 4c in 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Belgija

2 158

(3)

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

200

(3)

Nemčija

133

(3)

Francija

2 569

(3)

Nizozemska

4 541

(3)

Unija

9 601

(3)

Združeno kraljestvo

988

(3)

 

TAC

96 252

 

(1)

Izključno za ulov sleda, ulovljenega pri ribolovu z mrežo z velikostjo mrežnega očesa 32 mm ali več.

(2)

Razen staleža v estuariju reke Blackwater: gre za stalež sleda v morskem delu estuarija Temze na območju, omejenem z loksodromo, ki teče naravnost na jug od točke Landguard Point (51o 56′ S, 1o 19,1′ V) do zemljepisne širine 51o 33′ S in nato naravnost na zahod do točke na obali Združenega kraljestva.

(3)

Posebni pogoj: do 50 % te kvote se lahko ulovi v območju 4b (HER/*04B.).Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 6b in 6aN (1)

(HER/5B6ANB)

Nemčija

97

(2)

Previdnostni TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

19

(2)

Irska

132

(2)

Nizozemska

97

(2)

Unija

345

(2)

Združeno kraljestvo

526

(2)

 

TAC

871

 

(1)

Stalež sleda na območju ICES 6a, ki leži vzhodno od poldnevnika zemljepisne dolžine 7o Z in severno od vzporednika zemljepisne širine 55o S ali zahodno od poldnevnika zemljepisne dolžine 7o Z in severno od vzporednika zemljepisne širine 56o S, razen Clydea.

(2)

Prepovedano je loviti sleda na delu območij ICES med 56o S in 57o 30’ S, za katera velja ta TAC, razen znotraj pasu šestih morskih milj od temeljne črte teritorialnega morja Združenega kraljestva.Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

območja 6aS (1), 7b in 7c

(HER/6AS7BC)

Irska

309

 

Previdnostni TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nizozemska

31

 

Unija

340

 

 

TAC

340

 

(1)

Stalež sleda na območju 6a južno od 56o 00' S in zahodno od 07o 00' Z.Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

območje 7a (1)

(HER/07A/MM)

Irska

525

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Unija

525

 

Združeno kraljestvo

1 491

 

 

TAC

2 016

 

(1)

To območje se zmanjša za območje, omejeno:

— na severu z zemljepisno širino 52o 30' S,

— na jugu z zemljepisno širino 52o 00' S,

— na zahodu z obalo Irske,

— na vzhodu z obalo Združenega kraljestva.Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

območji 7e in 7f

(HER/7EF.)

Francija

116

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Unija

116

 

Združeno kraljestvo

116

 

 

TAC

232

 Vrsta:

sled

Clupea harengus

Območje:

območja 7g (1), 7h (1), 7j (1) in 7k (1)

(HER/7G-K.)

Nemčija

3

(2)

Analitski TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

14

(2)

Irska

188

(2)

Nizozemska

14

(2)

Unija

219

(2)

Združeno kraljestvo

0

(2)

 

TAC

219

(2)

(1)

To območje se poveča za območje, omejeno:

— na severu z zemljepisno širino 52o 30' S,

— na jugu z zemljepisno širino 52o 00' S,

— na zahodu z obalo Irske,

— na vzhodu z obalo Združenega kraljestva.

(2)

Ta kvota se lahko dodeli samo plovilom, ki sodelujejo pri ribolovu v znanstvene namene, da se omogoči zbiranje podatkov iz ribolova za ta stalež, kot ga oceni ICES. Zadevne države članice sporočijo imena plovil Komisiji, preden dovolijo kakršen koli ulov.Vrsta:

sardon

Engraulis encrasicolus

Območje:

območje 8

(ANE/08.)

Španija

29 700

 

Analitski TAC

Francija

3 300

 

Unija

33 000

 

 

TAC

33 000

 Vrsta:

sardon

Engraulis encrasicolus

Območje:

območji 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španija

0

(1)

Previdnostni TAC

Portugalskaska

0

(1)

Unija

0

(1)

 

TAC

0

(1)

(1)

Kvota se lahko lovi le od 1. julija 2021 do 30. junija 2022.Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgija

1

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

421

 

Nemčija

11

 

Nizozemska

3

 

Švedska

74

 

Unija

510

 

 

TAC

526

 Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danska

75

(1)

Previdnostni TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Nemčija

2

(1)

Švedska

46

(1)

Unija

123

(1)

 

TAC

123

(1)

(1)

Izključno za prilov. Usmerjeni ribolov v okviru te kvote ni dovoljen.Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

območje 4; vode Unije območja 2a; del območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgija

109

(1)

Analitski TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

625

 

Nemčija

396

 

Francija

134

(1)

Nizozemska

353

(1)

Švedska

4

 

Unija

1 621

 

Norveška

626

(2)

Združeno kraljestvo

1 433

(1)

 

TAC

3 680

 

(1)

Posebni pogoj: od tega je do 5 % dovoljeno uloviti v območju 7d (COD/*07D.).

(2)

Loviti se sme v vodah Unije. Ulov v okviru te kvote se odšteje od norveškega deleža TAC.

Posebni pogoj: v mejah navedenih kvot ulov na naslednjem območju ne sme preseči spodaj navedenih količin:

norveške vode območja 4 (COD/*04N-)

 

 

Unija

2 655

 

 

 Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

norveške vode južno od 62o S

(COD/4N-S62)

Švedska

96

(1)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Unija

96

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

(1)

Prilovi vahnje, polaka, mola in saja se vštevajo v kvoto za te vrste.Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

območje 6b; vode Unije in mednarodne vode območja 5b zahodno od 12o 00’ Z ter območij 12 in 14

(COD/5W6-14)

Belgija

0

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nemčija

0

 

Francija

2

 

Irska

1

 

Unija

3

 

Združeno kraljestvo

3

 

 

TAC

6

 Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

območje 6a; vode Unije in mednarodne vode območja 5b vzhodno od 12o 00’ Z

(COD/5BE6A)

Belgija

1

(1)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Uporablja se člen 9 te uredbe.

Nemčija

5

(1)

Francija

51

(1)

Irska

71

(1)

Unija

128

(1)

Združeno kraljestvo

193

(1)

 

TAC

321

(1)

(1)

Izključno za prilov trske pri ribolovu drugih vrst. Usmerjeni ribolov trske v okviru te kvote ni dovoljen.Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

območje 7a

(COD/07A.)

Belgija

1

(1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

2

(1)

Irska

43

(1)

Nizozemska

0

(1)

Unija

46

(1)

Združeno kraljestvo

19

(1)

 

TAC

65

(1)

(1)

Izključno za prilov. Usmerjeni ribolov v okviru te kvote ni dovoljen.Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

območja 7b, 7c, 7e–k, 8, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgija

5

(1)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Uporablja se člen 9 te uredbe.

Francija

74

(1)

Irska

115

(1)

Nizozemska

0

(1)

Unija

194

(1)

Združeno kraljestvo

8

(1)

 

TAC

202

(1)

(1)

Izključno za prilov trske pri ribolovu drugih vrst. Usmerjeni ribolov trske v okviru te kvote ni dovoljen.Vrsta:

trska

Gadus morhua

Območje:

območje 7d

(COD/07D.)

Belgija

9

(1)

Analitski TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

180

(1)

Nizozemska

5

(1)

Unija

194

(1)

Združeno kraljestvo

20

(1)

 

TAC

214

 

(1)

Posebni pogoj: od tega je do 5 % dovoljeno uloviti v: območju 4; vodah Unije območja 2a; delu območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat (COD/*2A3X4).Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Območje:

vode Unije območij 2a in 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgija

2

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

2

 

Nemčija

2

 

Francija

12

 

Nizozemska

10

 

Unija

28

 

Združeno kraljestvo

703

 

 

TAC

731

 Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 5b in 6; mednarodne vode območij 12 in 14

(LEZ/56-14)

Španija

168

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

654

(1)

Irska

191

 

Unija

1 013

 

Združeno kraljestvo

463

(1)

 

TAC

1 476

 

(1)

Posebni pogoj: od tega je do 5 % dovoljeno uloviti v vodah Unije območij 2a in 4 (LEZ/*2AC4C).Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Območje:

območje 7

(LEZ/07.)

Belgija

127

(1)

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Španija

1 405

(2)

Francija

1 705

(2)

Irska

775

(2)

Unija

4 012

 

Združeno kraljestvo

671

(2)

 

TAC

4 683

 

(1)

10 % te kvote se lahko uporabi na območjih 8a, 8b, 8d in 8e (LEZ/*8ABDE) za prilov pri usmerjenem ribolovu morskega lista.

(2)

35 % te kvote se lahko ulovi na območjih 8a, 8b, 8d in 8e (LEZ/*8ABDE).Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Območje:

območja 8a, 8b, 8d in 8e

(LEZ/8ABDE.)

Španija

248

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

200

 

Unija

448

 

 

TAC

448

 Vrsta:

krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Območje:

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Španija

1 912

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Francija

96

 

Portugalska

64

 

Unija

2 072

 

 

TAC

2 158

 Vrsta:

morske spake

Lophiidae

Območje:

vode Unije območij 2a in 4

(ANF/2AC4-C)

Belgija

125

(1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

275

(1)

Nemčija

134

(1)

Francija

26

(1)

Nizozemska

94

(1)

Švedska

3

(1)

Unija

657

(1)

Združeno kraljestvo

2 865

(1)

 

 

TAC

3 522

 

(1)

Posebni pogoj: od tega je do 10 % dovoljeno uloviti v: območju 6; vodah Unije in mednarodnih vodah območja 5b; mednarodnih vodah območij 12 in 14 (ANF/*56-14).Vrsta:

morske spake

Lophiidae

Območje:

norveške vode območja 4

(ANF/04-N.)

Belgija

13

 

Previdnostni TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

326

 

Nemčija

5

 

Nizozemska

5

 

Unija

349

 

Združeno kraljestvo

76

 

 

TAC

Ni relevantno.

 Vrsta:

morske spake

Lophiidae

Območje:

območje 6; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

(ANF/56-14)

Belgija

72

(1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nemčija

82

(1)

Španija

77

 

Francija

881

(1)

Irska

199

 

Nizozemska

69

(1)

Unija

1 380

 

Združeno kraljestvo

613

(1)

 

TAC

1 993

 

(1)

Posebni pogoj: od tega je do 5 % dovoljeno uloviti v vodah Unije območij 2a in 4 (ANF/*2AC4C).

▼M1Vrsta:

morske spake

Lophiidae

Območje:

območje 7

(ANF/07.)

Belgija

1 468

(1)

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nemčija

164

(1)

Španija

583

(1)

Francija

9 419

(1)

Irska

1 204

(1)

Nizozemska

190

(1)

Unija

13 028

(1)

Združeno kraljestvo

2 857

(1)

 

TAC

15 885

 

(1)

Posebni pogoj: od tega je do 10 % dovoljeno uloviti na območjih 8a, 8b, 8d in 8e (ANF/*8ABDE)

▼BVrsta:

morske spake

Lophiidae

Območje:

območja 8a, 8b, 8d in 8e

(ANF/8ABDE.)

Španija

343

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

1 909

 

Unija

2 252

 

 

TAC

2 252

 Vrsta:

morske spake

Lophiidae

Območje:

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Španija

2 934

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Francija

3

 

Portugalska

584

 

Unija

3 521

 

 

TAC

3 672

 Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje:

območje 3a

(HAD/03A.)

Belgija

3

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

442

 

Nemčija

28

 

Nizozemska

1

 

Švedska

52

 

Unija

526

 

 

TAC

548

 Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje:

območje 4; vode Unije območja 2a

(HAD/2AC4.)

Belgija

52

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

354

 

Nemčija

225

 

Francija

393

 

Nizozemska

39

 

Švedska

36

 

Unija

1 099

 

Norveška

1 975

 

Združeno kraljestvo

5 840

 

 

TAC

8 914

 

Posebni pogoj: v mejah navedenih kvot ulov na naslednjih območjih ne sme preseči spodaj navedenih količin:

norveške vode območja 4 (HAD/*04N-)

 

 

 

Unija

5 161

 

 

 Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje:

norveške vode južno od 62o S

(HAD/4N-S62)

Švedska

177

(1)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Unija

177

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

(1)

Prilov trske, polaka, mola in saja se všteva v kvoto za te vrste.Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 6b, 12 in 14

(HAD/6B1214)

Belgija

6

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nemčija

7

 

Francija

289

 

Irska

206

 

Unija

508

 

Združeno kraljestvo

2 111

 

 

TAC

2 619

 Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 5b in 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgija

1

(1)

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nemčija

1

(1)

Francija

55

(1)

Irska

163

(1)

Unija

220

 

Združeno kraljestvo

774

(1)

 

TAC

994

 

(1)

Največ 10 % te kvote se lahko ulovi v: območju 4; vodah Unije območja 2a (HAD/*2AC4.).Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje:

območja 7b–k, 8, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgija

30

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

1 810

 

Irska

603

 

Unija

2 443

 

Združeno kraljestvo

272

 

 

TAC

2 715

 Vrsta:

vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Območje:

območje 7a

(HAD/07A.)

Belgija

13

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

57

 

Irska

342

 

Unija

412

 

Združeno kraljestvo

378

 

 

TAC

790

 Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Območje:

območje 3a

(WHG/03A.)

Danska

292

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nizozemska

1

 

Švedska

31

 

Unija

324

 

 

TAC

415

 Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Območje:

območje 4; vode Unije območja 2a

(WHG/2AC4.)

Belgija

82

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

356

 

Nemčija

93

 

Francija

535

 

Nizozemska

206

 

Švedska

1

 

Unija

1 273

 

Norveška

304

(1)

Združeno kraljestvo

2 573

 

 

TAC

4 290

 

(1)

Loviti se sme v vodah Unije. Ulov v okviru te kvote se odšteje od norveškega deleža TAC.

Posebni pogoj: v mejah navedenih kvot ulov na naslednjih območjih ne sme preseči spodaj navedenih količin:

norveške vode območja 4 (WHG/*04N-)

 

 

Unija

2 700

 

 

 Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Območje:

območje 6; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

(WHG/56-14)

Nemčija

1

(1)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Uporablja se člen 9 te uredbe.

Francija

14

(1)

Irska

68

(1)

Unija

83

(1)

Združeno kraljestvo

151

(1)

 

TAC

234

(1)

(1)

Izključno za prilov mola pri ribolovu drugih vrst. Usmerjeni ribolov mola v okviru te kvote ni dovoljen.Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Območje:

območje 7a

(WHG/07A.)

Belgija

1

(1)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Uporablja se člen 9 te uredbe.

Francija

6

(1)

Irska

104

(1)

Nizozemska

0

(1)

Unija

111

(1)

Združeno kraljestvo

70

(1)

 

TAC

181

(1)

(1)

Izključno za prilov mola pri ribolovu drugih vrst. Usmerjeni ribolov mola v okviru te kvote ni dovoljen.

▼M1Vrsta:

mol

Merlangius merlangus

Območje:

območja 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j in 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgija

37

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

2 258

 

Irska

1 629

 

Nizozemska

18

 

Unija

3 942

 

Združeno kraljestvo

404

 

 

TAC

4 346

 

▼BVrsta:

mol

Merlangius merlangus

Območje:

območje 8

(WHG/08.)

Španija

880

 

Previdnostni TAC

Francija

1 321

 

Unija

2 201

 

 

TAC

2 276

 Vrsta:

mol in polak

Merlangius merlangus and Pollachius pollachius

Območje:

norveške vode južno od 62° S

(W/P/4N-S62)

Švedska

48

(1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Unija

48

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

(1)

Prilov trske, vahnje in saja se všteva v kvoto za te vrste.Vrsta:

oslič

Merluccius merluccius

Območje:

območje 3a

(HKE/03A.)

Danska

784

(1)

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Švedska

67

(1)

Unija

851

 

 

TAC

851

 

(1)

Ta kvota se lahko prenese na vode Unije območij 2a in 4. Vendar je treba o teh prenosih vnaprej obvestiti Komisijo.Vrsta:

oslič

Merluccius merluccius

Območje:

vode Unije območij 2a in 4

(HKE/2AC4-C)

Belgija

14

(1)

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

570

(1)

Nemčija

65

(1)

Francija

126

(1)

Nizozemska

33

(1)

Unija

808

(1)

Združeno kraljestvo

178

(1)

 

TAC

986

 

(1)

Največ 10 % te kvote se lahko uporabi za prilov na območju 3a (HKE/*03A.).Vrsta:

oslič

Merluccius merluccius

Območje:

območji 6 in 7; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

(HKE/571214)

Belgija

146

(1)

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Španija

4 667

 

Francija

7 207

(1)

Irska

873

 

Nizozemska

94

(1)

Unija

12 987

 

Združeno kraljestvo

2 845

(1)

 

TAC

15 832

 

(1)

Ta kvota se lahko prenese na vode Unije območij 2a in 4. Vendar je treba o teh prenosih vnaprej obvestiti Komisijo.

Posebni pogoj: v mejah navedenih kvot ulov na naslednjih območjih ne sme preseči spodaj navedenih količin:

območja 8a, 8b, 8d in 8e (HKE/*8ABDE)

 

 

Belgija

19

 

 

 

Španija

753

 

 

 

Francija

753

 

 

 

Irska

94

 

 

 

Nizozemska

10

 

 

 

Unija

1 629

 

 

 

Združeno kraljestvo

424

 

 

 Vrsta:

oslič

Merluccius merluccius

Območje:

območja 8a, 8b, 8d in 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgija

5

(1)

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Španija

3 249

 

Francija

7 296

 

Nizozemska

10

(1)

Unija

10 560

 

 

TAC

10 560

 

(1)

Ta kvota se lahko prenese na območje 4 in vode Unije območja 2a. Vendar je treba o teh prenosih vnaprej obvestiti Komisijo.

Posebni pogoj: v mejah navedenih kvot ulov na naslednjih območjih ne sme preseči spodaj navedenih količin:

območji 6 in 7; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14 (HKE/*57-14)

Belgija

1

 

 

 

Španija

941

 

 

 

Francija

1 694

 

 

 

Nizozemska

3

 

 

 

Unija

2 639

 

 

 Vrsta:

oslič

Merluccius merluccius

Območje:

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Španija

5 320

 

Previdnostni TAC

Francija

511

 

Portugalska

2 483

 

Unija

8 314

 

 

TAC

8 517

 Vrsta:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Območje:

norveške vode območij 2 in 4

(WHB/24-N.)

Danska

0

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Unija

0

 

Združeno kraljestvo

0

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

▼M1Vrsta:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 in 14

(WHB/1X14)

Danska

34 892

(1)

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nemčija

13 566

(1)

Španija

29 581

(1) (2)

Francija

24 282

(1)

Irska

27 019

(1)

Nizozemska

42 546

(1)

Portugalska

2 748

(1) (2)

Švedska

8 631

(1)

Unija

183 265

(1) (3)

Norveška

69 930

 

Ferski otoki

7 000

 

Združeno kraljestvo

45 274

(1)

 

TAC

Ni relevantno.

(1)

Posebni pogoj: od celotne omejitve dostopa v višini 24 375 ton za Unijo lahko države članice v vodah Ferskih otokov (WHB/*05-F.) ulovijo naslednji odstotek svojih kvot: 14,3 %.

(2)

Ta kvota se lahko prenese na območja 8c, 9 in 10; v vode Unije območja CECAF 34.1.1. Vendar je treba o teh prenosih vnaprej obvestiti Komisijo.

(3)

Posebni pogoj: v vodah Unije in mednarodnih vodah območij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 in 14 (WHB/*NZJM1) ter območij 8c, 9 in 10 ter vodah Unije območja CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) je v norveški ekonomski coni ali na ribolovnem območju okrog otoka Jan Mayen lahko ulovljena naslednja količina:

133 566Vrsta:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Območje:

območja 8c, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španija

25 065

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Portugalska

6 266

 

Unija

31 331

(1)

 

TAC

Ni relevantno.

(1)

Posebni pogoj: v vodah Unije in mednarodnih vodah območij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 in 14 (WHB/*NZJM1) ter območij 8c, 9 in 10 ter vodah Unije območja CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) je v norveški ekonomski coni ali na ribolovnem območju okrog otoka Jan Mayen lahko ulovljena naslednja količina:

133 566Vrsta:

sinji mol

Micromesistius poutassou

Območje:

vode Unije območij 2, 4a, 5, 6 severno od 56° 30′ S in območja 7 zahodno od 12° Z

(WHB/24A567)

Norveška

133 566

(1) (2)

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Ferski otoki

26 250

(3) (4)

 

TAC

Ni relevantno.

(1)

Se všteva v kvoto, ki jo je določila Norveška.

(2)

Posebni pogoj: ulov na območju 4a ne preseže naslednje količine (WHB/* 04A-C):

28 000

Ta omejitev ulova na območju 4a znaša naslednji odstotek omejitve dostopa za Norveško:

18 %

(3)

Se všteva v kvoto, ki so jo določili Ferski otoki.

(4)

Posebni pogoji: lahko se lovi tudi na območju 6b (WHB/*06B-C). Ulov na območju 4a ne presega naslednje količine (WHB/*04A-C):

6 563

▼BVrsta:

rdeči jezik in sivi jezik

Microstomus kitt and

Glyptocephalus cynoglossus

Območje:

vode Unije območij 2a in 4

(L/W/2AC4-C)

Belgija

92

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

253

 

Nemčija

33

 

Francija

69

 

Nizozemska

211

 

Švedska

3

 

Unija

661

 

Združeno kraljestvo

1 036

 

 

TAC

1 697

 Vrsta:

modri leng

Molva dypterygia

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 6 in 7

(BLI/5B67-)

Nemčija

28

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Estonija

4

 

Španija

89

 

Francija

2 032

 

Irska

8

 

Litva

2

 

Poljska

1

 

Drugi

8

(1)

Unija

2 172

 

Norveška

63

(2)

Ferski otoki

38

(3)

Združeno kraljestvo

517

 

 

TAC

2 790

 

(1)

Izključno za prilov. Usmerjeni ribolov v okviru te kvote ni dovoljen. Ulovi, ki se vštevajo v to skupno kvoto, se sporočajo ločeno (BLI/5B67_AMS).

(2)

Lovi se v vodah Unije območij 2a, 4, 5b, 6 in 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Prilov okroglonosega repaka in črnega morskega meča se všteva v to kvoto. Lovi se v vodah Unije območja 6a severno od 56o 30′ S in območja 6b. Ta določba se ne uporablja za ulove, za katere velja obveznost iztovarjanja.Vrsta:

modri leng

Molva dypterygia

Območje:

mednarodne vode območja 12

(BLI/12INT-)

Estonija

0

(1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Španija

33

(1)

Francija

1

(1)

Litva

0

(1)

Drugi

0

(1)

Unija

34

(1)

Združeno kraljestvo

0

(1)

 

TAC

34

(1)

(1)

Izključno za prilov. Usmerjeni ribolov v okviru te kvote ni dovoljen. Ulovi, ki se vštevajo v to skupno kvoto, se sporočajo ločeno (BLI/12INT_AMS).Vrsta:

modri leng

Molva dypterygia

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 2 in 4

(BLI/24-)

Danska

1

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nemčija

1

 

Irska

1

 

Francija

4

 

Drugi

1

(1)

Unija

8

 

Združeno kraljestvo

2

 

 

TAC

10

 

(1)

Izključno za prilov. Usmerjeni ribolov v okviru te kvote ni dovoljen. Ulovi, ki se vštevajo v to skupno kvoto, se sporočajo ločeno (BLI/24_AMS).Vrsta:

modri leng

Molva dypterygia

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območja 3a

(BLI/03A-)

Danska

1

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nemčija

0

 

Švedska

1

 

Unija

2

 

 

TAC

2

 Vrsta:

leng

Molva molva

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 1 in 2

(LIN/1/2.)

Danska

7

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nemčija

7

 

Francija

7

 

Drugi

3

(1)

Unija

24

 

Združeno kraljestvo

7

 

 

TAC

31

 

(1)

Izključno za prilov. Usmerjeni ribolov v okviru te kvote ni dovoljen. Ulovi, ki se vštevajo v to skupno kvoto, se sporočajo ločeno (LIN/1/2_AMS).Vrsta:

leng

Molva molva

Območje:

vode Unije območja 3a

(LIN/03A-C.)

Belgija

3

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

25

 

Nemčija

3

 

Švedska

10

 

Unija

41

 

Združeno kraljestvo

3

 

 

TAC

44

 Vrsta:

leng

Molva molva

Območje:

vode Unije območja 4

(LIN/04-C.)

Belgija

7

(1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

106

(1)

Nemčija

66

(1)

Francija

59

 

Nizozemska

2

 

Švedska

5

(1)

Unija

245

 

Združeno kraljestvo

815

(1)

 

TAC

1 060

 

(1)

Posebni pogoj: od tega je do 25 %, vendar ne več kot 75 ton, dovoljeno uloviti v: vode Unije območja 3a (LIN/*03A-C).Vrsta:

leng

Molva molva

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območja 5

(LIN/05EI.)

Belgija

2

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

2

 

Nemčija

2

 

Francija

2

 

Unija

8

 

Združeno kraljestvo

2

 

 

TAC

10

 Vrsta:

leng

Molva molva

Območje:

vode Unije in mednarodne vode območij 6, 7, 8, 9, 10, 12 in 14

(LIN/6X14.)

Belgija

12

(1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

2

(1)

Nemčija

42

(1)

Irska

225

 

Španija

840

 

Francija

896

(1)

Portugalska

2

 

Unija

2 019

 

Norveška

2 000

(2) (3) (4)

 

Ferski otoki

50

(5) (6)

 

Združeno kraljestvo

1 032

(1)

 

TAC

5 101

 

(1)

Posebni pogoj: od tega je do 35 % dovoljeno uloviti v: vode Unije območja 4 (LIN/*04-C.).

(2)

Posebni pogoj: od tega je na območjih 5b, 6 in 7 v katerem koli trenutku dovoljen naključni ulov drugih vrst v višini 25 % na plovilo. Vendar se lahko ta odstotek iz posebnega razloga preseže v prvih 24 urah po začetku ribolova. Skupni naključni ulov drugih vrst na območjih 5b, 6 in 7 ne sme preseči naslednje količine v tonah (OTH/*6X14.). Prilov trske v skladu s to določbo na območju 6a ne sme preseči 5 %.

750

 

 

 

(3)

Vključno z morskim menkom. Naslednje kvote za Norveško se lovijo samo s parangalom na območjih 5b, 6 in 7:

 

 

 

 

 

 

leng (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

 

morski menek (USK/*5B67-)

731

 

 

(4)

Kvote za lenga in morskega menka za Norveško so medsebojno zamenljive do naslednje količine v tonah:

500

 

 

(5)

Vključno z morskim menkom. Lovi se na območjih 6b in 6a severno od 56° 30' S (LIN/*6BAN.).

(6)

Posebni pogoj: od tega je na območjih 6a in 6b v katerem koli trenutku dovoljen naključni ulov drugih vrst v višini 20 % na plovilo. Vendar se lahko ta odstotek iz posebnega razloga preseže v prvih 24 urah po začetku ribolova. Skupni naključni ulov drugih vrst na območjih 6a in 6b ne sme preseči naslednje količine v tonah (OTH/*6AB.):

19Vrsta:

leng

Molva molva

Območje:

norveške vode območja 4

(LIN/04-N.)

Belgija

2

 

Previdnostni TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

297

 

Nemčija

8

 

Francija

3

 

Nizozemska

1

 

Unija

311

 

Združeno kraljestvo

27

 

 

TAC

Ni relevantno.

 Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

območje 3a

(NEP/03A.)

Danska

9 084

 

Analitski TAC

Nemčija

26

 

Švedska

3 250

 

Unija

12 360

 

 

TAC

12 360

 Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

vode Unije območij 2a in 4

(NEP/2AC4-C)

Belgija

301

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

301

 

Nemčija

5

 

Francija

9

 

Nizozemska

155

 

Unija

771

 

Združeno kraljestvo

4 981

 

 

TAC

5 752

 Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

norveške vode območja 4

(NEP/04-N.)

Danska

142

 

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nemčija

0

 

Unija

142

 

Združeno kraljestvo

8

 

 

TAC

Ni relevantno.

 Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

območje 6; vode Unije in mednarodne vode območja 5b

(NEP/5BC6.)

Španija

8

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

32

 

Irska

54

 

Unija

94

 

Združeno kraljestvo

3 881

 

 

TAC

3 975

 

▼M1Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

območje 7

(NEP/07.)

Španija

252

(1)

Analitski TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

1 022

(1)

Irska

1 550

(1)

Unija

2 824

(1)

Združeno kraljestvo

1 379

(1)

 

TAC

4 203

(1)

(1)

Posebni pogoj: v mejah navedenih kvot ulov na naslednjem območju ne sme preseči spodaj navedenih količin:

funkcionalna enota 16 podobmočja ICES 7 (NEP/*07U16):

Španija

437

Francija

274

Irska

526

Unija

1 237

Združeno kraljestvo

213

▼BVrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

območja 8a, 8b, 8d in 8e

(NEP/8ABDE.)

Španija

239

 

Analitski TAC

Francija

3 745

 

Unija

3 984

 

 

TAC

3 984

 Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

Območje 8c

(NEP/08C.)

Španija

2,4

(1)

Previdnostni TAC

Francija

0,0

(1)

Unija

2,4

(1)

 

TAC

2,4

(1)

(1)

Izključno za ulov v okviru ribolova v znanstvene namene za zbiranje podatkov o ulovu na enoto napora (UNEN) s plovili, na krovu katerih so opazovalci:

- 1,7 toni v funkcionalni enoti 25 za pet potovanj na mesec v avgustu in septembru,

- 0,7 tone v funkcionalni enoti 31 v 7 dneh v juliju.Vrsta:

škamp

Nephrops norvegicus

Območje:

območji 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Španija

94

(1)

Previdnostni TAC

Portugalska

280

(1)

Unija

374

(1) (2)

 

TAC

374

(1) (2)

(1)

Od tega se največ 6 % lahko ulovi v funkcionalnih enotah 26 in 27 razdelka ICES 9a (NEP/*9U267).

(2)

V mejah zgoraj navedenega TAC, se v funkcionalni enoti 30 razdelka ICES 9a (NEP/*9U30) lahko ulovi največ naslednja količina: 65Vrsta:

severna kozica

Pandalus borealis

Območje:

območje 3a

(PRA/03A.)

Danska

531

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Švedska

286

 

Unija

817

 

 

TAC

1 529

 Vrsta:

severna kozica

Pandalus borealis

Območje:

Vode Unije območij 2a in 4

(PRA/2AC4-C)

Danska

45

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nizozemska

0

 

Švedska

2

 

Unija

47

 

Združeno kraljestvo

13

 

 

TAC

60

 Vrsta:

severna kozica

Pandalus borealis

Območje:

norveške vode južno od 62° S

(PRA/4N-S62)

Danska

50

 

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Švedska

31

(1)

Unija

81

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

(1)

Prilov trske, vahnje, polaka, mola in saja se všteva v kvoto za te vrste.Vrsta:

bele kozice

Penaeus spp.

Območje:

vode Francoske Gvajane

(PEN/FGU.)

Francija

Se določi naknadno.

(1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 6 te uredbe.

Unija

Se določi naknadno.

(1) (2)

 

TAC

Se določi naknadno.

(1) (2)

(1)

Ribolov kozic Penaeus subtilis in Penaeus brasiliensis je prepovedan v vodah, ki so plitvejše od 30 m.

(2)

Določena pri isti količini, kot je kvota Francije.Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgija

26

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

3 308

 

Nemčija

17

 

Nizozemska

636

 

Švedska

177

 

Unija

4 164

 

 

TAC

4 912

 Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danska

369

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Nemčija

4

 

Švedska

41

 

Unija

414

 

 

TAC

719

 Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

območje 4; vode Unije območja 2a; del območja 3a, ki ne spada v Skagerrak in Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgija

1 381

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

4 487

 

Nemčija

1 294

 

Francija

259

 

Nizozemska

8 627

 

Unija

16 048

 

Norveška

2 570

(1)

Združeno kraljestvo

6 385

 

 

TAC

36 713

 

(1)

Od tega se lahko v Skagerraku ulovi največ 75 ton (PLE/*03AN.).

 

Posebni pogoj: v mejah navedenih kvot ulov na naslednjem območju ne sme preseči spodaj navedenih količin:

norveške vode območja 4 (PLE/*04N-)

 

 

Unija

14 010

 

 

 Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

območje 6; vode Unije in mednarodne vode območja 5b;

mednarodne vode območij 12 in 14

(PLE/56-14)

Francija

2

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Irska

65

 

Unija

67

 

Združeno kraljestvo

97

 

 

TAC

164

 Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

območje 7a

(PLE/07A.)

Belgija

29

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

13

 

Irska

361

 

Nizozemska

9

 

Unija

412

 

Združeno kraljestvo

287

 

 

TAC

699

 Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

območji 7b in 7c

(PLE/7BC.)

Francija

4

 

Previdnostni TAC

Irska

15

 

Unija

19

 

 

TAC

19

 

▼M1Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

območji 7d in 7e

(PLE/7DE.)

Belgija

674

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

2 247

 

Unija

2 921

 

Združeno kraljestvo

1 198

 

 

TAC

4 119

 

▼BVrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

območji 7f in 7g

(PLE/7FG.)

Belgija

117

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

211

 

Irska

64

 

Unija

392

 

Združeno kraljestvo

110

 

 

TAC

502

 Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

območja 7h, 7j in 7k

(PLE/7HJK.)

Belgija

1

(1)

Previdnostni TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Uporablja se člen 9 te uredbe.

Francija

2

(1)

Irska

8

(1)

Nizozemska

4

(1)

Unija

15

(1)

Združeno kraljestvo

2

(1)

 

TAC

17

(1)

(1)

Izključno za prilov morske plošče pri ribolovu drugih vrst. Usmerjeni ribolov morske plošče v okviru te kvote ni dovoljen.Vrsta:

morska plošča

Pleuronectes platessa

Območje:

območja 8, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Španija

26

 

Previdnostni TAC

Francija

103

 

Portugalska

26

 

Unija

155

 

 

TAC

155

 Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

Območje:

območje 6; vode Unije in mednarodne vode območja 5b; mednarodne vode območij 12 in 14

(POL/56-14)

Španija

1

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

29

 

Irska

9

 

Unija

39

 

Združeno kraljestvo

22

 

 

TAC

61

 Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

Območje:

Območje 7

(POL/07.)

Belgija

95

(1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Španija

6

(1)

Francija

2 178

(1)

Irska

232

(1)

Unija

2 511

(1)

Združeno kraljestvo

530

(1)

 

TAC

3 041

 

(1)

Posebni pogoj: od tega je do 2 % dovoljeno uloviti v: območjih 8a, 8b, 8d in 8e (POL/*8ABDE).Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

Območje:

območja 8a, 8b, 8d in 8

(POL/8ABDE.)

Španija

252

 

Previdnostni TAC

Francija

1 230

 

Unija

1 482

 

 

TAC

1 482

 Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

Območje:

območje 8c

(POL/08C.)

Španija

149

 

Previdnostni TAC

Francija

17

 

Unija

166

 

 

TAC

166

 Vrsta:

polak

Pollachius pollachius

Območje:

območji 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Španija

196

(1)

Previdnostni TAC

Portugalska

7

(1) (2)

Unija

203

(1)

 

TAC

203

(2)

(1)

Posebni pogoj: od tega je do 5 % dovoljeno uloviti v vodah Unije območja 8c (POL/*08C.).

(2)

Poleg tega TAC lahko Portugalska lovi količine polaka, ki ne presegajo 98 ton (POL/93411P).Vrsta:

saj

Pollachius virens

Območje:

območji 3a in 4; vode Unije območja 2a

(POK/2C3A4)

Belgija

7

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

823

 

Nemčija

2 079

 

Francija

4 892

 

Nizozemska

21

 

Švedska

113

 

Unija

7 935

 

Norveška

10 426

(1)

Združeno kraljestvo

1 594

 

 

TAC

19 955

 

(1)

Lovi se lahko samo v vodah Unije območij 4 in 3a (POK/*3A4-C). Ulov v okviru te kvote se odšteje od norveškega deleža TAC.Vrsta:

saj

Pollachius virens

Območje:

območje 6; vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 12 in 14

(POK/56-14)

Nemčija

88

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

870

 

Irska

100

 

Unija

1 058

 

Norveška

235

(1)

Združeno kraljestvo

778

 

 

TAC

2 071

 

(1)

Lovi se severno od 56o 30' S (POK/*5614N).Vrsta:

saj

Pollachius virens

Območje:

norveške vode južno od 62° S

(POK/4N-S62)

Švedska

220

(1)

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Unija

220

 

 

TAC

Ni relevantno.

 

(1)

Prilov trske, vahnje, polaka in mola se všteva v kvoto za te vrste.Vrsta:

saj

Pollachius virens

Območje:

območja 7, 8, 9 in 10; vode Unije območja CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgija

2

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

311

 

Irska

373

 

Unija

686

 

Združeno kraljestvo

109

 

 

TAC

795

 Vrsta:

romb in gladki romb

Scophthalmus maximus and Scophthalmus rhombus

Območje:

vode Unije območij 2a in 4

(T/B/2AC4-C)

Belgija

119

 

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

255

 

Nemčija

65

 

Francija

31

 

Nizozemska

902

 

Švedska

2

 

Unija

1 374

 

Združeno kraljestvo

251

 

 

TAC

1 625

 Vrsta:

raže

Rajiformes

Območje:

vode Unije območij 2a in 4

(SRX/2AC4-C)

Belgija

73

(1) (2) (3) (4)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

3

(1) (2) (3)

Nemčija

4

(1) (2) (3)

Francija

12

(1) (2) (3) (4)

Nizozemska

62

(1) (2) (3) (4)

Unija

154

(1) (3)

Združeno kraljestvo

281

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

435

(3)

(1)

Ulovi okraste raže (Raja brachyura) v vodah Unije območja 4 (RJH/04-C.), cvetaste raže (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), raže trnjevke (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) in pegaste raže (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) se sporočajo ločeno.

(2)

Kvota prilova. Te vrste na enem ribolovnem potovanju ne predstavljajo več kot 25 % žive teže ulova, ki se obdrži na krovu. Ta pogoj velja samo za plovila s skupno dolžino več kot 15 metrov. Ta določba se ne uporablja za ulove, za katere velja obveznost iztovarjanja, kot je določena v členu 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(3)

To se ne uporablja za okrasto ražo (Raja brachyura) v vodah Unije območja 2a in drobnooko ražo (Raja microocellata) v vodah Unije območij 2a in 4. Ob naključnem ulovu se navedeni vrsti ne smeta poškodovati. Osebki se takoj izpustijo. Ribiči se spodbujajo k razvijanju in uporabi tehnike in opreme, ki omogočata hiter in varen izpust vrst.

(4)

Posebni pogoj: od tega je do 10 % dovoljeno uloviti v vodah Unije območja 7d (SRX/*07D2.), brez poseganja v prepovedi iz členov 20 in 57 te uredbe za območja, ki so določena v teh členih. Ulovi okraste raže (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), cvetaste raže (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), raže trnjevke (Raja clavata) (RJC/*07D2.) in pegaste raže (Raja montagui) (RJM/*07D2.) se sporočajo ločeno. Ta posebni pogoj se ne uporablja za drobnooko ražo (Raja microocellata) in valovito progasto ražo (Raja undulata).Vrsta:

raže

Rajiformes

Območje:

vode Unije območja 3a

(SRX/03A-C.)

Danska

9

(1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Švedska

3

(1)

Unija

12

(1)

 

TAC

12

 

(1)

Ulovi cvetaste raže (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), okraste raže (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) in pegaste raže (Raja montagui) (RJM/03A-C.) se sporočajo ločeno.Vrsta:

raže

Rajiformes

Območje:

vode Unije območij 6a, 6b, 7a–c in 7e–k

(SRX/67AKXD)

Belgija

230

(1) (2) (3) (4)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Estonija

1

(1) (2) (3) (4)

Francija

1 032

(1) (2) (3) (4)

Nemčija

3

(1) (2) (3) (4)

Irska

332

(1) (2) (3) (4)

Litva

5

(1) (2) (3) (4)

Nizozemska

1

(1) (2) (3) (4)

Portugalska

6

(1) (2) (3) (4)

Španija

278

(1) (2) (3) (4)

Unija

1 888

(1) (2) (3) (4)

Združeno kraljestvo

658

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

2 546

(3) (4)

(1)

Ulovi cvetaste raže (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), raže trnjevke (Raja clavata) (RJC/67AKXD), okraste raže (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), pegaste raže (Raja montagui) (RJM/67AKXD), peščene raže (Raja circularis) (RJI/67AKXD) in Fullerjeve raže (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) se sporočajo ločeno.

(2)

Posebni pogoj: od tega je do 5 % dovoljeno uloviti v vodah Unije območja 7d (SRX/*07D.), brez poseganja v prepovedi iz členov 20 in 57 te uredbe za območja, ki so določena v teh členih. Ulovi cvetaste raže (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), raže trnjevke (Raja clavata) (RJC/*07D.), okraste raže (Raja brachyura) (RJH/*07D.), pegaste raže (Raja montagui) (RJM/*07D.), peščene raže (Raja circularis) (RJI/*07D.) in Fullerjeve raže (Leucoraja fullonica) (RJF/*07D.) se sporočajo ločeno. Ta posebni pogoj se ne uporablja za drobnooko ražo (Raja microocellata) in valovito progasto ražo (Raja undulata).

(3)

To se ne uporablja za drobnooko ražo (Raja microocellata), razen v vodah Unije območij 7f in 7g. Ob naključnem ulovu se ta vrsta ne sme poškodovati. Osebki se takoj izpustijo. Ribiči se spodbujajo k razvijanju in uporabi tehnike in opreme, ki omogočata hiter in varen izpust vrst. V mejah navedenih kvot ulov drobnooke raže v vodah Unije območij 7f in 7g (RJE/7FG.) ne sme preseči spodaj navedenih količin:

Vrsta:

drobnooka raža

Raja microocellata

Območje:

vode Unije območij 7f in 7g

(RJE/7FG.)

Belgija

4

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Estonija

0

Francija

20

Nemčija

0

Irska

6

Litva

0

Nizozemska

0

Portugalska

0

Španija

5

Unija

35

Združeno kraljestvo

13

 

 

TAC

48

 

Posebni pogoj: od tega je do 5 % dovoljeno uloviti v vodah Unije območja 7d in sporočiti pod naslednjo kodo: (RJE/*07D.). Ta posebni pogoj ne posega v prepovedi iz členov 20 in 57 te uredbe za območja, ki so določena v teh členih.

(4)

To se ne uporablja za valovito progasto ražo (Raja undulata).Vrsta:

raže

Rajiformes

Območje:

vode Unije območja 7d

(SRX/07D.)

Belgija

33

(1) (2) (3) (4)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

278

(1) (2) (3) (4)

Nizozemska

2

(1) (2) (3) (4)

Unija

313

(1) (2) (3) (4)

Združeno kraljestvo

56

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

369

(4)

(1)

Ulovi cvetaste raže (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), raže trnjevke (Raja clavata) (RJC/07D.), okraste raže (Raja brachyura) (RJH/07D.), pegaste raže (Raja montagui) (RJM/07D.) in drobnooke raže (Raja microocellata) (RJE/07D.) se sporočajo ločeno.

(2)

Posebni pogoj: od tega je do 5 % dovoljeno uloviti v vodah Unije območij 6a, 6b, 7a–c in 7e–k (SRX/*67AKD). Ulovi cvetaste raže (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), raže trnjevke (Raja clavata) (RJC/*67AKD), okraste raže (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) in pegaste raže (Raja montagui) (RJM/*67AKD) se sporočajo ločeno. Ta posebni pogoj se ne uporablja za drobnooko ražo (Raja microocellata) in valovito progasto ražo (Raja undulata).

(3)

Posebni pogoj: od tega je do 10 % dovoljeno uloviti v vodah Unije območij 2a in 4 (SRX/*2AC4C). Ulovi okraste raže (Raja brachyura) v vodah Unije območja 4 (RJH/*04-C.), cvetaste raže (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), raže trnjevke (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) in pegaste raže (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) se sporočajo ločeno. Ta posebni pogoj se ne uporablja za drobnooko ražo (Raja microocellata).

(4)

To se ne uporablja za valovito progasto ražo (Raja undulata).

▼M1Vrsta:

valovito progasta raža

Raja undulata

Območje:

območji 7d in 7e

(RJU/7DE.)

Belgija

13

(1)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Estonija

0

(1)

Francija

63

(1)

Nemčija

0

(1)

Irska

16

(1)

Litva

0

(1)

Nizozemska

0

(1)

Portugalska

0

(1)

Španija

14

(1)

Unija

106

(1)

Združeno kraljestvo

35

(1)

 

TAC

141

(1)

(1)

Ta vrsta se ne lovi na območjih, za katera velja ta TAC. Ta vrsta se lahko iztovori le cela ali brez drobovja. Prejšnje določbe ne posegajo v prepovedi iz členov 20 in 57 te uredbe za območja, ki so določena v navedenih členih.

▼BVrsta:

raže

Rajiformes

Območje:

vode Unije območij 8 in 9

(SRX/89-C.)

Belgija

3

(1) (2)

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

451

(1) (2)

Portugalska

366

(1) (2)

Španija

368

(1) (2)

Unija

1 188

(1) (2)

Združeno kraljestvo

3

(1) (2)

 

TAC

1 191

(2)

(1)

Ulovi cvetaste raže (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), okraste raže (Raja brachyura) (RJH/89-C.) in raže trnjevke (Raja clavata) (RJC/89-C.) se sporočajo ločeno.

(2)

To se ne uporablja za valovito progasto ražo (Raja undulata). Ta vrsta se ne lovi na območjih, za katera velja ta TAC. V primerih, ko za prilov valovito progaste raže na podobmočjih 8 in 9 ne velja obveznost iztovarjanja, se lahko valovito progasta raža iztovori le cela ali brez drobovja. Ulov ne presega kvot iz spodnje tabele. Te določbe ne posegajo v prepovedi iz členov 20 in 57 te uredbe za območja, ki so določena v teh členih. Prilovi valovito progaste raže se sporočajo ločeno pod kodami iz spodnjih tabel. V mejah navedenih kvot ulov valovite progaste raže ne sme preseči spodaj navedenih količin:

 

Vrsta:

valovito progasta raža

Raja undulata

Območje:

vode Unije območja 8

(RJU/8-C.)

Belgija

0

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

3

Portugalska

3

Španija

3

Unija

9

Združeno kraljestvo

0

 

 

TAC

9

 

 

Vrsta:

valovito progasta raža

Raja undulata

Območje:

vode Unije območja 9

(RJU/9-C.)

Belgija

0

Previdnostni TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Francija

5

Portugalska

4

Španija

4

Unija

13

Združeno kraljestvo

0

 

 

TAC

13

 Vrsta:

grenlandska morska plošča

Reinhardtius hippoglossoides

Območje:

vode Unije območij 2a in 4; vode Unije in mednarodne vode območij 5b in 6

(GHL/2A-C46)

Danska

4

 

Analitski TAC

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Nemčija

6

 

Estonija

4

 

Španija

4

 

Francija

58

 

Irska

4

 

Litva

4

 

Poljska

4

 

Unija

88

 

Norveška

313

(1)

Združeno kraljestvo

228

 

 

TAC

629

 

(1)

Lovi se v vodah Unije območij 2a in 6. Na območju 6 se ta količina lahko ulovi samo s parangali (GHL/*2A6-C).

▼M1Vrsta:

skuša

Scomber scombrus

Območje:

območji 3a in 4; vode Unije območij 2a, 3b, 3c in podrazdelkov 22–32

(MAC/2A34.)

Belgija

407

(1) (2)

Analitski TAC

Uporablja se člen 8(2) te uredbe.

Uporablja se člen 7(1) te uredbe.

Danska

13 999

(1) (2)

Nemčija

424

(1) (2)

Francija

1 281

(1) (2)

Nizozemska

1 289

(1) (2)

Švedska

3 821

(1) (2) (3)

Unija

21 221

(1) (2)

Norveška

133 741

(4)

Združeno kraljestvo

1 194

(1) (2)

 

TAC

Ni relevantno.

(1)

V mejah navedenih kvot ulov na naslednjih območjih ne sme preseči spodaj navedenih količin:

 

norveške vode območja 2a (MAC/*02AN-)

vode Ferskih otokov (MAC/*FRO1)

Belgija