EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020D2111-20201217

Consolidated text: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/2111 z dne 16. decembra 2020 o spremembi Priloge I k Sklepu 2010/221/EU glede sklica na Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko za odobritev nacionalnih ukrepov za omejevanje vpliva nekaterih bolezni pri živalih iz ribogojstva in prosto živečih vodnih živalih v skladu s členom 43 Direktive Sveta 2006/88/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9302) (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2111/2020-12-17

02020D2111 — SL — 17.12.2020 — 000.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

►C1  IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/2111

z dne 16. decembra 2020

o spremembi Priloge I k Sklepu 2010/221/EU glede sklica na Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko za odobritev nacionalnih ukrepov za omejevanje vpliva nekaterih bolezni pri živalih iz ribogojstva in prosto živečih vodnih živalih v skladu s členom 43 Direktive Sveta 2006/88/ES ◄

(notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9302)

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 427 17.12.2020, str. 14)


popravljen z:

►C1

Popravek, UL L 009, 12.1.2021, str.  8 (2020/2111)
▼B

▼C1

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/2111

z dne 16. decembra 2020

o spremembi Priloge I k Sklepu 2010/221/EU glede sklica na Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko za odobritev nacionalnih ukrepov za omejevanje vpliva nekaterih bolezni pri živalih iz ribogojstva in prosto živečih vodnih živalih v skladu s členom 43 Direktive Sveta 2006/88/ES

▼B

(notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9302)

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Priloga I k Sklepu 2010/221/EU se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2021.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.
PRILOGA
„PRILOGA I

Države članice ( *1 ) in območja, ki se štejejo kot prosti bolezni iz preglednice in ki so odobreni za nacionalne ukrepe za preprečevanje vnosa navedenih bolezni v skladu s členom 43(2) Direktive 2006/88/ESBolezen

Država članica

Oznaka

Geografska meja območja, prostega bolezni (država članica, območje, kompartment)

Spomladanska viremija pri krapih (SVK)

Danska

DK

Celotno ozemlje

Irska

IE

Celotno ozemlje

Madžarska

HU

Celotno ozemlje

Finska

FI

Celotno ozemlje

Švedska

SE

Celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

UK(NI)

Severna Irska

Bakterijski nefritis (BKD)

Irska

IE

Celotno ozemlje

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

UK(NI)

Severna Irska

Virus nalezljive nekroze trebušne slinavke (IPN)

Finska

FI

Celinski deli ozemlja

Švedska

SE

Celinski deli ozemlja

Okužba z Gyrodactylus salaris (GS)

Irska

IE

Celotno ozemlje

Finska

FI

Povodji Tenojoki in Näätämönjoki; povodja Paatsjoki, Tuulomajoki in Uutuanjoki se štejejo za varovalni pas

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

UK(NI)

Severna Irska

Ostreidni herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar)

Irska

IE

Kompartment 1: Sheephaven Bay

Kompartment 3: Killala, Broadhaven in Blacksod Bay

Kompartment 4: Streamstown Bay

Kompartment 5: Bertraghboy in Galway Bay

Kompartment A: Tralee Bay Hatchery

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

UK(NI)

Ozemlje Severne Irske, razen Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough in Strangford Lough

Okužba s salmonidnim alfavirusom (SAV)

Finska

FI

Celinski deli ozemlja“( *1 ) V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

Top