EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1329-20141216

Consolidated text: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1329/2014 z dne 9. decembra 2014 o obrazcih iz Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1329/2014-12-16

2014R1329 — SL — 16.12.2014 — 000.003


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1329/2014

z dne 9. decembra 2014

o obrazcih iz Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju

(UL L 359 16.12.2014, str. 30)


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 009, 14.1.2016, str.  14 (1329/2014)
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1329/2014

z dne 9. decembra 2014

o obrazcih iz Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanjuEVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju ( 1 ) in zlasti člena 46(3)(b) ter členov 59(1), 60(2), 61(2), 65(2) in 67(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za pravilno uporabo Uredbe (EU) št. 650/2012 bi bilo treba izdati več obrazcev.

(2)

V skladu s Protokolom št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Združeno kraljestvo in Irska nista sodelovala pri sprejetju Uredbe (EU) št. 650/2012. Zato Združeno kraljestvo in Irska ne sodelujeta pri sprejetju te uredbe.

(3)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(4)

Ukrepi, ki jih določa ta uredba, so v skladu z mnenjem odbora za dedovanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

1.  Obrazec, ki se uporabi kot dokazilo o odločbi v dedni zadevi iz člena 46(3)(b) Uredbe (EU) št. 650/2012, je določen v Prilogi 1 kot obrazec I.

2.  Obrazec, ki se uporabi kot dokazilo o javni listini v dedni zadevi iz členov 59(1) in 60(2) Uredbe (EU) št. 650/2012, je določen v Prilogi 2 kot obrazec II.

3.  Obrazec, ki se uporabi kot dokazilo o sodni poravnavi v dedni zadevi iz člena 61(2) Uredbe (EU) št. 650/2012, je določen v Prilogi 3 kot obrazec III.

4.  Obrazec, ki se uporabi za vložitev zahteve za izdajo evropskega potrdila o dedovanju iz člena 65(2) Uredbe (EU) št. 650/2012, je določen v Prilogi 4 kot obrazec IV.

5.  Obrazec, ki se uporabi za izdajo evropskega potrdila o dedovanju iz člena 67(1) Uredbe (EU) št. 650/2012, je določen v Prilogi 5 kot obrazec V.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. avgusta 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.
PRILOGA 1

image

image

image

image

image

image

image
PRILOGA 2

image

image

image

image

image

image
PRILOGA 3

image

image

image

image

image
PRILOGA 4

image

image

image

►(1) C1  

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
PRILOGA 5

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image( 1 ) UL L 201, 27.7.2012, str. 107.

Top