EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1352-20210101

Consolidated text: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1352/2013 z dne 4. decembra 2013 o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/2021-01-01

02013R1352 — SL — 01.01.2021 — 003.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1352/2013

z dne 4. decembra 2013

o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov

(UL L 341 18.12.2013, str. 10)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/582 z dne 12. aprila 2018

  L 98

4

18.4.2018

►M2

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1209 z dne 13. avgusta 2020

  L 274

3

21.8.2020

►M3

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2035 z dne 7. decembra 2020

  L 416

11

11.12.2020
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1352/2013

z dne 4. decembra 2013

o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organovČlen 1

1.  
Zahteva, da naj carinski organi ukrepajo v zvezi z blagom, glede katerega obstaja sum, da krši določene pravice intelektualne lastnine (zahteva) iz člena 6 Uredbe (EU) št. 608/2013, se vloži na obrazcu iz Priloge I te uredbe.
2.  
Zahteva za podaljšanje obdobja, v katerem morajo carinski organi ukrepati (zahteva za podaljšanje), iz člena 12 Uredbe (EU) št. 608/2013, se vloži na obrazcu iz Priloge II te uredbe.
3.  
Obrazci iz Prilog I in II se izpolnijo v skladu z navodili za izpolnjevanje, ki so v Prilogi III te uredbe.

Člen 2

Ne glede na člen 5(6) Uredbe (EU) št. 608/2013 se obrazci iz Prilog I in II k tej uredbi lahko izpolnijo v čitljivem rokopisu.

Obrazci ne smejo vsebovati nobenih izbrisov, prekrivajočih se besed ali drugih popravkov in se vložijo v dveh izvodih.

Če so obrazci izpolnjeni v rokopisu, se uporabi črnilo in velike tiskane črke.

Člen 3

Uredba Komisije (ES) št. 1891/2004 se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M3
PRILOGA I