EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0873-20191209

Consolidated text: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 873/2011 z dne 27. julija 2011 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/873/2019-12-09

02011R0873 — SL — 09.12.2019 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 873/2011

z dne 27. julija 2011

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(UL L 227 2.9.2011, str. 5)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 441/2013 z dne 7. maja 2013

  L 130

1

15.5.2013

 M2

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1921 z dne 18. novembra 2019

  L 298

3

19.11.2019
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 873/2011

z dne 27. julija 2011

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturoČlen 1

Blago, opisano v stolpcu (1) razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN, ki je navedena v stolpcu (2) navedene razpredelnice.

Člen 2

Ob upoštevanju predpisov, ki v Evropski uniji veljajo glede sistemov dvojne kontrole ter predhodnega in naknadnega nadzora nad tekstilnimi izdelki ob uvozu v Evropsko unijo, se je na zavezujočo tarifno informacijo, ki so jo izdali carinski organi držav članic in ni v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati v obdobju 60 dni na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGAOpis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek, ki ga sestavljata goba iz celičaste plastične mase (poliuretan) (11,5 cm × 8,2 cm × 1,1 cm) in krpa iz poliestrske pletenine, ki obdaja gobo.

Material je spleten iz teksturirane preje iz poliestra in z aluminijem kritih poliestrskih vlaken (proizvedenih s postopkom parne metalizacije). Goba je v celoti vstavljena v tekstilni material.

(krpa za čiščenje)

(glej fotografiji št. 656 A, 656 B) (1)

6307 10 10

Uvrstitev je določena s splošnimi pravili 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature, ►M1  opombo 7(f) ◄ k oddelku XI in 1 k poglavju 63 ter besedilom tarifnih oznak KN 6307 , 6307 10 in 6307 10 10 .

Izdelek je sestavljeno blago v smislu 3(b) splošnih pravil (GIR), ker je goba pritrjena na krpo, da dejansko tvori neločljivo celoto. (Glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema (HS EN) k GIR 3(b), (IX)).

Krpa, ki je tekstilni izdelek, je gotovi izdelek v smislu ►M1  opombe 7(f) ◄ k oddelku XI, ker je pletenina sestavljena z lepljenjem. Poleg tega se zaradi dejstva, da je goba vstavljena v gotovi tekstilni izdelek, lahko upošteva, da je blago v celoti gotovi izdelek. Zato je izdelek zajet v podpoglavju I poglavja 63 v skladu z opombo 1 k poglavju 63.

Pletenina in goba imata objektivne značilnosti izdelkov, ki so izdelani za čiščenje z vodo in detergenti. Vendar daje groba površina pletenine izdelku njegovo poglavitno lastnost v smislu 3(b) GIR, ker je izdelek zaradi grobe površine namenjen čiščenju zasušenih predelov z gladkih površin. Goba služi samo za povečanje zmožnosti krpe, da vsrka vodo in detergent. Tako je poglavitna lastnost sestavljenega blaga določena s tekstilnim materialom.

Izdelek se zato uvrsti pod oznako KN 6307 10 10 kot pletena krpa za čiščenje.

(*1)   Fotografije so zgolj informativne.image

image

656 A

656 B

Top