EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003D0821-20161217

Consolidated text: Odločba Komisije z dne 21. novembra 2003 o primernem varstvu osebnih podatkov na Guernseyju (notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 4309) (Besedilo velja za EGP) (2003/821/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/821/2016-12-17

02003D0821 — SL — 17.12.2016 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. novembra 2003

o primernem varstvu osebnih podatkov na Guernseyju

(notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 4309)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/821/ES)

(UL L 308 25.11.2003, str. 27)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/2295 Besedilo velja za EGP z dne 16. decembra 2016

  L 344

83

17.12.2016
▼B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. novembra 2003

o primernem varstvu osebnih podatkov na Guernseyju

(notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 4309)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/821/ES)Člen 1

Za namene člena 25(2) Direktive 95/46/ES se za Bailiffovo okrožje Guernsey šteje, da zagotavlja primerno stopnjo varstva osebnih podatkov, prenesenih iz Skupnosti.

Člen 2

Ta odločba zadeva primernost varstva, zagotovljenega na Guernseyju, z namenom izpolniti zahteve iz člena 25(1) Direktive 95/46/ES in ne vpliva na druge pogoje ali omejitve, s katerimi se izvajajo druge določbe navedene direktive, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov v državah članicah.

▼M1

Člen 3

Kadar pristojni organi v državah članicah izvajajo svoja pooblastila v skladu s členom 28(3) Direktive 95/46/ES, na podlagi česar pride do začasne ustavitve ali dokončne prepovedi prenosa podatkov v Bailiffovo okrožje Guernsey, da se zaščitijo posamezniki pri obdelavi njihovih osebnih podatkov, zadevna država članica nemudoma obvesti Komisijo, ta pa informacije posreduje drugim državam članicam.

Člen 4

1.  Komisija stalno spremlja dogajanja na področju pravnega reda Guernseya, ki bi lahko vplivala na izvajanje tega sklepa, vključno z dogajanji glede dostopa javnih organov do osebnih podatkov, da se oceni, ali Guernsey še naprej zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov.

2.  Države članice in Komisija se medsebojno obvestijo o primerih, kadar ukrepi organov, pristojnih za zagotavljanje skladnosti s standardom varstva v Guernseyu, ne zagotavljajo take skladnosti.

3.  Države članice in Komisija se medsebojno obveščajo o kakršnih koli znakih, da posegi javnih organov Guernseya, pristojnih za nacionalno varnost, kazenski pregon ali druge javne interese, v pravico posameznikov do varstva osebnih podatkov presegajo tisto, kar je nujno potrebno, ali da ni učinkovitega pravnega varstva pred takimi posegi.

4.  Kadar je na podlagi dokazov razvidno, da ustrezna raven varstva ni več zagotovljena, vključno s primeri iz odstavkov 2 in 3 tega člena, Komisija obvesti pristojni organ Guernseya in, če je potrebno, predstavi osnutek ukrepov v skladu s postopkom iz člena 31(2) Direktive 95/46/ES z namenom razveljavitve ali zadržanja izvajanja tega sklepa oz. omejitve obsega njegove uporabe.

▼B

Člen 5

Komisija spremlja učinkovanje te odločbe in odboru, ustanovljenemu v skladu s členom 31 Direktive 95/46/ES, poroča o morebitnih zadevnih ugotovitvah, vključno z morebitnimi dokazi, ki bi lahko vplivali na ugotovitev iz člena 1 te odločbe, da je varstvo na Guernseyju primerno v smislu člena 25 Direktive 95/46/ES, in morebitnimi dokazi, da se ta odločba izvaja na diskriminatoren način.

Člen 6

Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, v štirih mesecih od datuma njene notifikacije.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

Top