Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0409

Zadeva C-409/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 28. avgusta 2014 – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

OJ C 439, 8.12.2014, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 439/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 28. avgusta 2014 – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Zadeva C-409/14)

(2014/C 439/24)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

Tožene stranke: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba opis proizvodov, zajetih s poimenovanjem „lahki zračno sušeni tobak“ iz tarifne podštevilke 2401 10 35 KN v poglavju 24 „Tobak in izdelani tobačni nadomestki“ Uredbe Komisije (EU) št. 861/2010 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1), razlagati tako, da zajema le zračno sušeni tobak, ne razpecljan:

ki vsebuje cele liste rastline tobak,

ki ni razkosan niti stisnjen ali nabit,

ki poleg tega, da je zračno sušen v smislu „predelave“, ne dopušča, da se zračno sušeni tobak, ne razpecljan, iz oznake [2401 10] 35 KN, kakor koli drugače predela (na primer odstrani peclje, razkosa ali nabije liste), in

ki se ne more kaditi?

2.

Ali je treba pojem „carinski odložni postopek ali režim“ iz člena 4, točka 6, Direktive Sveta 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS razlagati tako, da zajema tudi blago (trošarinsko blago), če so mu med postopkom zunanjega tranzita, med začasno hrambo ali med carinskim skladiščenjem priloženi spremni dokumenti, v katerih je navedena napačna tarifna številka (2403 10 9000 KN namesto 2401 10 35 KN [sic]), vendar pravilno poglavje (poglavje 24 – Tobak), poleg tega pa so vsi ostali podatki v teh dokumentih (številka zabojnika, količina, neto teža) pravilni in pečati nedotaknjeni?

(Z drugimi besedami, treba je razjasniti, ali je neko blago lahko v carinskem odložnem postopku ali režimu, če je v njegovih spremnih dokumentih navedeno pravilno poglavje skupne carinske tarife, vendar napačna konkretna tarifna številka.)

3.

Ali je treba pojem „uvoz“ iz člena 2(b) Direktive Sveta 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (2) in pojem „uvoz trošarinskega blaga“ iz člena 4, točka 8, iste direktive razlagati tako, da zajemata tudi primer, ko se tarifna številka dejanskega blaga v zunanjem prevozu in tarifna številka, ki je navedena v spremnih dokumentih, razlikujeta, medtem ko je razen te razlike navedba poglavja (v obravnavanem primeru poglavje 24 – Tobak), količine in neto teže dejanskega blaga skladna s podatki v spremnih dokumentih?

4.

Ali nepravilnosti, na katere se nanaša člen 38 Direktive Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino [in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS], zajemajo tudi dejstvo, da je blago sprejeto v carinski odložni postopek ali režim, kadar je v njegovih spremnih dokumentih navedena napačna tarifna številka KN glede na Prilogo I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 861/2010?


(1)  UL L 284, 29.10.2010, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL L 9, 14.1.2009, str. 12).


Top