EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0312

Zadeva T-312/10: Tožba, vložena 28. julija 2010 – ELE.SI.A proti Komisiji

OJ C 260, 25.9.2010, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 260/21


Tožba, vložena 28. julija 2010 – ELE.SI.A proti Komisiji

(Zadeva T-312/10)

()

2010/C 260/29

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA (Guidonia Montecelio, Italija) (zastopniki: S. Bariatti, P. Tomassi, P. Caprile, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi in razglasi naj se, da je družba ELESIA pravilno izpolnila obveznosti, določene s pogodbo;

ugotovi in razglasi naj se, da je Komisija, s tem da ni plačala tega, kar je bila dolžna plačati za dejanja, ki jih je opravila družba ELESIA, in zahtevala vračilo že plačanega, kršila obveznosti, določene s pogodbo;

posledično naj se Komisiji naloži plačilo 83 627,68 EUR z obrestmi za stroške, ki so družbi ELESIA nastali v zvezi s projektom in jih Komisija še ni povrnila;

posledično naj se razglasi za nično, odpravi – tudi z izdajo dobropisov – in vsekakor ugotovi nezakonitost opominov, s katerimi je Komisija zahtevala vračilo tistega, kar je družbi ELESIA že plačala, in nadomestilo škode;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Konzorcij, katerega koordinatorka je tožeča stranka v obravnavani zadevi, in tožena stranka sta sklenili pogodbo v zvezi z izvedbo projekta „I-Way, Intelligent co-operative system in cars for road safety“, financiranega s sredstvi, ki so bila namenjena v okviru „Šestega okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj“.

Evropska Komisija se je – ker je menila, da je pri razvoju zadevnega projekta prišlo do resnih nepravilnosti – odločila odstopiti od pogodbe.

Tožeča stranka meni, prvič, da ravnanje Komisije pomeni kršitev upoštevnih pogodbenih določb in pravnih načel, kot so načelo enakosti, sorazmernosti in dobrega upravljanja, ter, drugič, da potem, ko je sama pravilno izpolnjevala vse pogodbene obveznosti skoraj celotno 36-mesečno obdobje, določeno v pogodbi, Komisija ne namerava priznati nobenega plačila na podlagi revizije, iz katere pa so razvidne številne nepravilnosti, in ne glede na to, da je tožeča stranka sodelovala povsem v dobri veri tako med celotnim trajanjem pogodbenega razmerja kot tudi pozneje.

Tožeča stranka v utemeljitev svojih predlogov trdi, da je pravilno in stalno izpolnjevala pogodbene obveznosti in da je Komisija, nasprotno, kršila člene II.1.11, II.16.1, II.16.2 in II.29 splošnih pogojev pogodbe ter pravico do obrambe tožeče stranke in ureditev v zvezi z Uredbo št. 2185/96 (1).


(1)  Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).


Top