EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0373

Sodba Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 27. septembra 2012.
El Corte Inglés, SA proti Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli).
Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Skupnosti Emidio Tucci – Prejšnja figurativna znamka Skupnosti ter prejšnje nacionalne besedne in figurativne znamke Emilio Pucci in EMILIO PUCCI – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke – Člen 42(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke – Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 – Obveznost obrazložitve – Člen 75 Uredbe št. 207/2009.
Zadeva T‑373/09.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:500

  The document is unavailable in your User interface language.

Sodba Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 27. septembra 2012 –
El Corte Inglés – UUNT proti Pucci International (Emidio Tucci)

(Zadeva T-373/09)

„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Skupnosti Emidio Tucci – Prejšnja figurativna znamka Skupnosti ter prejšnje nacionalne besedne in figurativne znamke Emilio Pucci in EMILIO PUCCI – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke – Člen 42(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke – Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 – Obveznost obrazložitve – Člen 75 Uredbe št. 207/2009“

1.                     Znamka Skupnosti – Pripombe tretjih oseb in ugovor – Preizkus ugovora – Dokaz o uporabi prejšnje znamke – Resna in dejanska uporaba – Pojem – Razlaga glede na ratio legis člena 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 42(2) in (3)) (Glej točko 21.)

2.                     Znamka Skupnosti – Tožbeni postopek – Tožba pred sodiščem Unije – Pristojnost Splošnega sodišča – Nadzor nad zakonitostjo odločb odborov za pritožbe – Upoštevanje, s strani Splošnega sodišča, pravnih in dejanskih okoliščin, na katere se prej, pred organi Urada, ni sklicevalo – Izključitev (Poslovnik Splošnega sodišča, člen 135(4); Uredba Sveta št. 207/2009, člen 65) (Glej točko 45.)

3.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Presoja verjetnosti zmede (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b)) (Glej točko 47.)

4.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika enake ali podobne prejšnje znamke z ugledom – Varstvo prejšnje ugledne znamke, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni – Pogoji – Ugled znamke v državi članici ali v Skupnosti – Pojem – Merila presoje (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(5)) (Glej točko 58.)

5.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika enake ali podobne prejšnje znamke z ugledom – Varstvo prejšnje ugledne znamke, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni – Figurativna znamka Emidio Tucci – Figurativne znamke Emilio Pucci in besedne znamke EMILIO PUCCI ((Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(5)) (Glej točke od 59 do 69.)

6.                     Znamka Skupnosti – Postopkovne določbe – Obrazložitev odločb – Cilj (člen 253 ES; Uredba Sveta št. 207/2009, člen 75, prvi stavek) (Glej točko 61.)

7.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika enake ali podobne prejšnje znamke z ugledom – Varstvo prejšnje ugledne znamke, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni – Pogoji – Povezava med znamkama – Merila presoje (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(5)) (Glej točko 63.)

8.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika enake ali podobne prejšnje znamke z ugledom – Varstvo prejšnje ugledne znamke, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni – Dokazi, ki jih mora predložiti imetnik – Prihodnja in nehipotetična verjetnost neupravičenega izkoriščanja ali oškodovanja (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(5)) (Glej točki 64 in 65.)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 18. junija 2009 (v združenih zadevah R 770/2008-2 in R 826/2008-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med Emilio Pucci International BV in El Corte Inglés, SA.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

El Corte Inglés, SA, se naloži plačilo stroškov.

Top