Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0613

Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana, tekstilna industrija, Španija)

/* KOM/2010/0613 končno */

52010PC0613

/* KOM/2010/0613 končno */ Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana, tekstilna industrija, Španija)


[pic] | EVROPSKA KOMISIJA |

Bruselj, 29.10.2010

COM(2010) 613 konč.

Predlog

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana, tekstilna industrija, Španija)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Točka 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[1] omogoča uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) do letne zgornje meje 500 milijonov EUR poleg ustreznih razdelkov finančnega okvira.

Pravila, ki se uporabljajo za prispevke iz ESPG, so določena v Uredbi (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji[2].

Španija je 22. marca 2009 vložila vlogo EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana, tekstilna industrija za finančni prispevek iz ESPG po odpuščanju presežnih delavcev v 143 podjetjih, ki delujejo v panogi, razvrščeni v oddelek 13 NACE Revizija 2 („Proizvodnja tekstilij“)[3] v regiji na ravni NUTS II Comunidad Valenciana (ES52) v Španiji.

Komisija je vlogo temeljito preučila in v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006 sklenila, da so izpolnjeni pogoji za finančni prispevek na podlagi te uredbe.

POVZETEK VLOGE IN ANALIZA

Ključni podatki: |

Referenčna št. ESPG | EGF/2010/009 |

Država članica | Španija |

Člen 2 | (b) |

Zadevna podjetja | 143 |

Regija NUTS II | Comunidad Valenciana [ES52] |

Oddelek NACE Revizija 2 | Oddelek 13 (Proizvodnja tekstilij) |

Referenčno obdobje | 13. 4. 2009 do 12. 1. 2010 |

Datum začetka izvajanja prilagojenih storitev | 15. 6. 2010 |

Datum vloge | 22. 3. 2010 |

Presežni delavci v referenčnem obdobju | 544 |

Presežni delavci, za katere je predvidena pomoč | 350 |

Prilagojene storitve: proračun v EUR | 3 028 409 |

Izdatki za izvajanje ESPG[4]: proračun v EUR | 140 000 |

% izdatkov za izvajanje ESPG | 4,42 |

Celotni proračun v EUR | 3 168 409 |

Prispevek ESPG v EUR (65 %): | 2 059 466 |

1. Vloga je bila vložena pri Komisiji 22. marca 2010, do 17. junija 2010 pa je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami.

2. Vloga izpolnjuje pogoje za uporabo sredstev ESPG iz člena 2(b) Uredbe (ES) št. 1927/2006 in je bila vložena v roku 10 tednov, kot določa člen 5 navedene uredbe.

Povezava med presežnimi delavci in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije ali svetovne finančne in gospodarske krize

3. Da bi Španija dokazala povezavo med presežnimi delavci in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, na podlagi trgovinskih statističnih podatkov EUROSTAT-a trdi, da je v obdobju 2004–2008 prišlo do znatnega poslabšanja trgovinske bilance EU na področju tekstila. V tem obdobju se je uvoz tekstilnih izdelkov v EU povečal za 13 %, v istem obdobju pa se je izvoz tekstilnih izdelkov iz EU v druge svetovne države zmanjšal za 0,5 %. Presežek v trgovinski bilanci EU na področju tekstila je leta 2004 znašal 927 milijonov EUR, leta 2008 pa je bil zabeležen primanjkljaj, ki znašal 1 441 milijonov EUR.

Tekstil v milijonih EUR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Rast v % 2004/2008 |

Uvoz v EU | 17 610 | 18 074 | 19 868 | 20 930 | 19 885 | 13 |

Izvoz iz EU | 18 537 | 18 482 | 19 220 | 19 392 | 18 444 | –0,5 |

Bilanca | 927 | 408 | –649 | –1 537 | –1 441 |

4. To zmanjšanje povpraševanja je občutila tudi Španija. V obdobju 2005–2008 se je trgovinska bilanca Španije na področju tekstila, ki je bila takrat že negativna, poslabšala za dodatnih 15 %, in sicer z –609 milijonov EUR na –698 milijonov EUR.

Poleg tega Španija trdi, da je kriza dodatno poslabšala stanje sektorja.

Prikaz števila odpuščenih presežnih delavcev in skladnost z merili iz člena 2(b)

5. Španija je vlogo vložila na podlagi merila za pomoč iz člena 2(b) Uredbe (ES) št. 1927/2006, ki zahteva vsaj 500 presežnih delavcev v devetmesečnem obdobju v podjetjih, ki delujejo v istem oddelku NACE Revizija 2 v eni regiji ali dveh sosednjih regijah na ravni NUTS II.

6. V vlogi je navedeno 544 presežnih delavcev v devetmesečnem referenčnem obdobju od 13. aprila 2009 do 12. januarja 2010 v 143 podjetjih, ki delujejo v istem oddelku NACE Revizija 2, vsa pa so v eni regiji na ravni NUTS II Comunidad Valenciana. Število 247 presežnih delavcev je bilo izračunano v skladu s prvo alineo drugega odstavka člena 2 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Število ostalih 217 presežnih delavcev je bilo izračunano v skladu z drugo, 80 pa v skladu s tretjo alineo istega odstavka.

Število odpuščenih delavcev za vsako podjetje je bilo izračunano v skladu z eno od treh alinej člena 2 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Vendar je bilo število odpuščenih presežnih delavcev v sedmih podjetjih[5] izračunano v skladu z dvema različnima alineama.

7. Komisija je prejela potrditev, zahtevano v skladu s tretjo alineo drugega odstavka člena 2, da je 544 dejansko število odpuščenih presežnih delavcev.

Razlaga nepredvidene narave navedenega odpuščanja presežnih delavcev

8. Zadnja leta so bila za tekstilno industrijo zaradi obsežnega prestrukturiranja in posodabljanja zelo zahtevna, ti ukrepi pa so bili potrebni zaradi pritiska konkurence, ki se je povečal po izteku veljavnosti sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o tekstilu in sprejetju Sporazuma o tekstilu in oblačilih, ki ga je nadomestil. Po znatnem zmanjšanju proizvodnje na začetku tega desetletja (v povprečju za –5 % na leto) so se leta 2006 pokazali znaki stabilnosti in ponovne oživitve. Proizvodnja je leta 2007 ostala na isti ravni kot leta 2006. Leta 2008 se je neposredno zaradi gospodarske in finančne krize, ki je bila nepredvidena, proizvodnja tekstila začela zmanjševati, v zadnjem četrtletju tega leta pa je bilo upadanje proizvodnje tekstila vse hitrejše (za –17 % v primerjavi z istim obdobjem leta 2007), proizvodnja pa se je še dodatna zmanjšala v prvem četrtletju leta 2009 (za –24,5 % v primerjavi z istim obdobjem leta 2008). Vplivi gospodarske in finančne krize se kažejo tudi v manjšem povpraševanju nekaterih razvitih trgovinskih partneric, kot sta ZDA in Japonska (–15 % in –7 % v vrednosti izvoza EU leta 2008 v primerjavi s predhodnim letom).

9. Tradicionalno se trend evropskega tekstilnega sektorja povezuje s porabo gospodinjstev. Gospodarska in finančna kriza je povzročila, da se je povpraševanje po industrijskih izdelkih zmanjšalo zaradi upadajočega zaupanja potrošnikov in pomanjkanja denarja. Španski organi trdijo, da je finančna in gospodarska kriza povzročila nenaden zlom svetovnega gospodarstva z velikim vplivom na mnoge sektorje in da od leta 2008 gospodarske razmere niso sledile trendom predhodnih let, kar pa ni bilo mogoče predvideti.

Opredelitev podjetij, ki odpuščajo, in delavcev, za katere je predvidena pomoč

10. V vlogi je navedenih 544 odpuščenih presežnih delavcev (od katerih je za 350 predvidena pomoč) v naslednjih 143 podjetjih:

Podjetja in število odpuščenih delavcev |

ACABADOS BAÑERES, S.A. | 2 | M CASTELLO JOVER, S.L. | 1 |

ACABADOS MONLLOR, S.L. | 4 | MALLES FRANCES S.L. | 1 |

ACABADOS RODOLFO AZNAR S.L. | 2 | MANTEROL, S.A. | 12 |

ACOYSER, S.L. | 1 | MANUEL REVERT Y CIA, S.A. | 15 |

ADROGUER Y CASTRO, S.L. | 1 | MANUFACTURAS ARTESA, S.L. | 2 |

ALCOPEL 2003, S.L. | 1 | MANUFACTURAS GUILABERT, S.L. | 2 |

ALFOMBRAS AUTOMOCION, S.L. | 1 | MARCOS BELTRAN, S.L. | 1 |

ANA DE CASTRO Y CERVERA, S.A. | 10 | MARKET TEXTIL S.L. | 5 |

ANTECUIR, S.L. | 1 | MIGUEL ANGEL COMPANY SOLER | 3 |

ANTONIO PEREZ ADSUAR, S.A. | 2 | MIGUEL CARCELEN Y CIA S.L. | 1 |

ANUBIS 63, S.L. | 1 | MOLTO REIG, S.A. | 39 |

ANURDIFIL S.L. | 4 | MONLLOR HERMANOS, S.A. | 4 |

ARTESANOS EN REDES, S.L. | 1 | MOQUETAS ROLS, S.A. | 6 |

ATHOS FABRICS, S.L. | 1 | MUESTRARIOS HERMANOS CAÑADA S.L. | 1 |

BLANC TEXTIL, S.A. | 4 | MURKOC SERVICIOS S.L. | 2 |

BLASCO TEXTIL, S.A. | 6 | NACHATEX S.L. | 1 |

BORDADOS GRAMAR, S.L. | 1 | NONWOVENS IBERICA, S.L. | 2 |

BORDADOS GAMON, S.L. | 4 | NOVIAS PEPE BOTELLA, S.L. | 1 |

BORDADOS LAURA, S.L. | 3 | ORLIMAN, S.L. | 1 |

BORDADOS SERPIS S.L. | 2 | PADUANA XXI, S.L. | 2 |

BORDAMALLA, S.L. | 6 | PAÑERIA Y CONFECCIONES GARCIA MOLINA, S.L. | 1 |

BRAN`'S COLLECTIONS S.L. | 1 | PARASOLES GANDIA SAFOR, S.A. | 1 |

BREZO HILADOS S.L. | 1 | PEDRO A GUILLEM, S.L. | 1 |

CAÑETE, S.A. | 1 | PEIVOR S.L. | 22 |

CAR Y FINA, S.L, | 1 | PERGOA-TEX, S.L. | 1 |

CASA GRIM, S.L. | 1 | PRIMICIAS TECNICAS CARDI, S.L. | 2 |

CASUAL TEXTIL, S.A. | 4 | QUEROL,S.A. | 2 |

CATALA Y RONHER, S.A. | 28 | RANI BURHAN, S.L. | 1 |

CCM BOREAL 2007,S.L. | 1 | RASILAN, S.A. | 8 |

CIPRIANO MOLINA ALBERO, S.L. | 1 | REDES I JOMAR SL | 1 |

COLCHONES MIVIS, S.L. | 1 | REIG MARTI, S.A. | 41 |

COLORPRINT FASHION, S.L. | 2 | RIBERA FLEXIBLE DEL COLCHON, S.L. | 1 |

COLORTEX 1967, S.L. | 3 | RIPOLL TEJIDOS PARA LA DECORACION, S.L. | 1 |

COLORTEX, S.A. | 2 | ROBERTO PAYA, S.L. | 1 |

COMALCAR SL | 1 | ROTATEX, S.L. | 1 |

COMERCIAL TIFANYS, S.A. | 1 | RUEDA ARRIETE,SL | 1 |

COMERSAN, S.A. | 2 | SA RUBI INDUSTRIAL-TODOFIL | 2 |

CONFECCION DE MUESTRARIOS GANDIA, S.L. | 1 | SERVIURDID, S.L. | 1 |

CONFECCIONES ALBAIDA, S.L. | 11 | SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA LTA.T.ASDO. DISTRITO 11 | 5 |

CONFECCIONES BELMAY, S.L. | 2 | SONIBE SC | 1 |

CONFECCIONES ENSAYO TEXTIL, S.L. | 2 | TAPICERIAS, S.A. | 7 |

CONFECCIONES RIO SOT, S.L. | 8 | TAPIRELAX SA | 1 |

CORDISPLAY TECNOLOGIC, S.L. | 5 | TAPIZADOS NOVA LINEA, S.L. | 1 |

CREVILLENTE INDUSTRIAL, S.A. | 1 | TEDESVAN, S.A. | 1 |

CUERDAS Y REDES ILLAN & ESTAN, S.L. | 4 | TEJIDO DE SEDA CAMILO MIRALLES, S.L. | 2 |

DIMAS, S.A. | 44 | TEJIDOS DOBELTEX S.L. | 1 |

DISEDIS, S.L. | 1 | TEJIDOS REINA, S.A. | 2 |

DISEÑOS JUANMI, SL | 5 | TEJIDOS ROYO, S.L. | 17 |

DISEÑOS MEDI, S.L. | 1 | TEXTILES 9463 CALERO SL | 1 |

EDUARDO GÓMEZ PASTOR | 18 | TEXTILES ATHENEA, S.A. | 13 |

ENCOTOR, S.A. | 1 | TEXTILES BERBEL, S.L. | 1 |

ESTAMPADOS ELCHE SL | 2 | TEXTILES MONTCABRER, S.A. | 1 |

FABRICA DE TAPICERIA, S.L. | 5 | TEXTILS MORA, S.A.L. | 4 |

FINITEXTIL, S.L. | 5 | TEXTISOL, S.L. | 2 |

FLAT WOVEN, S.L. | 2 | TINTES BOLTA, S.A. | 4 |

FLEXOTEX, S.A. | 1 | TOALLAS LA BRUJA, S.A. | 1 |

FRANCES TEXTIL, S.L. | 1 | TRANSPORTES Y SERVICIOS MONLLOR, S.L. | 3 |

GINES CORTINAS, S.L. | 1 | TRAVEL-FIL,S.L. | 1 |

GLOBALTEX HOME, S.L. | 1 | TRENZADOS DAI SL | 1 |

GONZALO FERRI, S.A. | 2 | TRENZAFIL SL | 2 |

HICORRED, S.L. | 1 | TRITURADOS CORREAL, S.L. | 1 |

HIJOS DE ANTONIO FERRE, S.A. | 1 | TUTTO PICCOLO, S.A. | 1 |

HIJOS DE ROQUE MONLLOR, S.L. | 7 | UBESOL, S.L. | 1 |

HILATURAS CANALENSES SAL | 1 | UNITEX ALFOMBRAS 14, S.L. | 1 |

HILATURAS FERRE, S.A. | 1 | VANGUARDIA TEXTIL S.L. | 1 |

INCOR CORTE INDUSTRIAL DE TEJIDOS, S.L.U. | 1 | VIATEX, S.L. | 2 |

INDUSTRIAS TEXTILES COPATEX, S.L. | 4 | VICENTE BARCELO VAÑO, SL | 2 |

JOAQUIN MOLTO, S.A. | 1 | VICENTE SEMPERE, S.L. | 9 |

JOSE ANTONIO GARCIA BORNAY | 1 | WINTEX, S.A. | 3 |

JOSE ANTONIO REIG FERRANDIZ | 1 | YEBANE ESPAÑOLA, S.A. | 2 |

JOSE LUIS AVELLAN BLANES, S.L. | 1 | ZORQUESA, S.L. | 2 |

JOVERTEXT, S.A. | 3 |

Skupaj podjetja: 143 | Skupaj odpuščeni delavci: 544 |

11. Razčlenitev delavcev, za katere je predvidena pomoč:

Kategorija | Število | Odstotek |

Moški | 216 | 61,7 |

Ženske | 134 | 38,3 |

Državljani EU | 346 | 98,9 |

Nedržavljani EU | 4 | 1,1 |

Stari od 15 do 24 let | 2 | 0,6 |

Stari od 25 do 54 let | 269 | 76,9 |

Stari od 55 do 64 let | 75 | 21,4 |

Starejši od 64 let | 4 | 1,1 |

12. Štirje od delavcev, za katere je predvidena pomoč, so invalidi.

13. Po poklicnih kategorijah je razčlenitev naslednja:

Kategorija | Število | Odstotek[6] |

Vodje | 6 | 1,6 |

Tehniki | 33 | 9,5 |

Uradniki | 37 | 10,6 |

Delavci na področju obrti in povezanih dejavnosti | 56 | 16,1 |

Upravljavci strojev | 182 | 52,1 |

Poklici za preprosta dela | 26 | 7,3 |

Drugi | 10 | 2,7 |

14. Po stopnji izobrazbe[7] je razčlenitev naslednja:

Stopnja izobrazbe | Število | Odstotek[8] |

Osnovna izobrazba (do konca obveznega šolanja) | 280 | 79,9 |

Višja srednješolska izobrazba | 31 | 8,8 |

Terciarna izobrazba | 30 | 8,6 |

Drugi (brez formalne izobrazbe) | 3 | 0,9 |

Brez izobrazbe ali osipniki | 6 | 1,7 |

15. Pri celotnem številu 544 presežnih delavcev so odstotki enaki.

16. Španija je v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1927/2006 potrdila, da je uporabila politiko enakosti spolov ter politiko nerazlikovanja ter da ju bo v različnih fazah izvajanja in še zlasti pri dostopu do ESPG še naprej uporabljala.

Opis zadevnega ozemlja ter njegovih organov in zainteresiranih strani

17. Ozemlje, ki so ga prizadela odpuščanja presežnih delavcev, je v regiji na ravni NUTS II Comunidad Valenciana in je večinoma skoncentrirano v petih okrožjih (comarca) na obeh straneh meje med provincama na ravni NUTS III Alicante in Valencia.

18. 11,5 % vseh španskih podjetij je v regiji Comunidad Valenciana. Proizvodni sektor predstavlja 26 %, storitveni sektor 60 %, gradbeništvo 10 % in primarni sektor 4 % vseh zaposlenih v regiji. Gospodarska značilnost regije Comunidad Valenciana je veliko število malih in srednjih podjetij, ki so specializirana zlasti za proizvodnjo pohištva, obutve, tekstila, keramike in igrač. Te industrijske panoge so skoncentrirane na območjih okrog manjšega števila občin.

19. Glavne zainteresirane strani so Generalitat Valenciana (avtonomna vlada Comunidad Valenciana) in zlasti SERVEF (javni uradi za delo avtonomne vlade), Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó (konzorcij sporazuma o zaposlovanju na območju Valle del Vinalopó)[9], sindikati: UGT-PV, CCOO-PV, FIA-UGT in FITEQA-CCOO-PV[10], Konfederacija organizacij podjetnikov avtonomne regije Valencia (CIERVAL) in Združenje tekstilnih podjetnikov v regiji Comunidad Valenciana (ATEVAL).

Pričakovani vpliv odpuščanja presežnih delavcev na stopnjo zaposlenosti na lokalni, regionalni ali državni ravni

20. Število odpuščenih delavcev v tekstilnem sektorju v regiji Comunidad Valenciana, ki je bilo v obdobju 2005–2007 sorazmerno stabilno in se je zmanjševalo, se je v naslednjih dveh letih (2008–2009) povečalo za 40,61 %. Tekstilni sektor zaposluje 4,8 % vseh delavcev v proizvodnem sektorju te regije.

21. Vpliv odpuščanja na lokalni ravni je velik zaradi skoncentriranosti sektorja na majhnem številu območij. Tekstilna dejavnost v regiji Comunidad Valenciana (30 % delavcev v tekstilnem sektorju v Španiji) je na industrijskih območjih, kjer ta sektor prevladuje. Sedem okrožij, skoraj vsa pa so sosednja (Vall d'Albaida, L'Alcoia, El Comtat, La Costera, Alt Vinalopó, Baix Vinalopó in Baix Segura), zaposluje 75,2 % delavcev v tekstilni industriji v regiji Comunidad Valenciana.

22. Odpuščeni presežni delavci iz petih občin[11], ki jih je odpuščanje zaradi krize v tekstilnem sektorju najbolj prizadelo in so navedeni v tej vlogi, predstavljajo 35,13-odstotno povečanje stopnje brezposelnosti v proizvodnem sektorju v referenčnem obdobju (april 2009–januar 2010 ).

23. Tradicionalno je bil glavni gospodarski sektor na območju Alicante (raven NUTS III) proizvodnja obutve, sledila pa je proizvodnja usnja, tekstila in marmorja. Vendar sta bili obutvena in usnjarska industrija v zadnjih letih v težkem položaju zlasti zaradi konkurenčne azijske obutve in drugih azijskih usnjenih izdelkov. Industrijo marmorja, ki je v teh letih veljala za varno, je sedanja finančna in gospodarska kriza prav tako prizadela. Španija je po odpuščanju presežnih delavcev v sektorju naravnega kamna v regiji Comunidad Valenciana marca 2010 vložila novo vlogo[12] za finančni prispevek iz ESPG za te delavce.

Usklajeni sveženj prilagojenih storitev, ki jih je treba financirati, in razčlenitev predvidenih stroškov zanj, vključno z njegovim dopolnjevanjem z ukrepi, financiranimi iz strukturnih skladov

24. Predlog zajema naslednje ukrepe, katerih kombinacija tvori usklajeni sveženj prilagojenih storitev za ponovno vključevanje delavcev na trg dela:

Priprava in dodatna pomoč

- Uvodna srečanja: prvi ukrep za vseh 350 udeležencev vključuje informacije o znanju in spretnostih ter zahtevah po usposabljanju, razpoložljivih programih usposabljanja in shemah v podporo vajeništva ter nadomestilih in spodbudah.

- Svetovanje: vključuje izdelavo profila delavcev in oblikovanje, izvajanje ter spremljanje prilagojene pomoči, vključno z mentorstvom. Proces mentorstva bo v celotnem obdobju uporabe sredstev ESPG zagotavljal, da se svežnji ukrepov po potrebi prilagodijo.

Usposabljanje

- Osnovno usposabljanje pred pridobitvijo novega znanja in spretnosti: delavci se bodo udeležili osnovnega usposabljanja na področju IKT, aktivnega iskanja zaposlitve, samozaupanja in osnovnih podjetniških veščin.

- Usposabljanje za pridobitev poklicnega znanja in spretnosti: udeleženci tega ukrepa se bodo usposabljali za pridobitev poklicnega znanja in spretnosti, ki so najbolj zaželeni. Teoretičnemu usposabljanju bo sledilo plačano pripravništvo (320 EUR na mesec in udeleženca). Okrog 24 % delavcev, za katere je predvidena pomoč, bo sodelovalo pri tem ukrepu.

- Izpopolnjevanje: udeleženci se bodo usposabljali na enem od posebnih področij usposabljanja službe INEM (nacionalni javni zavod za zaposlovanje). To usposabljanje bo krajše kot usposabljanje za pridobitev poklicnega znanja in spretnosti, saj bodo udeleženci obnovili znanje ali se izpopolnjevali. Delavci se bodo lahko udeležili teoretičnega usposabljanja, ki ga bo dopolnjevalo obdobje plačanega pripravništva, vendar pripravništvo za udeležence tega ukrepa ne bo obvezno. Okrog 24 % delavcev, za katere je predvidena pomoč, bo sodelovalo pri tem ukrepu.

- Usposabljanje za kvalificirane negovalce : na območju, ki ga je prizadelo odpuščanje presežnih delavcev, je veliko povpraševanje po kvalificiranih negovalcih. O vsebini usposabljanja se bo posvetovalo s socialnimi službami na lokalni ravni, da se bo lažje zadovoljijo pričakovanja in potrebe mest. Usposabljanje bo vključevalo teoretično usposabljanje in usposabljanje na delovnem mestu. Slednje bo organizirano v majhnih skupinah za boljše spremljanje praktičnega usposabljanja. Okrog 10 % delavcev, za katere je predvidena pomoč, bo sodelovalo pri tem ukrepu.

- Usposabljanje na področju osebnega razvoja in predstavitev podjetništva : ti tečaji usposabljanja so namenjeni delavcem, ki so primerni kandidati za zasedbo srednjih vodstvenih delovnih mest ali ustanovitev podjetja. Usposabljali se bodo na področju poslovnih in osebnih vrednot, učinkovitega obvladovanja sprememb, trženja in inovacij, strategije rasti, čustveni inteligenci itd. Za delavce, ki želijo ustanoviti svoje podjetje, bo zagotovljeno posebno usposabljanje skupaj z običajnim usposabljanjem (zajemalo bo elemente, kot so načrtovanje, izvajanje študij izvedljivosti, sestava poslovnih načrtov itd.) ob uporabi programske opreme za simulacijo, ki bo udeležencem omogočila simulacijo procesa odločanja, povezanega z ustanavljanjem podjetja.

Spodbujanje podjetništva

- Svetovanje glede projektov in pobud: namen tega ukrepa je razvoj, oblikovanje in vodenje izvedljivih poslovnih ali samozaposlitvenih projektov. Mentorji bodo poskušali tudi najti možnosti za samozaposlitev v okrožju ali zunaj njega ter jih ponudili udeležencem ukrepa.

- Dodatna pomoč pri ustanavljanju podjetja: ta ukrep zagotavlja pomoč odpuščenim delavcem, ki želijo ustanoviti svoje podjetje. Vključeval bo prilagojeno mentorstvo med celotnim procesom ustanavljanja podjetja (razvoj poslovnih zamisli, analiza izvedljivosti in pomoč pri sestavi poslovnega načrta) in pomoč pri upravnih zahtevah.

- Logistična in finančna pomoč: zadeva zbiranje sredstev in pomoč pri upravnih zahtevah za uspešno vložitev vloge za pridobitev spodbud, ki so na voljo pri ustanavljanju podjetja. Mentorji bodo spremljali tudi gospodarski razvoj poslovnih pobud in poskušali predvideti morebitne težave ter predlagati možne rešitve.

Intenzivna pomoč pri iskanju zaposlitve

- Intenzivna pomoč pri iskanju zaposlitve : vključevala bo intenzivno iskanje zaposlitve, vključno s pasivnim in aktivnim pregledovanjem lokalnih in regionalnih zaposlitvenih priložnosti, zlasti gospodarskih dejavnosti v vzponu za samozaposlene in priložnosti za nova strokovna področja v tekstilnem sektorju. Oblikovana bo spletna stran, ki bo delavcem omogočala dostop do nekaterih spletnih orodij, ki jim bodo pomagala pri samostojnem iskanju zaposlitve. Razčlenjena bo na tri področja: splošne informacije, dejavnosti usposabljanja in omejeni oddelek s spletnimi orodji, kot je programska oprema za simulacijo ustanavljanja podjetja.

Spodbude

- Spodbuda za sodelovanje: za spodbuditev sodelovanja pri teh ukrepih bodo delavci prejeli povprečnino 350 EUR, če bodo dokončali svoj prilagojen sveženj ukrepov.

- Nadomestilo za mobilnost: delavci, ki sodelujejo pri tem ukrepu, bodo kot prispevek k potnim stroškom prejeli 500 EUR. Zaradi neustreznega javnega prevoza med lokalnimi mesti bodo udeleženci morali uporabiti svoja vozila za prevoz iz kraja prebivanja v mesto, kjer bodo potekale dejavnosti iz ukrepov.

- Spodbuda za iskanje nove zaposlitve: subvencija plače v višini 350 EUR mesečno za največ sedem mesecev bo izplačana tistim delavcem, ki se bodo zaposlili ali samozaposlili.

- Podpora za ustanovitev podjetja: delavci, ki so ustanovili podjetje, bodo prejeli 3 000 EUR za pokritje stroškov ustanavljanja.

25. Izdatki za izvajanje ESPG, ki se vključijo v vlogo v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1927/2006, zajemajo upravljanje in nadzor ter širjenje informacij in obveščanje javnosti.

26. Prilagojene storitve, ki so jih predložili španski organi, so aktivni ukrepi na trgu dela v okviru upravičenih ukrepov, določenih v členu 3 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Španski organi ocenjujejo, da skupni stroški teh storitev znašajo 3 028 409 EUR, izdatki za izvajanje ESPG pa 140 000 EUR (kar je 4,42 % celotnega zneska). Skupni zaprošeni prispevek iz ESPG je 2 059 466 EUR (65 % skupnih stroškov).

Ukrepi | Predvideno število delavcev, ki bodo prejeli pomoč | Predvideni stroški na delavca, ki bo prejel pomoč (v EUR) | Skupni stroški (ESPG in nacionalno sofinanciranje) (v EUR) |

Prilagojene storitve (prvi odstavek člena 3 Uredbe (ES) št. 1927/2006) |

1. Priprava in dodatna pomoč 1.1 Uvodna srečanja (Servico de acogida) | 350 | 116 | 40 600 |

1.2 Svetovanje (Servicio de orientación) | 350 | 574 | 200 900 |

2. Usposabljanje 2.1 Osnovno usposabljanje (Cursos básicos) | 210 | 571 | 119 910 |

2.2 Usposabljanje na področju poklicnega znanja in spretnosti (Formación e inserción laboral) | 84 | 5 085 | 427 140 |

2.3 Izpopolnjevanje (Formación para el empleo) | 84 | 3 208 | 269 472 |

2.4 Usposabljanje za kvalificirane negovalce (Talleres sociales) | 36 | 2 292 | 82 512 |

2.5 Usposabljanje na področju osebnega razvoja in predstavitev podjetništva (Formación en competencias transversales) | 95 | 1 895 | 180 025 |

2.6 Pripravništvo | 96 | 900 | 86 400 |

3. Spodbujanje podjetništva 3.1 Svetovanje glede projektov in pobud (Servicio de proyectos e iniciativas) | 100 | 1 760 | 176 000 |

3.2 Dodatna pomoč pri ustanavljanju podjetja (Servicio de asesoría al emprendedor) | 60 | 2 920 | 175 200 |

3.3 Logistična in finančna pomoč (Servicio logístico y financiero) | 40 | 4 730 | 189 200 |

4. Intenzivna pomoč pri iskanju zaposlitve (Servicio de apoyo a la inserción) | 350 | 1 273 | 445 550 |

5. Spodbude 5.1 Spodbude za sodelovanje (Incentivos a la participación) | 350 | 350 | 122 500 |

5.2 Nadomestilo za mobilnost (Ayudas a la movilidad) | 100 | 500 | 50 000 |

5.3 Spodbuda za iskanje nove zaposlitve (Incentivos a la colocación) | 140 | 2 450 | 343 000 |

5.4 Podpora za ustanovitev podjetja (Ayudas a la creación de empresas) | 40 | 3 000 | 120 000 |

Vmesni seštevek za prilagojene storitve | 3 028 409 |

Izdatki za izvajanje ESPG (tretji odstavek člena 3 Uredbe (ES) št. 1927/2006) |

Upravljanje | 60 000 |

Širjenje informacij in obveščanje javnosti | 40 000 |

Nadzor | 40 000 |

Vmesni seštevek izdatkov za izvajanje ESPG | 140 000 |

Skupni predvideni stroški | 3 168 409 |

Prispevek iz ESPG (65 % skupnih stroškov) | 2 059 466 |

27. Španski organi potrjujejo, da zgoraj navedeni ukrepi dopolnjujejo ukrepe, financirane iz strukturnih skladov, in da se izvajajo ukrepi za preprečitev dvojnega financiranja.

28. Glavni cilji operativnih programov ESS v obdobju 2007–2013 za regijo Comunidad Valenciana so spodbujanje delavcev k vseživljenjskemu učenju in znižanje tveganja osipništva z osredotočenjem na najbolj ranljive ali ljudi, ki jim grozi socialna izključenost, zlasti mlade delavce ali delavce, starejše od 45 let, ženske in invalide, ukrepi ESPG pa bodo namenjeni presežnim delavcem, ki so bili odpuščeni na območju, ki je zelo specializirano za proizvodnjo tekstila, omejitev glede let, izobrazbe itd. pa ne bo.

29. Stalno spremljanje ukrepov ESS in ESPG, ki imajo podobne cilje, in zadevnih delavcev bo preprečilo prekrivanje med ukrepi ESS in ESPG.

Datum, ko so se prilagojene storitve za zadevne delavce začele izvajati ali naj bi se začele izvajati

30. Španija je prilagojene storitve za prizadete delavce, vključene v usklajeni sveženj, za katerega je zaprošeno sofinanciranje s strani ESPG, začela izvajati 15. junija 2010. Zato je ta datum začetek obdobja upravičenosti za katero koli pomoč, ki bi se lahko dodelila iz ESPG.

Postopki za posvetovanje s socialnimi partnerji

31. S socialnimi partnerji se je posvetovalo pri pripravi usklajenega svežnja ukrepov. O predlagani vlogi se je na srečanjih 28. januarja 2010 in 24. februarja 2010 razpravljalo s socialnimi partnerji: SERVEF (javni uradi za delo avtonomne vlade), delodajalski organizaciji: CIERVAL in ATEVAL, glavna sindikata UGT in CCOO ter predstavniki mestnih svetov mest Ontinyent in Alcoi. Na prvem srečanju je bil projekt predstavljen socialnem partnerjem, imenovana pa sta bila usmerjevalni in tehnični odbor. Na drugem srečanju je bil oblikovan akcijski načrt za vsak odbor, dodeljene pa so bile vloge in naloge.

32. Španski organi so potrdili, da so ukrepi usklajeni z zahtevami nacionalne zakonodaje in zakonodaje Skupnosti o kolektivnem odpuščanju.

Informacije o ukrepih, ki so obvezni na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb

33. Kar zadeva merila iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1927/2006, so španski organi v svoji vlogi:

- potrdili, da finančni prispevek iz ESPG ne nadomešča ukrepov, za katere so v skladu z nacionalno zakonodajo ali kolektivnimi pogodbami odgovorna podjetja,

- pokazali, da predvideni ukrepi pomenijo pomoč za posamezne delavce in se ne uporabljajo za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev,

- potrdili, da zgoraj navedeni upravičeni ukrepi ne prejemajo pomoči iz drugih finančnih instrumentov Skupnosti.

Sistemi upravljanja in nadzora

34. Španija je Komisijo obvestila, da bodo finančni prispevek upravljali in nadzorovali isti organi, ki upravljajo in nadzorujejo ESS. Generalni direktorat za gospodarske zadeve regionalnega ministrstva za finance in zaposlovanje Comunidad Valenciana bo posredniški organ za upravni organ.

Financiranje

35. Na podlagi vloge Španije je predlagani prispevek iz ESPG za usklajeni sveženj prilagojenih storitev 2 059 466 EUR, kar pomeni 65 % skupnih stroškov. Dodelitev sredstev, ki jo predlaga Komisija v okviru Sklada, temelji na podatkih, ki jih je predložila Španija.

36. Ob upoštevanju največjega možnega zneska finančnega prispevka iz ESPG v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1927/2006 in možnosti za prerazporeditev odobrenih sredstev Komisija predlaga uporabo sredstev ESPG v celotnem navedenem znesku, ki se dodeli v okviru razdelka 1a finančnega okvira.

37. Po dodelitvi zaprošenega zneska finančne pomoči bo za dodelitve v zadnjih štirih mesecih leta ostalo na voljo več kot 25 % največjega letnega zneska, namenjenega ESPG, v skladu s členom 12(6) Uredbe (ES) št. 1927/2006.

38. S predložitvijo tega predloga za uporabo sredstev ESPG namerava Komisija začeti poenostavljeni postopek tristranskih pogovorov v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006, da bi se doseglo soglasje obeh vej proračunskega organa glede potrebe po uporabi sredstev ESPG in glede potrebnega zneska. Komisija poziva prvo od obeh vej proračunskega organa, ki bo na ustrezni politični ravni dosegla soglasje o osnutku predloga za uporabo sredstev, naj o svojih namerah obvesti drugo vejo in Komisijo. V primeru nestrinjanja ene od obeh vej proračunskega organa bo sklican uraden tristranski sestanek.

39. Komisija ločeno pripravi zahtevek za prerazporeditev za vnos posebnih odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v proračun za leto 2010 v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.

Vir odobritev plačil

40. Pri trenutnem stanju izvajanja je mogoče predvideti, da odobritve plačil, ki so leta 2010 na voljo v proračunski postavki 01.0404 „Okvirni program za konkurenčnost in inovacije – Program za podjetništvo in inovacije“, to leto ne bodo v celoti porabljene.

41. Ta postavka zajema izdatke, povezane z izvajanjem finančnega inštrumenta tega programa, njegov glavni cilj pa je malim in srednjim podjetjem olajšati dostop do finančnih sredstev. Prenos sredstev na skrbniške račune, ki jih upravlja Evropski investicijski sklad, in izplačilo upravičenkam se izvajata z zakasnitvijo. Finančna kriza ima velik vpliv na ocene glede izplačil za leto 2010. Zato je bila v izogib presežku sredstev na skrbniških računih revidirana metodologija za izračun odobritev plačil ob upoštevanju pričakovanih izplačil. Zato je mogoča prerazporeditev zneska 2 059 466 EUR.

Predlog

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana, tekstilna industrija, Španija)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[13] ter zlasti točke 28 Sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji[14] in zlasti člena 12(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije[15],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore presežnim delavcem, ki so bili odpuščeni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2) Področje uporabe ESPG se je razširilo na vloge, vložene od 1. maja 2009, da bi se vključila pomoč za delavce, ki so postali presežni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

(3) Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR.

(4) Španija je 22. marca 2010 vložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi s presežnimi delavci v 143 podjetjih, ki delujejo v panogi, razvrščeni v oddelek 13 NACE Revizija 2 (Proizvodnja tekstilij) v eni regiji na ravni NUTS II Comunidad Valenciana (ES52). Do 17. junija 2010 je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Komisija zato predlaga uporabo zneska 2 059 466 EUR.

(5) Zato je treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je vložila Španija –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi vsota 2 059 466 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije .

V Bruslju/Strasbourgu,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

[1] UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

[2] UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

[3] Uredba (ES) št. 1893/2006 z dne 20.12.2006 (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

[4] V skladu s tretjim odstavkom člena 3 Uredbe (ES) št. 1927/2006.

[5] Comersan S.A., Manterol S.A., Murkoc Servicios S.L., Rasilan S.A. Textiles Athenea S.A., Vicente Barceló Vaño S.L. in Peivor S.L.

[6] Seštevek se zaradi zaokroževanja ne ujema.

[7] Kategorije temeljijo na Mednarodni standardni klasifikaciji izobrazbe (ISCED-97).

[8] Seštevek se zaradi zaokroževanja ne ujema.

[9] Ta konzorcij je sestavljen iz županov mest Villena, Novelda, Salinas, La Algueńa, Aspe in Monforte de Cid ter predstavnika partnerstva z občinami na območju Valle del Vinalopó, sindikatov in organizacij podjetnikov na lokalni ravni.

[10] Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV), Comisiones Obreras del País Valenciano (CC.OO.-PV), Federación del Metal, Madera y Afines de la FIA del País Valenciano (UGT-UGT-PV) in Federación de Construcción, Madera y Afines (FITEQA-CC.OO.-PV).

[11] Albaida, Ontinyent, Cocentaina, Muro d'Alcoi in Alcoi.

[12] Vloga EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana, naravni kamen.

[13] UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

[14] UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

[15] UL C […], […], str. […].

Top