EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2188

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/2188 z dne 9. decembra 2021 o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdajajo Združeni arabski emirati, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji (Besedilo velja za EGP)

C/2021/9429

OJ L 443I , 10.12.2021, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2188/oj

10.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 443/4


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/2188

z dne 9. decembra 2021

o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdajajo Združeni arabski emirati, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (1) ter zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2021/953 določa okvir za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: digitalno COVID potrdilo EU) z namenom, da se imetnikom olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja med pandemijo COVID-19. Prav tako prispeva k lažji postopni odpravi, na usklajen način, omejitev prostega gibanja, ki so jih v skladu s pravom Unije uvedle države članice za omejitev širjenja SARS-CoV-2.

(2)

Uredba (EU) 2021/953 omogoča priznavanje COVID-19 potrdil, ki jih tretje države izdajo državljanom Unije in njihovim družinskim članom, če Komisija ugotovi, da so navedena COVID-19 potrdila izdana v skladu s standardi, ki se štejejo za enakovredne standardom, določenim v skladu z navedeno uredbo. Poleg tega morajo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta (2) pravila, določena v Uredbi (EU) 2021/953, uporabljati za državljane tretjih držav, ki ne spadajo v področje uporabe navedene uredbe, vendar se zakonito nahajajo ali prebivajo na njihovem ozemlju in so upravičeni do potovanja v druge države članice v skladu s pravom Unije. Zato bi se morale vse ugotovitve o enakovrednosti, določene v tem sklepu, uporabljati za potrdila o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19, ki jih Združeni arabski emirati izdajo državljanom Unije in njihovim družinskim članom. Podobno bi se morale na podlagi Uredbe (EU) 2021/954 take ugotovitve o enakovrednosti uporabljati tudi za potrdila o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19, ki jih Združeni arabski emirati izdajo državljanom tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic pod pogoji iz navedene uredbe.

(3)

Združeni arabski emirati so 16. septembra 2021 Komisiji predložili podrobne informacije o izdaji interoperabilnih potrdil o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19 v skladu s sistemom „Alhosn EU Pass“. Združeni arabski emirati so Komisijo obvestili, da menijo, da se njihova COVID-19 potrdila izdajajo v skladu s standardom in tehnološkim sistemom, ki sta interoperabilna z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, in ki omogočata preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdil. V zvezi s tem so Združeni arabski emirati obvestili Komisijo, da COVID-19 potrdila, ki jih Združeni arabski emirati izdajo v skladu s sistemom „Alhosn EU Pass“, vsebujejo podatke iz Priloge k Uredbi (EU) 2021/953.

(4)

Združeni arabski emirati so Komisijo obvestili tudi, da priznavajo potrdila o cepljenju in testu, ki jih izdajo države članice in države EGP v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(5)

Na prošnjo Združenih arabskih emiratov je Komisija 20. oktobra 2021 izvedla tehnične preskuse, ki so pokazali, da Združeni arabski emirati izdajajo potrdila o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19 v skladu s sistemom „Alhosn EU Pass“, ki je interoperabilen z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, in omogoča preverjanje njihove verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti. Komisija je potrdila tudi, da potrdila o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19, ki jih Združeni arabski emirati izdajo v skladu s sistemom „Alhosn EU Pass“, vsebujejo potrebne podatke.

(6)

Združeni arabski emirati so Komisijo nadalje obvestili, da izdajajo interoperabilna potrdila o cepljenju s cepivi proti COVID-19. Ta cepiva trenutno vključujejo Comirnaty, Spikevax, Covishield, cepivo proti COVID-19 Janssen, NVX-CoV2373, Sputnik V, WIBP-CorV, BBIBP-CorV, Hayat-Vax in CoronaVac.

(7)

Združeni arabski emirati so poleg tega Komisijo obvestili, da izdajajo interoperabilna potrdila o testu za amplifikacijske teste nukleinske kisline, ne pa tudi za hitre antigenske teste.

(8)

Združeni arabski emirati so Komisijo nadalje obvestili, da ne izdajajo interoperabilnih potrdil o preboleli bolezni.

(9)

Združeni arabski emirati so Komisijo obvestili tudi, da se bodo pri preverjanju potrdil v Združenih arabskih emiratih osebni podatki, vključeni v potrdila, obdelovali samo za preverjanje in potrditev cepljenja ali rezultata testa imetnika in se po tem ne bodo hranili.

(10)

S tem so izpolnjeni elementi, potrebni za ugotovitev, da se COVID-19 potrdila, ki jih Združeni arabski emirati izdajo v skladu s sistemom „Alhosn EU Pass“, štejejo za enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(11)

COVID-19 potrdila, ki jih Združeni arabski emirati izdajo v skladu s sistemom „Alhosn EU Pass“, bi bilo zato treba priznati pod pogoji iz člena 5(5) in člena 6(5) Uredbe (EU) 2021/953.

(12)

Da bi se ta sklep lahko izvajal, bi morali biti Združeni arabski emirati povezani z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

(13)

Za zaščito interesov Unije, zlasti na področju javnega zdravja, lahko Komisija uporabi svoja pooblastila za začasno zadržanje uporabe tega sklepa ali njegovo razveljavitev, če pogoji iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2021/953 niso več izpolnjeni.

(14)

Glede na to, da je treba Združene arabske emirate čim prej povezati z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, bi moral ta sklep začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 14 Uredbe (EU) 2021/953 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Potrdila o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19, ki jih izdajajo Združeni arabski emirati v skladu s sistemom „Alhosn EU Pass“, se z namenom, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji, obravnavajo kot enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 2

Združeni arabski emirati so povezani z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 9. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 211, 15.6.2021, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) v zvezi z državljani tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic med pandemijo COVID-19 (UL L 211, 15.6.2021, str. 24).


Top