Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0321

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/321 z dne 18. februarja 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1232

C/2019/1503

OJ L 55, 25.2.2019, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/321/oj

25.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 55/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/321

z dne 18. februarja 2019

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1232

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo določenega blaga.

(2)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1232 (3) je bil izdelek iz sferoidnega grafitnega litega železa (nodularna litina, EN-GJS-500-7) uvrščen pod oznako KN 7325 99 10 kot drugi liti izdelki iz tempranega litega železa.

(3)

Uvrstitev v Izvedbeni uredbi (EU) 2017/1232 je temeljila na pojasnjevalnih opombah kombinirane nomenklature k oznaki KN 7307 19 10, ki so opredeljevale temprano lito železo, v skladu z navedenimi opombami pa je izraz „tempran“ vključeval sferoidno grafitno lito železo.

(4)

V združenih zadevah C-397/17 in C-398/17, Profit Europe (4), je Sodišče odločilo, da je treba pribor (fitinge) za cevi iz sferoidnega grafitnega litega železa uvrstiti pod tarifno podštevilko 7307 19 90.

(5)

Sodišče je svojo odločitev utemeljilo na ugotovitvi, da se sferoidno grafitno lito železo in temprano lito železo razlikujeta po sestavi in načinu proizvodnje ter da je, čeprav ima sferoidno grafitno lito železo podobne lastnosti kot temprano lito železo (EN-GJM), kljub temu ločena kategorija v razvrstitvi litega železa (EN-GJS).

(6)

Sodišče je ugotovilo, da v zvezi s tem navedene pojasnjevalne opombe s tem, da navajajo, da „izraz ‚temprano‘ vključuje sferoidno grafitno lito železo“, učinkujejo tako, da razširjajo pojem „tempranega litega železa“ na drugo kategorijo litega železa, in se zato ne smejo upoštevati.

(7)

Sodba Sodišča se uporablja po analogiji za izdelek, ki ga zajema Izvedbena uredba (EU) 2017/1232, saj ta izdelek ustreza standardu EN-GJS-500-7, njegova uvrstitev kot izdelek iz tempranega železa pa je temeljila na besedilu pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature k oznaki KN 7307 19 10, za katere je Sodišče ugotovilo, da spreminjajo področje uporabe tarifne podštevilke KN 7307 19 10.

(8)

Uvrstitev izdelka, ki ga zajema Izvedbena uredba (EU) 2017/1232, zato ni v skladu z ugotovitvami Sodišča v njegovi sodbi v združenih zadevah C-397/17 in C-398/17.

(9)

Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1232 bi bilo zato treba razveljaviti in nadomestiti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

Izvedbena uredba (EU) 2017/1232 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. februarja 2019

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1232 z dne 3. julija 2017 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (UL L 177, 8.7.2017, str. 23).

(4)  Sodba z dne 12. julija 2018, Profit Europe, C-397/17 in C 398/17, EU:C:2018:564.


PRILOGA

Poimenovanje blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Okrogel izdelek s premerom približno 500 mm in maso približno 23 kg. Izdelan je iz sferoidnega grafitnega litega železa (nodularna litina EN-GJS-500-7). Izdelek je zaradi zaščite pred korozijo prebarvan s črnim bitumnom.

Izdelek je certificiran v skladu s standardom EN 124 (pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce) in se uporablja kot pokrov za kanal (na primer za kanale za padavinsko vodo).

Glej sliko (1).

7325 99 90

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 7325 , 7325 99 in 7325 99 90 .

Uvrstitev izdelka pod oznako KN 7325 10 00 kot drugi liti izdelki iz netempranega litega železa je izključena, ker netempranega litega železa ni mogoče preoblikovati pod tlačno napetostjo, medtem ko se sferoidno lito železo lahko preoblikuje pod natezno obremenitvijo in do določene mere tudi pod tlačno napetostjo. Zato se sferoidno grafitno lito železo ne more šteti za netemprano železo (po analogiji glej sodbo z dne 12. julija 2018 v združenih zadevah Profit Europe, C-397/17 in C-398/17, EU:C:2018:564).

Uvrstitev izdelka pod oznako KN 7325 99 10 kot drugi liti izdelki iz tempranega železa je prav tako izključena, saj se sferoidno grafitno lito železo in temprano lito železo razlikujeta glede sestave in načina proizvodnje. Čeprav ima sferoidno grafitno lito železo značilnosti, ki so podobne značilnostim tempranega litega železa (EN-GJM), kljub temu predstavlja ločeno kategorijo (EN-GJS) (po analogiji glej sodbo z dne 12. julija 2018 v združenih zadevah Profit Europe, C-397/17 in C-398/17).

Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 7325 99 90 kot „drugi liti izdelki iz drugega železa“.

Image 1

(1)  Slika je samo informativne narave.


Top