EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1109

Sklep Sveta (EU) 2020/1109 z dne 20. julija 2020 o spremembi direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe v odziv na pandemijo COVID-19

ST/9123/2020/INIT

OJ L 244, 29.7.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1109/oj

29.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 244/3


SKLEP SVETA (EU) 2020/1109

z dne 20. julija 2020

o spremembi direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe v odziv na pandemijo COVID-19

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 2006/112/ES (3) je bila spremenjena z direktivama Sveta (EU) 2017/2455 (4) in (EU) 2019/1995 (5), da se posodobi pravni okvir za davek na dodano vrednost (DDV) pri čezmejnem e-trgovanju med podjetji in potrošniki (B2C). Večina teh novih določb se uporablja od 1. januarja 2021.

(2)

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je 30. januarja 2020 izbruh COVID-19 razglasila za izredne razmere svetovnih razsežnosti na področju javnega zdravja. Dne 11. marca 2020 je SZO izbruh COVID-19 razglasila za pandemijo. Pandemija COVID-19 je prizadela vse države članice. Zaradi zaskrbljujočega povečanja števila primerov in pomanjkanja učinkovitih sredstev nemudoma na voljo za obvladovanje pandemije COVID-19, so številne države članice na nacionalni ravni razglasile izredne razmere.

(3)

Pandemija COVID-19 predstavlja nepričakovano krizo brez primere, ki močno vpliva na vse države članice in jih obvezuje, da sprejmejo takojšnje ukrepe na nacionalni ravni za prednostno obravnavanje trenutne krize, in sicer s prerazporeditvijo sredstev, rezerviranih za druga področja. Zaradi te krize ima več držav članic težave s tem, da bi do 31. decembra 2020 dokončale sisteme IT, ki so potrebni za uporabo pravil iz direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 od 1. januarja 2021. Nekatere države članice ter izvajalci poštnih in kurirskih storitev so zato zaprosili za odložitev datumov začetka uporabe Direktive (EU) 2017/2455 in Direktive (EU) 2019/1995.

(4)

Ob upoštevanju izzivov, s katerimi se soočajo države članice pri spopadanju s krizo zaradi COVID-19, in dejstva, da nove določbe temeljijo na načelu, da morajo vse države članice posodobiti svoje sisteme IT, da bi lahko uporabljale pravila iz direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 ter zagotovile zbiranje in prenos informacij in plačil v okviru spremenjenih ureditev, je treba datume prenosa in začetka uporabe navedenih direktiv odložiti za šest mesecev. Šestmesečna odložitev je primerna, ker mora biti zamuda čim krajša, da se kar najbolj omejijo dodatne proračunske izgube za države članice.

(5)

Zaradi velikega vpliva gospodarskih motenj in morebitnih dodatnih težav, ki so posledica pandemije COVID-19, in da bi se podprla pravilna in pravočasna uporaba novih pravil o DDV pri e-trgovanju, bi lahko Komisija v tesnem sodelovanju z zadevnimi državami članicami spremljala prilagajanje nacionalnih sistemov IT in po potrebi zagotavljala tehnično pomoč.

(6)

Direktivi (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe Direktive (EU) 2017/2455

Direktiva (EU) 2017/2455 se spremeni:

(1)

člen 2 se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

Spremembe Direktive 2006/112/ES z učinkom od 1. julija 2021“;

(b)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Z učinkom od 1. julija 2021 se Direktiva 2006/112/ES spremeni:“;

(2)

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

Člen 3

Sprememba Direktive 2009/132/ES

Z učinkom od 1. julija 2021 se črta naslov IV Direktive 2009/132/ES.“;

(3)

v členu 4 se odstavek 1 spremeni:

(a)

drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členoma 2 in 3 te direktive, do 30. junija 2021. Besedilo navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.“;

(b)

četrti pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Države članice predpise, potrebne za uskladitev s členoma 2 in 3 te direktive, uporabljajo od 1. julija 2021.“

Člen 2

Spremembe Direktive (EU) 2019/1995

V členu 2(1) Direktive (EU) 2019/1995 se prvi in drugi pododstavek nadomestita z naslednjim:

„Države članice najpozneje do 30. junija 2021 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Besedilo navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Te predpise začnejo uporabljati od 1. julija 2021.“

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 20. julija 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Mnenje z dne 10. julija 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 10. junija 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).

(4)  Direktiva Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (UL L 348, 29.12.2017, str. 7).

(5)  Direktiva Sveta (EU) 2019/1995 z dne 21. novembra 2019 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede določb v zvezi s prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga (UL L 310, 2.12.2019, str. 1).


Top