Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003L0090-20190901

Direktiva Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/90/2019-09-01

02003L0090 — SL — 01.09.2019 — 013.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DIREKTIVA KOMISIJE 2003/90/ES

z dne 6. oktobra 2003

o določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 254 8.10.2003, str. 7)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

DIREKTIVA KOMISIJE 2005/91/ES Besedilo velja za EGP z dne 16. decembra 2005

  L 331

24

17.12.2005

 M2

DIREKTIVA KOMISIJE 2007/48/ES Besedilo velja za EGP z dne 26. julija 2007

  L 195

29

27.7.2007

 M3

DIREKTIVA KOMISIJE 2009/97/ES Besedilo velja za EGP z dne 3. avgusta 2009

  L 202

29

4.8.2009

 M4

DIREKTIVA KOMISIJE 2010/46/EU Besedilo velja za EGP z dne 2. julija 2010

  L 169

7

3.7.2010

 M5

IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2011/68/EU Besedilo velja za EGP z dne 1. julija 2011

  L 175

17

2.7.2011

 M6

IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2012/8/EU Besedilo velja za EGP z dne 2. marca 2012

  L 64

9

3.3.2012

 M7

IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2012/44/EU Besedilo velja za EGP z dne 26. novembra 2012

  L 327

37

27.11.2012

 M8

IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2013/57/EU Besedilo velja za EGP z dne 20. novembra 2013

  L 312

38

21.11.2013

 M9

IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/105/EU Besedilo velja za EGP z dne 4. decembra 2014

  L 349

44

5.12.2014

 M10

IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2015/1168 Besedilo velja za EGP z dne 15. julija 2015

  L 188

39

16.7.2015

 M11

IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/1914 Besedilo velja za EGP z dne 31. oktobra 2016

  L 296

7

1.11.2016

 M12

IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2018/100 Besedilo velja za EGP z dne 22. januarja 2018

  L 17

34

23.1.2018

►M13

IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/114 Besedilo velja za EGP z dne 24. januarja 2019

  L 23

35

25.1.2019
▼B

DIREKTIVA KOMISIJE 2003/90/ES

z dne 6. oktobra 2003

o določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

1.  Države članice predvidijo vpis sort kmetijskih rastlin, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavkov 2 in 3, v nacionalno sortno listo v smislu člena 3(1) Direktive 2002/53/ES.

2.  Glede razločljivosti, nespremenljivosti in izenačenosti velja naslednje:

(a) vrste, navedene v Prilogi I, morajo izpolnjevati pogoje, določene v „Protokolih za preskušanje razločljivosti, nespremenljivosti in izenačenosti“ Upravnega sveta Urada Skupnosti za rastlinske sorte (USRS), ki so našteti v navedeni prilogi;

(b) vrste, navedene v Prilogi II, morajo izpolnjevati smernice za izvajanje preskušanja razločljivosti, nespremenljivosti in izenačenosti Mednarodne zveze za varstvo novih sort rastlin (UPOV), ki so naštete v navedeni prilogi.

3.  Glede vrednosti za pridelavo ali uporabo morajo sorte brez poseganja v člen 4(2) Direktive izpolnjevati pogoje, določene v Prilogi III.

Člen 2

Uporabijo se vse sortne lastnosti v smislu člena 1(2)(a) in vse lastnosti, ki so v smernicah za preskušanje iz člena 1(2)(b) označene z zvezdico (*), pod pogojem, da opazovanje neke lastnosti ni onemogočeno zaradi izražanja drugih lastnosti, in pod pogojem, da izražanja neke lastnosti ne preprečijo okoljski pogoji, v katerih se preskušanje izvaja.

Člen 3

Države članice zagotovijo, da so pri preskušanju vrst, navedenih v prilogah I in II, glede načrtovanja poskusov in rastnih razmer izpolnjene minimalne zahteve za izvajanje preskušanja, kakor so določene v smernicah za preskušanje iz navedenih prilog.

Člen 4

Direktiva 72/180/EGS se razveljavi.

Člen 5

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. marca 2004. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 6

1.  Če sorte z začetkom veljavnosti te direktive še niso bile sprejete za vpis v Skupni katalog sort kmetijskih rastlin in se je uradno preskušanje v skladu z

(a) Direktivo 72/180/EGS ali

(b) smernicami USRS iz Priloge I oziroma smernicami UPOV iz Priloge II, odvisno od vrste,

začelo pred tem datumom, za zadevne sorte velja, da izpolnjujejo zahteve te direktive.

2.  Odstavek 1 se uporablja samo, če poskusi pokažejo, da sorte izpolnjujejo predpise iz

(a) Direktive 72/180/EGS ali

(b) smernic USRS iz Priloge I oziroma smernic UPOV iz Priloge II, odvisno od vrste.

Člen 7

Ta direktiva začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 8

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

▼M13
PRILOGA I

Seznam vrst iz člena 1(2)(a), ki morajo biti skladne s tehničnimi protokoli CPVO ( 1 )Znanstveno ime

Splošno ime

Protokol CPVO

Festuca arundinacea Schreb.

trstikasta bilnica

TP 39/1 z dne 1.10.2015

Festuca filiformis Pourr.

tankolistna ovčja bilnica

TP 67/1 z dne 23.6.2011

Festuca ovina L.

ovčja bilnica

TP 67/1 z dne 23.6.2011

Festuca pratensis Huds.

travniška bilnica

TP 39/1 z dne 1.10.2015

Festuca rubra L.

rdeča bilnica

TP 67/1 z dne 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

raskavolistna bilnica

TP 67/1 z dne 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

mnogocvetna (laška) ljuljka

TP 4/1 z dne 23.6.2011

Lolium perenne L.

trpežna (angleška) ljuljka

TP 4/1 z dne 23.6.2011

Lolium x hybridum Hausskn.

oldenburška (skrižana) ljuljka

TP 4/1 z dne 23.6.2011

Pisum sativum L. (partim)

krmni grah

TP 7/2 rev. 2 z dne 15.3.2017

Poa pratensis L.

travniška latovka

TP 33/1 z dne 15.3.2017

Vicia sativa L.

navadna grašica

TP 32/1 z dne 19.4.2016

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

podzemna koleraba

TP 89/1 z dne 11.3.2015

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

oljna redkev

TP 178/1 z dne 15.3.2017

Brassica napus L. (partim)

švedska repica

TP 36/2 z dne 16.11.2011

Cannabis sativa L.

konoplja

TP 276/1 delna rev. z dne 21.3.2018

Glycine max (L.) Merr.

soja

TP 80/1 z dne 15.3.2017

Gossypium spp.

bombaž

TP 88/1 z dne 19.4.2016

Helianthus annuus L.

sončnica

TP 81/1 z dne 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

lan/laneno seme

TP 57/2 z dne 19.3.2014

Sinapis alba L.

bela gorjušica

TP 179/1 z dne 15.3.2017

Avena nuda L.

mali goli oves

TP 20/2 z dne 1.10.2015

Avena sativa L. (vključuje A. byzantina K. Koch)

navadni oves in sredozemski oves

TP 20/2 z dne 1.10.2015

Hordeum vulgare L.

ječmen

TP 19/4 z dne 1.10.2015

Oryza sativa L.

riž

TP 16/3 z dne 1.10.2015

Secale cereale L.

TP 58/1 z dne 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

hibridi, ki izhajajo iz križanja vrst iz rodu Triticum z vrstami iz rodu Secale

TP 121/2 rev. 1 z dne 16.2.2011

Triticum aestivum L.

pšenica

TP 3/4 rev. 2 z dne 16.2.2011

Triticum durum Desf.

pšenica durum

TP 120/3 z dne 19.3.2014

Zea mays L. (partim)

koruza

TP 2/3 z dne 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

krompir

TP 23/3 z dne 15.3.2017
PRILOGA II

Seznam vrst iz člena 1(2)(b), ki morajo biti skladne s smernicami za preskušanje UPOV ( 2 )Znanstveno ime

Splošno ime

Smernica UPOV

Beta vulgaris L.

krmna pesa

TG/150/3 z dne 4.11.1994

Agrostis canina L.

pasja šopulja

TG/30/6 z dne 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

orjaška šopulja

TG/30/6 z dne 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

plazeča šopulja

TG/30/6 z dne 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

lasasta šopulja

TG/30/6 z dne 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

čistilna stoklasa

TG/180/3 z dne 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

aljaška šopulja

TG/180/3 z dne 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

pasja trava

TG/31/8 z dne 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

hibridi, ki izhajajo iz križanja vrst iz rodu Festuca z vrstami iz rodu Lolium

TG/243/1 z dne 9.4.2008

Phleum nodosum L.

kolenčasti mačji rep

TG/34/6 z dne 7.11.1984

Phleum pratense L.

mačji rep

TG/34/6 z dne 7.11.1984

Lotus corniculatus L.

navadna nokota

TG/193/1 z dne 9.4.2008

Lupinus albus L.

beli volčji bob

TG/66/4 z dne 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

ozkolistni volčji bob

TG/66/4 z dne 31.3.2004

Lupinus luteus L.

rumeni volčji bob

TG/66/4 z dne 31.3.2004

Medicago doliata Carmign.

bodičastoplodna meteljka

TG/228/1 z dne 5.4.2006

Medicago italica (Mill.) Fiori

laška meteljka

TG/228/1 z dne 5.4.2006

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

obalna meteljka

TG/228/1 z dne 5.4.2006

Medicago lupulina L.

hmeljna meteljka

TG/228/1 z dne 5.4.2006

Medicago murex Willd.

okrogloplodna meteljka

TG/228/1 z dne 5.4.2006

Medicago polymorpha L.

mnogolična meteljka

TG/228/1 z dne 5.4.2006

Medicago rugosa Desr.

nagubanoplodna meteljka

TG/228/1 z dne 5.4.2006

Medicago sativa L.

lucerna

TG/6/5 z dne 6.4.2005

Medicago scutellata (L.) Mill.

ščitastoplodna meteljka

TG/228/1 z dne 5.4.2006

Medicago truncatula Gaertn.

trnata meteljka

TG/228/1 z dne 5.4.2006

Medicago x varia T. Martyn

pisana meteljka

TG/6/5 z dne 6.4.2005

Trifolium pratense L.

črna detelja

TG/5/7 z dne 4.4.2001

Trifolium repens L.

bela (plazeča) detelja

TG/38/7 z dne 9.4.2003

Vicia faba L.

krmni bob

TG/8/6 z dne 17.4.2002

Phacelia tanacetifolia Benth.

facelija

TG/319/1 z dne 5.4.2017

Arachis hypogaea L.

zemeljski orešček/arašid

TG/93/4 z dne 9.4.2014

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

oljna repica

TG/185/3 z dne 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

žafranika (barvilni rumenik)

TG/134/3 z dne 12.10.1990

Papaver somniferum L.

mak

TG/166/4 z dne 9.4.2014

Sorghum bicolor (L.) Moench

sirek

TG/122/4 z dne 25.3.2015

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

sudanski sirek

TG 122/4 z dne 25.3.2015

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

hibridi, ki izhajajo iz križanja Sorghum bicolor s Sorghum sudanense

TG 122/4 z dne 25.3.2015

▼B
PRILOGA III

LASTNOSTI ZA PRESKUŠANJE VREDNOSTI SORT ZA PRIDELAVO ALI UPORABO

1. Pridelek

2. Odpornost proti škodljivim organizmom

3. Obnašanje do dejavnikov v fizičnem okolju

4. Kakovost

Ob predložitvi rezultatov se navedejo uporabljene metode.( 1 ) Besedilo teh protokolov je na voljo na spletni strani CPVO (www.cpvo.europa.eu).

( 2 ) Besedilo teh smernic je na voljo na spletni strani UPOV (www.upov.int).

Top