EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1303R(01)

Popravek Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013)

OJ L 200, 26.7.2016, p. 140–148 (EL)
OJ L 200, 26.7.2016, p. 140–152 (DE, PL)
OJ L 200, 26.7.2016, p. 140–311 (ES)
OJ L 200, 26.7.2016, p. 140–150 (BG, EN, LT, SL)
OJ L 200, 26.7.2016, p. 140–158 (GA)
OJ L 200, 26.7.2016, p. 140–154 (FR, MT, NL)
OJ L 200, 26.7.2016, p. 140–313 (HU, PT, RO)
OJ L 200, 26.7.2016, p. 140–157 (DA, HR, FI)
OJ L 200, 26.7.2016, p. 140–151 (CS)
OJ L 200, 26.7.2016, p. 140–159 (ET)
OJ L 200, 26.7.2016, p. 140–149 (IT)
OJ L 200, 26.7.2016, p. 140–161 (SV)
OJ L 200, 26.7.2016, p. 140–163 (SK)
OJ L 200, 26.7.2016, p. 140–153 (LV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/corrigendum/2016-07-26/oj

26.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/140


Popravek Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006

( Uradni list Evropske unije L 347 z dne 20. decembra 2013 )

1.

Stran 320, opomba 3

besedilo:

se glasi:

„(1)

UL C 47, 17.2.2012, str. 1, …“.

2.

Stran 323, uvodna izjava 22, tretji stavek

besedilo:

„…, povezani izključno s finančnimi kazalniki, kazalniki učinka in ključnimi izvedbenimi ukrepi, opredeljenimi v okviru uspešnosti, …“

se glasi:

„…, povezani izključno s finančnimi kazalniki, kazalniki učinka in ključnimi fazami izvajanja, opredeljenimi v okviru uspešnosti, …“.

3.

Stran 327, uvodna izjava 46

besedilo:

„… ter nadaljnja pravila v zvezi z uporabo virov po izteku obdobja upravičenosti.“

se glasi:

„… ter nadaljnja pravila v zvezi s ponovno uporabo virov po izteku obdobja upravičenosti.“

4.

Stran 329, uvodna izjava 69

besedilo:

„… je potrebno določiti skupna pravila za predplačila, vmesne zahtevke za izplačilo in končno plačilo…“

se glasi:

„… je potrebno določiti skupna pravila za predplačila, zahtevke za vmesno plačilo in končno plačilo…“.

5.

Stran 329, uvodna izjava 71, prvi stavek

besedilo:

„… kadar obstajajo … za nepravilnosti v zvezi z zahtevkom za izplačilo, ali …“

se glasi:

„… kadar obstajajo … za nepravilnosti v zvezi z zahtevkom za plačilo, ali …“.

6.

Stran 332, uvodna izjava 96, drugi stavek

besedilo:

„… temeljiti izključno na podlagi skupno dogovorjenih temeljnih točk, učinkov in rezultatov …“

se glasi:

„… temeljiti izključno na podlagi skupno dogovorjenih mejnikov, učinkov in rezultatov …“.

7.

Stran 332, uvodna izjava 96, tretji stavek

besedilo:

„… bi bilo potrebno omejiti na doseganje teh točk, učinkov in rezultatov.…“

se glasi:

„… bi bilo potrebno omejiti na doseganje njegovih mejnikov, učinkov in rezultatov.…“.

8.

Stran 336, uvodna izjava 127, tretji stavek

besedilo:

„… v zvezi s skupnimi finančnimi instrumenti za neomejeno jamstvo in sekuritizacijo za MSP, …“

se glasi:

„… v zvezi s skupnimi finančnimi instrumenti za neomejeno jamstvo in listinjenje za MSP, …“.

9.

Stran 339, člen 2, točka 22

besedilo:

„22.

‚zahtevek za izplačilo‘ pomeni vlogo za izplačilo ali izjavo o izdatkih, ki jih je država članica predložila Komisiji;“

se glasi:

„22.

‚zahtevek za plačilo‘ pomeni zahtevek za plačilo ali izjavo o izdatkih, ki jih je država članica predložila Komisiji;“.

10.

Stran 339, člen 2, točka 26

besedilo:

„26.

‚depozitni račun‘ pomeni … pisni sporazum med javnim organom upravičencem in zasebnim partnerjem, ki ga odobri organ upravljanja ali posredniški organ in je vzpostavljen posebej za hranjenje sredstev, ki se izplačajo po koncu obdobja upravičenosti, izključno…“

se glasi:

„26.

‚depozitni račun‘ pomeni … …pisni sporazum med javnim organom upravičencem in zasebnim partnerjem, ki ga odobri organ upravljanja ali posredniški organ in je vzpostavljen posebej za hranjenje sredstev, ki se izplačajo po koncu obdobja upravičenosti v primeru finančnih instrumentov ali v obdobju upravičenosti in/ali po koncu obdobja upravičenosti v primeru operacije javno-zasebnega partnerstva, izključno…“.

11.

Stran 340, člen 3

besedilo:

„Kadar se v skladu s členi 16(2) in (3), 29(3), 30(2) in (3) …“

se glasi:

„Kadar se v skladu s členi 16(2) in (4), 29(4), 30(2) in (3) …“.

12.

Stran 355, člen 30(3)

besedilo:

„… če obstaja resna nevarnost, da se ciljne vrednosti iz predloga ne bi dosegle. Komisija…“

se glasi:

„… če obstaja resna nevarnost, da se cilji in ciljne vrednosti iz predloga ne bi dosegli. Komisija…“.

13.

Stran 350, člen 23(5)

besedilo:

„… najpozneje v treh mesecih po predložitvi s strani države članice, v skladu z odstavkom 3.“

se glasi:

„… najpozneje v treh mesecih po predložitvi s strani države članice, v skladu z odstavkom 4.“

14.

Stran 352, člen 24(1), drugi stavek

besedilo:

„Če država članica izpolni enega od naslednjih pogojev po 21. december 2013, se višja stopnja, ki ne sme preseči 100 %, uporablja za zahtevke take države članice za izplačila za obdobje do 30. junija 2016:“

se glasi:

„Če država članica izpolni enega od naslednjih pogojev po 21. decembru 2013, se višja stopnja, ki ne sme preseči 100 %, uporablja za zahtevke take države članice za plačila za obdobje do 30. junija 2016:“.

15.

Stran 352, člen 24(2)

besedilo:

„2.   … podpora Unije v obliki vmesnih plačil in končnega plačila ne more biti višja od javne podpore ali najvišjega zneska pomoči iz skladov ESI za vsako prednostno nalogo iz ESRR, ESS in Kohezijskega sklada ali za vsak ukrep iz EKSRP in ESPR, kakor je določeno v sklepu Komisije o potrditvi programa.“

se glasi:

„2.   … podpora Unije v obliki vmesnih plačil in končnega plačila ne more biti višja od:

(a)

javne podpore ali

(b)

najvišjega zneska pomoči iz skladov ESI za vsako prednostno nalogo iz ESRR, ESS in Kohezijskega sklada ali za vsak ukrep iz EKSRP in ESPR, kakor je določeno v sklepu Komisije o potrditvi programa, karkoli je nižje.“

16.

Stran 353, člen 25(1)

besedilo:

„… v soglasju s Komisijo del virov iz člena 59 in programiranih v skladu s pravili za posamezni sklad, prenese na tehnično podporo na pobudo Komisije za izvajanje ukrepov v zvezi z zadevno državo članico v skladu s točko (k) tretjega pododstavka člena 58(1) …“

se glasi:

„… v soglasju s Komisijo del virov iz člena 59 in programiranih v skladu s pravili za posamezni sklad, prenese na tehnično podporo na pobudo Komisije za izvajanje ukrepov v zvezi z zadevno državo članico v skladu s točko (l) tretjega pododstavka člena 58(1) …“.

17.

Stran 356, člen 33(6), drugi stavek

besedilo:

„… na podlagi predloga države članice sprejme ali spremeni te omejitve prebivalstva v svojem sklepu o odobritvi oziroma spremembi v okviru člena 15(2) ali (3) …“

se glasi:

„… na podlagi predloga države članice sprejme ali spremeni te omejitve prebivalstva v svojem sklepu o odobritvi oziroma spremembi v okviru člena 16(2) ali (4) …“.

18.

Stran 360, člen 38(5), prvi stavek

besedilo:

„5.   Kadar organi … lahko del izvajanja zaupajo finančnim posrednikom, če taki subjekti v okviru svoje odgovornosti zagotovijo …“

se glasi:

„5.   Kadar organi … lahko del izvajanja zaupajo finančnim posrednikom, če taki organi v okviru svoje odgovornosti zagotovijo …“.

19.

Stran 360, člen 38(7), uvodni del

besedilo:

„… prispevke iz programov v finančne instrumente ob upoštevanju izvedbene strukture finančnega instrumenta določijo v sporazumih o financiranju v skladu s Prilogo III na naslednjih ravneh:“

se glasi:

„… prispevke iz programov v finančne instrumente ob upoštevanju izvedbene strukture finančnega instrumenta določijo v sporazumih o financiranju v skladu s Prilogo IV na naslednjih ravneh:“.

20.

Stran 363, člen 39(8), točka (a)

besedilo:

„(a)

… iz točke (b) prvega pododstavka člena 42(3);“

se glasi:

„(a)

… iz točke (b) prvega pododstavka člena 42(1);“.

21.

Stran 364, člen 41, naslov

besedilo:

„Zahtevki za izplačilo, vključno z izdatki za finančne instrumente“

se glasi:

„Zahtevki za plačilo, vključno z izdatki za finančne instrumente“.

22.

Stran 364, člen 41(1), točka (c)(i)

besedilo:

„(i)

… kadar je bilo vsaj 60 % zneska iz prvega zahtevka za vmesna plačila porabljenih kot upravičeni izdatki…“

se glasi:

„(i)

… kadar je bilo vsaj 60 % zneska iz prvega zahtevka za vmesno plačilo porabljenih kot upravičeni izdatki…“.

23.

Stran 364, člen 41(1), točka (c)(ii)

besedilo:

„(ii)

… vsaj 85 % zneskov iz predhodnih zahtevkov za vmesna plačila porabljenih kot upravičeni izdatki …“

se glasi:

„(ii)

… vsaj 85 % zneskov iz predhodnih zahtevkov za vmesno plačilo porabljenih kot upravičeni izdatki …“.

24.

Stran 364, člen 41(1), točka (d)

besedilo:

„(d)

vsak zahtevek za vmesno plačilo, …, ločeno razkriva skupni znesek prispevkov iz programa, vplačanih v finančni instrument, in zneske, izplačane kot upravičeni izdatki …“

se glasi:

„(d)

vsak zahtevek za vmesno plačilo, …, ločeno razkriva skupni znesek prispevkov iz programa, vplačanih v finančne instrumente, in zneske, izplačane kot upravičeni izdatki …“.

25.

Stran 364, člen 41(3)

besedilo:

„3.   … s katerimi določi posebna pravila za ustavitev plačil finančnim instrumentom ter posledične prilagoditve v zvezi z zahtevki za izplačila.“

se glasi:

„3.   … s katerimi določi posebna pravila za ustavitev plačil finančnim instrumentom ter posledične prilagoditve v zvezi z zahtevki za plačilo.“

26.

Stran 364, člen 41(4), prvi stavek

besedilo:

„4.   Komisija za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te določbe sprejme izvedbene akte, s katerimi določi vzorce, ki se uporabljajo za posredovanje dodatnih informacij o finančnih instrumentih z zahtevki za izplačila Komisiji.“

se glasi:

„4.   Komisija za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te določbe sprejme izvedbene akte, s katerimi določi vzorce, ki se uporabljajo za posredovanje dodatnih informacij o finančnih instrumentih z zahtevki za plačilo Komisiji.“

27.

Stran 365, člen 42(4), uvodni del

besedilo:

„4.   Upravičeni izdatki, razkriti v skladu z odstavkoma 1 in 2, ne presegajo …“

se glasi:

„4.   Upravičeni izdatki, razkriti v skladu z odstavki 1, 2 in 3, ne presegajo …“.

28.

Stran 365, člen 42(4), točka (a)

besedilo:

„(a)

skupnega zneska podpore iz skladov ESI za namene odstavkov 1 in 2 …“

se glasi:

„(a)

skupnega zneska podpore iz skladov ESI za namene odstavkov 1, 2 in 3 …“.

29.

Stran 365, člen 42(5), prvi pododstavek, prvi stavek

besedilo:

„5.   Stroške upravljanja in provizije za upravljanje iz točke (d) prvega pododstavka odstavka 1 in odstavka 2 tega člena lahko obračuna organ, ki izvaja sklad skladov, ali organi, ki izvajajo finančne instrumente v skladu s točkama (a) in (b) člena 38(4), pri čemer ti stroški in provizije ne presegajo omejitev …“

se glasi:

„5.   Kadar stroške upravljanja in provizije za upravljanje iz točke (d) prvega pododstavka odstavka 1 in odstavka 2 tega člena obračuna organ, ki izvaja sklad skladov, ali organi, ki izvajajo finančne instrumente v skladu s točkama (a) in (b) člena 38(4), ti stroški in provizije ne presegajo omejitev …“.

30.

Stran 365, člen 43(2)

besedilo:

„2.   …vključno s povračilom nastalih stroškov upravljanja ali plačilom provizij za upravljanje finančnega instrumenta v skladu s točko (d) prvega pododstavka člena 42(1) ter izdatki, plačanimi v skladu s členom 42(2), kot prvotna podpora iz skladov ESI, bodisi v istem finančnem instrumentu ali po ukinitvi finančnega instrumenta, v drugih finančnih instrumentih ali oblikah podpore …“

se glasi:

„2.   …vključno s povračilom nastalih stroškov upravljanja ali plačilom provizij za upravljanje finančnega instrumenta v skladu s točko (d) prvega pododstavka člena 42(1) in v skladu s členom 42(2) in (3), kot prvotna podpora iz skladov ESI, bodisi v istem finančnem instrumentu ali, po ukinitvi finančnega instrumenta, v drugih finančnih instrumentih ali oblikah podpore …“.

31.

Stran 366, člen 44(2)

besedilo:

„2.   Organ upravljanja zagotovi vodenje ustrezne evidence uporabe virov iz odstavka 1.“

se glasi:

„2.   Organ upravljanja zagotovi vodenje ustrezne evidence ponovne uporabe virov iz odstavka 1.“

32.

Stran 366, člen 45, naslov in člen

besedilo:

„Uporaba virov po koncu obdobja upravičenosti

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se viri, ki se vrnejo finančnim instrumentom, … členom 37 in se uporabijo v skladu s cilji programa ali programov …“

se glasi:

„Ponovna uporaba virov po koncu obdobja upravičenosti

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se viri, ki se vrnejo finančnim instrumentom, … členom 37, ponovno uporabijo v skladu s cilji programa ali programov …“.

33.

Stran 367, člen 49(2)

besedilo:

„2.   … vključno z ugotovitvami pregledov uspešnosti.“

se glasi:

„2.   … vključno z ugotovitvami pregleda uspešnosti.“

34.

Stran 368, člen 50(5)

besedilo:

„5.   Letno poročilo o izvajanju, ki se predloži v letu 2019, in končno poročilo o izvajanju za sklade ESI poleg informacij in ocene iz odstavkov 2 in 3 vključujeta informacije o …“

se glasi:

„5.   Letno poročilo o izvajanju, ki se predloži v letu 2019, in končno poročilo o izvajanju za sklade ESI poleg informacij in ocene iz odstavkov 2 in 4 vključujeta informacije o …“.

35.

Stran 370, člen 55(3)(g)

besedilo:

„(g)

ali so številčno ovrednotene ciljne vrednosti realne ob upoštevanju predvidene podpore iz skladov ESI;“

se glasi:

„(g)

ali so številčno ovrednotene ciljne vrednosti za kazalnike realne ob upoštevanju predvidene podpore iz skladov ESI;“.

36.

Stran 373, člen 61(4)

besedilo:

„4.   Metoda, po kateri se neto prihodki odštejejo od izdatkov operacije, vključenih v zahtevek za izplačilo, ki se predloži Komisiji, se določi …“

se glasi:

„4.   Metoda, po kateri se neto prihodki odštejejo od izdatkov operacije, vključenih v zahtevek za plačilo, ki se predloži Komisiji, se določi …“.

37.

Stran 374, člen 64(1), uvodni del

besedilo:

„1.   V primeru operacije javno-zasebnega partnerstva, ko je upravičenec organ javnega prava, se lahko z odstopanjem od člena 65(2) izdatki v okviru te operacije, ki so nastali zasebnemu partnerju in jih ta plača, štejejo kot izdatki, ki so nastali upravičencu in jih ta plača, ter se vključijo v zahtevek za izplačilo Komisije …“

se glasi:

„1.   V primeru operacije javno-zasebnega partnerstva, ko je upravičenec organ javnega prava, se lahko z odstopanjem od člena 65(2) izdatki v okviru te operacije, ki so nastali zasebnemu partnerju in jih ta plača, štejejo kot izdatki, ki so nastali upravičencu in jih ta plača, ter se vključijo v zahtevek za plačilo Komisije …“.

38.

Stran 374, člen 64(2)

besedilo:

„2.   Izplačila upravičencem za izdatke, vključene v zahtevek za izplačilo v skladu z odstavkom 1, se vplačajo …“

se glasi:

„2.   Izplačila upravičencem za izdatke, vključene v zahtevek za plačilo v skladu z odstavkom 1, se vplačajo …“.

39.

Stran 375, člen 65(11)

besedilo:

„11.   … če postavka izdatkov, vključena v zahtevek za izplačilo za povračilo enega od skladov ESI, ne prejema niti podpore drugega sklada ali instrumenta Unije …“

se glasi:

„11.   … če postavka izdatkov, vključena v zahtevek za plačilo za povračilo enega od skladov ESI, ne prejema niti podpore drugega sklada ali instrumenta Unije …“.

40.

Stran 379, člen 76, drugi odstavek

besedilo:

„Sklep Komisije o sprejetju programa predstavlja sklep o financiranju v smislu člena 84 finančne uredbe …“

se glasi:

„Sklep Komisije o sprejetju programa predstavlja sklep o financiranju v smislu člena 84(2) finančne uredbe …“.

41.

Stran 379, člen 79, naslov

besedilo:

„Zahtevki za izplačilo“

se glasi:

„Zahtevki za plačilo“.

42.

Stran 379, člen 79(1)

besedilo:

„1.   Posebni postopek in informacije, ki jih je treba predložiti za zahtevke za izplačilo v povezavi z vsakim skladom ESI …“

se glasi:

„1.   Posebni postopek in informacije, ki jih je treba predložiti za zahtevke za plačilo v povezavi z vsakim skladom ESI …“.

43.

Stran 380, člen 79(2)

besedilo:

„2.   Zahtevek za izplačilo, ki se predloži Komisiji …“

se glasi:

„2.   Zahtevek za plačilo, ki se predloži Komisiji …“.

44.

Stran 381, člen 86(1)

besedilo:

„1.   … zneski, povezani s prevzeto obveznostjo, ki niso zajeti s predplačilom ali zahtevku za plačilo v določenem obdobju, vključno z vsemi zahtevki za izplačilo …“

se glasi:

„1.   … zneski, povezani s prevzeto obveznostjo, ki niso zajeti s predplačilom ali zahtevkom za plačilo v določenem obdobju, vključno z vsemi zahtevki za plačilo …“.

45.

Stran 381, člen 87(1), točka (b)

besedilo:

„(b)

ni bilo mogoče podati zahtevka za izplačilo …“

se glasi:

„(b)

ni bilo mogoče podati zahtevka za plačilo …“.

46.

Stran 383, člen 92(3)

besedilo:

„3.   V skladu s členoma 4 in 5 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013, Komisija leta 2016 v tehnični prilagoditvi za leto 2017 … V skladu s členom 5 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 se prilagoditve v enakih deležih razporedijo …“

se glasi:

„3.   V skladu s členoma 6 in 7 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013, Komisija leta 2016 v tehnični prilagoditvi za leto 2017 … V skladu s členom 7 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 se prilagoditve v enakih deležih razporedijo …“.

47.

Stran 387, člen 96(3), točka (b)

besedilo:

„(b)

okvirni znesek … ki jih je treba izvajati v skladu z določbami člena 7(3) uredbe o ESRR …“

se glasi:

„(b)

okvirni znesek … ki jih je treba izvajati v skladu z določbami člena 7(4) uredbe o ESRR …“.

48.

Stran 388, člen 97, naslov

besedilo:

„Posebne določbe o načrtovanju podpore za skupne instrumente za neomejena jamstva in sekuritizacijo v okviru cilja ‚naložbe za rast in delovna mesta‘“

se glasi:

„Posebne določbe o načrtovanju podpore za skupne instrumente za neomejena jamstva in listinjenje v okviru cilja ‚naložbe za rast in delovna mesta‘“.

49.

Stran 388, člen 100

besedilo:

„… kjer skupni upravičeni stroški presegajo 7 500 000 EUR (v nadaljnjem besedilu: veliki projekt).“

se glasi:

„… kjer skupni upravičeni stroški presegajo 75 000 000 EUR (v nadaljnjem besedilu: veliki projekt).“

50.

Stran 393, člen 111(4), tretji pododstavek

besedilo:

„… države članice z največ enim operativnim programom na sklad lahko vključijo informacije v zvezi s predhodnimi pogoji iz člena 50(3), informacije iz člena 50(4) …“

se glasi:

„… države članice z največ enim operativnim programom na sklad lahko vključijo informacije v zvezi s predhodnimi pogoji iz člena 50(4), informacije iz člena 50(5) …“.

51.

Stran 397, člen 122(2), prvi pododstavek, drugi stavek

besedilo:

„O nepravilnostih, ki presegajo 10 000 EUR v obliki prispevkov iz skladov, obvestijo Komisijo …“

se glasi:

„O nepravilnostih, ki presegajo 10 000 EUR v obliki prispevkov iz katerega koli sklada ali ESPR, obvestijo Komisijo …“.

52.

Stran 397, člen 122(2), drugi pododstavek, točka (c)

besedilo:

„(c)

kadar jih odkrije in popravi organ za upravljanje ali organ za potrjevanje pred vključitvijo zadevnih izdatkov v izkaz o izdatkih, predložen Komisiji.“

se glasi:

„(c)

kadar jih odkrije in popravi organ za upravljanje ali organ za potrjevanje pred vključitvijo zadevnih izdatkov v zahtevek za plačilo, predložen Komisiji.“

53.

Stran 397, člen 122(2), četrti pododstavek, drugi stavek

besedilo:

„Države članice se lahko odločijo, da ne izterjajo neupravičeno plačanega zneska, če znesek, ki naj bi se izterjal od upravičenca, brez obresti, ne presega 250 EUR v obliki prispevkov iz sklada.“

se glasi:

„Države članice se lahko odločijo, da ne izterjajo neupravičeno plačanega zneska, če znesek, ki naj bi se izterjal od upravičenca, brez obresti, ne presega 250 EUR v obliki prispevkov iz katerega koli sklada ali ESPR.“

54.

Stran 400, člen 125(3), točka (b)

besedilo:

„(b)

zagotavlja, da se izbrana operacija uvrsti na področje uporabe zadevnega sklada ali skladov in da jo je mogoče vključiti v kategorijo intervencije ali v primeru ESPR ukrepa iz prednostne naloge ali prednostih nalog operativnega programa;“

se glasi:

„(b)

zagotavlja, da se izbrana operacija uvrsti na področje uporabe ESPR, zadevnega sklada ali skladov in da jo je mogoče vključiti v kategorijo intervencije ali v primeru ESPR ukrepa iz prednostne naloge ali prednostih nalog operativnega programa;“.

55.

Stran 401, člen 126, točka (h), drugi stavek

besedilo:

„Izterjani zneski se vrnejo v proračun Unije pred zaključkom operativnega programa tako, da se odštejejo od poznejšega izkaza o izdatkih.“

se glasi:

„Izterjani zneski se vrnejo v proračun Unije pred zaključkom operativnega programa tako, da se odštejejo od poznejšega zahtevka za plačilo.“

56.

Stran 402, naslov II

besedilo:

„FINANČNO UPRAVLJANJE, PRIPRAVA, PREGLED, POTRDITEV IN ZAKLJUČEK OBRAČUNA TER FINANČNI POPRAVKI“

se glasi:

„FINANČNO UPRAVLJANJE, PRIPRAVA, PREGLED IN POTRDITEV OBRAČUNA TER FINANČNI POPRAVKI“.

57.

Stran 402, člen 129

besedilo:

„… da je ob zaključku operativnega programa znesek javnih izdatkov, izplačan upravičencem, vsaj enak prispevku iz skladov, ki ga je Komisija izplačala državi članici.“

se glasi:

„… da je ob zaključku operativnega programa znesek javnih izdatkov, izplačan upravičencem, vsaj enak prispevku iz skladov in ESPR, ki ga je Komisija izplačala državi članici.“

58.

Stran 402, člen 130(2)

besedilo:

„2.   …

(a)

upravičenih javnih izdatkov za prednostno nalogo, navedene v zahtevku za izplačilo; ali

(b)

prispevka iz skladov ali ESPR za prednostno nalogo iz odločitve Komisije o odobritvi operativnega programa.“

se glasi:

„2.   …

(a)

upravičenih javnih izdatkov za prednostno nalogo, navedene v zahtevkih za plačilo; ali

(b)

prispevka iz skladov ali ESPR za prednostno nalogo iz odločitve Komisije o odobritvi operativnega programa, karkoli je nižje.“

59.

Stran 406, člen 139(7), tretji stavek

besedilo:

„Takšna izterjava ne pomeni finančnega popravka in ne zmanjšuje podpore iz skladov, namenjene operativnemu programu.“

se glasi:

„Takšna izterjava ne pomeni finančnega popravka in ne zmanjšuje podpore iz skladov in ESPR, namenjene operativnemu programu.“

60.

Stran 406, člen 139(8)

besedilo:

„… znesek v breme skladov za zadevno obračunsko leto… Če tega soglasja ni, Komisija sprejme odločitev z izvedbenimi akti, v kateri navede znesek v breme skladov za zadevno obračunsko leto. Takšna odločitev ne pomeni finančnega popravka in ne zmanjšuje podpore iz skladov, namenjene operativnemu programu …“

se glasi:

„… znesek v breme skladov in ESPR za zadevno obračunsko leto… Če tega soglasja ni, Komisija sprejme odločitev z izvedbenimi akti, v kateri navede znesek v breme skladov in ESPR za zadevno obračunsko leto. Takšna odločitev ne pomeni finančnega popravka in ne zmanjšuje podpore iz skladov in ESPR, namenjene operativnemu programu …“.

61.

Stran 406, člen 140(1), prvi pododstavek

besedilo:

„… organ za upravljanje zagotovi, da je v zvezi z izdatki, podprtimi iz skladov, vsa spremna dokumentacija o operacijah, …“

se glasi:

„… organ za upravljanje zagotovi, da je v zvezi z izdatki, podprtimi iz skladov in ESPR, vsa spremna dokumentacija o operacijah, …“.

62.

Stran 406, člen 140(1), četrti pododstavek

besedilo:

„Časovno obdobje iz prvega pododstavka se prekine v primeru sodnih postopkov ali na ustrezno utemeljeno zahtevo Komisije.“

se glasi:

„Časovno obdobje iz prvega ali drugega pododstavka se prekine v primeru sodnih postopkov ali na ustrezno utemeljeno zahtevo Komisije.“

63.

Stran 407, člen 142(1), točka (b)

besedilo:

„(b)

so izdatki iz izkaza o izdatkih povezani z nepravilnostjo, ki ima resne finančne posledice in ni bila odpravljena;“

se glasi:

„(b)

so izdatki iz zahtevka za plačilo povezani z nepravilnostjo, ki ima resne finančne posledice in ni bila odpravljena;“.

64.

Stran 407, člen 143(2), četrti stavek

besedilo:

„Finančni popravki se evidentirajo v računovodskih izkazih s strani organa upravljanja za obračunsko leto, v katerem se odloči o preklicu.“

se glasi:

„Finančni popravki se evidentirajo v računovodskih izkazih za obračunsko leto, v katerem se odloči o preklicu.“

65.

Stran 408, člen 144(5)

besedilo:

„5.   Kadar država članica ne spoštuje svojih obveznosti iz člena 95, lahko Komisija glede na stopnjo nespoštovanja teh obveznosti izvede finančni popravek s preklicem dela ali celotnega prispevka iz strukturnih skladov za zadevno državo članico.“

se glasi:

„5.   Kadar država članica ne spoštuje svojih obveznosti iz člena 95, lahko Komisija glede na stopnjo nespoštovanja teh obveznosti izvede finančni popravek s preklicem dela ali celotnega prispevka iz skladov ali ESPR za zadevno državo članico.“

66.

Stran 408, člen 145(5)

besedilo:

„5.   V primeru dogovora in ne glede na odstavek 6 tega člena lahko država članica ponovno uporabi ustrezne sklade v skladu s členom 143(3).“

se glasi:

„5.   V primeru dogovora in ne glede na odstavek 7 tega člena lahko država članica ponovno uporabi ustrezne sklade ali ESPR v skladu s členom 143(3).“

67.

Stran 409, člen 145(7), prvi pododstavek

besedilo:

„7.   …, se s finančnim popravkom zmanjša podpora iz skladov za operativni program.“

se glasi:

„7.   …, se s finančnim popravkom zmanjša podpora iz skladov ali ESPR za operativni program.“

68.

Stran 409, člen 147(1), prvi stavek

besedilo:

„1.   Vsako vračilo v proračun Unije se izvede pred rokom, navedenim v nalogu za izterjavo, v skladu s členom 73 finančne uredbe.“

se glasi:

„1.   Vsako vračilo v proračun Unije se izvede pred rokom, navedenim v nalogu za izterjavo, v skladu s členom 78 finančne uredbe.“

69.

Stran 423, Priloga II, tabela, drugi stolpec

besedilo:

„Kazalnik in merska enota, kadar je ustrezno“

se glasi:

„Kazalnik ali, kadar je ustrezno, ključna faza izvajanja in merska enota“.

70.

Stran 426, Priloga IV, oddelek 1, točka (j)

besedilo:

„(j)

določbe glede uporabe virov, ki se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI, po koncu obdobja upravičenosti v skladu s členom 45 ter politiko izstopa prispevka iz skladov ESI iz finančnega instrumenta;“

se glasi:

„(j)

določbe glede ponovne uporabe virov, ki se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI, po koncu obdobja upravičenosti v skladu s členom 45 ter politiko izstopa teh virov iz finančnega instrumenta;“.

71.

Stran 426, Priloga IV, oddelek 2, točka (a)

besedilo:

„(a)

naložbeno strategijo ali politiko finančnega instrumenta, splošne pogoje predvidenih dolžniških produktov, ciljne prejemnike in ukrepe, ki bodo podprti;“

se glasi:

„(a)

naložbeno strategijo ali politiko finančnega instrumenta, splošne pogoje predvidenih posojil ali jamstev, ciljne končne prejemnike in ukrepe, ki bodo podprti;“.

72.

Stran 427, Priloga IV, oddelek 2, točka (c)

besedilo:

„(c)

uporabo in ponovno uporabo virov, ki se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI, v skladu s členi 43, 44 in 45;“

se glasi:

„(c)

ponovno uporabo virov, ki se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI, v skladu s členoma 44 in 45;“.

73.

Stran 458, Priloga XII, oddelek 2.2, odstavek 3, drugi pododstavek

besedilo:

„V vsak dokument, ki se nanaša na izvajanje operacije … je vključena izjava o podpori skladov, operativnemu programu.“

se glasi:

„V vsak dokument, ki se nanaša na izvajanje … je vključena izjava o podpori sklada ali skladov operaciji.“

74.

Stran 461, Priloga XIII, oddelek 3, točka A (viii)

besedilo:

„(viii)

Postopki za pripravo izjave o zanesljivosti upravljanja, poročila o opravljenih preverjanjih in ugotovljenih pomanjkljivostih in letnega povzetka končnih revizij in preverjanj.“

se glasi:

„(viii)

Postopki za pripravo izjave iz točke (a) člena 59(5) finančne uredbe in letnega povzetka končnih revizijskih poročil ter izvedenih preverjanj, vključno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi, iz točke (b) člena 59(5) navedene uredbe.“

75.

Stran 326, uvodna izjava 42, prvi stavek; stran 345, člen 5(3)(d); stran 413, točka 3.2(h); stran 416, točka 4.6, podtočka 3

Izraz „upravni organ“ v različnih slovničnih oblikah se nadomesti z „organ upravljanja“ v ustrezni slovnični obliki, stavek se temu primerno slovnično prilagodi.

76.

Stran 331, uvodna določba 88, peti stavek; stran 347, člen 2(33); stran 413, točka 3.3, podtočka 3

Izraz „naložbene prednostne naloge“ v različnih slovničnih oblikah se nadomesti s „prednostne naložbe“ v ustrezni slovnični obliki, stavek se temu primerno slovnično prilagodi.

77.

Izraz „posebni cilj“ v različnih slovničnih oblikah se v celotnem besedilu uredbe nadomesti s „specifični cilj“ v ustrezni slovnični obliki, stavek se temu primerno slovnično prilagodi.

78.

Izraz „konkretni cilj“ v različnih slovničnih oblikah se v celotnem besedilu uredbe nadomesti s „specifični cilj“ v ustrezni slovnični obliki, stavek se temu primerno slovnično prilagodi.


Top