Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0520

2013/520/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 21. oktobra 2013 o razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2011/874/EU (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 6828) Besedilo velja za EGP

OJ L 281, 23.10.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/520/oj

23.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 281/27


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 21. oktobra 2013

o razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2011/874/EU

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 6828)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/520/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (1), ter zlasti uvodnega stavka in točke (b) člena 17(2) ter točke (a) člena 17(3) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (2) ter zlasti člena 8(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (3) določa pogoje za premike hišnih živali iz tretjih držav in vzorec spričevala za take premike. Navedena uredba razveljavlja in nadomešča Uredbo (ES) št. 998/2003, z učinkom od 29. decembra 2014. Uredba (EU) št. 576/2013 določa, da kadar je število psov, mačk ali belih dihurjev za netrgovski premik med enim samim premikom več kot pet, navedene hišne živali morajo biti skladne z zahtevami zdravstvenega varstva živali iz Direktive 92/65/EGS.

(2)

Izvedbeni sklep Komisije 2011/874/EU z dne 15. decembra 2011 o določitvi seznama tretjih držav in ozemelj, ki imajo dovoljenje za uvoz psov, mačk in belih dihurjev in za netrgovske premike več kot petih psov, mačk in belih dihurjev v Unijo, ter o vzorcih spričeval za uvoz in netrgovske premike navedenih živali v Unijo (4) določa seznam tretjih držav in ozemelj, ki imajo dovoljenje za uvoz psov, mačk in belih dihurjev in za netrgovske premike več kot petih psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo, v skladu z Direktivo 92/65/EGS, ter veterinarsko spričevalo za tak uvoz in netrgovske premike in veterinarsko spričevalo za netrgovske premike v Unijo največ petih psov, mačk ali belih dihurjev v skladu z Uredbo (ES) št. 998/2003.

(3)

Po začetku veljavnosti Uredbe (EU) št. 576/2013 sta bili sprejeti Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5), ter Izvedbeni sklep Komisije 2013/519/EU z dne 21. oktobra 2013 o določitvi seznama tretjih držav in ozemelj, ki so odobrene za uvoz psov, mačk in belih dihurjev, ter vzorca veterinarskih spričeval za tak uvoz (6).

(4)

Z dnem začetka uporabe Izvedbene uredbe (EU) št. 577/2013 in Izvedbenega sklepa 2013/519/EU določbe Izvedbenega sklepa 2011/874/EU postanejo zastarele.

(5)

Izvedbena uredba (EU) št. 577/2013 in Izvedbeni sklep 2013/519/EU se uporabljata od 29. decembra 2014. Zaradi jasnosti zakonodaje Unije bi bilo treba Izvedbeni sklep 2011/874/EU razveljaviti z učinkom od istega datuma.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep 2011/874/EU se razveljavi.

Člen 2

Ta sklep se uporablja od 29. decembra 2014.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 21. oktobra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(2)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1.

(3)  UL L 178, 28.6.2013, str. 1.

(4)  UL L 343, 23.12.2011, str. 65.

(5)  UL L 178, 28.6.2013, str. 109.

(6)  Glej stran 20 tega Uradnega lista.


Top