EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0780

2013/780/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. decembra 2013 o določitvi odstopanja od člena 13(1)(ii) Direktive Sveta 2000/29/ES glede žaganega lesa brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrste Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9166)

OJ L 346, 20.12.2013, p. 61–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/780/oj

20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/61


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 18. decembra 2013

o določitvi odstopanja od člena 13(1)(ii) Direktive Sveta 2000/29/ES glede žaganega lesa brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrste Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9166)

(2013/780/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1), ter zlasti druge alineje člena 15(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2000/29/ES določa zaščitne ukrepe za preprečevanje vnosa iz tretjih držav v Unijo organizmov, ki so škodljivi za rastline ali rastlinske proizvode.

(2)

Žagan les brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrste Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike, zajet v eni od oznak KN in opisih iz oddelka I(6) dela B Priloge V k Direktivi 2000/29/ES, se ne sme vnašati v Unijo, razen če ga spremlja fitosanitarno spričevalo iz člena 13(1)(ii) navedene direktive.

(3)

Direktiva 2000/29/ES omogoča odstopanje od člena 13(1)(ii), kadar so z alternativnimi dokumenti ali oznakami zagotovljena enakovredna jamstva za les.

(4)

Komisija je na podlagi informacij, ki so jih predložile Združene države Amerike, sporočila, da je služba ameriškega kmetijskega ministrstva za zdravje živali in rastlin kot uradni program odobrila program za potrjevanje žaganega trdega lesa, sušenega v pečeh, ki ga bo izvajalo ameriško nacionalno združenje za trd les (US National Hardwood Lumber Association, NHLA).

(5)

Program za potrjevanje žaganega trdega lesa, sušenega v pečeh, zagotavlja, da obrati v ZDA, odobreni za poslovanje s trdim lesom, delujejo v skladu s standardom za žagan trd les. Navedeni standard zagotavlja, da so bili vsi deli žaganega trdega lesa, izvoženega v okviru navedenega programa, sušeni v pečeh in da se je s tem postopkom vsebnost vlage v njem zmanjšala pod 20 mas. % v vsakem ciklu sušenja v pečeh ter so brez lubja.

(6)

Navedeni standard tudi zagotavlja, da je vsem svežnjem trdega lesa, sušenega v pečeh, pripeta jeklena identifikacijska priponka NHLA z žigom „NHLA – KD“, vsakemu svežnju pa je dodeljena enkratna številka. Vsaka številka je navedena na ustreznem spričevalu trdega lesa, sušenega v pečeh (v nadaljnjem besedilu: spričevalo o sušenju v pečeh).

(7)

Zato bi bilo treba državam članicam omogočiti, da dovolijo vnos žaganega lesa brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrste Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike na svoje ozemlje, kadar ga spremlja spričevalo o sušenju v pečeh, ki nadomešča fitosanitarno spričevalo, in če so izpolnjeni nekateri pogoji.

(8)

Komisija bi morala zagotoviti, da dajo Združene države Amerike na voljo vse tehnične podatke, potrebne za oceno delovanja programa. Poleg tega bi morale države članice stalno ocenjevati uporabo identifikacijskih priponk NHLA in priloženega spričevala o sušenju v pečeh.

(9)

Odstopanje iz tega sklepa bi bilo treba preklicati, če se ugotovi, da posebni pogoji iz tega sklepa ne zadostujejo za preprečevanje vnosa škodljivih organizmov v Unijo ali niso bili upoštevani ali obstajajo dokazi, ki kažejo, da program ne deluje učinkovito.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 13(1)(ii) Direktive 2000/29/ES države članice dovolijo uvoz na svoje ozemlje žaganega lesa brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrste Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike, zajetega v eni od oznak KN in opisih iz oddelka I(6) dela B Priloge V k navedeni direktivi, tudi če ga ne spremlja fitosanitarno spričevalo, če takšen les izpolnjuje pogoje iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

1.   Države članice pisno obvestijo Komisijo in druge države članice, kadar uporabijo odstopanje iz člen 1.

Države članice, ki uporabijo odstopanje, do 15. julija vsako leto predložijo Komisiji in drugim državam članicam informacije o številu pošiljk, uvoženih v preteklem letu v skladu s členom 1 tega sklepa, ter podrobno poročilo o vseh primerih zadržanja v skladu odstavkom 2 tega člena.

2.   Države članice uradno obvestijo Komisijo in druge države članice najpozneje dva delovna dneva po datumu zadržanja vsake pošiljke, vnesene na njihovo ozemlje v skladu s členom 1, ki ni v skladu s pogoji iz Priloge.

3.   Komisija od Združenih držav Amerike zahteva, da ji predložijo tehnične podatke, ki jih Komisija potrebuje za oceno delovanja programa za potrjevanje žaganega trdega lesa, sušenega v pečeh.

Člen 3

Ta sklep preneha veljati 30. novembra 2016.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 18. decembra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.


PRILOGA

DEL I

Pogoji iz člena 1

Pogoji iz člena 1, v skladu s katerimi države članice dovolijo uvoz na svoje ozemlje žaganega lesa brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrste Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike, zajetega v eni od oznak KN in opisih iz oddelka I(6) dela B Priloge V k Direktivi 2000/29/ES, tudi če ga ne spremlja fitosanitarno spričevalo, so naslednji:

1.

les se obdeluje na žagah ali v primernih obratih, ki jih za sodelovanje v programu za potrjevanje žaganega trdega lesa, sušenega v pečeh (v nadaljnjem besedilu: program), odobri in revidira ameriško nacionalno združenje za trd les (US National Hardwood Lumber Association, NHLA);

2.

les se suši v peči do manj kot 20 % vsebnosti vlage, izražene kot odstotek suhe snovi, kar je bilo doseženo ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda;

3.

ko je izpolnjen pogoj iz točke 2, uradnik, ki ga za to imenuje žaga iz točke 1, pritrdi na vsak sveženj standardno jekleno identifikacijsko priponko ali se priponka pritrdi pod njegovim nadzorom. Na vsaki identifikacijski priponki je žig „NHLA – KD“ z enkratno številko, ki je dodeljena vsakemu svežnju;

4.

za zagotovitev, da so izpolnjeni pogoji iz točk 2 in 3, se les pregleda po sistemu, ki je vzpostavljen v okviru programa in vključuje inšpekcijski pregled pred odpremo ter spremljanje odobrenih žag, ki ga izvajajo neodvisni tretji revizorji, usposobljeni in pooblaščeni za ta namen. Služba ameriškega kmetijskega ministrstva za zdravje živali in rastlin izvaja občasne inšpekcijske preglede pred odpremo, šestmesečne revizije evidenc NHLA in postopkov, povezanih s programom, neodvisnih tretjih revizorjev in žag ter drugih ustreznih obratov, ki sodelujejo v programu;

5.

lesu se priloži standardno „spričevalo o sušenju v pečeh“, ki je v skladu z vzorcem iz dela II te priloge in ga izda oseba ali osebe, ki jim je dovoljeno sodelovati v programu, ter ga potrdi inšpektor NHLA. Izpolnjeno spričevalo o sušenju v pečeh vključuje informacijo o količini žaganega lesa brez lubja, izraženi v čevljih deske in kubičnih metrih. V spričevalu se prav tako navede skupno število svežnjev in vsaka številka identifikacijske priponke, dodeljena navedenim svežnjem.

DEL II

Model of Certificate of Kiln Drying

Agreement No 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and are bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


Top