EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CO0555

Povzetek sklepa

Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 13. februarja 2014.
Merck Canada Inc. proti Accord Healthcare Ltd in drugim.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral necessário.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Pojem „sodišče“ v smislu člena 276 PDEU – Tribunal Arbitral necessário – Dopustnost – Uredba (ES) št. 469/2009 – Člen 13 – Dodatni varstveni certifikat za zdravila – Trajanja veljavnosti certifikata – Najdaljše obdobje izključnosti.
Zadeva C‑555/13.

Zadeva C‑555/13

Merck Canada Inc.

proti

Accord Healthcare Ltd in drugim

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Tribunal Arbitral necessário)

„Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Pojem „sodišče“ v smislu člena 276 PDEU – Tribunal Arbitral necessário – Dopustnost – Uredba (ES) št. 469/2009 – Člen 13 – Dodatni varstveni certifikat za zdravila – Trajanja veljavnosti certifikata – Najdaljše obdobje izključnosti“

Povzetek – Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 13. februarja 2014

1.        Vprašanja za predhodno odločanje – Predložitev Sodišču – Nacionalno sodišče v smislu člena 267PDEU – Pojem

(člen 267 PDEU)

2.        Približevanje zakonodaj – Enotne zakonodaje – Industrijska in poslovna lastnina – Patentno pravo – Dodatni varstveni certifikat za zdravila – Trajanja veljavnosti certifikata – Najdaljše obdobje izključnosti

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 469/2009, uvodna izjava 9 in člen 13)

1.        Tribunal arbitral, ustanovljen na zakonski podlagi, ki stalno določa obvezno pristojnost za to, da na prvi stopnji odloča o sporih, ki zadevajo pravice industrijske lastnine v zvezi z referenčnimi in generičnimi zdravili, ob uporabi nacionalnega prava s področja intelektualne lastnine, ki spoštuje načela enakosti in kontradiktornosti pri obravnavi strank, ki uporablja nacionalno zakonodajo, ki opredeljuje in uokvirja postopkovna pravila, katerega odločbe imajo enake učinke kot odločbe, ki jih izdajo redna sodišča in na koncu arbitrom katerega so naložene enake obveznosti neodvisnosti in nepristranskosti kot sodnikom rednih sodišč, je treba šteti za sodišče v smislu člena 267 PDEU.

(Glej točke 19 in od 23 do 25.)

2.        Člen 13 Uredbe št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila v povezavi z uvodno izjavo 9 te uredbe je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da bi se lahko subjekt, ki je hkrati imetnik patenta in dodatnega varstvenega certifikata, skliceval na celotno trajanje veljavnosti takega certifikata, izračunano na podlagi navedenega člena 13, v okoliščinah, ko bi mu bilo na podlagi takega trajanja v zvezi z določeno učinkovino omogočeno obdobje izključnosti, daljše od 15 let od datuma, ko je bilo v Evropski uniji podeljeno prvo dovoljenje za dajanje na trg za zdravilo, izdelano iz te učinkovine ali z njeno vsebnostjo.

(Glej točko 34 in izrek.)

Top