EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TO0656

Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 23. februarja 2021.
Symrise AG proti Evropski agenciji za kemikalije.
Začasna odredba – REACH – Snov homosalat – Preverjanje skladnosti registracij – Obveznost zagotovitve nekaterih informacij, za katere je potrebno testiranje na živalih – Predlog za izdajo začasnih odredb – Neobstoj nujnosti.
Zadeva T-656/20 R.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:99

 Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 23. februarja 2021 – Symrise/ECHA

(Zadeva T-656/20 R)

„Začasna odredba – REACH – Snov homosalat – Preverjanje skladnosti registracij – Obveznost zagotovitve nekaterih informacij, za katere je potrebno testiranje na živalih – Predlog za izdajo začasnih odredb – Neobstoj nujnosti“

1. 

Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Fumus boni juris – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Kumulativnost – Tehtanje vseh zadevnih interesov – Vrstni red preizkusa in način preverjanja – Diskrecijska pravica sodnika za začasne odredbe

(člena 278 PDEU in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156)

(Glej točke 13, 14 in 24.)

2. 

Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Dokazno breme – Povsem hipotetična škoda, ki temelji na prihodnjih negotovih dogodkih – Nezadostnost za utemeljitev nujnosti

(člena 278 in 279 PDEU)

(Glej točke 17, 18 in od 25 do 29.)

3. 

Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Dokazno breme, ki ga nosi stranka, ki predlaga izdajo začasne odredbe

(člena 278 PDEU in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4))

(Glej točko 21.)

4. 

Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Nepremoženjska škoda, ki je ni mogoče bolje povrniti v postopku izdaje začasne odredbe kot v glavnem postopku – Neobstoj nujnosti

(člena 278 PDEU in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4))

(Glej točko 31.)

5. 

Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Dokazno breme – Finančna škoda – Položaj, ki bi lahko ogrozil obstoj tožeče družbe ali nepopravljivo spremenil njen položaj na trgu – Obveznost predložitve dejanskih in natančnih navedb o ekonomskem in finančnem stanju tožeče družbe – Nujnost zagotovitve resnične in poštene slike finančnega položaja – Neobstoj – Neobstoj nujnosti

(člena 278 PDEU in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4))

(Glej točke od 33 do 37.)

Predmet

Predlog na podlagi členov 278 in 279 PDEU za sprejetje začasnih odredb, naj se, prvič, odloži izvršitev sklepa A-009-2018 komisije za pritožbe pri ECHA z dne 18. avgusta 2020 o registracijski dokumentaciji tožeče stranke za homosalat, in drugič, naj se rok, določen za posredovanje rezultatov testiranj, podaljša za čas trajanja odloga.

Izrek

1. 

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2. 

Odločitev o stroških se pridrži

Top