EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0393

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017.
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne proti Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG.
Predhodno odločanje – Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov – Varstvo zaščitenih označb porekla (ZOP) – Uredba (ES) št. 1234/2007 – Člen 118m(2)(a)(ii), (b) in (c) – Uredba (EU) št. 1308/2013 – Člen 103(2)(a)(ii), (b) in (c) – Področje uporabe – Izkoriščanje ugleda ZOP – Zloraba, posnemanje ali prikazovanje ZOP – Napačna ali zavajajoča označba – ZOP ,Champagne‘, uporabljena v imenu živila – Ime ,Champagner Sorbet‘ – Živilo, ki kot sestavino vsebuje šampanjec – Sestavina, ki živilu daje bistveno značilnost.
Zadeva C-393/16.

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017.
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne proti Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof.
Predhodno odločanje – Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov – Varstvo zaščitenih označb porekla (ZOP) – Uredba (ES) št. 1234/2007 – Člen 118m(2)(a)(ii), (b) in (c) – Uredba (EU) št. 1308/2013 – Člen 103(2)(a)(ii), (b) in (c) – Področje uporabe – Izkoriščanje ugleda ZOP – Zloraba, posnemanje ali prikazovanje ZOP – Napačna ali zavajajoča označba – ZOP ,Champagne‘, uporabljena v imenu živila – Ime ,Champagner Sorbet‘ – Živilo, ki kot sestavino vsebuje šampanjec – Sestavina, ki živilu daje bistveno značilnost.
Zadeva C-393/16.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

Zadeva C‑393/16

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

proti

Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof)

„Predhodno odločanje – Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov – Varstvo zaščitenih označb porekla (ZOP) – Uredba (ES) št. 1234/2007 – Člen 118m(2)(a)(ii), (b) in (c) – Uredba (EU) št. 1308/2013 – Člen 103(2)(a)(ii), (b) in (c) – Področje uporabe – Izkoriščanje ugleda ZOP – Zloraba, posnemanje ali prikazovanje ZOP – Napačna ali zavajajoča označba – ZOP ‚Champagne‘, uporabljena v imenu živila – Ime ‚Champagner Sorbet‘ – Živilo, ki kot sestavino vsebuje šampanjec – Sestavina, ki živilu daje bistveno značilnost“

Povzetek – Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017

 1. Kmetijstvo–Skupna ureditev trgov–Vino–Opis in predstavitev vin–Zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe–Varstvo–Področje uporabe–Uporaba zaščitene označbe porekla v imenu živila, ki vsebuje sestavino, ki ustreza specifikaciji za to označbo–Vključitev

  (Uredba Sveta št. 1234/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 491/2009, člen 118m(2)(a)(ii); Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1308/2013, člen 103(2)(a)(ii))

 2. Kmetijstvo–Skupna ureditev trgov–Vino–Opis in predstavitev vin–Zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe–Izkoriščanje ugleda zaščitene označbe porekla–Pojem–Uporaba zaščitene označbe porekla, s katero se želi pridobiti neupravičena korist od njenega ugleda

  (Uredba Sveta št. 1234/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 491/2009, člen 118m(2)(a)(ii); Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1308/2013, člen 103(2)(a)(ii))

 3. Kmetijstvo–Skupna ureditev trgov–Vino–Opis in predstavitev vin–Zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe–Varstvo–Izkoriščanje ugleda zaščitene označbe porekla–Pojem–Uporaba zaščitene označbe porekla v imenu živila, ki vsebuje sestavino, ki ustreza specifikaciji za to označbo–Vključitev–Pogoji–Neobstoj okusa, ki bi nastal v glavnem zaradi prisotnosti te sestavine v sestavi navedenega živila, kot bistvene lastnosti živila

  (Uredba Sveta št. 1234/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 491/2009, člen 118m(2)(a)(ii); Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1308/2013, člen 103(2)(a)(ii))

 4. Kmetijstvo–Skupna ureditev trgov–Vino–Opis in predstavitev vin–Zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe–Zloraba, posnemanje ali prikazovanje zaščitene označbe porekla–Pojem–Uporaba zaščitene označbe porekla v imenu živila, ki vsebuje sestavino, ki ustreza specifikaciji za to označbo–Izključitev

  (Uredba Sveta št. 1234/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 491/2009, člen 118m(2)(b); Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1308/2013, člen 103(2)(b))

 5. Kmetijstvo–Skupna ureditev trgov–Vino–Opis in predstavitev vin–Zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe–Varstvo pred napačnimi ali zavajajočimi označbami–Obseg

  (Uredba Sveta št. 1234/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 491/2009, člen 118m(2)(c); Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1308/2013, člen 103(2)(c))

 1.  Člen 118m(2)(a)(ii) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 491/2009 z dne 25. maja 2009, in člen 103(2)(a)(ii) Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 je treba razlagati tako, da na njuno področje uporabe spada primer, v katerem se zaščitena označba porekla, kot je „Champagne“, uporablja kot del imena, pod katerim se prodaja živilo, kot je „Champagner Sorbet“, ki ne ustreza specifikaciji proizvoda za to zaščiteno označbo porekla, vsebuje pa sestavino, ki ustreza navedeni specifikaciji proizvoda.

  (Glej točko 36 in točko 1 izreka.)

 2.  Glej besedilo odločbe.

  (Glej točko 40.)

 3.  Člen 118m(2)(a)(ii) Uredbe št. 1234/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 491/2009, in člen 103(2)(a)(ii) Uredbe št. 1308/2013 je treba razlagati tako, da uporaba zaščitene označbe porekla kot dela imena, pod katerim se prodaja živilo, ki ne ustreza specifikaciji proizvoda za to zaščiteno označbo porekla, vsebuje pa sestavino, ki ustreza navedeni specifikaciji proizvoda, kot je „Champagner Sorbet“, pomeni izkoriščanje ugleda zaščitene označbe porekla v smislu teh določb, če bistvena značilnost tega živila ni okus, ki bi ga povzročila predvsem vsebnost te sestavine v njegovi sestavi.

  Glede tega je treba ugotoviti, da je uporaba ZOP kot del imena, pod katerim se prodaja živilo, ki ne ustreza specifikaciji proizvoda za to ZOP, vsebuje pa sestavino, ki ustreza navedeni specifikaciji proizvoda, namenjena neupravičenemu izkoriščanju ugleda te ZOP, če ta sestavina temu živilu ne daje bistvene značilnosti. Pri ugotavljanju, ali zadevna sestavina zadevnemu živilu daje bistveno značilnost, je količina te sestavine v sestavi tega živila pomembno merilo, ki pa ni zadostno. Presoja tega je odvisna od zadevnih proizvodov in mora vključevati kvalitativno presojo. Če je v imenu živila, kot v postopku v glavni stvari, označeno, da to živilo vsebuje z ZOP zaščiteno sestavino, ki naj bi označevala okus tega živila, mora biti okus te sestavine bistvena značilnost navedenega živila.

  (Glej točke od 50 do 53 in točko 2 izreka.)

 4.  Člen 118m(2)(b) Uredbe št. 1234/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 491/2009, in člen 103(2)(b) Uredbe št. 1308/2013 je treba razlagati tako, da uporaba zaščitene označbe porekla kot dela imena, pod katerim se prodaja živilo, ki ne ustreza specifikaciji proizvoda za to zaščiteno označbo porekla, vsebuje pa sestavino, ki ustreza navedeni specifikaciji proizvoda, kot je „Champagner Sorbet“, ne pomeni zlorabe, posnemanja ali prikazovanja v smislu teh določb.

  Pri vključitvi imena sestavine, zaščitene z ZOP, v ime zadevnega živila gre namreč za neposredno uporabo te ZOP, da bi se odkrito uveljavljala njegova z njo povezana lastnost v zvezi z okusom, pri čemer pa ne gre niti za zlorabo, niti za posnemanje, niti za prikazovanje.

  (glej točki 57 in 59 ter točko 3 izreka.)

 5.  Člen 118m(2)(c) Uredbe št. 1234/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 491/2009, in člen 103(2)(c) Uredbe št. 1308/2013 je treba razlagati tako, da se uporabljata tako za napačne ali zavajajoče označbe, ki lahko ustvarijo napačen vtis o poreklu zadevnega proizvoda, kot za napačne in zavajajoče označbe, ki se nanašajo na naravo ali na bistvene lastnosti tega proizvoda.

  (Glej točko 64 in točko 4 izreka.)

Top